Diğer Havas Konuları

Karı koca arasını sulh - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Diğer Havas Konuları>Karı koca arasını sulh
Anka58 16:16 18.05.18
ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ:
KARI KOCA ARASINI SULH
Birbirine dargın karı kocayı barıştırmak için, şu Ayeti
Kerimeyi temiz bir tabağa yetmiş (70) defa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra Kibrit ve Nişadır ile buhurla. Barışmak isteyen eş bu su ile yıkanır. Ayrıca aşağıdaki şu Ayeti Kerime leride barışmak isteyen eşin başı üzerine yetmiş (70) defa oku. Allah c.c. ın izniyle dargın olan eşler o gün barışır.
Tabağa yetmiş defa yazılacak ayeti kerime:
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü’minune ihvatün fe eslihu beyne ehaveyküm.
Başı üzerine yetmiş defa okunacak Ayetler budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyübtılühü innallahe la yüslihu amelel müfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerehil mücrimin.
KARI KOCA ARASINDA MUHABBET
Karı koca arasında muhabbet için: Aşağıdaki Tılsımı ve Ayeti, karı koca ile annelerinin isimlerini bir kağıt üzerine yaz. Bu kağıdı karı kocanın baş koydukları yastığın içine koyarsan, aralarında büyük bir muhabbet
doğar ve birbirlerini çok severler. Yazılacak tılsım ve Ayet budur:

Tılsım. Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim.
KARI KOCA ARASINI SULH
Karı koca arasını islah etmek istersen: Sure-i
Amme’yi temiz ve yeni bir tabağa yazıp, yazıyı menba
veya pınar suyu ile sil. Bu su yenilecek veya içilecek birşeye karıştırılıp, eşlere yedirilir veya içirilir. Daha sonra aşağıdaki Ayetleri yedi (7) defa bir kağıt üzerine yazıp, yazılanda evin kapısının üzerine konulursa, eşler arasındaki dargınlık muhabbete döner ve birbirlerini Allah Teala hazretlerinin izniyle çok severler.
Yedi defa yazılacak olan Ayet ler budur:
Bismillahirrahmanirrahim. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyübtılühü innallahe la yüslihu amelel müfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerehil mücrimun.

Alntı:Attached: B9CCF088-ECA7-42EB-AC13-B7E7D0E83BE4.jpg (14.0 KB (Kilobyte)) ABFB06AA-2F6B-4206-AEAA-7FCF9D11FB3A.jpg (16.1 KB (Kilobyte)) 

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Sezen 13:57 22.05.18
Emeğinize sağlık teşekkür ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 15:53 26.07.18
Paylaşım için teşekkürler..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up