Dualar & Dua Kardeşliği

selamun kavlen mirrabbir rahim - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5  ... Sonuncu
Dualar & Dua Kardeşliği>selamun kavlen mirrabbir rahim
Lokman 13:38 20.04.15
selamun kavlen mirrabbir rahim
Yasini şerif ayetinden,Selamün kavlen min rabbin rahim’’ayetinin(DUANIN KABULÜ İÇİN ÖYLE FORMÜLLER VAR!)faz. sırrı.
14 Ocak 2014, 16:58
"selamün kavlen min rabbin rahim’’
سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
Bu ayet Yasin suresinin içinde,58.ayetidir.
Meali; Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selam” (vardır).

**EBCED DEGERI: 818 ‘ dir.
**Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.**
Niyet unutulmamalı ve dua niyeti ile ayet okunmalıdır…

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
selamün kavlen min rabbin rahim’’ ayetinin faziletleri,Selamün Kavlen Min Rabin Rahıym’in sırrı..
1. ‘’Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti YasinSuresinin kalbidir. ‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre
‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir;
Bu Ayeti devavamlı okyanın sevabını akıl idrakten aciz kalır.
2. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyana ü Teala selam verir.
3. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.
4. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.
5. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması teslimi ruhun imanla olmasına sebeb olur.
6. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennethayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.
7. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okunyanlar cennetin herkapısından çağrılacaktır.
8. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.
9. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.
10. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.
11. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.
12. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.
13. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idraktan akıl aciz kalır.Yani sevap ’ın Rahmeti kadar sonsuzdur.
14. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın dostları arasına katılmasın vesile olur.
15. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.
16. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.
17. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.
18. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.
19. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur
20. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edeb olmasına vesile olur.
21. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.
22. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyayavakıf olmasına vesile olur.
23. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.
24. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insann cennet ehli olmasına vesile olur.
25. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.


mu mübarek ayeti kerimenin faziletleri okadar çokturki okuyanların çeşitli hacetleri Allah izni ile giderilir inanarak okuyanlara çabuk zuhur eder;

Bismillâhirrahmânirrahiym.
سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
Selâmün kavlen mir rabbir rahîm.
olup, (58. Ayeti kerime) bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.
Onaltı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.

Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye) bunlardır.
Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.

Bir kez geçen sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
tekrar edilmiş olan elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır.

Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.
Kaf harfindeki iki nokta ateş ile havaya,
Ye harfindeki iki nokta toprak ile suya bağlıdır.
Nun harfindeki nokta güneşe,
be harfindeki nokta kamere bağlıdır.
Bu Ayetin harflerindede dört anasır mevcuttur.
Beş ateş harfi, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfivardır.
Bu Ayeti kerimenin cümelil ebced adedi 818 dir.
Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayıhızlandırmış olur.

***

- Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta; olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya
(سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ) 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

***

-Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

***
- Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabahadoğru;
kalkıp güzelce bir abdest alıp,
2 iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine otursun.
Besmele-i şeriften sonra
3 İhlas ve
1 defa Fatiha suresini okuyup,
Yâsîn sûresini okumaya başlasın.
”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm"سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ” Ayetine geldiği zaman
21 defa bu Ayeti tekrar edip,Yâsîn’i bitirdikten sonra şu
duayı okusun;
"Allâhümme innî eselüke bi haggı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakki "سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ"Selâmün kavlen mir rabbir rahîm.
En terzugnî rizgan halâlen dayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâid deyne allâhümmec alnî mineş şâkirîyn".

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup3 defa okumayı tamamladıktan sonra
3 defa salavati şerife getirirse,
Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârı kısmeti çoğalır geniş olur..

kenzül havas
1,2 cilt-316 sf./19.sıralama

***

Felçli ve hasta;

“selamün kavlen min rabbin rahim” in sırlarını ve faziletlerini yazıyoruz
Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya
818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp,
bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayıhızlandırmış olur.

Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa
tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
okuyan bu ayeti kerimenin faziletlerine nail olur


Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan birkimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp,iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerineotursun.
Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresiniokuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın.
”Selâmün kavlen minrabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip,Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okusun;

“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bihakki Selâmün kavlen min rabbir rahîm.
En terzuknî rizkanhalâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakrive belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktansonra
3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdankurtulur.
Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.

***
Muradını dua ve istirham ederse duası kabul olur;
Bir kimse "Selamün kavlem mir Rabbir Rahim" ayeti kerimesini
mükemmel bir taharet ve
tam bir itikat ile
sabaha karşı abdestli olarak kıbleye müteveccihen oturarak
1479 defa okursa
ve sonra Cenabı Hakk'tan muradını dua ve istirham ederse
duası kabul olup isteği ne ise hasıl olur.
Bu defalarca denenmiş tecrübe edilmiş ve muvaffakıyet hasıl olmuştur.
(kenzül havas-1,2 cilt-315.sf/18.sıra)

***

Bu ayet-i kerime kibrit-i ahmerdir.
Yani (altın yapan madde).
Vird edinen kimse her türlü maddî ve manevî, ruhanî ve sari hastalıklardan emin olur.
Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz.

***

Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur.
Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza mübtela bir kimse kendisi okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya (818) defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.

***

yasin süresi'ni okumasını bilen kimse, bu ayet-i kerimeyi okumaya başlamadan evvel yasin'e baştan başlayıp bu ayete geldiği vakit (818)kere tekrar ederek devam edip süreyi bitirirse beklene faydayı hasıl etmiş olur...

**

786 kere besmele 613 kere de bu ayeti kerimeyi okursanız karşınızdakinin gönlünü yumuşatırsınız. o kişi siz ne isterseniz yapar.

Fakat, hayırlı işler için kullanmak grekir.yoksa çok büyük günahtır.

'Selâmün kavlen min rabbir rahiym' ayet-i kerimesi
(818) defa,
salavat-ı şerife (130) defa,
Fatiha-i Şerife (3) defa okunduktan sonra
'Ey Rabbim'diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir. Bu Ayetler,iksir-i Azamdır, her derde devadır,sıkıntılardan selamet, şifa için de iksirdir..


UYGULAYAN BİR KARDEŞİMİZ BAKIN NE PAYLAŞMIŞ;
merhaba arkadaşlar.. bu ayeti mutlaka okuyun.. ben okudum gerçekten dualarım kabul oldu..
4 senelik arkadaşlığım vardı, birden bire soğudu benden, ailesi beni istemedi..ben istanbulluyum kendisi Mardinli , mardine gitti o gidiş o gidiş , bu iş bitti seni sevmiyorum istemiyorum diye tlfları suratıma kapattı bir daha da açmadı..
bu ayeti kerimeyi defalarca okudum..
dilime de gönlüme de kazıdım ve çok inandım çok inanarak okudum..
8 ay sonra bir tlf geldi; "ben istanbuldayım " diye..
ilk görüştüğümüzde de bana şunu söyledi "
buraya nasıl geldim inan bilmiyorum beni sen çağırdın" dedi..
gerçekten de öyle oldu, bu ayeti dilinize gönlünüze kazıyın ve hiç bırakmayın,
1 defa 1479 kez okumakla değil, madem çok istiyorsunuz daha da fazlasını yapın..
ama mutlaka tek oturuşta hiç konuşmadan 1479 u yapın, daha sonrasın da elinizden geldiğince çokca okuyun..
ve ben şimdi eskisinden de fazla inanarak okumaya başladım.

sevdiğinize kavuşmak için;
Bir cuma sabahısabaha karşı 1479 kez selamün kavlem mir rabbir rahıym.
kuşluk vakti 2 rekat allah rızası için namaz kılıp
1001 kere ya vedüd
1001 kere ali imran suresinin9.ayetini okuyup niyetinizi söyleyin.
En kısa zamanda bir araya geliyorsunuz.denenmiştir ve gerçekleşmiştir.
Ali İmran 9.ayetin "Rabbenâ inneke câmi'u n-nâsi li-yawmin lâ raybe fîhi innallâhe làyuhlifu-l-mî'âd"

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN;
Duayla gelmiş ama gerisi size kalmış, gelmesi sizin köleniz olacagı yada herseyin eskisi gibi olacagı anlamına gelmez ki,

geldikten sonra size düşen 2 şey var.

1-Kavli dua ( yani ettiğiniz duaya yada başka duaya devam çünkü dua etmek aynı zamanda ibadettir Allaha karsı kulun acziyetini hissetmesidir)

2-Fiili dua yani elinizden gelen herseyi yapmak sevginizi ilişkinizi yürütmek için gerekeni yapmak ( fedakarlık anlayış varkaddaşlar bu konuyu burda paylaşmamın sebebi bi anda kalbimden selamun kavlen mirrabbir rahim demem oldu googleye yazdım ve bunu gördüm okudum ve paylaştım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
yorgun1500 13:43 20.04.15
2gun önce sabah namazına kalktığımda ilk aklıma gelen ayetti ruyam gördüm buyuk ihtimalle tenazuh oldu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 13:59 20.04.15
dilimden düşürmemeye çalışıcam çünkü bunlar şans eseri ilham olan ayetler bazı şeyler aklından geçmeden diline geliyo ben bunları severim. selamun kavlem mirrabbir rahim. okunduğu gibi yazıyorum ama sorun olmaz inşallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yorgun1500 16:02 20.04.15
Yok kardeşim zikir halinde çekmesemde günlük 1kere Yasin suresini okurum birde mubin duasıyla okucam inşallah etkilerini yazarım kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zivali28 23:09 12.07.15
Selâmün kavlen min rabbin rahıym. Ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimeye mefluç bir kimse adedi olan (818) kere bir bardak suya her gün okuyup üfleyerek içerse çok kısa zamanda hastalığından halas olur. Bu ayet-i kerime kibrit-i ahmerdir. Yani (altın yapan madde). Vird edinen kimse her türlü maddî ve manevî, ruhanî ve sari hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz. Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur. Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza mübtela bir kimse kendisi okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya (818) defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir. yasin süresi'ni okumasını bilen kimse bu ayet-i kerimeyi okumaya başlamadan evvel yasin'e baştan başlayıp bu ayete geldiği vakit (818)kere tekrar ederek devam edip süreyi bitirirse beklene faydayı hasıl etmiş olur...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 16:52 30.03.16
Son derece faydalı bir konu olmuş.Oldukça değerli bilgileri derleyip konuyu açan @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] arkadaşımıza çok teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 11:40 31.03.16
allah cümlemizden razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 12:08 19.04.16
Bismillahirrahmanirrahim
Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim
Ebced değeri : 818
Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.
Yasin suresi 58. Ayettir
Bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.
Onaltı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.
a-) Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye).
b-) Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.
Neye tekabül eder :
Bir kez geçen harfler : sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
Tekrar edilmiş olan harfler : elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır.
Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.
Kaf harfindeki iki nokta : Ateş ile havaya,
Ye harfindeki iki nokta : Toprak ile suya bağlıdır.
Nun harfindeki nokta : Güneşe,
be harfindeki nokta : Kamere bağlıdır.
Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.
Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.

Bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yasin’i baştan başlayıp, bu ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

1-) ‘’Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti Yasin Suresinin kalbidir.
‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir.
2-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyana ü Teala selam verir.
3-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın Allah’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.
4-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.
5-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur.
6-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.
7-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.

‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.

9-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.
10-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.
11-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.
12-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.
13-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idrakten akıl aciz kalır. Yani sevabın Rahmeti kadar sonsuzdur.
14-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanının dostları arasına katılmasın vesile olur.
15-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.
16-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.
17-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.
18-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.
19-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.
20-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edep olmasına vesile olur.
21-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.
22-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.
23-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.
24-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet ehli olmasına vesile olur.
25-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.
26-) Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta; olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 (Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ )defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah’ın izniyle şifa bulur.
27-) Her türlü dilek için: Yasin suresini okurken “Selâmün kavlen mir rabbir rahîm Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir ve her 100 defanın sonunda bir defa aşağıdaki dua okunur
***Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
28-) Rızkı dar ve karıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra.
2 iki rekat hacet namazı kılınır sonra kıbleye karşı oturup Besmele-i şerifi okuduktan sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresi okunur daha sonra Yasin suresi okunmaya başlanır ” Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin’i bitirdikten sonra aşağıdaki dua okunur.
“Allâhümme innî eselüke bi haggı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakki ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzugnî rizgan halâlen dayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâid deyne allâhümmec alnî mineş şâkirîyn”.
Bu tertip üzere Yasin suresini iki kez daha okuyup 3 defa okumayı tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirilirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve karı kısmeti çoğalır geniş olur. (kenzül havas 1,2 cilt-316 sf./19.sıralama)
29-) Muradını dua ve istirham ederse duası kabul olur
Bir kimse “Selamün kavlem mir Rabbir Rahim” ayeti kerimesini mükemmel bir taharet ve tam bir itikat ile sabaha karşı abdestli olarak kıbleye müteveccihen oturarak 1479 defa okursa ve sonra Cenabı Hakk’dan muradını dua ve istirham ederse duası kabul olup isteği ne ise hasıl olur. (kenzül havas-1,2 cilt-315.sf/18.sıra)
30-) Bu ayet-i kerimeyi Vird edinen kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve tüm hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz.
31-) Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur.
32-) Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza müptela bir kimse kendisi okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.
33-) “Selâmün kavlen min rabbir rahiym” ayet-i kerimesi 818 defa, salavat-ı şerife 130 defa, Fatiha-i Şerife 3 defa okunduktan sonra”Ey Rabbim” diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir. Bu Ayetler, iksir-i Azamdır, her derde devadır,sıkıntılardan selamet, şifa için de iksirdir.
34-) Sevdiğinize kavuşmak için;
Bir cuma sabahı sabaha karşı 1479 kez ” Selamün kavlem mir rabbir rahıym” dedikten sonra kuşluk vakti 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp 1001 kere ya vedüd, 1001 kere ali imran suresinin 9. ayetini “Rabbenâ inneke câmi’u n-nâsi li-yawmin lâ raybe fîhi innallâhe làyuhlifu-l-mî’âd” okuyup niyetinizi söyleyin.Kafidir biiznillah
Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan
başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 (“Selamün Kavlen Min Rabbir Rahim”)defa okur ve sureyi okumaya
devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.
35-)Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa
mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup
nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya
daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.
36-)Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ”Selâmün kavlen
min rabbir rahîm” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar
edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:
***“Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ
kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe
da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi
lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en
tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ
âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
37-)Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir
kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp,
iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine
otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini
okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. ”Selâmün kavlen min
rabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip,
Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okusun
***''Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi
hakki Selâmün kavlen min rabbir rahîm. En terzuknî rizkan
halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri
ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”
Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan
sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan
kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.
İLİM PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR....KÜN FE YEKÜN ...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 16:51 19.04.16
Eline yüreğine sağlık

paylasim cok guzel severim bunuda cok cabik tesir gosteren zikirlerden birisidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lokmn 14:30 20.04.16
1 2 3 4 5  ... Sonuncu