Dualar & Dua Kardeşliği

Öğrenciler İçin Dualar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Öğrenciler İçin Dualar
H3roglif 20:34 24.01.20
Ders çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki ayet-i kerimeler okunur.


(TA-HA SURESİ,ayet:25-28) Euzü bi’llahimine’ş-şeytani’r-racim.Bismi’llahi’Rahmani’r-Rahim.
“Kale Rabbi’ş-rah li sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

“Lehüm darü’s-selami inde Rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya’melun.”

“Allahümeftah aleyna hikmeteke venşür aleyna rahmeteke ya ze’l-celali ve’l-ikram.”
Aşağıdaki dualar sabah-akşam 3′er kere okunur.


“Ya tammü fela tesfü’l-elsünü külle Celali mülkihi ve izzihi.”

“Allahümme inna nes’elüke ya men lehü’l-cudü ve’l-keremü.Ve ya men bi-fadlihi yesudü’l-umemi.Veya men hüve kaşifü’ddurri ve’l-elemi.Ve ya men lehu beytü’l haremi.Ve ya men halaka’l-levhe ve’l-kaleme.Ve ya men yerzuku’l-halaka’l-levhe ve’l-kaleme.Ve ya men yerzuku’l-a’rabe ve’l-a’ceme.Ve ya men kabele’t-tevbete ve’n-nedeme.İşreh li sadri ve fehhimni te’vile’l Kur’an-il-azim.Verzukni limen nafian ve ekrimni bilfehmi ve’l-hıfzı ya Hayyü ya Kayyumü ya ze’l-celali ve’l-ikram.Birahmetike ya er-hame’r-Rahimin.”Aşağıdaki dua,her gün 20 kere okunur.


“Sübhane ya Rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu.”Aşağıdaki dualar,her zaman okunur.


“Ya allamü’l-ğuyubi fela şey’e yefutühü min Ilmihi ve yeudühü.”

“Allahümme inni es’elüke ilmen nafian ve rızkan vasian ve şifaen min külli dain ve sakemin.”

“Hüvellezi la ilahe illa Hüve’Alimü’lAllamü’l ğuyup.El-Hakimü’l-Habir.El-Hafizü’l-Rakib.El-Mübinü’l-hadi.”
Aşağıdaki dualar her zaman okunur.

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

“Rabbi zidni ilmen Rabbi hebli hükmen ve el-hıkni bi’s-salihin.”

“Ve kul Rabbi zidni ilmen


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147