Dualar & Dua Kardeşliği

Miftahul Cennet duası (Hemen Kabul Olunan Dua) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Dualar & Dua Kardeşliği>Miftahul Cennet duası (Hemen Kabul Olunan Dua)
Havasokulu 14:47 22.02.16
Miftahul Cennet duası (Hemen Kabul Olunan Dua)


Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır.


Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi.
Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v.) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler. O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur.
Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı.” Bu duayı okuyan herkes nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder.
Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur.

Miftahul Cennet duası
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
 • Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn

Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Efendimiz, ashabıyla mescit’te otururken Cebrâil Aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi:
Ey Muhammed! Hakk Teâlâ sana selâm gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiç bir peygambere vermedi.
Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya üzerinde taşırsa, kıyamet günü kabirden kalkacak burağa binecek, hattâ mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretler içinde kalacaktır. O sırada nidâ edilir: “Bu bir peygamber değildir. Dünyada iken Miftahul Cennet duasını okudu. Hakk Teâlâ bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvân cennetlerini ona açtı.”•Her kim bu duâ’yı okursa nurdan tahtlar üzerinde oturur.

•Akrabalarına şefaatçi olur.

•Bu duâ’yı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.

•Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır.

•Okuyanın bağışlanması için melekler Allâhü Teâlâ’ya niyaz ederler.

•Bir hacet için okunursa Allâh’ın izni ile isteği kabul olunur.

•Yoluculuk esnasında bu duâ’yı yanında götürenler kaza ve belalardan muhafaza olunurlar.

•Bu duâ’yı okuyanlar ve üzerinde taşıyanlar halkın yanında aziz olurlar.

•Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez!

Hazreti Ali (k.v) buyuruyor ki: “Bir zalimden kurtulmak için bu duayı okuyan, feraha erer”.
Miftahul Cennet Duası•Bismillahirrahmanirrahim

•Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram

•Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

Anlamı:•Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. {Bakara:163}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. {Mü’minun:97}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. {Mü’minun 29}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! {İbrahim:40}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. {Furkan:74}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. {Taha:25-28}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. {A’raf:123}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. {Araf:126}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. {Al-i İmran:193}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. {Enbiya:89}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. {Furkan:65}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. {İsra:24}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. {Bakara :137}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür

•Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!

•Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!

•Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

MİFTAHU’L-CENNET DUASI

Sevgili Kardeşlerim Bu Dua’yı okumanın Fazileti Çok Büyüktür.
Bir Gün Peygamber Efendimiz Mescid’de Otururlarken Cebrail Aleyhisselam Oraya Geldi Ve Şöyle Dedi.
Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize Ey Muhammed (s.a.v) Hakk Teala Sana Selam Gönderdi ve Bu Dua’yıda Sana Gönderdi. Senden Önce Bu Dua’yı Daha Önce Hiç Bir Peygambere Vermemişti.
Cebrail Aleyhisselam Konuşmalarına Devam Etti :
Her Kim Bu Dua’yı okursa veya Yanında Taşırsa Kıyamet Günü Geldiğinde Kabir’den Kalkacak ve Mahşerde Bulunan Halk Bu Hangi Peygamberdir? Diye Hayretler İçinde Kalacaklar.
Bu Bir Peygamber Değildir, Miftahu’l – Cennet Dua’sını Dünya’dayken Okudu ve Allahü Teala Ona Bu Kerameti Bahşeyledi Denilecek.
Hangi Kardeşimiz Bu Dua’yı okursa Nur’dan Tahtlar Üzerine Oturur, Bu Dua’yı Yanında Bulunduran kişilerin Hastalıkları Şifa Bulur.
Bu Dua’yı Okuyanın Borcu Varsa Gayb Hazineleri Onun İçin Açılır.
Okuduğunuz Zaman Melekler sizin Bağışlanmanızı Allahü Teala’dan Niyaz Ederler.
Hacet Niyetiyle Okunursa Allah’ın İzniyle Hacetleri Kabul Görür.
Yolculuktayken Bu Dua’yı Taşıyan Her Mümin Tüm Kazadan, Beladan Korunurlar.
Bu Dua’yı Okuyan Her Kimse Yoksulluk yüzü Görmez.
Kardeşlerim MİFTAHU’L – CENNET Duasının Fazileti Bu Şekildedir.Oturup Okusanız 3 Dakikanızı Almaz Fakat Hem Dünya Hemde Ahiret Hayatınızda Sizlere Yardımcı olur. Allah (C.C)’ün Kulları İçin En Hayırlı Dua’lardan Birisi.
MİFTAHU’L-CENNET DUASI
*Bismillahirrahmanirrahim*
*Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym*
*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*
*Ve kul Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzü bike rabbi en yahdurun*
*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*
*Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin*
*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullüllah*

Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Efendimiz, ashabıyla mescit’te otururken Cebrâil Aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi:
Ey Muhammed! Hakk Teâlâ sana selâm gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiç bir peygambere vermedi.
Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya üzerinde taşırsa, kıyamet günü kabirden kalkacak burağa binecek, hattâ mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretler içinde kalacaktır. O sırada nidâ edilir: “Bu bir peygamber değildir. Dünyada iken Miftahul Cennet duasını okudu. Hakk Teâlâ bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvân cennetlerini ona açtı.”•Her kim bu duâ’yı okursa nurdan tahtlar üzerinde oturur.

•Akrabalarına şefaatçi olur.

•Bu duâ’yı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.

•Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır.

•Okuyanın bağışlanması için melekler Allâhü Teâlâ’ya niyaz ederler.

•Bir hacet için okunursa Allâh’ın izni ile isteği kabul olunur.

•Yoluculuk esnasında bu duâ’yı yanında götürenler kaza ve belalardan muhafaza olunurlar.

•Bu duâ’yı okuyanlar ve üzerinde taşıyanlar halkın yanında aziz olurlar.

•Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez!

Hazreti Ali (k.v) buyuruyor ki: “Bir zalimden kurtulmak için bu duayı okuyan, feraha erer”.
Miftahul Cennet Duası•Bismillahirrahmanirrahim

•Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm.

•Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.

•Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram

•Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

Anlamı:•Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. {Bakara:163}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. {Mü’minun:97}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. {Mü’minun 29}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! {İbrahim:40}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. {Furkan:74}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. {Taha:25-28}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. {A’raf:123}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. {Araf:126}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. {Al-i İmran:193}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. {Enbiya:89}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. {Furkan:65}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. {İsra:24}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

•Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. {Bakara :137}

•Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür

•Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!

•Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!

•Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Tuana 21:14 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 17:49 26.01.17
murat23 18:56 05.05.17
acar 22:22 05.05.17
Allah razi olsun yuregine saglik kardesim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
droos 22:32 05.05.17
Acizkul98 22:36 05.05.17
droos 22:37 05.05.17
canan9 15:34 31.05.17
Nicksiz 23:28 21.08.17
1 2 3