Dualar & Dua Kardeşliği

Borç Sıkıntı Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Borç Sıkıntı Duası
Astra 08:42 07.03.18
el-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün Mescid'e girdi. Orada Ensâr'dan Ebû Ümâme (radıyllahu anh) denen kimse ile karşılaştı. Ona:

"Ey Ebû Ümâme, niçin seni namaz vakti dışında Mescid'de oturmuş görüyorum?" diye sordu.

"Peşimi brakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resûlü" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

"Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allah, senden sıkıntını giderir ve borcunu öder."

"Evet, ey Allah'ın Resûlü, öğret!" dedim.

"Öyleyse, dedi, akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duay oku: "Allahm üzüntüden ve kederden sana sığınırm. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım."

(Ebû Ümâme) der ki: "Ben bu duayı yaptım, Allah benden gamımı giderdi, borcumu ödedi." [Ebû Dâvud, Salât 367, (1555).]


Küttüp i Sitte

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aryadua 08:54 07.03.18
BU ZİKİR VE DUALAR MEVLAMIZIN KADERİ MUTLAK YANİ KESİN OLARAK YAZDIĞI HARİÇ,,, GÜNDE 100 (YÜZ) DEFA OKUNDUĞUNDA HER HASTALIĞI ,BELAYI ,MUSİBETİ, FAKİRLİĞİ ,BÜYÜ, SİHİR, NAZAR, HASED VE TÜM ŞERLERİ KÖTÜLÜKLERİ, KÖTÜ KOMŞU, KÖTÜ EŞ, KÖTÜ EVLAT DERDİNİ, GAMI, KASVETİ ,HER ÇEŞİT SIKINTIYI GİDERİR, NUR ,FEYİZ, BEREKET ,GÜZEL AHLAK İMAN İHLAS SEBEBİ OLUR, NAMAZ KILAMAYAN, GÜNAHTAN KURTULAMAYANLAR HERGÜN 100 DEFA OKURSA ZAMANLA onlarda NAMAZA BAŞLAR, GÜNAHTANDA KURTULURLAR, FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ GAFİL OLUNMAYA HOCA HOCA GEZİP 1000 TL VERİP DOLANDIRILMAYIN BUNU OKUYUN ŞİFA DEVA OLUR EVVELALLAH banada dua edin inşeALLAH

.

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN ÜMMİYYİ VE ALA ELİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM ,EUZU BİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM , BİSMİLLAHİALLAHUEKBER ,ALLAHUVELİYYÜLLEZİNE AMENU YUHRİCUHUM MİNEZZULUMATİ İLENNUR,

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ,BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MEA İSMİHİ ŞEYÜN FİL ARDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVESSEMİÜL ALİM, HASBİYALLAHU LA İLAHE İLLA HÜVE ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM ,FALLAHU HAYRUN HAFİZE VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN ,VE YEMKURUNE VE YEMKURULLAH VALLAHU HAYRUL MAKİRİN ,MA Cİ'TÜM BİHİSSİHRU İNNALLAHE SEYUBTİLUHU İNNALLAHE LA YUSLİHU AMELEL MÜFSİDİN,YA MÜFETTİHAL EBVAB İFTAH LENA HAYREL BAB ,SUBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER,,,,SUBHANALLAHİ VEBİ HAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİMİ ESTAĞFİRULLAH,,,BİSMİLLAH HASBİYALLAH TEVEKKELTÜ ALALLAH LA HAVLE VELA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN ÜMMİYYİ VE ALA ELİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 18:45 07.03.18
Zengin bir adam yemek yedikten sonra evinden
dışarı yürüyüşe çıkar… Biraz yürüdükten sonra iki rekât namaz kılmak için bir mescide girer. O
mescidin bir köşesinde bir adamın hıçkırıkla
ağladığına şahit olur. Dayanamaz ve o adamın
neden ağladığını sorar.
Yaklaşık 2000 tl. borcunun olduğunu ve bu
sıkıntıdan kurtulmak için Allâh'a dua ettiğini
söyler…

Zengin olan Müslüman bu rakamın kendisi için
sorun teşkil etmeyeceğini bildirir ve o an
cebinden 2000 tl'yi çıkarır verir… Para ile birlikte
olası ikinci bir ihtiyaç durumunda kendisini
araması için kartvizitini de verir…
Adam parayı alır ama kartı iade eder… Sebebini
sorması üzerine ömür boyu unutamayacağı şu
harika sözü işitir:

" İkinci kez borçlandığım zaman zorda olduğum zaman yine Allâh'a dua edeceğim Seni aramayacağım… Çünkü O seni
bana gönderdi, senden başkasını da bana
gönderir!"
SubhanAllâh!

Adam, o kartviziti almamakla Allâh'a olan
tevekkülünü ispat etmiş oldu.

Rabbim böyle bir tevekkül anlayışını bizlere de
nasip etsin… Âmin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 11:04 18.07.18
Borç ve sıkıntı duâsı
Ebû Abdullah el-Kureşî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. Mısır’da
bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e
gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki İbrâhim aleyhisselâmın makâmını
ziyâret etti. Ziyâret sırasında İbrâhim aleyhisselâmın makâmı yanında uyuya kaldı.
Rü’yâsında İbrâhim aleyhisselâm tarafından karşılandı. Ebû Abdullah el-Kureşî,
İbrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Duâ buyurunuz”
diye arzetti. Hz. İbrâhim de kıtlığın kalkması için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kureşî
daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini
öğrendi.
Abdullah Kureşî buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne
öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı
oku” dedi...
Okumamı istediği duâ şöyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd,
yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ
Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ
Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ Hannân, yâ Mennân
infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testeftihû
fekâd câekümü’l-feth... İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ... Nasrun minellahi
ve fethun karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ
Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike
ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî
bimâ nasarte bihirrusül... inneke alâ külli şey’in kadîr...”
Sonra bana, “Her kim bu duâyı namazlardan sonra, özellikle Cum’a
namazından sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder.
Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini
kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahî, Allahü teâlânın lutfu,
keremi ve inâyeti ile öder” dedi.
Kendisi şöyle anlatır:
Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, “Ey şerîf! Başın darda kaldığı
zaman, yapacak olduğun bir duâ öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim.
Bunun üzerine şu duâyı öğretti: “Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd,
İnfehnâ minke bi nefh<ati hayrin inneke alâ külli şey’in kadîr...”

Abdullah el-Muâvirî bu duâyı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç
darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duâda, maksadın hâsıl olması için, duâ eden
kimsenin i’tikâdının düzgün olması, namazını muntazam kılması ve dînin emir ve
yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftâr olursa, “Allahümme innî eûzü
bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike
minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrirricâl” düâsını
okusun, buyurulmuştur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi