Diğer Havas Konuları

Hizbul felâh muhammed ibn süleyman el-cezûlî (k.s.) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Diğer Havas Konuları>Hizbul felâh muhammed ibn süleyman el-cezûlî (k.s.)
RvP 21:08 09.09.16
HİZBU’L FELÂH – MUHAMMED İBN SÜLEYMAN EL-CEZÛLÎ (K.S.)

Sıkıntılarımızdan kurtulmak felaha ermek için okuyabiliriz

Hizbul Felah, Muhammed ibn Süleyman Cezuli Hz. tarafından tertib edilmiş bir hizb’dir.

Kuranı Kerimden Ayetlerle süslenmiş bu hizbi dunyevi sıkıntılarımızdan kurtulmak felaha ermek için okuyabiliriz.


Bismillahirrahmanirrahiym

Elhamdulillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîren. (3 defa)

Elhamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye levlâ en hedânallâh, lekad câet rusulu rabbinâ bil hakki. (3 defa)

Cezallahü anna nebiyyina ve seyyidena muhammeden ma hüve ehlühu (3 defa)

Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeten, inneke entel vehhâbu (3 defa)

Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti küllihâ min şerri mâ halaka (3 defa)

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim (3 defa)


Sübhane rabbiyel azim ve bihamdihi vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. (3 defa)

Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa huve bedius-semavati vel ardi ve ma beynehuma min cemi-ı hurmi ve zulmi vema ceneytü ala nefsi ve etubu ileyhi.(3 defa)

La ilahe illallahu muhammedun resulullahi (10 defa)

Sebbitna ya rabbi bi kavliha verhamna ya rabbi bi fadliha vec-alna min hiyari ehliha vahşurna fi zümreti kavmiha (3 defa)

Amin,Amin,Amin, Ya Rabbel alemin.

ENES TÜRKDünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 14:41 30.09.16
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 09:52 10.03.17
pelit41 10:47 06.06.17
Havasokulu 23:24 10.06.18