Dualar & Dua Kardeşliği

İsmi-i Rahman Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>İsmi-i Rahman Duası
DiLara 14:19 05.02.17
Ismi-Rahman Duasi.Baya Tesirli Bir DuaBismillâhirrahmânirrahiymSubhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânEller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 11:32 20.04.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aboard111 11:38 20.04.17
Cevapla Up