Dualar & Dua Kardeşliği

Şifa ve Rızık İçin Dualar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Şifa ve Rızık İçin Dualar
Havasokulu 14:32 05.02.17
Bir kimse güneş doğarken (300) defa besmele okur, ardından da Allah Resulü (s.a.v.)’in üzerine salât ve selam getirirse Allah Teala o kimseye beklemediği yerden rızık kapısı açar, hayal edemeyeceği servet sahibi yapar.

ŞİFA İÇİN
Besmele cam bir kap içerisine (40) defa yazılıp zemzem veya temiz bir su ile doldurulur, hasta o sudan içerse Allah Teala o kimseye şifa ve afiyet ihsan eder.


DÜKKANDA BEREKET İÇİN
Besmele-i Şerife bir kağıt üzerine (35) defa yazılır ve evin bir yerine asılırsa o eve asla şeytan veya cinler giremez. O evin bereketi çoğalır. Bu yazılan, dükkana asılırsa müşterisi çoğalır, kazancı artar. Allah öyle bir dükkanı kem gözlülerin şerrinden korur.


ZALİMİN BİR YERDEN GİTMESİ İÇİN
Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olsa da onun kötülüğünü def etmede aciz kalsa o kimse (1001) buğday tanesini bir araya toplayıp onlardan her birine “Yâ Kaviyyü” ismini okur, sonra da o buğday tanelerini kuşların sürü halinde bulunduğu bir yere serperse Allah Teala o zalimi o kimsenin bulunduğu mıntıkanın dışına çıkarır.


FAKİRLİK VE YOKSULLUKTAN KURTULMAK İÇİN
Bir kimse yoksulluğa düşer, geçim zorluğu çekmeye başlarsa herhangi bir Perşembe günü oruç tutsun. Aynı akşamın gece yarısında Allah Teala’ya yüz defa tevbe ve istiğfar etsin. Daha sonra yüz defa Allah Resulü Efendimiz’e salat getirsin. Sonra da aşağıdaki ayeti kerimeyi yüz defa okuyup uykuya yatsın. O kimseye rüyasında bir çıkış yolu gösterilecektir: Ve men kudira aleyhi rizkuhû fel yünfık mimmâ âtâhüllâhü lâ yükellifüllâhü nefsen illâ mâ âtâhâ se yec’alüllâhü ba’de usrin yüsrâ.”


KALBİ NURLANDIRMAK VE GÖNÜL GÖZÜNÜ AÇMAK İÇİN
Bir kimse gönül gözünü açmak ve kalbini nurlandırmak isterse Kadr Suresi’ni bir kağıda baştan sona yazıp bir kabın içine koyar, su ile doldurur ve bu sudan içerse Allah Teala o kimsenin gönül gözünü açıp kalbini nurlandırır. Bu kimsenin zekâsı gelişip okuduğu bir şeyi bir daha unutmaz.


UYUYAMAMA SIKINTISINI GİDERMEK İÇİN
Bir kimse yatağına yattığında uyuyamama sıkıntısı çekiyorsa aşağıdaki duayı okuyarak rahatça uyuyabilir: Allâhümme ğâratin nücûmü ve hedeetil uyûnü ve ente hayyün kayyûmün lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevmün yâ hayyü yâ kayyûmü ehdi’ leylî ve enim aynî.


HASETÇİLERİN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN
Hazreti Ali’den rivayet olunmuştur. Allah Resulü (a.s.) şöyle buyuruyor: “Ey Ali! Hasetçilerin şerrine maruz kaldığında şifa bulmak için Allah Teala’ya şöyle dua et: Allâhümme innî es’elüke bi hakkı muhammedin ve âli muhammedin en tünciyenî mimmâ ehâfü.


RIZIK BOLLUĞU İÇİN
Her kim Âyet el-Kürsi’yi her gün (18) defa okursa Allah Teala o kimsenin kalbinde tevhid ruhunu diriltir. Rızkı bol olup manevi derecesi yükselir. Onu her gören o kimsenin heybetinin etkisinde kalır. Âyet el-Kürsi ile şeytanlar ve cinler yakılır. Düşmanlar ve hasetçilerin üzerlerine Âyet el-Kürsi okunduğunda yanamazlar ve yanarlar. Vird olarak okumaya devam edenler herkesin yanında saygı değer olur. Düşmanları karşı heybetli, dostlarına karşı mahbub olurlar. Hayatları boyunca Allah Teala’nın korumasında bulunurlar. Âyet el-Kürsi en büyük zikirdir. Onu bir defa okuyup “Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym” kısmını (70) defa okumak büyük sırları içinde barındırmaktadır. Bir şeye ulaşıp elde etmek istediğinizde veya bir sıkıntıdan kurtulmak ve feraha ermek dilediğinizde bu tertip üzere Âyet el-Kürsi’yi okunmalıdır.


YEDİ AYETLERİN SIRLARI
Abdürrezzâk, Muaz b. Cebel (r.a.)’dan rivayet etmiştir. Muaz (r.a.) Hazretleri diyor ki: “Allah’ın Resulü Efendimiz (a.s.)’dan bizzat işittim. Şöyle buyurdular: “Herhangi bir kimse yedi kurtuluş ayetini abdestli olarak üzerinde bulundurursa, o kimsenin hakkında kötü konuşanların dili bağlanır, o kimseyi gören herkesin gönlünde o kişiye karşı sevgi ve muhabbet hâsıl olur. Her türlü muradı yerine gelir. Allah Teala o kimsenin dünya ve ahiret sıkıntılarını yok eder. Bütün düşmanlarına karşı onu güçlü ve hakim kılar. Bu ayetler hürmetine kimse ona zarar veremez.” İmam Şehâbeddin “Fevâid” adlı eserinde, Kâbül Ahbâr (r.a.)’dan şöyle rivayet etmektedir: “Bir yerde kurtuluş ayetlerini okuduğunda yerle gökler birleşse bile hiç telaş etme. Bu ayetler hürmetine asla bir zarar gelmez.” İmam Şihâbüddün, Hazreti Ali (r.a.)’dan şöyle rivayet ediyor: “Herhangi bir kimse bu yedi ayeti ezberleyip vird haline getirir ve her zaman akşam sabah okumaya devam ederse, zamanın bütün felaketlerine karşı kendisini güvence altına almış olur. Allah Teala o kimseyi bütün düşmanlarının fenalıklarına karşı himayesi altına alır.” Ey okuyucu! Bu ayetleri ezberleyip her gün okumayı vird haline getir! Bismillâhirrahmânirrahıym. Kul len yüsıybenâ illâ mâ ketebellâhü lenâ hüve mevlânâ ve alellâhi fel yetevekkelil mü’münûn. Ve in yemseskellâhü bi durrin fe lâ kâşife lehû illâ hüve ve in yüridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihî yüsıybü bihî men yeşâü min ıbâdihî ve hüvel ğafûrur rahıym* Ve mâ min dâbbetin fil erdı illâ alellâhi rizkuhâ ve ya’lemü müstekarrahâ ve müstevdeahâ, küllün fî kitâbin mübîn. İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın müstekıym. Ve ke eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahellâhü yerzükunâ ve iyyâküm ve hüves semîul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin fe lâ mümsike lehâ ve mâ yümsik fe lâ mürsile lehûmin ba’dih, ve hüvel azîzül hakîm. Ve lein seeltehüm meh halekas semâvâti vel erda le yekûlünnellâh, kul e fe raeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyellâhü bi durrin hel hünne kâşifâtü durrıhî ve erâdenî bi rahmetin hel hünne mümsikâtü rahmetihî kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn.

Duaların Sırları

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 09:41 20.11.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 09:47 20.11.17
Havasokulu 12:02 20.11.17
Labezerin Nickli Üyeden Alıntı:
Allah senden razı olsun.Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 12:42 20.11.17
werty 01:02 23.11.17
Eysan 12:29 23.11.17
ALLAH C.C. razı olsun kardeşim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 16:48 26.11.17
werty Nickli Üyeden Alıntı:
ALLAH razı olsun havasokulu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 01:07 13.01.18