Dualar & Dua Kardeşliği

Müsebbiat-ı Aşere Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Müsebbiat-ı Aşere Duası
Naim 03:14 11.05.20
Müsebbiat-ı Aşere Dua’sı 🍃🥀

İbrahim Teymî Hz. buyuruyor ki:
Bir gün, Kâbe'nin bir köşesinde zikir ve tesbih ile meşgul iken bir zât yanıma gelerek, bana selâm verdi ve sağ tarafıma oturdu. Ömrümde böyle güzel yüzlü, temiz giyinmiş, beyaz tenli ve güzel kokulu bir insan görmemiştim. Benim yanıma gelir gelmez, bu zat ismimle konuşmaya başlamıştı.

O zat: "Yâ İbrahim Tevmî!
Size emanet vermek isterim, kabul eder misiniz?"
buyurdu.

Ben de: "Duydum ve kabul ettim" dedim.

Adının Hızır (a.s.) olduğunu söyleyen bu zat devamla:
"Bu emanetin adı: Müsebbiat-ı Aşere'dir.
'Yedili on dualar' demektir. Bunu size talim ve telkin edeyim" diyerek, okumaya ve faziletlerini saymaya başladılar.

Hızır (a.s.) Müsebbiat-ı Aşere'nin faziletini şöyle sıraladılar:

1. Her kim, bu duayı okursa, Cenab-ı Hakk'ın manevi himayesine, sonsuz keremine mazhar olur.
2. Bu duayı okuyanlar, ahiret azabından korunur.
3. Bu duayı okuyanların, yanlarına şeytan yaklaşamaz.
4. Bu duayı okuyanların, günleri günahsız geçer.

Hızır (a.s.): "Eğer kalbinde şüphe varsa, Resûlûllah'a sor.
Benim adım; Hızır'dır" diyerek, yanımdan ağır ağır ayrıldılar.
Bu açık görüşme olayı, bende oldukça büyük bir tesir bıraktı.
İbrahim Teymî Hz. bunun devamını şöyle anlatıyor:

Hızır (a.s.) ile görüşeli epey olmuştu. Resûlûllah (s.a.v)'i rüyada görmeyi pek arzulamıştım. Bir gece çok garipsemiş olarak yatmıştım. Semavatta uçuşan melekleri gördüm. Her melek yeryüzüne iniyor, nur gibi olanları alıp, sonradan
"cennet-ül mev'a" olduğunu öğrendiğim yere taşıyorlardı. İçlerinde ben de vardım. Daha öyle olaylar ve çok acâibat gördüm ki, dil ile tarif olunmaya, güç yetmez.
Bu uçuşan meleklere dedim ki: "Ey melekler! Bu dil ile tarife gelmeyen makamlar, kimler için hazırlandı?"

Melekler:
"Ey has kişi! Buraya senin gibi amel edenler ve 'Müsebbiat-ı Aşere' okuyanlar gireceklerdir. Bunlar cennetin sayısız nimetlerinden, meyvelerinden yiyecektir, kana kana Kevser Havuzu'ndan içeceklerdir"
dediler.
Ben meleklerle konuşurken, birde baktım ki, karşımda her tarafı ve göğü kaplamış bir nur göründü.
Bu büyük nurun içinde, yaradılışın nuru, Seyyid-i Kâinat Resûlûllah Efendimiz (s.a.v.) vardı.

Resûl-i Ekrem (SAV) yanında şarkı garbı dolduracak genişlikte, yetmiş saf melâike ve yetmiş Peygamber olduğu hâlde yanımıza gelerek bana selâm verdi ve elimden tuttu.

"Yâ Resûlûllah! Hızır (a.s.) bana Müsebbiat-ı Aşere'yi öğretti ve sizden duyduğunu söylediler" dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): "Yâ İbrahim Teymî!
Hızır'ın benim tarafımdan söylediklerinin hepsini tasdik ederim. O, yeryüzünün en âlimlerindendir. Allah-ü Teâlâ'nın yeryüzünde askerlerinden sayılır" buyurdular.

"Yâ Resûlûllah! Her kim Müsebbiat-ı Aşere'yi okursa, o has kişilerden olur mu? Bu dualara devam ederse, o sevap ve hasene hep verilir mi?" dedim.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.): "Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a (c.c.) yemîn ederim ki, her kim bu duaları okursa, Allah ona bu mükâfatları verir. Bütün günahlarını bağışlar. Allah'ın kahrı gazabı kaldırılır. Allah, bu duayı okuyan kişinin sol tarafındaki meleklere, bir sene günah yazmamalarını emreder. Bu duaları ancak saîd olanlar okur, şâkî ve asiler okumaktan kaçınır ve çekinirler" buyurdular.

İbrahim Teymî, bu rüyadan sonra dört ay yemeyen, içmeyen insanlara benzedi ve bir aşk-ı meşk içinde yaşadı.

İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn - İmâm-ı Gazâlî
Müsebbiat-ı Aşere

Sabah güneş doğmadan önce, akşam batmadan önce

1-Önce Fatiha
2-Sonra direk Nas suresine geçiliyor
3-sonra Felak
4-sonra ihlas
5-sonra kafirun
6-en son Ayetel kürsi...
Doğru sırası bu.....

Kafamıza göre okumıyalm İNŞAALLAH
🍀Müsebbiat-ı Aşere 🍀

( cübbeli hocamızın geçen sohbetinde önemle arz ettiği Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın mana aleminde Hz Hızır Aleyhisselam'a talim ettirdiği sabah akşam okunması gereken çok önemli bir Vird) ayetlerin okunuşunda Hikmet üzere fatiha-i Şerife den sonra Nas suresi ile başlıyor aşağıdaki sıralamaya göre devam ediyor

Sabah güneş doğmadan önce, akşam güneş batmadan önce okunurlar.

1. Fatiha-i Şerife: 7 defa okunur.

2. Nas Sûresi: 7 defa okunur.

3. Felak Sûresi: 7 defa okunur.
4. İhlâs-ı Şerif: 7 defa okunur.

5. Kafirun Sûresi: 7 defa okunur.

6. Ayet'ül Kürsi: 7 defa okunur

7. Sûbhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhû vallâ hu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim." 7 defa okunur.

8. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim'e ve ala ali seyyidina İbrahim'e ve Barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin Kema barekte ala seyyidina İbrahim'e ve ala ali seyyidina İbrahim'e fil alemine inneke hamidün Mecid( 7 kere Besmelesiz)

9. Allahümmağfirlî veli valideyye velil müminine ve'l müminat ve'l-müslimine ve'l-müslimat el-ahyai minhüm ve'l-emvat birahmetike ya erhamerrahimin." 7 defa okunur.

10. "Allahümmef'al bi ve bihim acilen ve ecilen fid dini ved dünya vel ahirati ma ente lehü ehlün ve la tef'al bina ve bihim ya mevlana ma nahnü lehü ehlun inneke gafurun halim cevvadün kerim raufür rahim." 7 defa okunur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147