Dualar & Dua Kardeşliği

Hastalıklardan ve Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Evrad-ı Bahariye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Hastalıklardan ve Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Evrad-ı Bahariye
SiLence 15:08 06.02.17
Bu maksat ve niyetle Evrad-ı Bahaiyye sabahları güneş doğmadan,akşamları da yatsıdan sonra birer kere her gün okunur.

Aşağıda belirtilen Ayet-i kerimesine gelince ( 50) defa şu okunur.Yâ muhyî ahyinî hayâten tayyibeten bis sıhhati vel âfiyeti fi dârid dünyâ ve fil âhırati inneke alâ külli şey’in kâdîr*

Birahmetike yâ erhamer râhımîn*

Diye dua edilir ve buna ez az(19) gün devam edilirse sıhhat ve şifaya kavuşur.Duaya başlamadan önce,(5) istiğfar(3) salavatı şerife,(3) ihlas ile başlanması şarttır.Sonra niyet edip duaya başlanır.Evrad-ı Bahaiyye DUASI İLE İLGİLİSureden bir kaç meal.;39-Allâh’ım! Muhakkak ki ben, Senden hayırları işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, beni affetmeni, bana merhamet etmeni ve kullarına fitne murad ettiğin zaman beni fitneye düşmeden vefat ettirmeni (öldürmeni) istiyorum40-Allâh’ım! Muhakkak ki ben, Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve beni Senin sevgine yaklaştıracak ameli sevmeyi Senden istiyorum42-Allâh’ım! Muhakkak ki biz, Senden kalplerimizi kendisiyle hidayet edeceğin, dağınıklıklarımızı kendisiyle toplayacağın, hastalarımıza kendisiyle şifa vereceğin, amellerimizi kendisiyle temizleyeceğin, rüştümüzü (olgunluğumuzu) kendisiyle bize ilham edeceğin ve bizi isteklerimize kendisiyle ulaştıracağın katından bir rahmet istiyoruzAdına “Evrâd-ı Bahâiye” de denilen Evrâd-ı Kudsiye, Bahâeddin Şah-ı Nakşıbend Hazretlerinin Peygamber Efendimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığı kuvvetli ve tesirli bir duâ metnidir Bedîüzzaman Hazretleri, genellikle “Evrâd-ı Kudsiye” nâmıyla andığı bu duâ metni için, “Şah-ı Nakşıbend’in kudsî bir evradıdır ki, Hazret-i Peygamber Aleyhisselâtü Vesselam’dan âlem-i manada ders almış”1 derBaştan sonuna kadar Peygamber Efendimiz’in (asm) duâlarının özel bir düzenleme ile bir araya getirilmesinden meydana gelmiş olan bu yüksek evrad, çok geniş bir niyazı ve çok kudsî bir yalvarışı ifade eder Duâlarının hemen tamamı âyet ve hadis-i şeriflerde mevcutturEvrâd-ı Kudsiye’de başlangıç Allah’ın isimlerine ayrılmıştır: Allah’ın Melik, Hayy, Kayyum, Hak, Mübîn olduğunu, O’ndan başka ilâh olmadığını, O’nun bizim Rabbimiz olduğunu, bizim yaratıcımız olduğunu, bizim O’nun kulu olduğumuzu ve gücümüz yettiğince O’nun ahdi ve vaadi üzerine bulunduğumuzu, yaratıklarının şerrinden Allah’a sığındığımızı, Allah’ın üzerimizde bulunan nimetlerini kabul ettiğimizi, günahlarımızı itiraf ettiğimizi ifade ederek, “Ey Ğaffâr, ey Ğafûr olan Allah’ım, günahlarımı bağışla Şüphesiz inanıyorum ki, Sen’den başka hiç kimse günahları bağışlayıcı değildir” niyazı ile bu duâya devam ediyoruzAllah’ı tenzih, Allah’a hamd, Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Allah’ın en büyük olduğunu söyleyerek, O’ndan başka hiç kimsede güç ve kuvvet de bulunmadığını ifâde ile, O’nun Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın olduğunu ve O’nun her şeyi bildiğini zikrediyoruz Allah’ın muhtelif isimleri ile Allah’ı tenzih ve tesbih ifadeleri ile duâ devam ediyor Allah’ın Evvel olduğu, Allah’tan önce hiçbir şeyin olmadığı; Allah’ın Ahir olduğu, Allah’tan sonra hiçbir şeyin olmayacağı; Allah’ın Zahir olduğu, hiçbir şeyin Allah’a benzemediği; Allah’ın Batın olduğu ve Allah’ın görmediği hiçbir şeyin bulunmadığı; Allah’ın çok olmayıp Bir olduğu, vezirsiz Kadir olduğu zikirleri ile duâ devam ediyorDuâ, Ta ha, Ta sin mim, Ta sin, Ya sin, Ha mim, Ayn sin kâf gibi sure şifrelerinden hareketle yüce sûreleri Allah’ın bizi kulluğuna kabulüne, Allah’a imanımızın kemale ermesine, şirksiz ve isyansız bir inanç içinde olmamıza, kâmil bir iman ve istikametli bir amel-i sâlih içinde bulunmamıza şefaatçi yapar Bu makamda Âyete’l-Kürsî’yi zikrederek duaya ve isteklere kuvvet verirDuanın diğer bir orijinal yanı, Kur’ân-ı Kerim’in kırkıncı sûresinden kırk altıncı sûresine kadar olan ve başlarında Hâ mîm şifreleri bulunan yedi sûreyi, yani Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûrelerini, başlarında bulunan Hâ mîm ifâdeleri ile zikrederek ayrı ayrı anmış olması ve Allah’ın emrini kabûlümüze, Allah’ın yardımına ihtiyacımızın şiddetli olduğuna, günahlarımızın bağışlanmasına, tövbemizin kabûlüne, cezâsından affedilmemize, azabından korunmamıza bu sûrelerin şefaatini istemiş olmasıdırAllah’ın bizi şükredici, zikredici, Kendisini isteyen ve Kendisine itaatkâr kılması, Allah’ın tövbemizi kabul etmesi, kalbimizi arındırması, günah ve isyanlara karşı bizi koruması, kalbimizden manevî hastalıkların, riyanın, gösterişin, kinin, nefretin, ihanetin, Allah’ın rızası haricinde olan her şeyin sevgisinin ve yönelişinin kaldırılması istekleri ile Cenâb-ı Hakka yönelişe devam edilirYüksek ve faziletli bir duâ metnini dar bir çerçevede özetlemeye ne imkânımız, ne gücümüz vardır En iyisi bu duâ ile bire bir muhatap olmak ve bu dua ile Allah’ı kendimize muhatap ederek Allah’a yalvarmaktırBu duâ metnini her sıkıntımızda, her ihtiyaç hissettiğimiz zaman okuyabilir ve böylece yüce Allah’ı imdadımıza çağırabilirizŞeyh Ebu Ahmed buyurdu ki; Evradın içinde bir ismi şerif vardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır. Kim bu evradı hâlis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allâh’u Teâlâ’nın izni ile kalkar. Diğer rivayetlerde ise kim bu evradı okursa Allâh’u Teâlâ ona nur, hikmet ve yakîn ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır. Bir kimse her sabah bu evradı okursa ehli beyt arasında (ailesi içinde) kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler. Her ne murad (hayırlı bir istek) için okunursa Allâh’u Teâlâ’nın izni ile duası kabul olunacağı bildirilmiştir.DUANIN HASSASLARIEvrad-ı Bahaiyye’yi her gün bir kere okumayı adet edinen kimselerin dünya ve ahretleri mamur olur.Başladığı işlerin neticesi mutlaka iyi ve başarı ile sonuçlanır.Tüm kötülüklerden korunur.Kötü hastalıklara tutulmaz.Fena hastalıklara tutulmuş olanalara bir bardak suya 7 gün birer kere okunup nefes edildikten sonra hastaya içirilirse biiznillah vadesi gelmeyen hasta şifaya kavuşur.Bekar okursa iyi ve hayırlı bir izdivaç yapar.Fakir okursa zengin olur.Mahpus okursa kısa zamanda halas olup selamate çıkar.İşsiz okursa az zamanda bir işe girer.

Bir çok derde deva olan bu kıymetli duanın okuma kabullerini yazmakla biteremiyeceğimden dolayı önemli kısımlarını aktardım.alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 10:08 02.03.17
Emeğine saglıkkk

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 16:19 07.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 17:48 25.01.18
Celil 17:51 25.01.18
Paylaşım için teşekkürler. Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 01:28 26.01.18
smartmonster 17:06 07.05.18
Semiramist 12:10 12.05.18
Leblebi 11:30 21.07.19
Kalbimde bu evrada karsi bir mihabbet var.Vird edinemiyorum nedense?

---------- Post added 21.07.19 at 11:32 ----------

Kalbimde bu evrada karsi bir muhabbet var.Vird edinemiyorum nedense?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi