Dualar & Dua Kardeşliği

İsmi-i Rahman Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>İsmi-i Rahman Duası
DiLara 14:19 05.02.17
Ismi-Rahman Duasi.Baya Tesirli Bir DuaBismillâhirrahmânirrahiymSubhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânEller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:32 20.04.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aboard111 11:38 20.04.17
Cevapla Up