Dualar & Dua Kardeşliği

ismi azam duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>ismi azam duası
Tuana 01:33 19.02.17
Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm *
yâ hayyu yâ kayyûmu,
lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin *
allâhumme innî es’eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad *
elif lâm mîm *
allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm *
ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm *
yâ zel celâli vel ikrâm *
yâ erhamer râhimîne, allâhumme innî es’eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad,
lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * lâ ilâhe illallâhu
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm *
es’eluke bismikel eazzul ecellul ekrem *
rabbî rabbî rabbî
yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî
lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 01:42 19.02.17
bitter 08:39 20.02.17
daha önce denediğim bir dua. Faydası çok büyük.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 08:40 20.02.17
RvP 23:38 14.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi