Dualar & Dua Kardeşliği

Ashab-i Keyf Duası ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Ashab-i Keyf Duası ve Sırları
HeartLess 15:04 02.02.17
ASHAB-I KEHF DUASI SIRRI ÇOK YÜKSEK ETKİLİ BİR DUA
Ashâb-ı Kehf'in isimlerinin havâssı hususunda âlimler şunları söylemişlerdir (İmam Nisâbûrû rahmetullahi alyeh bunlardandır):
- Rızkın celbini isteyenler Ashâb-ı Kehf'in isimlerini yazıp üzerinde taşımalıdır. (Tabii usûlüne uygun ve hürmete halel gelmeyecek şekilde şekilde olmalıdır. Yoksa bu taşımaktan fayda yerine zarar görebilir.)
- Ziraatın verimli olması için kağıda yazıp bir dal ucuna takarak tarlaya gömülür.
- Yüksek bir makam-mevki talep eden kimse, yine Ashâb-ı Kehf'in isimlerini üzerinde taşımalı ve (aşağıda yazılı olan) Ashâb-ı Kehf duasına devam etmelidir.
- Bu duayı okuyup isimlerini üzerinde taşıyan kimse her türlü korkudan emin olur.
- Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıp sebepsiz yere ağlayan bebeklerin yatağına asılırsa bi iznillah sükûnet bulurlar.
- Sıtma tutan kimseler yanlarında bu isimleri taşısalar şifa bulurlar.
- Suhulet-i haml için Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp, doğum anında anne adayının üzerinde bulundurulursa, bi-inayetillâhi teâlâ doğum kolaylaşır. Sırasiyle isimleri: “Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr'dir.
- Ümmü Sıbyan (çocuklara bir çeşit cinlerin musallat olması) hastalığı olanlar yanlarında taşımalıdırlar.
- Ayrıca bu isimler temiz bir suya okunup şifa için içilebilir.
- Evde asılı olsa bi iznillah o eve hırsız girmez, yangından emin olur. [Fevaid-i Osmaniyye]
Ashâb-ı Kehf’in adı bereket duası olan “Karınca duası” içinde de zikredilmektedir. Karınca duası çok müşterinin gelmesi için dükkanlara ve iş yerlerine asılmaktadır. Nitekim Kayseri Bedesteni’nin güney yan bölümünde açılan kapının üzerinde Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıdır. Ashâb-ı Kehf’in uyudukları mağara halk tarafından evlenme, çocuk sahibi olma, bir hastalıktan kurtulma ve bazı dileklerin gerçekleşmesi veya sadece sevap kazanmak amacıyla Allah rızası için Ramazan ayında çokça ziyaret edilmektedir. Diğer zamanlarda da halk burayı sık sık ziyaret ederek Ashâb-ı Kehf’e olan saygısını ve sevgisini göstermektedir.
Ashâb-ı Kehf duası:
“Allâhümme innî es'elüke bi İslâmi Yemlîhâ ve rağbetihî
ve bi imani Mekselînâ ve kurbetihî
ve bi tevhıydi Mernûş ve hıdmetihî
ve bi ma'rifeti Debernûş ve uzletihî
ve bi şehâdeti Şâzenûş ve rivâyetihî
ve bi ihlâsı Mislînâ ve muvâfakatihî
ve bi iştiyâki Kefeştatayyûş ve ı'tikadihî
ve bi vefâi Kıtmîr ve himayetihî en takdıye hâcetî yâ Kaadıye’l-hâcâti ve yâ mücîbe’d-deavât. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn.”
yangın, Ashâb-ı Kehf'in isimlerinin havâssı/maddî-mânevî faydaları, Rızkın celbi, Ziraatın verimli olması, Yüksek bir makam-mevki talep eden kimse, sebepsiz yere ağlayan bebekler, Ümmü Sıbyan, hırsız, Ashâb-ı Kehf duası,

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 18:45 05.02.17
RvP 10:24 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
canan9 12:44 09.06.17
Havasokulu 00:30 28.11.17
CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN

Kuran'ı Kerim'de yaratılışların en faziletlisinin insan olduğu söylenir. Ama bazı özel hayvanlar vardır ki hem Kuran hem de Hadis ifadelerine göre o özel hayvanlar cennete girecektik.

Hatta meşhur İslam alimi Molla Cami cennete girecek 10 hayvandan biri olan Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir için Farsça yazdığı şiirde; Peygambere; 'Eğer Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete giriyorsa benimde girmem gerekiyor o Ashab'ı Kehf'in köpeği ise bende senin Ashabının köpeğiyim.' ifadesini kullanmıştır.

İşte Cennet girecek 10 hayvan;

1- Ashab-ı Kehf'in Köpeği
2- Hz. Yunus' (a.s.)'mın İsmin Aldığı ve
Karnında Kaldığı Yunus Balığı

3- Hz. İsmail (a.s.)'mın Yerine Kesilen Koç
4- Hz. Salih (a.s.)'mın Devesi

5- Hz.İbrahim (a.s.)'mın Danası
6- Hz. Uzeyr (a.s.)'mın Merkebi

7- Hz. Süleyman (a.s.)'mın Karıncası
8- Hz. Süleyman (a.s.)'mın Belkıs'a gönderdiği
Hüdhüd Kuşu

9- Hz.Musa (a.s.)'mın Sığırı
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Devesi

Hayvanlardan Ayrı Birde Hurma Ağacının Kütük'ü Var Peygamber Efendimizin Üzerinde Hutbe Verdigi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 00:56 28.11.17