Dualar & Dua Kardeşliği

Sabah Namazından Sonra - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Sabah Namazından Sonra
zivali28 19:09 21.07.15
1- “Kim sabahleyin üç defa "E'ûzü billâhissemîil alîmi mineş-şeytânirrâcîm" dedikten sonra Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti (hüvellahüllezi…..) okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye duâ ve istigfâr ederler. Eğer o gün vefât ederse şehid olarak ölür. Bu âyetleri akşamleyin okuyan da aynı şeylere kavuşur.” Bir başka rivayette, sonunda 3 ihlasla beraber okursa diye geçmektedir. 2- “Haşr sûresinin sonunu okuyan kimsenin, geçmiş ve gelecek günahlarını [Farz ve kul borçları hâriç] Allahü teâlâ affeder.” 3- "Her sabah ve akşam Haşr sûresinin sonunu okuyanlar âhiret şehidi olurlar." [Tirmizi] 4- Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir. [Haraiti] 5- Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. [Nesai] 6- Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir. [Tirmizi] 7- Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, onar ve felçten korunur. [İ. Ahmed] 8- Aşağıdaki duanın sabah namazından sonra okunmasında çok büyük faydalar vardır. Sübhân’el-ebediyy’il-ebed, Sübhân’el-Vâhıd’il-Ehad , Sübhân’el-Ferd’is-Samed, Sübhâne râfi’ıs-Semâî bi ğayri amed, Sübhâne men basata’1-arda âlâ ona cemed, Sübhâne men kasem-er Rızka ve lem yense ahâd, Sübhâne’llezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kü- füven ehad). Manası: “Ebedi olan Allahı tesbih ederim. Biricik olan Allah’I tesbih ederim. Tek ve her şeyin muhtaç bulunduğu Allah’I tesbih ederim. Semayı direksiz yücelten Allah’I tesbih ederim. Yeri donmuş su üzerine yapan Allah’I tesbih ederim. Mahlukatı yaradan ve onları onar onar sayan Allah’I tesbih ederim. Rızıkları taksim eden ve kimseyi unutmayan Allah’I tesbih ederim. Doğmayan, doğurmayan, kendisinin dengi olmayan Allah’I tesbih ederim” demekdir. 9- Aşağıdaki duanın sabah namazından sonar okunmasında çok büyük faydalar vardır.Evvela üç kere istiğfardan onar Seyyid’ül-İstiğfarı okumalı, onar da (Lâ ilâhe illallâh’ül-hâlîm’ül-Azîm, lâilâhe illâllâhü Rabb’ül-Arş’ıl-Kerîm, lâ ilâhe illâllâhü Rabb’üs-Semâvât’is-Seb’I ve Rabb’ül Ardı ve Rabb-ül Arş’il Azîm, Allâhümme Âfinâ min külli belâ’id dünya ve azâb’il-Âhire, v’asrif annâ şerr’ed-dünyâ ve şerr’el-ahireti v’er-zuknâ şefâat’en-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme yevm’el-kıyâme, Allâhümme yâ musarrifel-kulûb sarrif kulûbenâ âlâ dînike ve tâatike bi rahmetike yâ Erham’er-Râhımîn ve bi hürmeti ‘s-Seyyidi’1-mürselin). Manası: “Halim ve yüce olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce arşın, yerin ve yedi kat göklerin Rabbi olan Allahdan başka ilah yoktur. Allahım! Bizi ahiret azabından ve dünyanın bütün belalarından koru. Dünyanın ve ahiretin şerrini bizden uzaklaştır. Kıyamet günü Hz. Peygamber (S.A.S.)’in şefaatiyle bizi rızıklandır. Ey kalpleri istediğine çeviren! Bizim kalblerimizi de dinine ve sana itaata çevir. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle ve peygamberlerin efendisinin hürmetine duamızı onar et.” Demekdir. 10- Bu dua Sabah namazından sonra yedi gün yirmişer kere okunursa okuyanın dilediği olur. Yâ Mâlik’el-Mülk, yâ Hayyü yâ Kayyum yâ ze’l-Celâli ve’1-İkrâm ve lâ havle ve lâ Kuvvete illâ billâh’il- aliyy’il-Azîm, Allahümme innî es’elüke hayre hâz’es-sabahı ve hayr’el-mesâi ve hayre’1-kaderi ve hayre’1-hazarî ve hay-re’s-seferi ve hayre’d-dünya ve hayre’l-âhire ve hayre mâ cerâ bihi’l-kalemü ve eûzü bike min şerri’s-sabahı ve şerri’l-mesâi ve şerri’l-kazâi ve şerr’il-kaderi ve şerri’l-hazari ve şer-ri’s-seferi ve şerri’d-dünya ve şerr’l-Âhıra ve şerri mâ cerâ bihi’l-kalemü Mânası: “Ey mülkün sahibi! Ey diri ve herşeyi gözetici olan! Ey celal ve ikram sahibi olan! Güç ve kuvvet ancak senin sayendedir. Allahım! Sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, hazarın, seferin, dünyanın, ahiretin ve kalemin yazdığı şeylerin hayrını ister, sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, hazarın, seferin, dünyanın, ahiretin ve kalemin yazdığı şeylerin şerrinden sana sığınırım.” Demekdir. 11- Şu duayı, sabah ve akşam okuyan imse tüm kötülüklerden mahfuz olur” “Esbahnâ ve esbaha'l-mülkü lillâhi ve'l-hamdü lillâhi; lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkeleh leh'ül-mülkü ve leh-ül-hamdü ve hüve âlâ külli şey'in kadîr, Rabbi es'elüke hayre mâ fî hâze'l-yevmi ve'l-leyli ve hayre mâ ba'dehû ve eûzü bike min şerri mâ haze'l-yevmi vel'leyli ve şerri mâba'dehû ve eûzü bike mine'l-keseli ve sûi'l-kiberi, Rabbi eûzü bike min azâbin fi'n-nâri ve azâbin fi'l-kabri” Manası: "Mülk Allah'a has olarak sabahladık. Hamd, kendinden başka ilah ve ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Mülk onun, hamd onadır. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim! Bu gün ve gecede ve daha sonra olacak şeylerin hayrını ister, bu gün ve gecede ve daha sonra olacak şeylerden sana sığınırım. Tembellikten, yaşlılığın zilletinden, cehennem ve kabir azabından sana sığınırım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 23:10 25.06.16
emeğine sağlık kardeşim güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mechul yolcu 20:54 26.12.16
Allah Razı olsun güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 21:28 26.12.16
RvP 10:58 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:08 26.10.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 10:31 26.10.17
Allah Razı olsun her sabah uyanır uyanmaz okurum Haşr son 3 ayeti Melek geliyor mu bilmem ama okumadığım günler bir eksiklik olduğu kesin bir de tevbe 129’u okurum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi