Dualar & Dua Kardeşliği

Subbuhun, kuddusün,Rabbüna Rabbül melâiketihî ve’r-rûh - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Subbuhun, kuddusün,Rabbüna Rabbül melâiketihî ve’r-rûh
HavasHoca 22:08 01.05.17
Subbuhun, kuddusün,Rabbüna Rabbül melâiketihî ve’r-rûh.” (Ebu Davud, II, 28-35). Anlamı: “Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.” fazileti ya kuddus ismi şerifi devamlı zikredip ve bu tesbihatı her 7 deveya 5 de bir kere zikreden kişilere fevkalede haller zuhur eder 6. hissi kuvvetlenir «Yunus as ın balık karnında bulunduğu sürece duası şu idi:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜN-TÜ MİNE'Z-ZALİMIN
Manası :
«Senden başka hak ma'bud yoktur Seni tenzih ederim Şüphesiz ki ben zalimlerdenim»
Müslüman bir adam herhangi (meşru) bir işinde bununla dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur
«Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur O söz, kardeşim Yunus'un sözüdür Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu: LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANE-KE İNNI KÜNTÜ MİNE'Z-ZALİMIN
Yine aynı konu hakkında Resulüllah (SAV) Efendimiz:buyurdular ki:
«Balığın karnında bulunurkenHz Yunusun yaptığı dua şu idi: LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE'Z-ZALİMİN»
Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor : «Herhangi bir müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa, mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur»
Sa'd bin Malik (RA), Peygamber'den (SAV) şunu işit-tiğini rivayet etmiştir:
«Azız ve Celil Allah'ın ismi (öyle bir isimdir ki) onunla dua edilirse, Allah kabul eder Onunla bir şey istenilirse Allah verir O isim, Yunus bin Metta'nın yaptığı duadır»
m ve kederden kurtardık Ve işte böylece mü'minlerİ de kurtarırız» Bu, o dua ile halini arzedenlere Al-lah'ın bir şartıdır (kabul buyuracağına dair)» buyurdular Diğer bir rivayette buyuruluyor ki: «Herhangi bir hasta bu dua İle duada bulunacak olur da bununla kırk defa halini arzederse, mutlaka kendisine şehid sevabı verilir Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur» nazar değmiş ve huysuzluk yapan gece uyuyamayan çocuklar için: çocuğun yüzüne karşı degil bulunduğu hanenin içine 7 ayetel kürsiy 1 yasin şerif 7 inşirah 3 er defada felak ve nas sürelerini okuyup haneye üflemeniz yeterlidir şifa allah taaladandır...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Acizkul98 03:12 02.05.17
Allah razı olsun hocamızdan güzel bir çalışma olmuş teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
neco43 23:08 02.05.17
Benazir25 23:53 02.05.17
İnsan ancak Allah'a güvenip dayandığı O'nun razı olacağı bir hayat yaşadığında mutlu olur. Allah'a iman eden bir insan ne kadar çok zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın ya da dünyanın bütün nimetlerinden uzak olsun, İmanın kalbinde oluşturduğu huzur ve mutluluk her şeyin üzerindedir...böyle paylaşımlar çok kıymetli ve değerli. Biliyorsunuz ki müminler birbirinden sorumlu..Ahirette ben bilmiyordum kimse beni uyarmadı bana kimse doğru yolu göstermedi diye öbür dünyada kimse şikayetci olmaya hakkı yoktur..okuyalım bilelim diye hocalarımız ve arkadaşlarımız burda ellerinden geldiğince paylaşım yapıyorlar.. belki yorum yazmak yada teşekkür etmek zor geliyor olabilir ancak Allahı tesbih etmeyen bir kul bakın ayette nasıl tasvir ediliyor; "Kimde benim zikrimden yüz cevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşr edeceğiz." ( Taha / 124 )

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 15:54 20.05.17
Emeğinize Sağlık Paylaşım için tşk kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 18:37 28.05.17
Ey âdemoğlu, duâ senden icâbet benden; istiğfar senden, bağışlamak benden, tevbe senden, kabul etmek benden, sa*bır senden fazlasıyla vermek benden, sabır senden, yardım benden... Ne istedin ki benden, sana vermedim."

İşte böyle buyuruyor Allah Teâlâ bir hadis-i kudside. Kulluk ile rububiyetin en geniş mânâda ve en kısa şekilde anlatımı ya*pılmıştır bu güzel sözlerle. İbâdetin özü duâdır, istemektir. Bu is*teyiş namazla ile en güzel sûretini bulmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. 0 sırada kalbinden ne ge*çirirse hepsi kabul olunur. Yeter ki istemesini bilsin.

Duâ, sözlük itibarıyla çağırmak mânâsındadır. Dindeki mânâsı ise Allah'tan, belirli sözlerle, belirlenmiş vakitlerde, O'nun rızâsının dışına çıkmadan isteklerde bulunmaktır.

Duâ, bir kulluk vazifesidir, kulun kendi arzularını Rabbine bildirmesidir, benliğini terk etmesi, Rabbine yönelmesidir, O'nun verdiği nimetlere şükretmektir, kulluğunu öne çıkartmaktır, ima*nın gıdasıdır, çığlığını, yakarışını edeple Allah'a duyurmaktır, vasıtasız Allah ile irtibata geçmektir, sevenin sevdiğine niyazıdır, merhamet dilemektir, ruhun cilasıdır, ibâdettir, kısacası;"Duâ Mü'minin Silâhıdır."

Allah (celle celâlühü) buyuruyor ki:

"(Habibim] de ki: (Ey insanlar!] Sizin duâ ve ilticanız olma*saydı, Rabbim size değer verir miydi?" (Furkan Sûresi: 77)

Bu âyet-i celîle, duânın kıymetini ne kadar güzel ifade edi*yor. Duâsı ve ilticası olmayana Cenâb-ı Hakk'ın kıymet verme*diği beyân ediliyor. Zira duâ tanımaktır.

Allah (celle celâlühü] buyuruyor ki:

"(Habibim] kullarım beni sana sorunca (haber ver ki] işte ben yakınımdır. Bana duâ edince, ben o duâ edenin dâvetine icabet ederim. O hâlde onlar da benim dâvetime icabet ve bana imanda devam etsinler. Tâ ki (o sayede] doğru yola ulaşmış olalar."

( ğer senin dertlerine derman olacak, düştü- <3 günde seni kaldıracak, senin sırrını kendi sim gibi saklayacak bir arkadaş bulamaz*san, o zaman kendinle arkadaş ol!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:00 25.05.18
Sayın HavasHoca, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi