Dualar & Dua Kardeşliği

Ecirna Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Ecirna Duası
madlen 01:37 05.02.17
Bu duayı sabah ve akşam namazlarının farzalarının hemen ardından selam verdikten sonra elleri ters çevirerek parmaklar yere gelecek şekilde okumak lazımdır.


Allahümme ecirna minen-nar

Allahümme ecirna min külli nar

Allahümme

ecirna min fitnetid-diniyyeti ved-dünyeviyyeh

Allahümme ecirna min

fitneti ahiriz-zaman

Allahümme ecirnamin fitnetil Mseihid-Deccali

ves-Süfyan

Allahümme ecirna mined-dalaleti vel-bidiyyati

vel-beliyyat

Allahümme ecirna min şerrin-nefsil emmarah

Allahümme

ecirna min şürurin-nefüsil emmaratil-firavniyyeh

Allahümme ecirna

min şerrin-nisa

Allahümme ecirna min belain-nisa

Allahümme

ecirna min fitnetin-nisa

Allahümme ecirna min azabil kabir

Allahümme

ecirna min azabi yevmil-kıyameh

Allahümme ecirna min azabi Cehennem


Allahümme ecirne min azabi kahrik

Allahümme ecirna min-nari

kahrik

Allahümme ecirna min azabil-kabri ven-naran

Allahümme

ecirna miner-riyai ves-sümati vel-ucubi vel-fahr

Allahümme ecirna

min tecavüzil-mülhidin

Allahümme ecirna min şerril-münafıkin

Allahümme

ecirna min fitnetil-fasıkın

Allahümme ecirna ve ecir fi

hidmetil-Kur'an-i vel-iman.Ve ahbabenel mü'mininel muhlisine ve

akribaena ve ecdadena minen-nar

Bi afvike ya Mücir,bifadlike ya

Ğaffar

Allahümme edhılnel-Cennete meal ebrar

Allahümme'd-hılnel-Cennete

meal ebrar

Allahümme edhılna ve edhıl üstadena ve valideyna ve

talebete Resailin-Nuris-sadıkıne ve ihvanena ve ehavatena ve akribaena

ve ecdadene ve ahbabenel-mü'mininel-muhlisine fi hidmetil-imani

vel-Kur'an

El-Cennete meal ebrar,bi şefaati Nebiyyikel-Muhtar ve

alihil-ethar ve eshabihil-ahyar ve sellim madamel-leylü

ne'n-enhar.Amin,velhamdü lillahi Rabbil-alemin

Bu dua" ALİM

2000,SÜRÜM 1,1 İSLAMİ KAYNAKLAR" sidisinden alınmıştır.
ECİRNA

DUASININ ANLAMI


Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle

Allah'ım

bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle

Allah'ım bizi dini ve dünyevi

fitnelerden muhafaza eyle

Allah'ım bizi ahir zaman fitnesinden

muhafaza eyle

Allah'ım bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan'ın fitnesinden

muhafaza eyle

Allah'ım bizisapıklıklardan,bid'atlardan ve belalardan

muhafaza eyle

Allah'ım bizi kötülükleri şiddetle emreden nefsin

şerrinden muhafaza eyle

Allah'ım bizi firavunlaşmış nefsi

emmarelerin şerrinden muhafaza eyle

Allah'ım bizi kötü kadınların

şerrinden muhafaza eyle

Allah'ım bizi kötü kadınların belasından

muhafaza eyle

Allah'ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle


Allah'ım bizi kabir azabından muhafaza eyle

Allah'ım bizi

kıyamet gününün azabından muhafaza eyle

Allah'ım bizi kahrının

azabından muhafaza eyle

Allah'ım bizi kahrının ateşinden muhafaza

eyle

Allah'ım bizi gösterişten ve işitsinler diye amel

etmekten,kendini beğenmekten ve öğünmekten muhafaza eyle

Allah'ım

bizi din düşmanlarının tacavüzünden muhafaza eyle

Allah'ım bizi

münafıkların şerrinden muhafaza eyle

Allah'ım bizi fasıkların

fitnesindan muhafaza eyle

Allah'ım mü'min ve mıhlis

dostlarımızı,akrabalarımızı ve ecdadımızı cehennemden muhafaza

eyle.Affınla muamele eyle ey kurtaran Mücir. Fazlınla muamele eyle ,ey

bütün günahları bağışlayan Ğaffar.

Allah'ım bizi iyilerle beraber

cennete idhal eyle

Allah'ım bizi iyilerle birlikte cennete girdir

Allah'ım

bizi,anne-babamızı,erkek ve kız

kardeşlerimizi,akrabalarımızı,ecdadımızı,iman ve Kur'an hizmetindeki

muhlis mü'min dostlarımızı seçkin peygamberinin,onun pek ali ve hayırlı

sahabilerinin sefaati ile,iyilerle beraber cennete idhal eyle.Gece ve

gündüz devam ettikçe onlara selam eyle,dualarımızı kabul eyle.

Alemlerin

Rabbi olan Allah'a hamd olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:44 20.04.17
İpek 22:33 07.08.18
Cevapla Up