Dualar & Dua Kardeşliği

Evlilik ve Kader , İnsan dua ile evleneceği kişiyi seçebilir mi ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Evlilik ve Kader , İnsan dua ile evleneceği kişiyi seçebilir mi ?
Neslihanot 15:13 03.04.18
Bu yazı çooook hoşuma gittiği için okumanızı istiyorum bazı aklıma takılan soruları çok net cevapladı.

Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kaderin ne olduğunu doğru anlamak gerekir ; Kader Allah Teala’nın kainatta tüm olmuş ve olacakları ve ademoğlunun ne yapıp yapmayacağını ezeli ilmi ile bilmesidir. KaderALLAH Teala’nın (Külli irade) kulunun iradesini (cüz’i irade ) silmesi , yok sayması değildir. Bir şeyi bilmek ile onun yapılması veya meydana gelmesi aynı şey değildir.
İnsan kendi iradesi ile bir işi seçer ve Allah bu fiili yaratır . Evlilik ve insanın evleneceği insanı seçmesi bir tercihdir. Allah Teala’nın ezeli ilmi ile kulun kiminle evleneceğini bilmesi kişinin tercihi üzerinde etkili değildir. Allah, ezeli ilmi ile evlenecek kadın ve erkeğin, kendi cüz’i iradelerini kullanarak birbirleriyle evlenmek isteyeceklerini biliyordu ve zamanı geldiğinde onların bu arzularını külli iradesiyle yarattı ve böylece levh-i mahfuza birbirleriyle evleneceklerini yazdı.Yani kaderlerinde şunlar birbiriyle evlensin değil, şunlar birbiriyle evlenecek diye yazılmıştır. Böyle bir yazı insanı zorlayıcı değildir. Örneğin Rasulullah (sa) Kıyamete yakın çıkacak bir takım kıyamet alametlerini söylemiştir. Bazılarının çıktığına şahit olduk ve olacağız. Demek ki Efendimiz bunlar olacak dedi diye bu hadiseler olmadı ve olmayacak ; ezeli bir ilim sahibi bunların vakti geldiğinde olacaklarını bildiğinden meydana geleceklerini haber verdi. Allah Teala kulunun dünya hayatında ne yapacağını bilmemesi uluhiyetine yakışmaz ve böyle bir varlık ilah olarak nitelenemez. O’nun ilmi ezeli ve ebedi bütün ilimleri kapsar. Bu nedenle Allah’ın kişinin evleneceği insanı bilip kaderine onu yazması onun uluhiyetinin delillerinden biridir.

İnsanlar 3 Sebeble evlenir ;

1) Fıtrattan kaynaklanan sebepler

2) Dini sebebler (nefsin ve neslin ıslahı )

3) Toplumsal etkenler

Efendimiz’in (s.a) "Kadın, dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen dindar olanını seç ki, evin bereket bulsun." (Buhari) buyruğu bize evlilikte seçimin öneminin ya da insanın evleneceği kişiyi kendi iradesi ile belirlendiğinin en güzel ifadesidir. Kişi evleneceği insanı kendi belirlemiyor ilahi bir zorlama ile evleniyor olsaydı Resulullah (s.a) da böyle bir hadisi söyleme gereği hissetmezdi. Burada mü’min kullara evlilikte tercih sebebleri sunulmuştur. Bayan olsun erkek olsun kişi tercih hakkını kullanır eğer kullanamasa idi o zaman “ Allah bu kişiyi benimkaderime yazmış, bu nedenle evlendim” diyebilirdi.

Evlilikte İlahi Takdirin Rolünün Olduğu Noktalar da Vardır.

Evliliklerde eşlerden birinin kötü olması veya boşanmaların olması insanların imtihanıdır. Boşanma gene de bir tercihtir yalnız bu noktaya getiren sebebler kişinin elinde olmayan şeylerden dolayı olmuşsa bu takdir-i ilahidir ve imtihandır.

"Ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da olur. Onlardan sakının. Ama siz affeder, kusurlarını başlarına kakmaz ve suçlarını bağışlarsanız, bilin ki, Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Servetleriniz ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır."(Teğabün, 64/14-15)

Başka bir imtihan da evlenmek isteyen birinin her türlü şartları müsait olsa da evlenememesidir veya evlenmek istemeyen birinin başkaları tarafından zorla evlendirilmesidir. Zorla evlendirilmiş ve kendi iradesini kullanamamış birinin evliliği başkaları eli ile uğradığı bir imtihandır ve takdir-i ilahidir. Aslında bütün evlilikler dünya hayatının bir İmtihanıdır. Kimi evlilikler şükür isterken kimisi ise sabır ister.

"Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, bir mal ve evlat çoğaltma yarışıdır."(Kehf, 18/46)

"Eş, çocuk, mal ve komşu, insan için birer imtihan vesileleridir. Oruç, namaz, sadaka (zekat), emri bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-münker, günahları örter; bağışlanmasına sebep olur."(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ibn Mace, Ahmed b. Hanbel)

Evlenmek İstiyorum Ama Hep Bir Sorun Çıkıyor

Evlenmek isteyen ama sürekli bir yerlerde sorun çıkıyor diyen kardeşlerimiz “ Bazen istenilen şey hakta hayırlı olmayabilir. Zira Allah Teala “ …Veyed’u-l-insanu bi-şşerri du’aehu bilḣayr, vekane-l-insanu ‘acula. .. İnsan, hayra dua ediyormuşçasına şerre de dua eder ve insan, pek acelecidir.( İsra , 11) "Belki de sizin hoşlanmadığınız şey, hakkınızda hayırlı olur; hoşlandığınız şey ise sizin için bir şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara, 216) buyurmaktadır.

İşte kulunun hayatının bütün noktalarında ALLAHın rahmeti, merhameti ve adaleti devreye girer. Muhakkak ki bizi yaratan bizim hayrımıza olan şeyi bizden daha çok bilir ve o istikamete yönlendirir. Dünya hayatında bize olumsuz gibi gözüken şeyler ahretimizi imar eder. O merhametiyle ya dünya ya ahirete ya da her ikisi için de en hayırlı olacak kararı ve neticeyi bizlere nasip eder.

Dua Etsem Evleneceğim İnsan Değişir mi veya Dua Etsem İstediğim İnsanla Evlenir Miyim ?

Kişinin evleneceği insan değişmez. Neden değişmez ? Çünkü ; Kişinin evleneceği insan ezelde bilinip kader planına sokulmuştur. Yani Allah’ın olacağını bildiği bir şey ezelde kaydedilmiş ve zamanı geldiğinde meydana gelecektir veya gelmiştir. “Keşke bununla evlenmeseydim de şununla evlenseydim o zaman daha mutlu olurdum” demek kaderi tenkiddir. Seçim sana aitti ve sen onu seçtiğin için Allah Teala da onu nasip etti.. Bir insan evlenmeden evvel bir çok aday ile görüşebilir . Bukaderinde olan insanı arayıştır. Doğru insandır , yanlış insandır bu kişinin kendisini alakadar eder.Allah Tealanın bunun üzerinde zorlayıcı etkisi yoktur. Evleneceğiniz kişinin belki bir takım hasletleri duanız neticesinde değişebilir. Ezelde bu evliliklerden olacak çocuklar , nesiller ve rızık belirlenmiş ve paylaştırılmıştır. Bunlar da Külli iradenin adaleti ve payıdır.Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız bu konuyla alakalı şöyle der; Bir insan bir şey olsun diye dua ederse Allah da onun duasını kabul edecekse bunu ezelde bildiği için öylece yazdırır; burada dua - olmasaydı başka türlü olacak olan- bir sonucu değiştirir, dua olmasaydı A olacaktı, dua edildiği için B oldu; Allah duanın olacağını ve bu sebeple kesin sonucu da bilir; bu sebeple duanın kaderi değiştirmesi göreceli (dua olmasaydı... ihtimaline/şıkkına bağlı) bir değişmedir.Bir kızla evlenmek istiyorsunuz; iki kişi arasında evlenmenin gerçekleşebilmesi için birçok şartın gerçekleşmesi gerekir, bunları eksiksiz olarak gerçekleştirenler evlenirler, eksik yapanlar, eksikli olanlar ise başarılı olamazlar; Allah Teala bir erkekle bir kızın evlenip evlenmeyeceklerini, gerekli şartları yerine getirip getirmeyeceklerini ezelde bilir ve bunu da yazdırır, eğer olma şartları içinde dua varsa bunu da bilir, bu şart da yerine gelirse evlilik gerçekleşir, dua olmasaydı evlilikolmayacaktı, dua oldu evlilik de oldu; işte bu manada dua sonucu değiştirdi.Biz kaderimizi bilmiyoruz, ama irademize bağlı işlerde neyin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz, bir de Allah'ın, irademize bağlı kıldığı işlerde kaderin, bizim isteme ve teşebbüsümüze bağlı bulunduğunu biliyoruz; bu manada kaderimizi biz tayin etmiş gibi oluyoruz, bu şuur içinde davranmalı, yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız.

Kaderimde ne varsa o olur deyip evlilik konusunda dua etmemeli miyim ?

Dua bir ubudiyettir, kulluk vazifesidir. Dua eden kişi dua ettiği için olacaklar olmaz. Allah o kişinin O konu hakkında dua edeceğini bildiği için o kişiye dua ettiği şeyi nasip eder. Dua bir sebebtir. Sebebler ise birer perdedir. Bazen dua istediğimiz gibi gerçekleşmeyebilir burada da gene “hayrımıza olan şeyin” nasibimize düşmesi devreye girer. Biz her halukarda dua etmeli, isteyeceğimizi Allah’tan istemeliyiz. “Kaderimde varsa zaten olur veya olmaz” diyerek duadan geri duramayız. Çünkü dua kulun, tevekkülün ve ömrün kalitesini artırır. Her şey son noktada Allah’ın ezelde nelerin nasıl olacağını bilip o şekilde yazdırması noktasına dayanır. Bu nedenle dua kazayı değiştirir.

Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü ancak iyilikler arttırır. Kişi ancak işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Hadisindeki kaderkelimesinden ise anlamamız gereken şey ezelde Külli irade tarafından bilinen şey değil onun kaza olması yani meydana gelmesidir.

Bir başka hadiste de aynı hakikati Resulullah şöyle izah eder:

"Tedbir ve dikkat etmek Allah'ın takdir ettiği şeye fayda vermez. Ancak dua, inen ve inmeyen musibetlere fayda verir. Bela iner fakat onu dua karşılar ve kıyamete kadar ona karşı durur."

Mehmet Paksu Hocamız bu konuda şöyle der; Burada değişen kader değil kazadır.Kader bir şey hakkında verilen karardır, kaza da o şeyin uygulanmasıdır. Bir insan içten, samimi biçimde dua eder, Cenab-ı Hak mükafat olarak o kişinin başına gelecek belayı kaldırır. Burada değişen kader değil kaderin uygulamadan geri çekilmesidir.

Yani ALLAH Teala ezelde senin dua edeceğini bildi ve bu nedenle o dua vesilesiyle olacak şeyler oldu veya da başına gelecek bir musibeti bu dua vesilesiyle önledi.

Evliliği önemseyen evlenmek isteyen kardeşlerimiz nasıl bir eş istiyorlarsa bu açıdan dua etmeli Resulullahın tavsiyelerine dikkat ederek dikkatli seçimler yapmalıdır. Allah Teala hakkımızda hayırlı olanları nasip etsin ve dünya hayatında uğrayacağmız muhakkak olan imtihanlarımızı kolay kılsın, işlerimizi asan etsin . AMİN.

***Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.(Bakara-186)

Alıntıdır .

@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Adalet 15:36 03.04.18
Güzel alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Bonus1269 15:43 03.04.18
Bugün 100 olucam İnşa Allah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Akk01 20:28 01.05.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Bulutlu 14:26 03.08.18
Aydınlatıcı bir yazı olmuş paylaşım için teşekkürler...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Fetiye 15:30 03.08.18
Aahhh ahh
Ne olacak bizim bu halimiz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Nun 23:34 04.08.18
Kafamı cok kurcalayan bir konuydu biraz oturtmştum bu paylaşımla tam oldu allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
merlot 23:56 04.08.18
''Kader bir şey hakkında verilen karardır, kaza da o şeyin uygulanmasıdır.''

bu satır durumu özetlemiş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Ahsen 00:32 05.08.18
Türkçe okunabilirmiş

---------- Post added 05.08.18 at 02:04 ----------

Kafaya çok takılıyo her şey,ikilem yaşıyorum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Ahsen 00:51 05.08.18
Çok güzel ve aydınlatıcı bir yazı Allah razı olsun..Ama bir şeye takıldım celp yaparken örn aşk muhabbet bana bağlansın diye bu biraz tezat oluşturmazmı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:dua, evlenecei, evlilik, ile, kader, kisiyi, secebilir, İnsan
1 2 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147