Dualar & Dua Kardeşliği

ism-i rahman duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>ism-i rahman duası
madlen 01:41 05.02.17
İsm-i Rahman Duası

Bismillâhirrahmânirrahıym*Sübhâneke yâ Allâhü*Teâleyte yâ Rahmânü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Rahıymü*Teâleyte yâ Kerîmü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru* Sübhâneke yâ Evvelü*Teâleyte yâ Âhıru* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Latıfü* Teâleyte yâ Habîru* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kaviyyü*Teâleyte yâ Emînü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Muhyî*Teâleyte yâ Mümîtü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Karîbü* Teâleyte yâ Rakıybü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Hamîdü*Teâleyte yâ Mücîdü* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Bâkıy*Teâleyte yâ Hakku*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru* Sübhâneke yâ Mübînü*Teâleyte yâ Şekûru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Habîru*Teâleyte yâ Kebîru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Ğafûru*Teâleyte yâ Şekûru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Müteâli*Teâleyte yâ Fa’âlü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Vâhıdü*Teâleyte yâ MÂcidü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Vehhâbü*Teâleyte yâ Razzâku*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kâimü*Teâleyte yâ Kayyûmü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Mu’tıy*Teâleyte yâ Semiy’u*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Besiyru*Teâleyte yâ Nesıyru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Alîmü*Teâleyte yâ Halîmü* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Azıymü*Teâleyte yâ Hakîmü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Tâhiru* Teâleyte yâ Mütahhiru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Cemîlü*Teâleyte yâ Celîlü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Mâlikü*Teâleyte yâ Kuddûsü* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Müıynü*Teâleyte yâ Mübînü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Azîzü*Teâleyte yâ Hafîzu*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Mütekebbiru*Teâleyte yâ Müsavviru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Muktediru* Teâleyte yâ Mükaddimü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kâbidu*Teâleyte yâ Bâsıtu*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Sültânü*Teâleyte yâ Deyyânü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Hannânü*Teâleyte yâ Mennânü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Rafiy’u*Teâleyte yâ Şefiy’u*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Veliyyü*Teâleyte yâ Kaviyyü* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Müızzü*Teâleyte yâ Müzillü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Ehadü*Teâleyte yâ Samedü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kahhâru*Teâleyte yâ Ğâffâru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Ferdü*Teâleyte yâ Vitru* Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Muhsıy*Teâleyte yâ Mübdiü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Allâmü*Teâleyte yâ Selâmü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Hayyü* Teâleyte yâ Kayyûmü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kadîru*Teâleyte yâ Habîru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Hafiyzu*Teâleyte yâ Mühıytu*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Kâdiru*Teâleyte yâ Kâhiru*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Tevvâbü* Teâleyte yâ Vehhâbü*Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru*Sübhâneke yâ Âhiyyen Şerâhiyyâ*Teâleyte lâ ilâhe illâ ente*İllâ billâhil aliyyil azıym*Sübhâneke yâ zel celâli vel ikrâmi ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihit tayyibînet tâhirîn*


Bir gün Rasulu Ekrem mescide otururken Cebrail aleyhisselam geldi.Efendimize şöyle dedi:”Cenab-ı Hakk sana selam gönderdi.Bir hediye verdi.Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir Peygambere verilmemiştir.”

Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam’a şöyle dedi:”Kardeşim Cebrail!Bu duayı okumanın sevabı ne kadardır?”

“Ya Muhammed! Eğer bütün denizler mürekkep,melekler ve insanlar katip,ağaçlar kalem olsaydı bu duanın sevabını yazamazdı.Ya Muhammed!Arş-ı A’zam’ı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar.Ben de bu duanın kuvveti ile semaya çıkar,yere inerim.Azrail Aleyhisselam bu duanın gücü ile canları alır.Bu dua cennetin kapısında yazılıdır.Kim bu duayı okursa dünyanın ve ahretin belalarından emin olup,ani ölümden kurtulur.Kıyamet gününde senin yüce şefaatine nail olur.Allah rızası için bu duayı okuyan kimsenin üzerine Allah (cc) rahmetini indirir.Bin türlü bela,kaza,afet,dünya zahmetleri ve ahret korkularından emin kılar.Ömründe bir defacık okuyanın kıyamet gününde yüzü ay gibi parlayacak,onu gören mahşer halkı__ bu hangi peygamberdir ki,Hakk Teala ona bu kadar mertebe verdi__ diyeceklerdir.Bunu üzerine o anda bir nida gelir:

“O peygamber,melek değil,bir kuldur.Ancak o,dünyada bu duayı okumuştu.”

Her kim bu duayı on beş defa okursa veya üzerinde taşırsa bütün borçlarından Allah’ın izni ile kurtulur.Cebrail,Mikail,İsrafil,Azrail,Musa,İsa,İb rahim,Muhammed__Allah’ın selamı üzerlerine olsun__sevapları gibi Allah-u Teala sevap ihsan eder.Cebrail Aleyhisselam dedi ki:

“ Ya Muhammed’Bu duayı mü’minlere öğret,münafıklara öğretme.”Hacet veya bir dileği olan kimse okursa,dilek ve haceti gerçekleşir.Hasta üzerine okunursa şifa bulur.Bu duayı duyan melekler,okuyan kimse için:

“Ey Rabbimiz’ Bu kulunu bağışla.” derler.

Bu duayı okuyana Allah-u Teala o kadar sevap verecek ki,o sevap sayesinde cehennem azabından emin olacak,şefaatten mahrum olmayacaktır


Rasulü Ekram (s.a.v.) muharebelerde bu duayı okur, zafer kazanırlardı

Ebu’d-Derda (r.a.) : “Rasulü Ekram (s.a.v.) bu duayı bana vasiyet ettei. Her gece okur, o’nu rüyamda görürdüm” demiştir.

Hazreti Ömer(r.a.) : “Rasulü ekrem’in vefatından sonra bu duayı okurdum. Hak Teala bana nusret ihsan ederdi.”

Hazreti Osman(r.a.) : “Kur’an’ı bu duanın bereketi ile cem ettim.”

Hazreti Ali (k.v.) : “Bu duayı okuyan taze gül gibi olur.” Demişlerdi

Rahman Suresinin Fazileti -Her Türlü Dilek için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:48 20.04.17
Cevapla Up