Dualar & Dua Kardeşliği

Kibrit-i Ahmer Kırmızı Kibrit Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Dualar & Dua Kardeşliği>Kibrit-i Ahmer Kırmızı Kibrit Duası
Devrimci 08:16 10.08.17
Kibrit-i Ahmer Kırmızı Kibrit Duası
Kibrit Ahmer (Kırmızı Kükürt) maddi ve manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır, aynı zamanda güç tariflerin ötesindedir. Aynı zamanda, çok etkili kılan nakletme belirli bir şekilde olsa da, nakletme bu şekilde herkes tarafından bilinmemektedir. Her neyse, onun lütuf Hazret Pir Muhammed Kerem Şah al-Azhari Radi Allahü teâlâ Anhu faydaları da saf kalpleri algılayabiliyorsunuz böyle çünkü bu duayı okumak için herkese izin verdi. Kibrit-i Ahmer ruhsal etkisi çok güçlü ve yüksek gelir,bereket getiren sırlarla dolu bir salavatdır.Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Hz.yazmıştır.O Dünyanın Kralı Adem soyunun lideri yüce ışık yansıyan, ısı kalem manevi usta her yıl milyonlarca müslüman tarafından anılır.Türbesi Irak Bağdatdadır.Kibrit-i Ahmer kırmızı kükürt ve felsefe taşı anlamına da gelmektedir. Kırmızı tasavvuf'un rengidir.İslamiyetin kırmızı gelinli elbiseleri bu yüzdendir.Evliliğin kalıcı olacağına inanılmıştır.Bu salavat-ı şerifenin özel bir gücü vardır. Okuyan kişi çok şanslıdır.Maddi ve Manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır. Kibriti Ahmer Şerif Bereket,Nimet ve İlahi güçle doludur.

Onun En iyi Bilinen Salavatları 1-Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat) 2-Salavat-ı Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) (Altın Madeni Dua, maddi manevi kapılar açılır.) 3-Es-Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) (Gökyüzü Zirve Duası,Dilekler kabul olur) 4-Salavat-ı Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine) 5-Hurûfu Mukatta Duası 6-Sevgili Peygamberimiz hakkında Selatü Selam 7-Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu Salavatın yanında (nimetler), Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Onun Büyük Manevi Eserleri Şunlardır:
1. Sırr'ül Esrar (Gizli Sırlar)
2. Fütûh' ül - ğayb (Gaybın Anahtarları)
3. Gunyet'üt Talibin (Arayanlar İçin Zenginlik)
4. El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı)
Şeyh Muhyiddin Abdul Kadir Geylani Hz'nin toplam 100 eseri bulunmaktadır.
Türkiye'de ise sadece üç eseri bulunmaktadır.
Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt ) duası bu yüzden ülkemizde yok.Kitabı yurtdışında satılıyor. Es salavatı kübra (En Büyük Salavat) Duası ise Delail- i Abdülkadir Geylani Salavat- ı Kübra Tercüme ve Şerhi kitabında bulunmaktadır.Ülkemizde satılıyor. Altın Madeni nam-ı değer kırmızı altın denilen gerçek dua budur.Nadi Ali duası değil Kibriti Ahmer Duasını bulup koydum.Bu dua için maddeleri altına dönüştürdüğü söyleniyor.Tabii en doğrusunu Allah c.c bilir. Hz.Ali (r.a) demiştir ki "Yeryüzünde kibriti ahmerden daha kıymetli hiç bir şey yoktur;kulun ömründen elinde kalan kısmı hâriç...Zira,o daha kıymetlidir.Ömrünün kalan kısmını ise,sadece bir peygamber,yahut bir sıddîk bilebilir."

Bismillahirrahmanirrahim resulih Nehmedü la venus elliyu keriyumi,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat,tegbekü bihadü ala ene allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesümeh biha istiğâsetene venide enne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüsellimu biha eyyühenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüfeniyyu biha iyyake nena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tahfiru biha zünubena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.üstür biha uyûbenâ ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tehufzuna biha minkütesebi bi seyyiatı Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüveniguna bihe li ameli sedie ati Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tefdih bihe amme yuridü yuna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküsibü biha mayün ciyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.cennibü biha anne şerra küllehü ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. temüsehüne bihe lühayuna külleha Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe ehulegane ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüsidühü bihe ehulena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehusümine bihe anil mehusiyeti veluğveyeti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.terusüguna bihe ittibea sünneti ve veli cemiati ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübeiidü nebihe minü igutinani lüefeti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküleüne bihe anizzelle tivelühefü veti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tühassilü bihe amalena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühallisü bihe leke eumelenne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tecüalü bihe teku vezedene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teziyyüdü bihe füyüdinyünike icutihe dena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzi guna bihe ilisütika metefiyuda etike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehine bihe ülünise bi ibadetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe niyetine (niyetini söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tecüyurune bihe min şerril insü vel cenni ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyuzune bihe min şerri nefüsi ve şeydani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufezüne bihe minel zilleti velilülgılleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüiyüzüne bihe mine lügasü veti velü gafülleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehüfezüne bihe amme yeşügalüne anüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tuvefifigune bihe lime tügarribüne minüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tecüali bihe seuyena meşüküvvüran ve amalena (haceti söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe izzen ve gubuvulen Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tegudemü bihe ammenü siveke ihüdiye cene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. teküvüni bihe ficemiyümi ümürina ve kiyyulen ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvinü bihe likate leyi haveenni cine kefiyülen Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mim cemiyüini lübeleya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. temünehü bihe cezüyike lüadeya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzüguna bihe ayüşerru gadei ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehünne bihe ayüşisüadei tüsehlilü bihe aleyüne cemiyüa lü ümüvüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüdiyümi bihe berrude lüayüsü vessurivüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teberikü bihe fiyüme eudeyütene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünühünne bihe ride bime eteyütena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüzekkiyü bihe anilühe ve nüfüvüsena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdehirru bihe ammenü siveke gulüvübena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. yüseğğiru bihe dünüyefiyü uyuvünina ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüazimü bihe celaleke figulubena (hacetini söyle) Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüvüziunen bihe şüküra neumeike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüsehimü bihe tevekkülena veutimedine aleyüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Tüha gıy gu bihe vü "sü" (peltek) ğane ve itticâine iyüke allahümme Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.türûdiyüke vetrudiyuhi ve teruda bihe anne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüciyurû bihe ma feteminne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. tüıyyüzü nebihe minnna lüucübi verriyai Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tükessiru bihe şehavetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tücüziyü bihe adetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesürifü bihe amidü annidünüya velezze tiha gulübena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat..tecümeu bihe fiülüşitiya gıileyke hümüfümune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfühışune bihe ammenü sinevake Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Tüfünisüna bihe bigurubi veleike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tügiyru biha fimünecatike (hacetini söyle) uyuvunena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühasinü bihe bike zünuvünena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşurahu bihe bimeuri fetike südüfürana Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdiyümü bihe fizikürike vefikürüke süruvuruna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terüfcu bihe anu gulubena lühücübe velüesute Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehune bihe şühü vedeke ficeiyuli lüeseri Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tegudamü bihe hadiyüse nüfüvüsina bieula mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübedilü bihe havacise guluvübine biiluhe mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfüyudü bihe aleyune cezebetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşumilüne bihe binefahatike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühuilüne bihe menezile seturiyune ileyke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terufcu bihe menuziletene vemekanetene lemeyuke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesü hagu bihe fi iradetike amelü Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Temühagu bihe fi efüalike efüalüna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tefüniyu bihe fi sivatike sivatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temühüvü bihe fi zetike zevatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühagıygu bihe bitevatürienü ve rike savveune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesülüküna bihe mesuleke evüli yenike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türubiyuna bihe min şerrabi esufiyaike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüvüsilüne bihe İleyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Türüyimü bihe hudürvürana ileyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühavvinu bihe aleyuna sekerati lümeveüti ve gameratihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüciyüruna bihe minü vehuşeti lügabiüri ve kürübetihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temuleu bihe gubüvunana binüveri rrahimetti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tecvalü bihe gabürverana rabvudeten minnü riyadi lü cenneti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehuşürüna bihe meannebbiyyüne ve sıddıyugıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tebüasüna bihe meaşsühadei ve saadilgıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe gurubetüve şeveateü tüfiyüdübiha aleyüna berakatihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehûvezüna bihe min külli süvüin yevüme lügıyyemeti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşümelüne yevümelü cezei birrahümeti velü kerameti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüşeggılü bihe miyüzenene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Tüsebitü bihe ala sırati egudemena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat. Tüdehıluna bihe cenneti neiyümü bile hisabin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tübüyühülena bihenne züraila vecühike lükeriyü mimealüle hübebi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tenühaluna bihe hübbe alihi ve asühabihi ecümeiyune Allahümme inna netaveselü ileyüke bi seyyiri lümüruseliyune vesefiilümüzüni biyune nebbiyyi rahümeti ve şefiyüi (hasta kullarına şifa iste) lüemmeti Allahümme bihurümetihi inudeke vebi gadürü lileneyüke nesulelüke lefevüze indelugadaei nenüzüvüke şühedai ve ayüşe süadei vennezura ala üleude ivemüra fekate ülenü biyei venahünü ibadike düafeu lenaubüdü sivakü vela nedülübü iddamessena durru ilaiyyeke feeminü ravüatina ve ecibü deuvetina (isim söyle kime kavuşmak istiyorsan eşin ailen sevdiğin) vegudihacetina (hacet bildir) fegufiru zünüvübena vesütruuyuvübena ya rahimü ya kerimü ya halimü ve ruhamüne inneke ala küllü şey'in kadir.Gadiyyürh vebi ülücebeti cediyyür niume mevule veniume nesiyyur ya aliyyu ya aziymu ya aliyyumü ya haliyyumü Allahümme inna abiyüdüke vecünüdüminnü cünüvüdike mütealligunevüne bicenebi nebiyyike müteşeffiuvüna ileyüke biha biyübike ya rabbe lü alemiyyuna veyâ eruhamerra rahimiune Ve salllallahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin hâtemin nebbiyyiyüna ve imami lümürû seliyuna verude anu elihi ve sahibü ecümeiyün (ellerini kaldır dua et) sübühane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifuvüne ve selamün alâl mürseliyûne velhamdülillahi rabbil alemiyyün.

Kaynak:Sultan Aziz (Evliya Sultanları) Abdul Kadir Geylani Hz. / Yazar Muhammed Riaz Kadiri.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Husniye313 16:28 12.08.17
Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 16:41 12.08.17
Emeginize saglik allah razi olsun insallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 22:33 12.08.17
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] abi,emeğine sağlık..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HDM 06:48 30.08.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam mumkünse arapcasını ekleyebilirmisiniz fotografda olabilir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 00:21 31.08.17
Allah Razı olsun hocam okudum içim ferahladı çok güçlü bir salavat imiş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 23:30 23.09.17
HDM Nickli Üyeden Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam mumkünse arapcasını ekleyebilirmisiniz fotografda olabilir
Maalesef Arapçası elimde yok.Olsa dükkan senin.
Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
Arkadaşlar bu konuları dikkatlice okuyup istifade ediniz.
Konuları okumadan sırf mesaj sayınızı arttırmak için mesaj yazmayınız.Konuları okuyup istifade ettikten sonra yorumlar-mesajlar-sorular yazarsınız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 01:57 26.09.17
ayperi Nickli Üyeden Alıntı:
Allah Razı olsun hocam okudum içim ferahladı çok güçlü bir salavat imiş

Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.
Arkadaşlar bu konuları dikkatlice okuyup istifade ediniz.
Konuları okumadan sırf mesaj sayınızı arttırmak için mesaj yazmayınız.Konuları okuyup istifade ettikten sonra yorumlar-mesajlar-sorular yazarsınız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Uhrevi 02:17 28.09.17
cemcan 08:40 28.09.17
devrimci hocam. dua içinde (salavat) yazan yerlerde salavat mı getirmemiz gerekiyor?
Paylaşım için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3