Dualar & Dua Kardeşliği

bereket nasip kısmet sağlık nazar cin hepsi için dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>bereket nasip kısmet sağlık nazar cin hepsi için dua
Naim 13:37 09.07.19
Bismillahirrahmanirrahim.
Ferdun Hayyun Kayyumun Adlun kuddusun Hakemun Sübhanallahi ve bihamdihi. Ya Allahul melikül cebbaru Ya Allahul azizul cebbaru Ya Allahul azimul cebbaru Ya Allahul kerimul cebbaru Ya Allahul kadirul cebbaru.

"Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü,Allâhummeğfir li zunûbi"

● La ilahe illallahu vahdehu vallahu ekber
●La ilahe illallahu vahdeh
●La ilahe illallahu la şerikeleh
●La ilahe illallahu lehul mülkü velehul Hamd
●La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.

~ Subhanel zil mulki vel meleküt
~ Subhanel zil izzeti vel ceberut
~ Subhanel hayyillezi la yemut
~ Subbuhun Kuddusün Rabbüne ve Rabbül melaiketi ver ruh.

*Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahîm.

*Elif lâm mîm. Zalikel kitâbu la raybe fih, hudel lil muttekîn.Ellezine yu'minune bil ğaybi ve yukîmunas salate ve mimma razaknahum yunfikûn. Vellezine yu'minune bi ma unzile ileyke ve mâ unzile min kablik, ve bil ahirati hum yukinûn.*

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm

*La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdu minel ğayy, fe mey yekfur bid tağuti ve yu'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska lenfisame leha, vallahu semiun alîm.*

Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nur, vellezine keferu evliyauhumut tağutu yuhricunehum minen nuri ilez zulumat, ulaike ashabun nar, hum fiha halidûn.

*Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah, fe yağfiru limey yeşau ve yuazzibu mey yeşa', vallahu ala kulli şeyin kadîr.*

Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihi vel mu'minun, kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih, la nuferriku beyne ehadim mir rusulih, ve kalu semi'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masîr.

*La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va'fu anna, vağfir lena, verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kâfirin.* ve hıfsan min külli şeytanın marid duhurav ve lehum azabuv vasip inna fetahna leke fetham mübina la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim inna fetahna leke fetham mübina...

zikir olarak çalışan görüştüğümüz arkadaşlar etkisini görmüştürler zikir olarak ve hayırlı iş bereket nasip kısmet sağlık sorunları depresyon sihir nazar cin musallatı ne dert varsa günde 100 kez okuyun inşallah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Lorann 17:57 09.07.19
Sabah namazlarini kilip tovbe istigfar etmek baya etkilidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Caritas 19:03 12.07.19
Bereket ,saglik ,depresyon evet ama diğer konu icin kişi kendini temizleyemez cunki icindeki yada çevresindeki zaten buna müdahale eder

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up