Derin Konular

iskandinavyalılar yeni İngiltere'de - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Derin Konular>iskandinavyalılar yeni İngiltere'de
Celil 21:25 21.01.20
Norveçli ve İsveçli Gotlar, hiç şüphesiz, yeni dünyaya ayak
basan ilk Beyazlar'dır. Kızıl Eric (Eric le Rouge) bu gözü pek denizcilerin, Vikingler'in, ilk liderlerinden biridir. Leif Ericson'un babasıdır ve 1970 yılında İzlanda'ya doğru yelken açmış ve orada
yerleşmiştir. Babda çok geniş bir ülke bulunduğu söylentileri üzerine de yeniden denize açılmış, 1 980 yılına doğru Groenland
(Grönland) kıyılarına ulaşmış ve burada yeni bir koloni kurmuşhır.
Kuzey Amerika'ya ilk ulaşan onun oğludur. İzlanda'da 1970
yılında dünyaya gelen Leif Ericson, cesaretleri ile övünen deniz adamlarının geleneği içinde yetiştirilmiştir. Ancak 1003 yılında
Amerika'yı keşfetmesi tamamen rastlanh ("") sonucudur. Kralın himayesi altında Norveç'ten yola çıkmış, ancak patlayan bir fırtına
onun yönünü saptırarak Yeni Dünya'nın doğu kıyısına doğru
sürüklemiştir. Nereye ayak basmış olduğu tam olarak belli değildir, ancak burada buğdaya ve bağlara rastladığı ve bu yüzden bu
bölgeye "Vinland" adı verdiği bilinmektedir, ki bu da hiç şüphesiz
Massachusetts'deki Cap Cod'u belirtiyordu.
Bu keşif haberi etrafa yayılmıştı ve kısa bir süre sonra diğer
İskandinavyalılar da gelmekte gecikmediler. Koloniler kurmaya
kalktılarsa da bunların ömrü pek uzun olmadı. Sarı saçlı, mavi gözlü bu "renksiz insanlar" muhtemelen korkuya kapılan ve kendilerine düşman olan yerliler tarafından ülkeden kovuldular.
Kuzeyliler'in (Nordic) Minnesota'ya dek batıya ve kuzeye
doğru ilerlediklerini gösteren sayısız işaret vardır, ancak buraya
nasıl geldikleri bilinmemektedir; muhtemelen Büyük Göller'i kullanmışlardı, çünki denizci bir millettiler; karadan seyahat etmiş olmaları ihtimal dışıdır.
Superior Gölü'nün Kanada kıyılannda, Beardmore'da yapılan bir keşif epeyce tartışmalara yol açmıştır; burada söz konusu
olan kınlmış bir Kuzeyli (Nordic) kılıcı, bir baltanın kesici kısmı ve
bazı kalkan parçalarıdır ve bunların Vikingler'e ait olduktan tarhşmasızdır. Bununla beraber bu keşfin gerçekliği yıllarca göz ardı
edilmiştir ve bazı bilim adamları bu tavırlarını hala sürdürmektedirler; ileri sürdükleri sebep de bu eşyaların sahte olduğu ve bunun bir şaka olduğudur. Bir kimsenin sırf şaka olsun diye böylesine değerli parçalan nasıl olup da bırakmış olduğu ise açıklanacak
şey değildir. Aynca, emin kaynaktan da bilinmektedir ki, Kuzeyliler kıyı bölgesini Hudson Körfezi'ne kadar ziyaret etmişlerdir.
1898 yılında Minnesotalı bir çiftçi tarlasını sürerken dikdörtgen biçiminde, üstü yabancı bir dilde yazıtlarla kaplı olan büyük
bir taş buldu. Bilim adamları bunu büyük zorluklarla çözmeyi başardılar ve on altı harften oluşan eski gotik dilinde yazılmış olduğunu keşfettiler. Ancak bunun gerçek olduğunu kabule yanaşmadılar. Üstünde şu okunuyordu: "Bizler bahya, Vinland'a sefere
giden 8 Got (İsveçli) ve 22 Norveçliyiz. İki küçük ve kayalık adası
olan ve bu taştan kuzeye doğru yürüyerek bir günlük mesafede
bulunan bir gölün kenarında kamp yaptık. Bir gün boyunca balık
avladık. Geri döndüğümüzde arkadaşlarımızdan lO'unu adeta
kendi kanlan içinde yüzer durumda, ölü olarak bulduk. Ave Maria, bizi kötülükten kurtarınız. Bu adadan yürüyerek 14 gün uzakta, deniz kenarındaki gemilerimizde (ya da gemimizde) bizi bekleyen 10 arkadaşımız daha var. Yıl 1362."
1%7 Eylülü'nde, Amerika Vikingleri konusundaki en büyük
tarihçi olan Prof. 0.G. Landsverk, Kensington Taşı adı verilen bu
taşın gerçek olduğunu açıkladı. Onun tarihini, Kuzeyli (Nordic) tarihçi olan Prof. O.G. Landsverk, Kensington Taşı adı verilen bu
taşın gerçek olduğunu açıkladı. Onun tarihini, Kuzeyli (Nordic)
Katolik takvimine dayanarak 7 Mayıs 1244 olarak belirtti. Taş,
Minnesota'da, Alexandria'da sergilendi. Bunun bir aldatmaca, bir
şaka olduğunu iddia edenlerin asla açıklayamayacakları sorular
doğuyordu: Kim eski gotik dilini öğrenmek, 100 kilodan fazla çeken bir taş üzerine bir metin yazmak, sonra da günün birinde belki
birisi çıkar da bunu bulur ümidiyle tamamen tecrit edilmiş bir alana götürüp de bunu gömmek zahmetine katlanmış olabilirdi? Çiftçi mi? Bunu yazan adamcağızın bunun hiçbir zaman keşfcdilmemesini dileyerek ölmüş olması daha mümkündür!
Maalesef, Kuzeyliler Birleşik Devletler'deki hayatları hakkında pek az iz bırakmışlardır. Rhode Island'daki Newport Kulesi
de tıpkı Kensington Taşı gibi şüpheciler tarafından reddetilmiştir.
Bunlardan biri "Bu daha çok, 16. yüzyıla ait İngilizler'in pusu kurmak için yaptıkları kulelerden biri olmalıdır. Atlantik kıyısında,
Vikingler'in gemilerini bağlamak için kullandık.lan o meşhur gemi
bağlama taşlan da sonuca götürücü bir kanıt getirememektedir.
Burada bulunmuş olan ortaçağ İskandinav silahlan da hiç şüphesiz, Amerika'ya yeni getirilmiş olan aile hatıraları ya da koleksiyon
eşyalarıdır." diye yazmaktadır. Bu şüpheli açıklamalar, kadim devirleri inceleyenlerin aşmaları gereken bir akli muhakeme tarzıdır.
Vikingler hiç şüphesiz Kuzey Amerika'yı, İzlanda'yı ve Groenland'ı (Grönland) kolonileştirdiler ve buralarda muhtemelen
beş yüz yıl kadar kaldılar. Sagalar'a ( .. ) göre zengin bir Groenlandlı
beraberinde 60 kişi ile birlikte Vinland'a geldi ve burada 1007 senesinde bir koloni kurdu. Bu koloni belli bir süre yaşadı ve gelişti, ancak daha sonra hiç sözü edilmez oldu. Bu sömürgelerin ortadan
kalkışı hala esrarını korumaktadır. Bölgenin bu yeni sakinleri, belki de yerli halk tarafından emildiler ya da katledildiler. Belki de
kendi kendilerine sönüp gittiler. Kuzey Dakota'daki Mandan yerlileri açık tenli ve mavi gözlüdürler; bu da beyaz tenli İskandinavyalılar'ın bu bölgede bir süre yaşamış olduklarını düşündürmek-
tedir. Lewis ve Clark, kuzeybatı boyunca yaptıkları keşif gezilerinde (1804-1806) burada gayet misafirperver yerlilere rastlamışlardı.
Bunların taştan yapılarının ve kullandıkları eşyaların kalıntıları keşfedilmiş ve bütünüyle tanımlanmıştı; hatta New Foundland'de bizzat Leif Ericson'a ait olması muhtemel olan bir kamp
mevkii bulunmuştu. Yaptıkları bu sayısız uzun yolculuklar Vikingleı'in sayılarının azalmasına neden oldu; ayrıca ülkeleri de
savunmasız kalıyordu ve hiç şüphesiz sonunda bu maceradan
vazgeçtiler. Keşifleri 1300' e doğru sona erdi. Gözü pek Vikingleı'in sonuncusu da 1540 yılında Groenland' da öldü ve böylece ilk
Amerikalıların tarihinin en etkileyici çağlarından biri son buldu.
Cayce Dosyalarından Aktarmalar

Dosyalar içinde muhafaza edilmiş yedi "hayat okuması"nda
belirtildiğine göre Kızıl Eric, Leif Ericson ve diğer İskandinavyalılar Atlantik aşırı ve İzlanda, Groenland ve Amerika gibi yepyeni
ülkelere doğru sayısız yolculuklar yaptılar. Vinland' da, Massachusetts' de ve Rhode İsland' da sürekli koloniler kurmaya kalkıştılar. Bu kolonilerden hiç biri varlığını sürdüremedi ancak bazı kişiler dost yerliler ile ticaret yaparak zengin olmak amacıyla ülkede
hayli uzun bir zaman kaldılar. Norveç'e cepleri dolu ve başarılarından ötürü biraz da övünerek geri döndüler.
"Varlığın, Kızıl Eric'in onun günümüzde doğmuş olduğu bu
ülkeye yolculuklar yaptığı zamanda da yaşamış olduğunu görüyoruz. Varlık Vinland adı verilen, ya da günmüzdeki isimleriyle
Rhode İsland ve Massachusetts kıyılarına yerleşmeye teşebbüs edenler arasında bulunuyordu. Varlık o zamanlar bedensel ve ruhsal bakımdan güçlü idi, karadaki ve denizdeki tüm faaliyetlere gayet yatkındı ve Osolo Din adını taşıyordu. Varlık, bu enkamasyonu boyunca kazandı ve kaybetti; şöyle ki, bu ülkede kaldıkları süre
içinde ortaklara ve arkadaşlara getirilen yardım vasıtasıyla kazandı; bu ülkenin yerlileriyle yapılan ticaret neticesi elde etmiş olduğu ülkeye geri döndüğünde yolculuklarında kendisine eşlik etmiş olanları köle yaptı. Bu da, bu ülkedeki yaşamının son döneminde
herkesin nefretini kazanmasına ve mahkum olmasına neden oldu." (438-1)
Diğer denizcilere kanlan eşlik ettiği halde, Amerika'ya yaphğı seyahatlerden birinde Kızıl Erle kansını evde bırakmışb. Kansı
büyük bir hiddete kapıldı ve bu hadise aile hayatlarında uzun seneler sürecek bir yara açılmasına neden oldu. Gözü pek bir denizci
idi ve aynı zamanda saldırgan bir tabiata sahipti; kendisi ile üstleri
arasında sayısız kavgalar patlak verdi. Hayabnın sonuna doğru da
denizden ve onun haşinliğinden nefret etti.
Amerika'da iken bir keresinde bahya, günümüzdeki Minnesota'ya kadar ulaşmıştı ve arkadaşlarından bazıları hayatlarının
geri kalan bölümünü yerliler ile beraber geçirmek üzere burada
kalmayı tercih ettiler. Diğer Vikingler daha da uzağa, ta Montana'
ya kadar gittiler.
"Varlık kuzey ülkesinde idi, Amerika'nın kuzey ve babsındaki geniş topraklara, ya da varlığın günümüzdeki doğmuş olduğu ülke olan Minnesota'nın merkez bölgesinin yakınına, Kızıl
Eric'in faaliyetlerini sürdürdüğü bölgeye doğru seyahat edenler arasında bulunuyordu. Varlığın ismi Olsen-Olsen idi ve bu ülkede
kalanlar arasında bulunuyordu. Böylece, kuzeybatı toprakları
yaptığı keşif gezisi esnasında Clark'a açık tutuldu ve kendisine
karşı hiçbir girişim olmadı. Varlık, çeşitli gruplar, uluslar ya da
ülkeler arasında çok faydalı olacak şekilde barışı sağlayabilirdi."
(3651-1)
Leif Ericson, Olaf ve Olensen ile birlikte Connecticut ve Massachusetts'de Vinland'a yanaşb. Bir sonraki yolculuklarında Ericson ve ekibi, günümüzde Providence adı verilen ve Rhode İsland'ın başşehri olan kentin yakınında bir koloni kurdular. Diğerleri ise New Foundland ve Nova Scotia'ya (Yeni İskoçya) kadar
sayısız yolculuklar yapblar. Bu arada, ilk yerleşim bölgesi Vinland
oldu ve daha sonra terkedilmesine rağmen bazı Vikingler buranın
yerli halkı ile "ruhsal" bir kardeşlik kurmak ve "bölgeyi katetmek için bir kestirme yol bulmak" amacıyla burada kaldılar. Enteresan bir ayrıntı da, Kızıl Eric'in günümüzde tekrar enkarne olmuş olmasıdır:
"Bu varlık, daha önceleri kuzey ülkesinde (Nordic) yaşıyordu ve cesur denizcilerden biriydi; ve varlık o enkarnasyonunda
Kızıl Eric adını taşıyordu ve günümüzde doğmuş olduğu ülkeye
yolculuk ediyordu veya yerleşmişti. Bununla beraber bu hayatının son kısmında yaşamış olduğu bazı maceralar ve günümüzde de belirtildiği üzere, girişmiş olduğu faaliyetler yüzünden
varlık, sudan, su yollarından, suda yüzen gemilerden korkmaktadır. Cesareti, diğer bir enkamasyonunun neticesi olarak havatla, ya da hava taşıtlarındaki faaliyetlerinde daha fazla ortaya çıkmaktadır. O enkarnasyonunda (Kızıl Eric olduğu) varlık kazandı
ve kaybetti; çünki sadece arkadaşlarıyla değil, aynı zamanda aile
hayatında da güvensizlik dönemleri yaşadı ve kendi üstleri ile
anlaşmazlıklara düştü." (2157-1)
Böylelikle, Cayce dosyalarına göre Vikingleı'in Amerika'
daki öyküleri maalesef son buluyor.
İnsanoğlunun yaşamış olduklarını, çağdaş tarihin hudutlarına dek gözden geçirmiş bulunuyoruz. Cayce'in arşivlerinde, Amerika tarihinin hemen hemen tüm dönemlerini içeren "okumalar" bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Özgürlük Savaşı sırasında
doğmuş ruhlara, Yeni İngiltere' deki (New England) büyücülük
davalarına, Far-West öncüleri dönemine, iç savaşa, dünya savaşlarına ilişkin bilgiler mevcuttur.
"Okumalar", her ne kadar bazı ünlü ya da efsanevi kişilerin
hayatlarını ortaya çıkardığı için şaşırtıcı ve etkileyici de olsa, daha önce bilinenlere pek büyük bir şey ilave etmemektedir. Sonuç
olarak günümüz Amerikası'nın ve onun yarınlarının gözler önüne serdiği daha karmaşık ve kesin sorunlara yönelmek durumundayız. Çünki, şimdi ve gelecek, geçmişte örülen ağlardan oluşur.

---------- Post added 21.01.20 at 21:28 ----------

kaynak:Atlantisten Geleceğe İnsanın Kaderi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147