Diğer Havas Konuları

Ateşten Korunma Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Diğer Havas Konuları>Ateşten Korunma Duası
SiLence 23:16 04.02.17
Eger bir ev veya iş yerinde ateş çıkmışsa yada yanmaya başlamışsa bunu dua metoduyla iki şekilde söndüre biliriz.

1)Esahb-ı Kehf erbabı isimlerini(Yemliha,Namernuş,Debernuş,şazenuş,kefeş tatanuş,mislina, mekselina,kıtmir)bir kagıda yazıp o kagıdı oraya atarsak ateş hemen söner.

2)Aşagıdaki duayı bir kagıda yazıp yanan yere atıp üzerinre yazılı duayı 3 defa okursak ateş söner.

Duanın latin harfleriyle okunuşu.

Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdillezi fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidin.Ve tellahi le ekidenne asnameküm ba'de en tüvlehu mübdbirin Fe cealehüm cüzazen illa kebiral lehüm leallehüm ileyhi yarciun.Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimin.Kalu semi'na fetey yuezküruhüm yükalü lehu ibrahim.Kalu fe'tu bihi ala a'yünin nasi leallehüm yeihedun.Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahim.Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentikun.Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun.Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentikun.Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm.Üffil leküm ve li ma ta'bidune efela ta'kilun.Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm failin.Kulna ya naru kuni berdev ve ala ibrahim.Ma kane lil mrikine ey ya'müru mesacidellahi şahidine ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat a'malühüm ve fin nari hüm halidun.Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fe tükva biha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhuruhüm haza ma kenezhüm li enfüsiküm fe zuku ma küntüm teknizun.E lem ya'lemu ennehu mey yühadidillahe ve rasulehu bfe enne lehu nara cehenneme haliden fiha zalikel hizyül aziym.Veadellahü münafikiyne vel münafikati vel küffara nara cehenneme halidine fiha hiye hasbühüm ve leanehümüllah ve lehüm azabüm mükiym.Ferihal mühallefune bi mak'adihim hilafe rasulillahi ve kerehu ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim fi sebilillahi ve kalu la tenfiru fil harr kul naru cehenneme eşddü harra lev kanu yefkahun.E fe men essese bünyanehu ala katva minellahi ve ridvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihi fi nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimin.


Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 12:33 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:34 21.04.17
Paylaşım için teşekkürler kardeşim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 22:38 28.05.17
BEHRAM 02:30 22.03.18
Havasokulu 10:10 11.06.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi