Dualar & Dua Kardeşliği

Kassemü'l Hayat Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Kassemü'l Hayat Duası
Naim 10:26 29.07.19
Zalim birinden kurtulmak için,yahut bir isteğin ve dileğin tahakkuku için,kaybolmuş bir malın tekrar ele geçmesi için okunur
önce biraz istiğfar (ne kadar isterseniz) sonra 3 salavat getirip niyetinizi bildirin ve
Evvela 1 kez Yasin-i Şerif okunduktan sonra şu mübarek Kassemü'l Hayat duası okunur (1 kez)
Bilmillahirrahmanirrahıym.Bismillahillezi la yedurru la ilahe illa hu hüvel hayyül kayyum.Bismillahillezi la ilahe illallahu zülcelali vel' ikram.Bizmillahillezi la yedurru mea ismühü şey'ün fil'ardı min şerri fülan ibni fülan* yekfi zalike ve a'lemü innehu liva tabakatüssemavatü vel'ardı tabakan vestağlete eddünya naren bi elfeten sümme eta'te el abde rabbehu ve necatün bissıdkı ettammü ennacahü allahü teala ve hafaza bi kaderin ihlasehu bi hazel ayetel kerimete kavlühu ve ce'alna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden ve fi nüshaten inna ce'alna fiy a'nakıhim ağlalen ila kavlihi teala fehüm la yübsirun hazel ayati ledefea keydel a'dae ve raddü dararahüm ve tedmirihim ve amma ebsarihim ve hazelanehüm ve tedbirühüm ve tebdili ahvalühüm ve hasefe i'marühüm.
*fülan ibni fülan yazan yere Sevgi ibni Ayşe (Ayşe kızı sevgi)ya da Ahmet bin Ayşe(Ayşe oğlu Ahmet) denilecek (BURADA ŞERRİNDEN KORUNMAK İSTEDİĞİMİZ KİŞİNİN İSMİNİ SÖYLEYECEĞİZ)
bu duadan sonra da Yunus A.S ın duasını 1 kez okuyun
Yunus A.S ın duası :
Allahümme inni zennune abdike ve nebiyyike kad duake yedurru ahbebtehu fenadake batnül hute ve kale ihda ve erbaune merreten la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyne ihda ve erbaine merreten festecebtü lehu ve necceytehu minel ğammi ve kezalike nüneccil mü'minine festecebtü li kema estecebtü lehu ve neccini kema neceytehu inneke la yuhkliful mi'ad bi rahmetike ya erhamerrahımiyn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Och 12:42 05.08.19
Hayat zalim insanlar zalim zor işler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up