Dualar & Dua Kardeşliği

Peygamber Efendimiz Hastalara Ne Gibi Dualar Yapmıştır? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Peygamber Efendimiz Hastalara Ne Gibi Dualar Yapmıştır?
SiLence 15:04 06.02.17
İnsanın hastalandığında şifa için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede doktora gitmesi, doktorun tavsiyelerine uyması, verdiği ilaçları kullanması, hastalığın hikmetlerini kavrayarak sabretmesi ve şifayı yalnız Allah`tan beklemesi; sağlıklı günlerinde ise sıhhat ve afiyetini gözetmesi ve sıhhatini bozmamaya dikkat göstermesi hiç şüphesiz şifa için önemli birer fiili dua niteliği taşır.Şifa için olsun, deva için olsun, derde derman için olsun, Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, duayı fiili olarak yapmak, bununla beraber kavli duayı da ihmal etmemek gerekir.1 Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bir insana teveccüh buyurdu mu, o insanın maddi-manevi ne hastalığı varsa şifa bulur, ne derdi varsa kaybolur giderdi. Onun yönelişi şifa demekti, nazarı şifa demekti, sözleri şifa demekti, ilgisi şifa demekti, gülümseyişi şifa demekti. Onun getirdiği Kur`an da şifa hükmündedir.Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade`nin genç kalması için şöyle dua lütfetti: `Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi` (Allah yüzünün güzelliğini arttırsın. Allah`ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.) Ebu Katade(ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi gösteriyordu.2 * Yine bir gazvede Ebu Katade`nin (ra) yüzüne ok isabet etmiş ve yırtılmıştı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam mübarek eliyle meshetti. Ebu Katade (ra) der ki: `Kat`iyyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatini görmedim.`3 *Bir gün İmam Ebu Kasım Kuşeyri Hazretlerinin çocuğu hastalanmıştı. Çok üzüntü çektiği günlerde Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam`ı rüyasında gördü. Ve Efendimiz`den (asm) şifa talep etti. Peygamber Efendimiz (as): `Oğluna şifa ayetlerini oku` buyurdu. Hazret-i İmam da oğluna şifa ayetlerini okudu ve Allah`ın izniyle oğlu şifa buldu.

Şifa ayetleri şunlardır: 1- `Ve yeşfi sudura kavmi`m-mü`minine ve yüzhib ğayza kulubihim.` (Allah mü`minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifa versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)4 2- `Ya eyyühe`n-nasü kad caet küm mev`ızatun min Rabbikum ve şifaü`l-lima fi`s-suduri ve hüden ve rahmetün li`l-mü`minin.` (Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifa, mü`minlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.)5 3- `Yahrucu mim-butuniha şarabüm-muhtelifün elvanühu fihi şifaü`l-linnasi inne fi zalike le`ayete`l-likavmi`y-yetefekkerun.` (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.`)6 4- `Ve nünezzilü mine`l-Kur`ani ma hüve şifaü`v-ve rahmetü`l-li`l-mü`minin.` (Biz Kur`an`da mü`minler için şifa ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz.)7 5- `Ve iza meridtü fehüve yeşfin.` (Hastalandığımda bana şifa veren Allah`tır.`8 6- `Kul hüve li`llezine amenu hüden ve şifaün.` (De ki: Kur`an, inananlar için hidayet ve şifadır.)9Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam hastalara şöyle dua etmiştir: 1-`Allahümme rabbi`n-nasi ezhibi`l-be`se işfi. Ente`ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke` leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.` (Allah`ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen`sin! Sen`den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah`ım! Şu kuluna şifa ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızanı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.)10 2- `Bismillahi erkike min külli şey`in yü`zike min şerri külli nefsin ev aynü hasidin. Allahümme yeşfike bismillahi erkike.` (Sana ıztırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah`ın adıyla sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah`ın adıyla sana şifa dilerim.)11Dipnot: 1- Sözler, 287, 288; 2- Mektubat, s. 145; 3- a.g.e., 139; 4- Tevbe Suresi: 14-15; 5- Yunus Suresi: 57; 6- Nahl Suresi: 69; 7- İsra Suresi: 82; 8- Şuara Suresi: 80; 9- Fussilet Suresi: 44; 10- Ebu Davud, Tıb, 3883; Ebu Davud, Cenaiz, 3107; 11- Tirmizi, Cenaiz,

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 08:56 09.03.17
Alllah razı olsun silence rabbim dualarımızı kabul etsin inş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 19:22 31.05.17
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 14:51 05.06.17
Arkadaşlar bu konuyu dikkatlice okuyup istifade ediniz.
Konuları okumadan sırf mesaj sayınızı arttırmak için mesaj yazmayınız.Konuları okuyup istifade ettikten sonra yorumlar-mesajlar-sorular yazarsınız.

Sayın üyelerimiz sizleri forumda daha sık ve daha aktif görmek isteriz.Lütfen okuduğunuz her konuya yorum ve mesaj yazarak forumdaki mesaj sayınızı yükseltiniz ve chatteki sohbetlerimize katılınız.Forum hocalarımızın ücretsiz bakım hizmetinden de faydalanınız.
Değerli üyelerimiz lütfen okuduğunuz ve istifade ettiğiniz her konuyu sağ üstten yıldız verip değerlendiriniz ve yorum-mesaj yazınız.Hep birlikte ahde vefa ile foruma destek olalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 09:29 31.10.17
Havasokulu 12:41 16.07.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi