Dualar & Dua Kardeşliği

Hacet ve Dilek İçin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Hacet ve Dilek İçin
RvP 19:29 09.04.16
YâSîn ve Dua


Çeşitli Hacet ve Dilek Hâllerinde Sabah Namazından sonra YâSîn Sûresi 4 defa okunur:


1- 1.inci âyet 7 kerre tekrarlanır, devam edilir.


2- 38.inci âyet 14 kerre tekrarlanır, devam edilir.


3- 58.inci âyet 7 kerre tekrarlanır, devam edilir.4- 81.inci âyet 12 kerre tekrarlanır, devam edilip bitirilir.Okunan 4 YâSîn Sûresinden sonra Fâtiha Sûresi okunur:


"Veladdalin!" den sonra: "Bismillâhirrahmânirrahîm-Âmin!.." denilir dua edilir inşâllah..


Hasan-ı Şâzelî (ks)

Her Meşru Dileğin Kabulü için Tecrübe edilmiş Etkili Dua


Kaside-i bürde Beyti. Meşru bir dilek için çok tecrübe edilmiş bir dua; Bir kimse abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1001 defa;” Hüve’l-Habibüllezi türca şefaatühü,li külli havlin mine’l-Ahvali muktahimi” beytini okur ve her 100 ün başında bir defa; “Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ Alâ habibike hayri’l-halkı küllihimi” derse Peygamber Efendimizi rüyasında göreceği nakledilmektedir. Başka dilekler içinde aynı yol izlenir ve 1001 kere okunmasının sonunda dileği Allah’a iletilirse Allâh-u Teâlâ’nın onun dileğini geri çevirmesi söz konusu olmaz denilmektedir. Hz.Peygamber hatırına istenen şeyleri Allah’ın reddetmeyeceğini öteden beri bilinen ve söylenen bir şeydir. Anacak dilek kalpten ve inanarak edilmelidir.


Kaynak: Dr.Arif Arslan (Dua ile gelen Şifa)
güncelleme


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mtgrmn 15:33 03.05.16
ejkobejko 18:59 09.11.16
PARADOX 19:19 09.11.16
Macit 00:41 29.01.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 00:08 03.02.17
İlkcan 00:14 03.02.17
Hiçlik 00:23 03.02.17
Iki ayrı dua ikiside çok güzel elinize sağlık,Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 01:35 03.02.17
PEYGAMBER AŞIĞI İMAM-I BUSİRİ ''KASİDE-İ BÜRDE''
İmam-ı Bûsirî bir gün evine giderken yolda rastladığı güzel yüzlü yaşlı bir zat ona:

-Yâ Bûsirî, Bu gece rüyanda Resûlüllah'ı gördün mü? Diye sorar. İmam-ı Bûsirî:
-Hâyır görmedim! Diye cevap verir. Bu konuşmadan sonra O yaşlı zat başka bir şey söylemeden ayrılır. Ne var ki İmam-ı Bûsirî'nin gönlüne, o anda Hazret-i Peygamberin aşk ve muhabbeti düşer. O gece, rüyasında Hazret-i Peygamberi görür ve içinin neşe ve huzurla dolduğunu fark ederek uyanır. Bunun üzerine Peygamber Efendimizi öven ve nice Peygamber âşıklarını sevgi deryasında yıkayan Mudariyye, Hemziyye gibi birçok övgüler yazar. Kasîde-i Bürde'nin 149. Beytinde bunu şöylece dile getirir:

Düşüncemi övgüsüne, yönlendirdiğimden beri,
Başı darda her insana, O Resulü buldum hâmi.

Daha sonraki yıllarda vücudunun yarısı felç olur. Yürüyemez ve hareket edemez duruma düşer. İşte o zaman bu Kasîde-i Bürde'yi yazıp bununla Cenâb-ı Hakk'tan şifâ dilemeye yönelir. Kasîdeyi tamamladığı gece rüyasında Hazret-i Peygamber'i görür. Hz. Peygamber Bûsîrî'den kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister; O

"Yâ Resûlallah! Ben sizin için çok kasideler yazdım, hangisini emredersiniz?" deyince, Hz. Peygamber kasidenin matla' beytini okuyarak bu kasideyi işaret eder. Bûsîrî kasidesini okurken Hz. Peygamber iki yana doğru sallanarak zevkle dinler. Tamamı 161 beyitten ibaret bulunan Kasîdenin 51. Beytinin birinci mısraını

Hakkında ilmin son hükmü; "O da bir insandır ancak,

olarak okuduktan sonra ikinci mısrasını hatırlayamayarak takılır kalır. Bunun üzerine Resûl-ü Ekrem Hazretleri: Oku yâ İmam! Diye buyurur. İmâm-ı Bûsirî: -İkinci mısrayı hatırlayamadım yâ Resûlüllah! der. Bunun üzerine mucize içinde mucize üzere Peygamber Efendimiz:

"Yaratmıştır O'nu Allah, en hayırlı kul olarak"

şeklinde ikinci mısrasını ikmal buyurarak beyti tamamlar. Kasîdenin tamamının okunmasından sonra Resûlüllah mübârek avuçları ile İmâm-ı Bûsirî'nin felçli uzuvlarını ovuşturur. Ne derin muhabbetin eseridir ki, İmâm-ı Bûsirî uyandığı zaman hastalığının zâil olduğunu görüp Allah'a şükreder. O gecenin sabahında sıhhatine kavuşmuş ve sürûr içinde camiye giderken yolda Şeyh Ebu'r- Recâ Hazretlerine rastlar. Ebu'r- Recâ ona:

- Yâ Bûsirî!. Fahr-i Âlem'i övdüğün kasîdeyi getir! der.

İmâm-ı Bûsirî; Resûlüllah Efendimizi övdüğüm kasîdelerim pek çok. Hangisini istiyorsunuz? Diye sorunca, Şeyh Ebu'r- Recâ:

Gönül yakan o hasret mi? Selemdeki komşuları,
Gözünden akan yaşlara, karıştırıyor kanları.

Diye başlayan kasîdeyi istiyorum. Çünkü sen onu Peygamber efendimizin huzurunda okurken işittim ve O'nun çok memnun olduğunu gördüm der. Bu kasideyi daha hiç kimsenin duymadığını zanneden İmâm-ı Bûsirî hayretler içinde kalır.

161 kıt'a dan meydana gelen Kasîde-i Bürde on bölüm üzere dizelenmiştir:

1 -- 12 Hz. Peygamber'e duyulan aşk ve özlem.
13 -- 28 Nefsin kötülüğü ve terbiye edilmesinin gereği.
29 -- 58 Hz. Peygamber'e övgü.
59 -- 71 Hz. Peygamber'in doğumu.
72 -- 87 Hz. Peygamber'in mucizeleri.
88 -- 104 Kur'ân-ı Kerîm'in yücelik ve erdemleri.
105 -- 117 Hz. Peygamber'in Mi'racı.
118 --139 Hz. Peygamber'in Cihadları.
140 --151 Hz. Peygamber'den şefâat dileme.
152 --161 Allah'a yakarış ve dua

Coşkun bir peygamber aşığı olan Bûsîrî'yi şöhretin zirvesine taşıyan bu kasideye kendisi "el-Kevâkibü'd-dürriyye fî medhi hayri'l-beriyye" adını verdiği halde, "Kaside-i Bürde" ismiyle tanınması gördüğü rüyâdan kaynaklanmaktadır. Dünyada en meşhur ve en çok okunan kasideler arasında yer alan bu eser, belli başlı bütün kültür dillerine tercüme edildiği gibi, Afrika, Güneydoğu Asya ve Balkanlardaki mahalli dillere de çevrilmiştir. Çeşitli bölge ve ülkelerde genellikle sünnet, nişan ve düğün merasimlerinde, mübarek gün ve gecelerde, ayrıca haftalık evrad olarak okunmakta, son münacât kısmı ise felçli hastalar üzerine yedi gün süreyle okunup Cenâb-ı Hakk'tan şifa niyaz edilmektedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 10:26 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2