Dualar & Dua Kardeşliği

KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU
arslan 00:58 02.11.14
KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE
OKUNUŞU
Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet
edilmiştir.Şöyle buyuruyor……
-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim
ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala
onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi
parlak haşreder.
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya
melek sanırlar.
Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
Ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip Cennete
girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
Sırat köprüsünden şimsek gibi geçer.
Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların
damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların
adedinden,taşlardan daha fazla olsa
bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin
umre sevabı yazar.
Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktuğundan
emin kılar.
Susayan kimse okursa,Allah onun susuzluğunu
giderir.
Aç olan okursa,giyindirir,hasta okursa şifa
verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından
kurtulur,dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından
okursa Allah istediğini verir.
Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için
okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın
mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve
eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye
muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa
iyileşir.
Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
Cinden,insden ve şeytandan,sancı ve
hastalıklardan emin olur.
Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı
okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
Ömrü bereketli olur.
Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber
Aleyhisselamı rüyasında görür
Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak
ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu
duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün
varlıkların şerrinden korur ve her türlü
hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar
ve bütün isteklerini verir.Kim ki okuduğu gibi onu
yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına
koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından
çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.Akan
suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa
ateş söner.Dağ üzerine okursa dağ paramparça
olur.Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında
Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten
sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne
isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanın
fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i
Kaylubi’den alındı.)
VE ŞÖYLE OKUNUR
Bismillahirrahmanirrahim
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez
zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül
mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve
hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil
masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.
La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala
cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala
cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile
aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile
aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke
ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran
ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke
ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma
hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte
düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya
rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi
aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili
vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala
ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü
fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya
rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe
necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya
rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe
ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe
cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide
fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a
´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe
necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya
rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü
meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma
hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü
fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile
lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma
mesa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün
sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe
necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil
azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala
alihi ve sahbihi vesellem
Kenzül Arş duası ANLAMI…
Tercümesi:
Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah
yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah
yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.
Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben
zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur.
Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler
onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve
ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir,
dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve
onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten
kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi
bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.
Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah
yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah
noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında
yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde
yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı
ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin
hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir
ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları
hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin
hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten
indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve
senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in
sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan
melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin
hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve
Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına
rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin
hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim
ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de
ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin
hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle
seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o
ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana
yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan
işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana
seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana
hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve
çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin
hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de
sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri
onun elinde yumuşattıysan işte o ismin
hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti
de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin
, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de
sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan
kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem
oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla
ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa
hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da
hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun
karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen
onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin
hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle
seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin
hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu
suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,
Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle
seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin
hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen
cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne
güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten
kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük
Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e,
ailesine ve arkadaşlarına destek versin,
güvenliklerini sağlasın!
AMİN

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aşk 19:45 01.03.16
Ellerine sağlık harikaydı @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
alikelek 03:26 15.04.16
halildogan66 18:14 17.04.16
İnşirah 11:45 09.03.17
Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Selefi 11:42 10.03.17
Akan suya okunursa su durur yaziyor. Bu dua oyle azametli bir duaki ben yillar once bu duayi muslugu acip okudum ve dua bitmeden musluktan akan su kesildi subhanAllah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 09:58 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:19 13.03.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi