Dualar & Dua Kardeşliği

Borçlardan kurtulmak için dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Borçlardan kurtulmak için dua
Tuana 23:34 03.02.17
Borçlardan kurtulmak için hangi dua okunmalı?


Bu konuda eskiden beri söylenen daha doğrusu önerilen dualar her ne kadar çeşit çeşit olsada hepsinde ortak metinler şunlardır; rivayetlere göre bu metinler peygamber efendimizin borçlulara önerdiği dualardandır.

Okunuşu: Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi..
Anlamı: Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.

Okunuşu: Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.
Anlamı: Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.

Okunuşu: Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke.
Anlamı: Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.

Okunuşu: Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.
Anlamı: Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım

Okunuşu: Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke
Anlamı: Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah'ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.


ve bu tesbihlerde çok önemlidir..


-Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym."

-Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 20:27 11.03.17
Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Bana Allah yeter ondan başka ilah yoktur, ben ancak ona güvendim ve O, büyük arşın sahibidir.Paylaşım için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aboard111 09:17 19.04.17
007 10:05 19.04.17
Havasokulu 22:25 07.08.18
Sayın Tuana, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi