Dualar & Dua Kardeşliği

Nübüvvet Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Nübüvvet Duası
Havasokulu 11:49 17.08.17
Nübüvvet Duası

Nübüvvet duası, ışığın peygamberi duasının çok büyük faydaları bulunmaktadır. Bu duayı okumayı alışkanlık haline getirenleri Peygamberimiz (s.a.v.) görmektedir. Hz Muhammed (s.a.v.) camide ibadet ettiği anda bu dua Cebrail (a.s.) tarafından teslim edilmiştir. Peygamberimize "Nuru Nübüvvet duasını getirmek için Allah tarafından gönderildim.


" demiştir. Bütün günahlar bu dua aracılığıyla, Allah tarafından affedilir. Allah'ın kullarına hediyesi olan bu duayı, İmam Hüseyin ve İmam Hasan okumuştur. Büyüleri bozan, zenginliğe neden olan, hastalıkları tedavi eden bu duayı sizler de okumalısınız.
Nübüvvet Duası

Nübüvvet duasının fazileti

Her namazın ardından 5 defa okumak, her türlü isteğin elde edilmesini sağlar.

Düşmanlar için okunduğunda, her türlü kötülükten emin olursunuz.

Arapça olarak üzerinde taşımak, evde ve işyerinde bulundurmak her türlü kötülükten ve cinlerden korunmaya yardımı olur.

Her gün okumak kabir azabından kurtarır.

Pazar günleri okumak, sağlıklı olmaya ve genç görünmeye vesile olur.

Susam yağı ya da hindistan cevizi yağına okunarak, hasta olana sürüldüğünde şifa verir.

Hasta olan göze okunur, üflenirse iyileşme sağlanır. Kendi gözünüze okumak istediğinizde suya okuyarak, gözünüze sürmelisiniz.

Hacetleriniz için, iki rekat namaz kılarak, namazdan sonra Fatiha tavassul yaparak 7 defa okuyarak dua ediniz.

Hayal ettiğiniz kişiyle evlenmek için, bir gün oruç tutarak, geceleyin 100 defa okuyarak du edin.


Cumartesi gecesi 100 defa okunduğunda, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Alkolü bırakmak, zalimlerin yumuşaması için, kolay doğum yapmak için okunmalıdır.

Cuma geceleri 100 defa okumak, cinlerden korunmayı sağlar. 50 defa okuma her türlü kötülükten korur.

Zengin olmak isteyenler Cuma gecesi zerdeçal ve safran üzerine 100 defa okuyarak, bunu toprağa gömmelidir.

Hayvanların itaati için, Perşembe gecesi okunmalıdır.

Pazartesi gecesi okumak, felaketleri uzaklaştırır, Cumartesi gecesi 100 defa okumak güzel rüya görmeye sebep olur.

Her gün güneş batımında okunursa, Allah tüm günahlarınızı affeder.

Nübüvvet duası

"Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme zi's sultanil aziym. Ve zi'l menni'l kadim. Ve zi'l vechi'l kerim. Ve veliyyi'l kelimati't tammati ve'd da'veti'l müstecebati akili'l Hasani ve'l Hüseyni min enfusi'l hakki aynu'l kudreti ve'n nezıriyna ve aynu'l cinni ve'l insi ve'ş şeyatiyni. Ve in yekadullezine keferü le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekuluneinnehu le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin. Ve mustecabi lokm'anul hakıymı. Ve varise Suleymanu Davud ve Aleyhima's selamu'l el vedudu 7 defa okunacak (Allah'a kalbin niyeti söyl'e) Zü'l arşi'l mecid. Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve ekşir emvali ve evladi ve habbibi li'n naşi ecmaıyne. Ve teba'ade'l adavete kullu min beni Ademe aleyhi's selamü men kane hayyav ve yahikka'l kavlu alel kafirin. Ve kul cael hakku ve zehekal batılu, innel batıle kane zehuka. Ve nunezzilu minel kur'ani ma hüve şifaün ve rahmetun lil mu'minine ve la yeziduz zalimine illa hasaran 17/ İsra 81-82 Sübhane Rabbike rabbil izzeti amma yasifün. Ve selamun alel mürselin, Ve hamdü lillahi rabbil alemin. A'min."

Nübüvvet duası meali

"Allah'ın rahman ve rahim olan adıyla. Allah'ım çok yücesin. Ve çok kudretli, ezelisin. Ve çok cömert, kerimsin. Ve dostlarının kelimelerine, davetlerine icabet edenlerin, Hz Hasan ve Hüseyin nefislerinin hakkı için gözlerin nazarından, insanların cinlerin ve şeytanın nazarından koru. İnkar edenler zikri işittiklerinde, nereyse seni gözleriyle devirecek. Hala kinlerinden O delidir derler. Halbuki O ancak alemlere öğüttür. Kur'an'a icabet edenlere, H Davud'un eşi, Hz Süleyman'a selam olsun. Allah'ım sen iyi kullarını seven, onlara rahmet veren, rızasına erdiren, yüce arşın sahibi, yüce Mecidsin. Ömrümü uzat, bedenimi arındır, evladımı, malımı, sevdiklerimi topla, arttır. Hz Adem zamanından beri düşmanlarını ve diri olanları uyarması, kafirler hakkında sözlü azabı gerçekleştirirsin. Sen şüphesiz her şeye kadirsin. İzzet sahibi Rabbin, onların dediklerinden yücedir, münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin rabbi Allah'adır."

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
mekansiz 12:16 17.08.17
Nübüvvet Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.
Ve zi’l-menni’l-kadim.
Ve zi’l-vechi’l-kerîm.
Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-
Hüseyni
min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve ’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-
şeyâtiyni.
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve
yekûlûne
innehû le mecnûn.
Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.
Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi.
Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l-vedûdu zu’l-‘arşi’l-mecid.
Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi
li’n-nâsi ecmâıyne.
Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni Â’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav
ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. İnneke alâ kulli şey'in kadîr.
Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn,
Ve selâmun alel-mürselîn,
Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
A'mîn.
Hassâsı: Cin, Şeytân, İnsan Nazarından ve Hasetinden
korunma amacıyla, ömrün uzaması, hastalığın şifâsı ve hacet için
okunulabilinir.

Özel sayısı, günü, saati varmıdır ? Suâline lüzûm yoktur.
Bu konuda herhangi bir zaman dilimi bizlere bildirilmemiştir.
Tavsiyemiz her gece ve her sabah mümkün mertebe okunulmasıdır.
Allâh duâlarınızı hâyrlısıyla kabul buyursun İnşâAllâh.
Bu Âciz'e ve bu forumda hizmette bulunanlarada duâ ederseniz,
karşılığımızı İnşâAllâh almış olacağız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nokta.x 13:07 17.08.17
acar 01:54 14.09.17
BEHRAM 08:35 28.04.18
Sezen 09:26 07.08.18
Emeğinize sağlık teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEKMEZ 18:21 08.04.19
Allah razı olsun da arapçasını yazar mısınız acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lahinzp 22:23 09.04.19
Lil bin Ali 19:18 04.05.19
altın degerinde bir paylasım tesekkür ederim .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
qiuuip 12:10 14.06.19
1 2