Dualar & Dua Kardeşliği

Uhruc Duasi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Uhruc Duasi
aşk 01:36 05.02.17
''Uhruc duası ''olarak bilinen bu dua, hemen her derde deva dua olarak okunan

yarı Arapça bir duadır.Yel (kulunç), bel ağrısı, şeytan ve cinlerden

gelen rahatsızlıklar, vücuda giren periler için; migren ,baş, diş, göz,

kulak gibi vücuda giren ağrıları çıkarmak için okuna gelmiştir.


Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim-Bismillahi'r-rahmani'r-rahim

Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahi uhruc ve billahi uhruc ve lillahi

uhruc ve tallahi uhruc ve billahillezi uhruc ve bihakkı Tevrat-ı Musa

uhruc bihakkı İncil-i İsa uhruc ve bihakkı Zebur-i Davud uhruc ve

bihakkı Furkan-ı Muhammed uhruc ve 124 bin peygamber hürmeti için

uhruc. Ve Cebrail ve Mıkail ve İsrafil ve Azrail hürmeti için uhruc.Ve

sekiz cennet ve yedi cehennem hürmeti için uhruc.


Kamer ve şems hürmeti için uhruc. Kar ve yağmur hürmeti için

uhruc.Harut ve Marut hürmeti için uhruc. Mağarada yatan gaziler ve

Ashab-ı Kehf hürmeti için uhruc. Şam ve Bağdat ve Mısır evliyaları

hürmeti için uhruc.Trablus ve Tunus ve Cezayir erleri hürmeti için

uhruc. Zağvan ve Kayrayan evliyalar hürmeti için uhruc.


Mekke ve Medine'de yatan enbiyalar hürmeti için uhruc.Ve Kuds-ü şerif

hürmeti için uhruc. Ve Beyti'l-Mamur hürmeti için uhruc ve dört bin

dört yüz tabakat erenleri hürmeti için uhruc. ve Hatemü'n-nebiyyin

Muhammedü'r-Resulullah hürmeti için uhruc.Ve bi-hürmeti Arşi'l-Azim

uhruc.Felekin hasenattin,felekin hasenatin, felekin

hasenat.Şerberaşiyyen(3kere) Karkaraşiyyan(3kere), Seccedet(3kere).

Mulhakan(3kere), Evlazzan(3kere), Bihi(3kere), Üskün(3kere),Uhruc!


Bi-hurmeti hazihi Allahümme 6666 ayat-ı Kur'an hürmeti için uhruc.Yel isen, karayel isen, bevasır isen uhruc.


Muhammed Mustafa (s.a.v) perilerinden isen uhruc. Seyyid Ahmed-, Kebir

perilerinden isen uhruc. Süleyman peygamber perilerinden isen uhruc.

Kaf Dağı ardındaki perilerden isen ve pınar başında ve ayağında ve

ağaçlar dibinde ve sular kenarında olanlardan isen uhruc. Narla karışıp

gelenlerden isen uhruc. Yarım baş ağrısından isen uhruc.Göz, bel ve her

ne ağrıyla girdinse uhruc.Yetmiş iki halkın mazlemesi (inlemesi) seni

tutsun. Eğer koyup gitmezsen uhruc.Eğer koyup gitmezsen karayel seni

kapsın uhruç. La havle vela kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Aziym.Ya

Allah, ya Allah, ya Allah;Lutfen, lutfen, lutfen.


Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahi ve billahi ve tallahi ve

minellah.La naksudu sivake ve entel melikül müheyminü fevkal

arşi'l-Aziym. Ente'l-Melikü'r-Rahim. Kesirül hayri Rahimen, Raufen,

Vahiden, Sameden, Azizen, Azıymen, Ğaffaran, Kahharan ve Meliken

Settara.


Ya Hannan, ya Mennan ya Rahim, ya Rahman. Bihakkı sureti'r-Rahman.

YaFettah, ya Rezzak, ya Ğanniyyü, ya Muğni. İkdi haceti ve tekfini

mühimmati ya hafiyyel-eltaf neccina mimma nehaf. Vakdi

anni'd-deynil-Ekbera.


Euzü billahi Rabbi ve Rabbuküma ve Halıki ve Halikukuma ve Musavviri ve

Musavviriküma.Halikı's-suveri ve Razıkı'l-beşer. Euzu billahi min

cemii'l-afatı vel ahati ve'l-belai vel emrazi ve'l-eskami vel-keseli

ve'l-humudi vel hayal.Uizü (hamile kitabi)haza bi Esmaike'l-Azam ve

alaike't-temam.Ya zel-Celali vel ikram

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:14 06.02.17
Allah razı olsun inşallah..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 14:17 07.06.17
Havasokulu 00:57 12.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] , Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 01:21 12.02.18