Dualar & Dua Kardeşliği

Dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız?
gunes 08:39 09.04.15
( CÜNNETÜL ESMA) .

Burdaki dualari inceleyim eminim kendinize guzel bir okuma bulacaksiniz

‘’Dua Mü’min’in silahıdır.’’ Hadisi şerif..
Dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız.’’ayet meali
Talebena vecedena;’’Siz talep edersiniz,biz veririz’’ayet meali.

Azizim;

Dua;ihtiyaçlarımız veya dertlerimiz nedeniyle yaratandan yardım talep etmektir.

İnsan vücudu hem dertlerin hem şifanın kodlarını kendisinde barındırır. İmmün sistem dediğimiz vücudun savunma sistemi hastalıklarımızı teşhis ve tedavi edebilen ilahi bir sistemdir.Yanlış beslenmeden tutun da işlediğimiz çeşitli hata ve günahlara kadar bir çok nedenle bozulan immün sistemin zayıflaması birçok hastalığı beraberinde getirmektedir.

Savunmamızı zayıflatan en büyük neden stres ve negatif düşüncelerimizdir.Bu nedenle dua çok önemli bir unsurdur.Hem sağlığımız açısından hem de sağlığımızı doğrudan veya dolaylı yollardan etkileyen maddi sorunlarımızdan kurtulmak için duadan uzak kalmamalıyız.

Kutsal kitabımız kuran-ı kerimde her konuda yardım alabileceğimiz dua ayetleri mevcuttur.Bu ayetleri nasıl okuyacağımızı ve hangi problemimizi hangi ayeti okuyarak çözebileceğimizi bilirsek derdimize derman kapıları açılacaktır.

Biz dualarımızla iyileşmeyi hakedersek doktor ayağımıza gelecektir.’’iyi olacak hastanın doktoru ayağına gelir’’ atalar sözünü hatırlayalım…

Efendimiz s.av.;*
‘’ Dertleriniz günahlarınızdan dolayıdır.Tövbe ediniz..’’ buyurmaktadır.Ayrıca;’’ Allahtan çarığınızın ipini dahi isteyiniz’’buyurarak duanın önemine dikkat çekmiştir.

Mü’min hiçbir konuda aciz değildir.Yeter ki dua etme konusunda bilgi sahibi olsun..Namazlarını düzenli kılsın..Namazlarının ardınca az da olsa ihtiyacına göre Esma-i hüsnadan beşer beşer guruplar halinde zikir yapsın.

Bu zikirlerini tertibine güre 19 gün,21 gün veya 41 gün ara vermeden okusun.

Dua okuyan gayesine zahmetsiz biçimde ulaşır.Hem kendisine dua sonucu ayrılan rızkı kovalaması gerekmez hem de malını mülkünü korumak üzere ordu kurmasına ihtiyaç kalmaz.*

‘’Esma kalkanı’’ adlı bu dua tertibi,İmam-ı ALİ (ks.) hz. Tarafından düzenlenmiştir.…

Aşağıda açıklamasını,tertip şeklini ve nasıl okunacağını bulacağınız ‘’Cünnetül Esma’’ olarak ta adlandırılan bu tertibin usulüne uygun okunması ile cenabı haktan her ne arzu ederseniz tecelli ettiğine şahit olacaksınız.15 asırdır tecrübe edilerek,birçok önemli kaynakta tavsiye edilen bu tertibi istifadenize arz ediyorum.Bu suretle bize ulaşan bazı sorulara da toplu bir cevap vermiş oluyoruz..

Dilediğiniz konuda okuyarak tecellisine şahit olabilir,yakınlarınıza tavsiye edebilirsiniz.

Hasta olan şifasını,dertli olan devasını,fakir olan gınasını bu tertip ile elde edebilir.

NASIL OKUNUR;

Vakit namazları düzenli kılınarak,verilen tertip namazların ardından okunur.

Bilindiği gibi namaz vakitleri himetullahta duanın kabulüne uygun olarak cenabı hakk tarafından düzenlenmiştir.Bir vaktin geçirilmesi düzen de hataya neden olacağından,sayı ile okunan bu duanın da sayısal eksikliğine neden olur.O nedenle ara vermemek,amacı göz önünde tutarak özenli davranmamak gerekir.

Okumanın evvelinde;
Öncelikle niyet yapılır…
Niyetsiz dua hedefsiz mermi gibidir.

Sonra;
!9 kere istiğfar edilir.
Bu iztiğfarın efendimizce en çok tavsiye edileni;

< subhanallahü ve bihamdihi subhanallahül azıym estağfirullah> şeklinde olanıdır..

Ardından;*
19 kere salavat getirilir.Salavat olarak tavsiye edilen ise;

< Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammet > tir.
Dileyen başka bir salavatta okuyabilirler.

Arkasından;*
Üç kere Ayet el kürsi okunur.

Ve tespihe başlanır. Tespihimizde beş esma vardır…Beş esma her tertipte olmakla beraber dileklerimize göre kur’andaki on dokuz harfli ayetlerden biri paranteze alınan yere konularak zikir edilir.
Sayı yine 19 adettir.Her Seferinde besmele çekildiğinden on dokuz besmele dahi okunmuş olur.Şöyle ki;

<Bismillahirrahmanirrahiym.Ferdün,hayyül kayyümün,hakemüm,adlün ,kuddüsün(hasbünallahü ve niğmel vekil.) Ya metinü ya maniu.>*

Bu tertip düşmanlarına karşı ve işlerinin adalet ve rahmet üzere görülmesi için Allah’ı vekil tayin etme amaçlıdır..

Bu tertip on dokuz kere okunduktan sonra üç kere salavat getirilir.Bir kere de ‘’La ilahe illallahü vahtehula şerike leh lehülmülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey’ün kadir’’ okunarak zikir tamamlanmış olur.

Her namazda aynı şekilde devamla günlük 15 defa ayet el kürsi okunmuş,95 defa da diğer esmalar okunmuş olur.
Okuma süresi 19 gündür.

Eğer vaktin var ise ya metinü ya maniu ismi şerifini vakitlerden birinde 661 kere okursun…Bu kadar sayıda okuyamadığın taktirde her namazın ardından bir kere olsun okumak gerekir.

Eğer işlerin gereği böyle beş vakitte okumak zor geliyorsa yatsı namazının ardından veya gece namazından sonra,yahut sabah namazında bir oturuşta tamamını okursun…

Bu okuma 19 gün süreyle yapılır.Ara verilmez..Ve bir oturuşta 15 defa ayet el kürsi 95 defa esmalar şeklinde yapılır…İsteyenler Ardı sıra paranteze alınan ayeti ebcet hesabına göre adedince okuyabilir. Duanın kabulünde etki artar ve tecelli süresi daha kısa olur..

Üç ya da dokuz salavat ve bir kere de <La ilahe illallahü vahdehula şerike leh lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyün kadir..>okuyarak zikrini tamam edersin.

Bu tertip ile her konuda yardım,münacat yapılabilir.Yapılacak iş, tertibin parantezine dilediğiniz amaçlı ayeti koymaktan ibarettir.

Şimdi Kur’an –ı azimüş şandaki ondukuz harfli ayetleri ve hangi iş için uygun olduklarını belirterek sıralıyoruz.

Af edilmek istendiğinde okunacak ayetler.

‘’Ve inni le gaffarun li men tâbe ve âmene’’…(1998)
‘’Ve kâne bil mü’mine rahiyma’’….(566)
‘’Gafiriz zenbi ve kabilit tevbi ‘’(2643)
‘’Allahü yüridü en yetûbe aleyküm’’ (929)
‘’Rabbenasrif annâ azâbe cehennem’’ ( 1616 )
‘’Rahmeti rabbike hayrun mimmâ yecmeûn ‘’( 1940 )

Esaretten (hapisten) kurtulmak için okunacak ayetler
‘’Asâ en yekûne minel Müflihıyn’’ (616 )
‘’Necevte minel kavmiz zâlimîn’’ ( 1788 )
‘’Ve yenkalibü ilâ ehlihî mesrûr⒒ ( 787 )
‘’Kâle kâilün minhüm lâ taktülû’’ ( 1366 )

Denizde boğulmaktan kurtulmak için okunacak ayetler
‘’Allahüllezî sehhara lekümül bahr ‘’(1998 )
‘’ Rabbî enzilnî münzelen mübârak⠒’ (742 )

Haklı bir davayı kazanmak için okunacak dua….
‘’Yühıkkul hakka bi kelimatihi ve yakt⒒ (950)
‘’ Fettah beynî ve beynehüm feth⠑’(1243)
‘’ Elhükmü lillahil aliyyil kebir ‘’( 568 )

Maddi, manevi ve her türlü bulaşıcı hastalıktan korunmak için.
‘’ E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü ‘’ (784)
‘’ İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız ‘’ ( 1467)

İstihare için;
‘’ İz yürîkehümullahi fî menâmik.’’( 1273 )
‘’ İnnallahe kâne latıyfen habirâ ..’’(1131)
‘’ Ve kânallahü bi külli şey’in alîm⠑’ ( 657 )

Düşmanları dost yapmak,kendini sevdirmek için;
‘’Neza’nâ mâ fi sudûrihim min gıllin’’ (1774)

Herhangi bir imtihanda,yarışta,ticarette rakibini geçebilmek için.
‘’ Keyfe faddalnâ ba’dehüm alâ ba’d ‘’ 2970)

Çocuğu olmayanlar için;
‘’ İnne rabbeke hüvel hallâkul alim.’’ (1227)
‘’Fallâhü hüvel veliyyü ve hüve yuhyi.’’(289)
‘’rabbüke yahlüku mâ yeşâü ve yahtâr.’’ (2532)
‘ Hüvallâhül hâlikul bâriu .(1084)

Tehlikeli hallerden ve düşman elinden kurtulmak için;
‘’Ve necceynâhü ve ehlehü minel kerb’’.(515 )
‘’İz necceynâhü ve ehlehü ecmaıyn ‘’(1041 )
‘’İnne hızbellehi hümül müflihun ‘’(424)

İstemediği bir kimseyi kendinden uzaklaştırmak için..
‘’ Kâle hâzâ firâku beyni ve beynek ‘’ (1378)

Yanmaktan korunmak,yangın söndürmek,vücudun ateşini düşürmek için…
Yâ nâru kûnî berdan ve selâmâ.(693 )

Sihirbazların sihrini bozmak için;
‘’Vela yüflihus sâhıru haysü eta ‘’(1394)

Evlenmek isteyen bekarların evlenmesi için;
’Kezâlike ve zevveçnâhüm bi hurin ıyn ‘’(1234)

Kabuli dua için;
‘’Ve kâle rabbikümüd’ûnî estecip ‘’ (1006)

Kısmetlerin açılması,zafer ve galip gelmek için;
‘’İnnâ fetehnâ leke fethan mübîn⠑’(!233)

Düşmanların şerrinden ve intikamlarından kurtulmak için;
‘’ Summün bükmün umyün fehüm la yarciûn ‘’ ( 807 )
‘’ summün bükmün umyün fehüm la ya’kılûn’’ ( 734 )
‘’ve le hüm a’yünin la yübsirune biha ‘’ (609)

İş,memuriyet ve mekan sahibi olmak için;
‘’Allâhü yü’ti mülkehû men yeşa’ ‘’ (990)
‘’Malikel mülki tü’til mülke ‘’(1150)
‘’lehüm dârus selâmi ınde rabbihim ‘’ (813 )

Fakirlikten kurtulmak,rızık bolluğu servet ve ikbal sahibi olmak için;
’Ve terzüku men teşâu bi gayri hisâp ‘’ (2788)
’I’lemû ennallâhe ğaniyyün hamid ‘’1387)
’ Tüızzü men teşâü ve tuzillü men teşâ’ ‘’ (3197)
‘’ Febteğu indallahir rizka ‘’
‘’Ve a’tednâ lehâ rizkan kerîm⠑’ (1147)

ilimde inkişafa nail olmak için okunacak ayetler.

Yüallimühümül kitâbe vel hikmete (1154)
Kale innemel ılmü ındellah (584)
Fil erdı âyâtün lil mûkınîn (1850)
Ve fi enfisüküm e fe lâ tüpsırûn (1207)

Kuraklık ve kıtlıktan halas olmak için;
Ellezi enzele mines semâi mââ (1094)

Her işte Cenab-ı Hakk’ın yardımın istemek için;
İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn (836)
Allâhü bin nâsi le raüfün rahiym (785)
Nı’mel mevla ve nı’men nasıyr (824)
Mâ kâne lehüm minallahi min vâk (540)
Ve kâne zâlike alellahi yesîrâ (1284)
Se yec’alüllahü ba’de usrin yusrâ (916)
Asâ rabbünâ en yübdilenâ hayrâ (1352)

İstikamet sahibi,kararlı ve isabetli görüş sahibi olmak için;
İhdinas surâtal müstakıym (1073)
Sırâtellezine en’amte aleyhim (1087)
Men yehdillahü fe hüvel mühtedi (756)
Allahü yectebî ileyhi men yeşâ (936)
Ellezî feteranî fe innehû se yehdîn (1365)

Düşmanlarına karşı galip gelmek için;*
(bu bölümdeki ayetler olur olmaz sebeplerle okunmaz.)*
İnnellâhe alâ nasrihim le kadîr.(856)
Hasbünâllahü ve ni’mel vekil (450)
İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn (1299)
İnnellâhe kaviyyün şedîdül ıkâb (755)
Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn (1585)
Anetil vücûhü lil hayyil kayyûm (836)
Necinî minel kavmiz zalimîn (1442)
Kâle rabbinsurnî alel kavm (1051)

Düşmanların kötülüklerini kendilerine döndürmek için;
Fe erselnâ aleyhümüt tûfan (754)
Ve innallâhe muhzil kâfirin (1172)
Ve ye’tihil mevtü min küllü mekân (1160)
Ve ğadibellâhü aleyhim ve leanehüm (2230)
İnnâ erselnâ ileyhim hâsibâ (552)
Yürselü aleykümâ şüvâzün min nâr (2019)
Eheznâhüm ahze azîzün muktedir (3536)
E lem yec’al keydehüm fî tadlîl (1623)
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb (1432)

Her işinde Allah’ın yardımını temin etmek için;
Tevekkel alel azîzir rahiym (980)

********* Arınma Duası *********

Geçmişimizde her ne olumsuzluk varsa tamamından kurtulmak,arınmak için aşağıdaki dua tarif edildiği şekilde okunabilir.Kırk gün aralıksız her namazdan sonra okunmalıdır..Sağ el şehadet parmağı ile tespih taneleri teker teker çekilir.Eğer tespih yoksa sağ el sağ diz üzerine konur,şehadet parmağı sürekli aşağı yukarı inip kalkar halde acele etmeden okunur.Bu efal yalnız esmalara başlandığında yapılmaya başlanır..İsiğfar ve salavat sırasında yapılması şart değildir.

Selam;

Niyet; Ya rabbim,okuyacağım esmaların ve yapacağım efallerin zatımda ve sıfatımda tecellisiyle,zatımı ve sıfatımı korumanı diliyorum.Arşı alanda mucip sıfatınla kabul buyur..İstimdat ya resulullah,istimdat ya habibullah,istimdat ehli beyti güzin,istimdat ashabı kiram vel istimdat cümle ruhaniyat..

Dokuz kere istiğfar getirilir.Dokuz kere salavat getirilir..ve bir kere besmele çekildikten sonra dilediğin,zamanın el verdiğince ve kalp ile dil birliği sağlandığınca;

’’Ya latıfün ya latıyf.Ya kuddusün ya tahir..Bi lutfikel hafiyyü bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş ’’ tertibi okunur.tamamlamaya karar verildiğinde dokuz kere daha salavat getirilir..

Zamanın yetersiz olduğunda zikir sayısı azaltılır,yeterli vaktin olduğunda artırılır,ancak her namazdan sonra en az dokuz kere zikredilmesi uygun olur..yani kopukluk, ara vermek olmamalı..

Umulur ki geçmişe dair her tür olumsuz tecelli varsa tamamının ifnası bu zikirle gerçekleşir.Tecrübe edilen ve sık müracaat edilen bir zikirdir.İstiğfar ve salavatlar dışında kalan bu bölüm yürürken dahi okunabilir..Namazlarda düzenli okunduysa aralarda da okunabilir.

İhtiyaç halinde yakınlarına verilebilir.
Yani herkesin okuyabileceği bir cemal duadır.İçinde celal esması yoktur..Kalp gözünün açılmasına,okuyanın nur görmeye (alemi melekuta ulaşmasına) başlamasına vesile olur.
selam ve dua ile..

************************************************** ******

Dua hakkında bir yararlı yazı;
alıntıdır.
"Duâ" Denen SIR!..
Duâ, kelime manası "çağırmak" demektir. Kur’ân-ı Kerim’de ise; kimi ayetlerde (Nisa’ 56, İsrâ 110) "ibadet"; kimilerinde (Bakara 23) "istiâze / yardım istemek", kiminde de (Mü’min 60) "talep" manalarına gelmektedir. Deyim olaraksa bir şeyin olmasını veya olmamasını الله’a hamd ve senâ ederek, Resulullah (S.A.V.) Efendimiz’e salât ve selâm getirerek, kulun zillet ve ihtiyâcını ifâde eden bir dille الله’tan yardım dilemektir.

Duâ, kulun Cenab-ı Hakk’a ubudiyetini arz etmesi; O’ndan Dünya ve Ahiret’i ile ilgili istekte bulunmasıdır.

Duâ, kişinin الله’a kul olduğunu idrak etmesi ve bu inancını ilâhi Huzur’da itirafta bulunmasıdır.

Duâ, kişiyi;

- الله’a kulluğa,
- O’na teslimiyyete,
- ? [bozulmuş metin formatı]
- Kişinin kendisini, الله’a karşı zelil görme noktasına çağırır ve duâ ehlini o noktaya alır götürür.

الله’a teslim olan; sadece O’na yönelir, ancak O’ndan ister. O’ndan gayrı ne varsa, onlara karşı duyduğu korku ve ürpermeyi de aklından çıkarır; (cinlerden, şeytani güçlerden, zalimlerden, tağuttan vs değil) sadece الله’tan korkar. O halde duâ, sadece, kişinin hâlini الله’a "arz etme ve isteklerini sıralama" demek değil; (tüm bunlardan) daha öte bir şeydir. Kul, duâ ile kainat Yaratıcısı, tek ve Mutlak Hakimi olan الله’a; O’nu sevdiğini, verdiği nimetlere şükrettiğini, her zaman O’nun iradesi doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu gösterir.

İnsanların duâlarını iki gurupta toplayabiliriz:
1. Avâm’ın Duâsı: Bencil insanların duâsıdır. Çünkü bunlar, ya borçludur, borcunu ödemek için yardım istemektedir; veya hastadır (yahut hastası vardır) şifâ talep etmektedir; yahut işleri bozuktur, düzelmesini istemektedir.

2. Ariflerin Duası: Samimi dualardır. Zirâ, الله’ın ârif kulları, O’nun huzurunda bulunmaktan târif edilemez derecede zevk alırlar.

الله, kimin duâsı olursa olsun mutlaka icâbet eder (kabul eder).

Dualar Kabul Olunur
Cenâbı Hakk Azze ve Celle, Bakara Suresi’nin 186. ayetinde şöyle buyurmuştur:

"Ben, onlara YAKIN’ım. Bana duâ edenin duasına karşılık veririm."

Bir Hadis-i Kudsi’de şöyle buyurmuştur.

"Ademoğlu! Sen, bana duâ ve ricâda bulunduğun zaman, sendeki günahları kayıtsız bağışlarım. Günahların, göklerin arasını dolduracak duruma ulaşsa, Ben’den bağışlanmayı istediğin zaman Ben, seni bağışlarım.*

Ademoğlu! Bana ortak koşmadıktan sonra yeryüzünü dolduracak ölçüde günâhla karşıma gelsen, yeryüzünü dolduran bir afvla karşılık verir, seni affederim."

Resulullah (S.A.V.) Efendimiz de; "Duâ, ibâdetin özüdür." buyurmuş ve sonra da şu âyet-i kerîmeyi okumuştur:

"Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ (ibâdet) edip kullukta bulunun ki, size karşılığını vereyim..." (Mü’min 60)

"Duâ Ediyorum (Fakat) Kabul Edilmiyor!?" Deme...

Resulullah (S.A.V.) Efendimiz, şöyle buyurmuştur:

"Bir mü’min; günâhla, akrabaları ile münâsebeti kesmekle ilgisi olmayan bir duâ ederse, الله, ona mutlaka (şu) üç şeyden birini verir: Ya duâda istediğini Dünya’da iken verir; veyâ duâda istediğini Ahiret’te onun için bir hazırlık olarak bekletir, yahut ona gelecek bir fenalığı önler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 05:59 19.06.16
Faydalı ve değerli bir konu olmuş.Allah razı olsun Güneş kardeşimiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 15:50 19.06.16
Dua etmeyi ve dua etmenin faziletlerini çok güzel bir şekilde anlatan bu konuyu okuduktan sonra dualarınız daha güzel olacak.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ejkobejko 03:55 09.11.16
PARADOX 10:08 09.11.16
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 11:03 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 10:33 10.02.18
Çok kapsamlı,birçok uygulama birarada, emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi