Dualar & Dua Kardeşliği

İsmi Azam'la İlgili Rivayetlerin Toplandığı Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>İsmi Azam'la İlgili Rivayetlerin Toplandığı Dua
zorzamanlarr 20:11 10.01.20
Allâhümme yâ hayyu yâ qayyûm.
Yâ ilâhenâ ve ilâhe külli şey in ilâhen vâhidâ.
Lâ ilâhe illâ ente. Yâ zel celâli vel ikrâm.
Allâhümme innî es-elüke bi enne lekel hamdü
lâ ilâhe illâ entel hannânül mennân.
Bidîussemâvâti vel ard.
Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayyu yâ qayyûm.
Allâhümme innî es-elüke bi enneke entallâhullezî
lâ ilâhe illâ entel ehadüssamedüllezî lem yelid
ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm.
Lâ ilâhe illâ hüvel hayyul qayyûm.
Allâhümme innî es-elüke bi enneke
ehadün samedün lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennân.
Yâ bedîassemâvâti vel ard. Yâ zel celâli vel ikrâm.
Lâ ilâhe illâ hüvel hayyul qayyûm.
ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illallâhu hüverrahmânurrahîm.
Lâ ilâhe illâ hû. Lehül esmâül husnâ. Yâ Zâhir. Yâ qayyûm.
Allâhümme innî es-elüke bi enneke
ehadün samedün lem yelid ve lem yûled
ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Allâhümme innî es-elüke bi enne lekel hamdü
entallâhullezî lâ ilâhe illâ entel mennânu
bedîussemâvâti vel ard.
Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayyu yâ qayyûm.
Ahraztü nefsî bil hayyillezî lâ yemût.
ve elce'tü zahrî lilhayyil qayyûm.
Lâ ilâhe illâ ente ni'mel qâdir.
Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
ve üfevvidu emrî ilallâhi innallâhe basîrun bil ibâd.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147