Diğer Havas Konuları

Ayetlerle Kozmik Şifreler ve Kader Programlayıcı - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Diğer Havas Konuları>Ayetlerle Kozmik Şifreler ve Kader Programlayıcı
nefsiyyun 22:37 28.05.16
11.Gün.Kozmik KADER PROGRAMI Şifre AYET.
(Felemma el kav kale MUSA ma ci'tum bihissihru innallahe seyubtiluh,İnnallahe La yuslihu amelel müfsidin).
(Musa dedi.:Sizin ki sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır.Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.)
En az 11 kez okunur.
Büyü ve sihir iptlal olur.
Asayı Musa zamanı deler gelir,firavunun büyülerini yuttuğu gibi,bize musallat olmaya çalışan işgalci enerji virüslerini ve yükledikleri duygu veya bilgi frekanslı negatif yazılımları yutar.yok eder.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 22:38 28.05.16
12.Gün.Kozmik KADER Prog.ŞİFRE Ayet..
(Yasin.Selamun kavlen min rabbirrahim.Kün fe yekün.)36.Yasin.58.
(Merhametli olan Rabb katından onlara selâm vardır.OL der Oluverir.)
günde 100 okunabilir.
Uygulanırsa,bütün selamet, bereket ve hayır kapıları açılır.
Kaza bela iptal olur.
Maddi ve manevi istekler,dualar acil gerçekleşir.
Sanki Kainatın Kozmik KADER KLAVYE sinin, ENTER (Kün) tuşu gibi çalışır.
Hem gönül ekranlarına ,hemde Sonsuzluğa NUR dan yazılımlar yükler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 22:40 28.05.16
13.gün Kader progrm..
Kozmik sinirağında Seyahat...
Paralel evren koordinatlarında zaman ve mekan kısa devreleri sağlayıp ,Kozmik UYDU anteni gibi Kainattan alır,Gönül ekranlarına aktarır..
(Ve indehu mefatihul GAYB.la yalemuha illa hu .ve yalemu ma fil berri vel bahr,ve ma teskutu min verekatin illa yalemuha vela habbetin fi zulumatil ardı vela ratbin vela yabisin illa fi kitabın mübin.)6.Enam. 59.
Gaybın anahtarları Onun elindedir...
(uykudan önce.66 kere okunur)...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 18:57 31.05.16
14.Gün ..
kozmik KADER programlama.. AYET Şifresi...
(Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen'NUR.) 2.Bakara.257.
(Allah inananların dost ve yardımcısıdır.Karanlıktan Aydınlığa çıkarır.)
günde 100 okunur.
Allah ve herşey yar ve yardımcımız olur, sıkıntılar biter.
Kötülük fırsat bulamaz.Kalp ve beyinde aydınlanma olur,Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.
İnsanlarla ilişkiler düzelir.
Melekler yardıma gelir.
Beyin bilgisayarına da, sonsuz Virüs KORUYUCU program gibi çalışır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 18:59 31.05.16
15. Gün Kozmik KADER programı.....
SONSUZ -Sınırsız Müthiş GÜÇ=
(İnnallahe hüverrezzaku,Zül kuvvetil Metin.)51.Zariyat-58.
(Şüphesiz,Rızık Veren,GÜÇ ve Kuvvet SAHİBİ olan ancak ALLAH'tır.)
(For ALLAH is He Who gives All Sustenance,Lord of Power ,Steadfast.forever.)
günde 100 okunur.
Hayırlı, Her alanda bolluk bereket ,Maddi manevi güçlü olunur,hastalıklar gelemez.
Moral,motivasyon ,Beyinsel ve Çevresel Hakimiyet, KAZANÇ ,başarı ,ENERJİ artar.
Kalp ve sinir sistemi,bağışıklık GÜÇLENİR.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 19:00 31.05.16
16.Gün.
KADER Programı.Kozmik DATABANK-
(Elem talem ennallâhe yalemu mâ fis semâi velard,inne zâlike fî kitâb,inne zâlike alâllâhi yesîr)22.HAC.70.
(Şüphesiz Allah,Gökte ve YER de olan HER şeyi bilir.Hepsi bir KİTAPTA mevcuttur.Ve bunlar Allah a göre çok Kolaydır).
günde 19 okunur.
Muazzam bir kozmik bilgi akışı başlar, ilham kapıları, hikmet ve sırlar açılır,.
Akıl,hafıza,zeka gelişir.
Kainatı izleyen DEV radar gibi açılımlar başlar.
Telepati ve karşısındakinin aklından geçenler hissedilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 19:01 31.05.16
17. Gün.Kozmik Prog.
(Sebbehalillahi mafissemavati velard,ve hüvel azizül hakim.Lehu mülküssemavati velard,yuhyi ve yumit,Ve hüve ala külli şeyin KADİR,hüvel Evvelü vel Ahiru vez Zahiru vel Batın.Ve hüve bi külli şeyin ALİM).57.Hadid.1.2.3
(Gökte ve Yerdeki herşey Allahı TESBİH eder.O Azizdir Hakimdir.Göklerin ve Yerin Mülkü Onundur.O diriltir,Öldürür,Herşeye gücü yetendir.O ilktir,Sondur,Zahirdir,BATINdır,O herşeyi Bilendir)
Günde 19 kez okunur.
RUHSAL gelişim artar,nerdeyse Kozmik GÜÇ ve BEYİN olur..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 19:02 31.05.16
18.Gün KADER Programı.
Kozmik Halograf DUA...
(Rabbena La tuzığ kulubena bade iz hedeytena veheblena min ledünke rahmeh inneke entel vehhab.).3.Ali imran 8.
(Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et! Şüphesiz ki sen, çok bağışlayansın).
günde 100 kez okunur.
Müthiş bir KALP İlacıdır.
Kalp hidayet bulur, Mutmain ve ihya olur,Ruhsal sıkıntılara, strese,depresyona iyi gelir.
Hikmet ilmi ve feraset gelişir.Nazara ,kazaya ,belaya kalkan olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 19:03 31.05.16
19. Gün KADER programı.,
SONSUZ LÜTUF Anahtarı,.
(Allahu Latifun bi ibadihi yerzuku men yeşa.Ve hüvel Kaviyyül AZİZ) 42.Şura 19.
(ALLAH kullarına çok LÜTUF kardır.Dilediğini rızıklandırır.O Çok kuvvetli ve Çok Güçlüdür).
Günde 100 kere.
Okununca, Bolluk, bereket , Rızık , Enerji , GÜÇ , kuvvet artar.
Engeller kalkar, işler kolaylaşır,Ummadık kapılar açılır.
Her şey Hayrımıza döner..
Ya RAbbi , Bu , Sonsuzluk anahtarınla, SANA engel olan kapılarımı AÇ , Aşk-ı VEDUD a giden yollarımı da kısalt.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nefsiyyun 19:04 31.05.16
20.Gün.Kader PROGRAMLAMA...
KOZMİK YARDIM..
(Ve yerzukhü min haysü La yehtesib,ve men yetevekkel alallahi fe hüve hasbüh.) 65.Talak.3.
(Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. ALLAH'a tevekkül edene ,O YETER.)
Günde 100 okunr.
Kader ve kısmet kapıları sonuna kadar şifa,hayır,bolluk,bereket için açılır.
Ruhsal şifa olur,sıkıntılar KALKAR..
Kozmik Kader KLAVYESİ,O kadar güzel yazılımlar yüklerki, Gönül ekranlarından, okunmaya doyulmaz..
Yeterki Aşk-ı Vedud yazan ,ENTER (KÜN) tuşumuzu başkalarına elletmeyelim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4