Dualar & Dua Kardeşliği

ALLAH'a nasıl dua etmeliyiz ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>ALLAH'a nasıl dua etmeliyiz ?
Eylül 00:01 27.04.18
S.aleykum arkadaşlar
Hepimiz biryerlerden duyarız. ALLAH'a şöyle dua edilmeli böyle dua edilmeli şöyle yapılmalı dualar böyle kabul olur gibi gibi.
Peki bunlar arasından en önemlisi ve doğrusu nedir ? Elbetteki KUR-AN ı KERİM de ALLAH(c.c)'nun bize verdiği tavsiyelerdir.
Buyrun tavsiyelere, Öğütlere hep birlikte bakalım ve ALLAH'a nasıl en doğru şekilde dua ederiz öğrenelim..


7/A'RÂF-29
Kul emere rabbî bil kıst(kısti) ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn(dîne), kemâ bedeekum teûdûn(teûdûne).
De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O'na (Allah'a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O'na) dönersiniz.”

Burada ALLAH(c.c) bize dinde ihlas ile dua etmemizi öğüt veriyor. Bu 1.sırrımız. Dinde ihlas tam olarak nedir konunun en sonunda Biiznillah açıklamaya çalışacağım.


7/A'RÂF-55
Ud'û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu'tedîn(mu'tedîne).
Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez.
Burada 2.ve 3.sırrımız Yalvararak ve Gizlice dua etmek. ALLAH(c.c) Bizlerden böyle dua etmemizi istiyor.

7/A'RÂF-180
Ve lillâhil esmâul husnâ fed’uhu bihâ ve zerûllezîne yulhıdûne fî esmâih(esmâihî), se yuczevne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
En güzel isimler Allah'ındır, artık O'na onunla (esmaları ile) dua ediniz! Allah'ın isimlerini (mânâsını) saptıranları terket! Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar.


4.sırrımız ALLAH(c.c)nun isimleriyle (ki ayette belirtildiği gibi zaten en güzel isimler Onun isimleridir..) ALLAH(c.c) na ALLAH'ın kendi isimleri ile dua etmeliyiz.

40/MU'MİN-65
Huvel hayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhu muhlisîne lehud dîn(dîne), el hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).
O, Hayy'dır (hayatta olan). O'ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse dîni O'na halis kılarak (Allah'a) dua edin. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


5.sırrımız Halis bir şekilde dua etmektir.

Bunları bir araya getirelim.

1-) Dinde ihlas ile Dua etmek
2-)Yalvararak Dua etmek
3-)Gizlice Dua etmek
4-)ALLAH(c.c)nun isimleri ile dua etmek
5-) Halis bir şekilde dua etmek.


Ve şunu da bir müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır ve ümidini yitirmemelidir ki

ALLAH(c.c) şöyle buyurmaktadır

40/MU'MİN-60
Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn(dâhırîne).
Ve Rabbimiz, şöyle buyurdu: "Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler, muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler."

nasıl olsa dualarım kabul olmuyor ne diye dua edeyim gibi bir düşünceye sakın kapılmayın. nitekim ALLAH(c.c) Ayeti kerimesinde dua ediniz ki icabet edeyim diyor. O halde Bir insan olarak bizim vazifemiz ALLAH'a dua etmek ,ve tevekkül etmek olacaktır. Duaya olumlu veya olumsuz bir icabet olması ALLAH'ın takdirindedir. Şüphesiz ALLAH en iyi bilendir ..


Yukarıda 7/A'RÂF-29 da geçen İHLAS kelimesi nedir onu inceleyelim

İhlas; ferdin, ibadet ve taatinde Cenab-ı Hakk'ı emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Abd ve Mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de Onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve Onun uhrevi tevecühlerine yönelmesinden ibarettir. Ki, saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır.

İhlas bir kalb amelidir ve Allah da kalbi temayüllerine göre insana değer verir.

"O, sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalblerinize va kalbi temayüllernize bakar." (Müslim, Birr, 33)40/MU'MİN-65 Ayetinde geçen Halis kelimesi içten bir dindarlık ve bağlılıkla manasına gelmektedir

Halis olmak, saf olmak mânâsına gelir. Saf, bütün katışıklardan arınmış demektir. Nefsin kalbindeki bütün âfetleri yok etmedikçe, nefsin kalbi halis olmaz. Muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dilemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dîni Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Yani ihlâs makamına ulaşabilenlerdir.

Dînin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki tüm afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir.

ALLAH'a nasıl dua etmeliyiz sorusunun cevabı tam da yukarıdaki gibi olsa gerek. zira bunları söyleyen sen ben gibi faniler değil bizzat Kainatın yaratıcısı olan ALLAH(c.c) dur ve yazılı bulunduğu kaynak da elbetteki en güvenilir ve doğru kaynak olan KUR-AN ı Kerimdir.
O halde bizlere düşen tekrar söylemek gerekir ise Bu şekilde ALLAH'a dua ve tevekkül etmek olacaktır..
Selametle kalın.

(ihlas ve halis manalarının açıklamaları hariç yazı bana aittir. isteyene kopyalama ve dağıtma izni veriyorum. İnsanların dualarının kabülüne vesile olmak bizler için şereftir Dağıtıp paylaşılsın ALLAH Herkese razı olduğu ve duasını kabul edeceği ihlas sahibi bir gönül nasip eylesin..)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İpek 21:24 30.04.18
Allah razı olsun çok çok değerli bir konu herkes okumalı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TMO 00:06 01.05.18
Allah razı olsun ellerinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:07 14.05.18
Eylül 09:15 17.04.19
asankobak 16:07 29.04.19
DEREN ELA 15:28 04.05.19
Magribeyn 15:31 04.05.19