Dualar & Dua Kardeşliği

Gülbank - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Gülbank
haskin 22:13 12.09.19
Zikrullahdan sonra ﮔﻠﺒﺎﻧﻚ gülbank çekilmesi tarîkât-ı aliyye âdâbındandır. ﮔﻠﺒﺎﻧﻚ Gülbank, aslında bir duâdır. Bu duânın evvelinde hep birlikte tekbîr getirilir ve salavât okunur. Gülbanki okuyan zât kısa kısa cümlelerle duâ ederken, meclisde hazır bulunan zevât "İsm-i Celâl" veya "İsm-i Hû" zikri yaparlar.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Allahuekber Allahuekber
Lâilâheillallah Hüvallahuekber
Allahuekber ve lillahi'l-hamd
Essalâtü ve's-selâmü 'aleyke yâ Resûlallah
Essalâtü ve's-selâmü 'aleyke yâ Habîballah
Essalâtü ve's-selâmü 'aleyke yâ seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn
Ve selâmün 'ale'l-mürselîn
Ve'l-hamdülillahi Rabbi'l-'âlemîn
Allah Allah İllallah
Nasrun minallahi ve fethun karîb fe beşşiril mü'minîne yâ Muhammed
Allah Allah
Allah Allah
Allah Allah
Evvel Allah
Âhir Allah
Zâhir Allah
Bâtın Allah
Küllün min indillah
Hayırlar feth ola
Şerler def' ola
Mü'minler şâd ola
Âsî olan ümmet-i Muhammed ıslâh ola
Selâmet-i hâzirûn
Selâmet-i gâibûn
Aşkımız, tâ'atımız ziyâde ola
İstekler, niyâzlar kabûl ola
Ahlâk-ı zemîmelerimiz ahlâk-ı Kur`âniyyeye tebdîl ü tahvîl ola
Gönüllerimizden hubb-i sivâ ihrâc ola
Gönüllerimiz aşkullah, muhabbetullah, muhabbet-i Resûlullah, muhabbet-i Ehl-i Beyt-i Mustafâ, envâr-ı Kur`ân, envâr-ı tevhîd-i Sübhân ile ma'mûr ola
Âhir kelâmımız Kur`ân-ı Mecîd ve Kelime-i Tevhîd ola
Şekâvetimiz se'âdete kalb ola
Ahlâk-ı zemîmelerimiz, ahlâk-ı Muhammediyye'ye tahvîl ü tebdîl ola
Her tarafda nûr-i ilâhî zâhir ola
Âşıkân vuslat-ı zât bula, vuslat-ı cemâl bula, vuslat-ı seâdet ve necât bula
İstekler ve niyâzlar kabûl ola
Üçler, yediler, kırklar, yetmişler, dörtyüzler, yediyüzler
Medîne velîleri, Mekke velîleri, Şam velîleri, Bağdad Velîleri, Horasan velîleri, Rûm velîleri, Magrib velîleri
Cümlesinin himem-i rûhaniyyetleri üzerimize sâyebân ola
Bi hürmeti aşk-ı Mevlâ, nûr-i Nebî, kerem-i Ebû Bekr ü Ömer ü Osmân u Alî
Gülbank-i Muhammedî
Pîrimiz Muhammed Nûreddin Cerrâhî
Meded Yâ Nûreddin
Himmet Yâ Nûreddin
Devlet Yâ Nûreddin
Meded Yâ Abdülkâdir
Meded Yâ Ebu'l-'alemeyn
Meded Yâ Ebu'n-nesebeyn
Meded Yâ Ebu'l-'ayneyn
Tekabbel minnâ kerem-i Mevlâ
Bi ism-i zâtike yâ Allah Hû

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147