Dualar & Dua Kardeşliği

Her Konuda Her Dilek İçin Okuyunuz - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Her Konuda Her Dilek İçin Okuyunuz
Devrimci 01:30 08.11.16
Aklınıza gelen her konuda her dilek için okunabilir...

BU DUAYI BOLCA OKUYUNUZ! (3, 9, 21, 41, 61, 101)

Bismillâhirrahmânirrahîm*

Allâhümme yâ müfettihal ebvâb, iftah lenâ külle hayrel-bâb, allâhümmerzuknâ rızkan vâsian ve umran tavîlen ve halâlen tayyiben ve fil-imtihâni nâcihan, birahmetike yâ erhamerrâhimîn*

Yâ kayyûme felâ yefûtü şey-ün min ılmihî velâ yeûdüh*

Rabbiş-rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ugdeten min lisânî yefkahû kavlî Rabbi zidnî ılmen ve fehmen ve elhıgnî bissâlihîn*

Sübhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm.

Allaâhümme bismike emûtü ve ahyâ, allâhüme ğâretin-nücûm ve hede-etil uyûn ve ente hayyün kayyûm lâ te’huzüke sinetün velâ nevm, yâ hayyü ve yâ kayyûm allâhümme ehdi’ leylinâ ve nehârinâ ve enim ayninâ*

Allâhümme yâ muhavvilell havli vel ahvâli havvil hâlenâ ve hâli evlâdenâ ilâ ahsenil hâl ve alâ mekârimel ahlâk*

Eûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min-şerrimâ halak*

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn*

İnnellâhe hüver-rezzâku zül kuvvetil metîn*

Allâhümme yâ rezzâku zül kuvvetil metîn*

Allâhu latîfün bi-ibâdihi yerzuku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz*

Ve men evfâ bi ahdihî minellâhi fes-tebşrû bibey-ukümüllezî bâ-ya’tüm bihî ve zâlike hüvel fevzül azîm*

Ve lev lâ iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellah, lâ kuvvete illâ billâh in tereni ene ekalle minke malen ve veledê*

Bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fî sebîlillâh*

Allâhümme ileyke eslemtü nefsî ve aleyke veccehtü vechî ve ileyke fevvadtü emrî fahfaznî bi hıfzil-îmâni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an simîlî ve min fevkî ve min tahtî vedfa’ annî bi havlike ve kuvvetike fe innehû lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm*

Bismillâhirrahmânirrahîm*

Yuhibbûnehüm kehubbillâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh,

Züyyine linnâsi hubbüş-şehevâti minen-nisâi vel benîne vel kanâtıîril-mukantarati minezzehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en-âmi vel hars, zâlike metâül hayâtid dünyâ vallâhu ındehû husnül meâb*

Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî* Yâ Vedûd, yâ bedûh ya celîl yâ cemîl yâ Allâh,

Kul in küntüm tuhibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâh, Birahmetike yâ ErhamerRahimîn*

Günde 1000 defa: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ ve Nebiyyinâ Muhammed.

Düşmanını yada merak ettiği bir şeyi görmek isteyen kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ardından bir (1) yasin suresi ve 141 defa da ‘Elâ ya’lemü men halak ve hü vel latîfül habîr’ okuyup sağ tarafına yatar uyursa niyet ettiği şeyi rüyasında görür.

Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 09:23 21.03.17
Kilitli kapıları aralayan dua. Allah razı olsun hocam.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 09:47 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
elfida 12:19 19.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Janset 15:13 19.05.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 15:39 20.05.17
Emeğinize Sağlık Paylaşım için tşk kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 19:37 01.06.17
Beylane 23:55 16.06.17
basak 21:46 17.06.17
akgul 01:02 18.06.17
1 2