Ebced & Cifir & Remil

Ayet Ve Surelerin Sıralanmasındaki Düzen - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Ebced & Cifir & Remil>Ayet Ve Surelerin Sıralanmasındaki Düzen
Coliseum 08:59 08.06.20
Kur'an-ın ALLAH katından bir kitap olduğuna dair bir çok delil vardır. Bunlar bir tanesi Kuran’daki surelerin sıralanması ve ayet sayılarıyla ilgilidir.
Kuran’daki sure ve ayet numaralarını sayılarla ifade ettiğimizde Fatiha Suresini 1:7 (Yani 1. sure 7 ayet), Bakara Suresini 2: 286 (Yani 2. sure 286 ayet) olarak tanımlıyoruz. İşte birazdan inceleyeceğimiz tabloda Fatiha için 1 ve 7’yi toplayıp 8’i bulacağız ve 8 çift sayı olduğu için çift hanesine yazacağız. 3. sure olan Ali İmran için sure numarası 3’ü ve ayet sayısı 200’ü toplayıp 203’ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Bunu Kuran’ın tüm sureleri ve tüm ayetleri için gerçekleştireceğiz. Tablodan izleyin.Sure Numarası ( S.N)
Ayet sayısı (A. S)
S.N ile A.S toplamı
S.N ile A.S. Toplamı çift olanlar
S.N ile A.S. Toplamı tek olanlar

1
7
8
8


2
286
288
288


3
200
203

203

4
176
180
180


5
120
125

125

6
165
171

171

7
206
213

213

8
75
83

83

9
129
138
138


10
109
119

119

11
123
134
134


12
111
123

123

13
43
56
56


14
52
66
66


15
99
114
114


16
128
144
144


17
111
128
128


18
110
128
128


19
98
117

117

20
135
155

155

21
112
133

133

22
78
100
100


23
118
141

141

24
64
88
88


25
77
102
102


26
227
253

253

27
93
120
120


28
88
116
116


29
69
98
98


30
60
90
90


31
34
65

65

32
30
62
62


33
73
106
106


34
54
88
88


35
45
80
80


36
83
119

119

37
182
219

219

38
88
126
126


39
75
114
114


40
85
125

125

41
54
95

95

42
53
95

95

43
89
132
132


44
59
103

103

45
37
82
82


46
35
81

81

47
38
85

85

48
29
77

77

49
18
67

67

50
45
95

95

51
60
111

111

52
49
101

101

53
62
115

115

54
55
109

109

55
78
133

133

56
96
152
152


57
29
86
86


58
22
80
80


59
24
83

83

60
13
73

73

61
14
75

75

62
11
73

73

63
11
74
74


64
18
82
82


65
12
77

77

66
12
78
78


67
30
97

97

68
52
120
120


69
52
121

121

70
44
114
114


71
28
99

99

72
28
100
100


73
20
93

93

74
56
130
130


75
40
115

115

76
31
107

107

77
50
127

127

78
40
118
118


79
46
125

125

80
42
122
122


81
29
110
110


82
19
101

101

83
36
119

119

84
25
109

109

85
22
107

107

86
17
103

103

87
19
106
106


88
26
114
114


89
30
119

119

90
20
110
110


91
15
106
106


92
21
113

113

93
11
104
104


94
8
102
102


95
8
103

103

96
19
115

115

97
5
102
102


98
8
106
106


99
8
107

107

100
11
111

111

101
11
112
112


102
8
110
110


103
3
106
106


104
9
113

113

105
5
110
110


106
4
110
110


107
7
114
114


108
3
111

111

109
6
115

115

110
3
113

113

111
5
116
116


112
4
116
116


113
5
118
118


114
6
120
120


6555
6236

6236
6555


Kuran’daki tüm surelerin numaralarının toplamı olan 6555 sayısı ile "Tek" hanesinde elde ettiğimiz 6555 sayısı birbirlerinden bağımsız olarak elde ettiğimiz sayılardır. Bu iki sayının eşit olması için hiçbir neden yoktur. Aynı zamanda ayet sayılarının toplamı olan 6236 sayısıyla "Çift" hanesinde elde ettiğimiz 6236 sayısının aynı olması için de hiçbir neden yoktur. Bu veri, Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki ilahi düzenleme için sayısız delilden biridir.
Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki "çift" ve "tek" rakamların düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Kuran’daki sure sayılarının 114 (6×19) olduğunu biliyoruz. 19’u onu oluşturan en büyük tek ve çift iki sayı olan 10+9 olarak yazarsak 6 x (10+9) olur. Bunun açılımında bulduğumuz 60 sayısı Kuran’daki çift sayılı ayetlere sahip sureleri, 54 sayısı ise tek sayılı ayetlere sahip sureleri ifade eder. Bu 60 tane çift sayılı ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek sayılı surelerde, 30 tanesi çift sayılı surelerde geçer. 54 tane tek sayılı ayete sahip surelerin ise; 27 tanesi tek sayılı surelerde, 27 tanesi çift sayılı surelerde geçer. Bunların da geçişi 3 x (10+9) olarak yazılabilir. Böylece 30 ve 27 çıkar.
114= 6x19 = 6x (10+9) = (6×10) + (6×9) = 60+54
57 = 3x19 = 3x (10+9) = (3×10) + (3×9) = 30+27
Elimizde 4 tane grup vardır. Her bir grup için bir örnek verelim:
1- Tek sayılı sure – tek sayılı ayet sayısı: Örnek Fatiha Suresi (1. sure 7 ayet)
2- Tek sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Ali İmran Suresi (3. Sure 200 ayet)
3- Çift sayılı sure numarası- tek sayılı ayet: Örnek Enam Suresi (6. sure 165 ayet)
4- Çift sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Nisa Suresi (4. sure 176 ayet)
Bu 4 grubun oluşturduğu tablo şöyledir:

114 Sure
60
(Çift sayılı ayete sahip sureler)
54
(Tek sayılı ayete sahip sureler)

30
Çift numaralı sureler
30
Tek numaralı sureler
27
Çift numaralı sureler
27
Tek numaralı sureler


Sırf bir suredeki bir ayeti değiştirirseniz bu düzen değişir. Örneğin Fatiha suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda incelediğimiz düzen, hem sure oranlarında gözlemlediğimiz bu düzen değişir. Aynı şekilde Ali İmran Suresi (3. sure)’ni 2. sure yaparsak da tüm bu matematiksel düzen değişir. Yalnızca bir tek sureye 2, 4, ayet gibi çift bir rakam eklersek veya çıkarırsak tablodaki sonuçlar değişmez. Fakat bir "Tek" bir "Çift" ayetli suredeki yapacağımız değişiklik yine tüm tablodaki verileri değiştirir. Sure sıralamasında ise bir “Tek” ve bir “Çift” numaralı surenin yerini değiştirmeye kalktık mı anında tüm veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen oluştuğunu iddia etmek; görmek istememenin veya matematiksel olasılık hesaplarını doğru değerlendirmemenin bir sonucudur. ALLAH, Kuran’da kitapları rakamlandırdığına dikkat çekmiştir, ayrıca "Tek"e ve "Çift"e de dikkat çekmiştir. ALLAH’ın bize gösterdiği bu tablolar, ALLAH’ın bu dikkat çektiklerindeki hikmetleri anlamamızı sağlamaktadır.
Sure numarasına ve ayet sayısına göre değerlendirdiğimiz sureleri: 1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz Homojen surelerden kastımız; hem sure numarası, hem ayet sayısı “Tek” olan veya hem sure numarası, hem ayet sayısı “Çift” olan surelerdir. Heterojen surelerden kastımız ise sure numarası ve ayet sayısından biri “Tek” iken, diğeri “Çift” olan surelerdir. Sureleri bu açıdan incelediğimizde eşit şekilde 57 homojen ve 57 heterojen sure vardır. Tablodan detayları görebilirsiniz:

114 Sure
Homejen Sureler
Heterojen Sureler

57 Sure
57 Sure

30 Sure
Çift Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
30 Sure
Çift Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı


Sure numaralarının ve ayet sayılarının toplamı “Tek” ve “Çift” olmak açısından anlamlı olduğu gibi aynı zamanda “Tek” ve “Çift” sure numaralarının ve ayet sayılarının adedi de simetriler oluşturarak anlamlıdır. Üstelik bu konuda birbirini iç içe bir sistemle kilitleyen bulgular bu kadarla da kalmaz.
Daha önce Kuran’daki tüm sure numaralarının toplamının 6555 olduğunu gördük. Bu aynı zamanda sure ve ayet numaralarını topladığımızda “Tek” sonuç elde ettiğimiz sütundaki sayıların toplamına eşittir. Arka arkaya gelen sayıların toplamı matematikte nx(n+1)/2 formülüyle bulunur. Bu yüzden Kuran’daki sure numaralarının toplamını şöyle bulabiliriz:
114x(114+1)/2 = 6555
Buradan yola çıkan Ürdün’lü araştırmacı Jalghoom Kuran’da 60 adet “Çift” sayıda, 54 adet “Tek” sayıda ayet olduğunu göz önünde bulundurarak bu formülü ikiye bölerek şöyle yazdı:
60x(114+1)/2 = 3450
54x(114+1)/2 = 3105
Toplam = 6555
Yine bu noktada da karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Kuran’daki “Çift” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı 3450’yi, “Tek” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı ise 3105’i vermektedir.
Bu verdiğimiz örneği oluşturduğu sonuç açısından inceleyelim: 3. ve 17. sureleri örnek olarak ele alalım. 3. Sure 200 ayettir, yani 3. Sure “Çift” sayılı ayete sahip bir suredir. 17. Sure 111 ayettir, yani “Tek” sayılı ayete sahip bir suredir. Bu iki surenin tamamen aynı kalıp sadece sure numaralarının yer değiştirdiğini düşünelim. O zaman “Çift” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda 3464 edecekti, “Tek” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda ise 3091 edecekti. Böylece yukarıdaki denklemde elde ettiğimiz veri tamamen bozulacaktı. Yani Kuran’ın herhangi iki suresinin sadece yerlerini değiştirirseniz bile bu tablo bozulacaktır. Bu da Kuran’ın sure numaralarının ilahi bir düzenleme ile oluşturulduğunu ve en ufacık değişikliği bu düzenlemenin kabul etmeyeceğini göstermektedir.
Kuran’ı ikiye bölersek ilk bölümü 57. sure olan Hadid (Demir) Suresi’nin sonuna kadardır. 1’den 57’ye kadar olan sure numaralarını toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Suresi’nin sıra numarasını (57) ve ayet sayısını (29) çarparsak; 57×29= 1653 (19×87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran’ı ikiye bölerek incelediğimizde ilginç matematiksel veriler elde edeceğimize ipuçları vermektedir.

Kuran’ın ilk yarısındaki surelerin toplamı:
(1+2+3+…………….+55+56+57)
1653 (19×87)

Kuran’ın ilk yarısının son suresinin numarasının (57), bu surenin ayet sayısı ile (29) çarpımı
1653 (19×87)


Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “Tek” numaralı, 28 tane “Çift” numaralı sure vardır. Kuran’ın ikinci yarısında 28 tane “Tek” numaralı, 29 tane “Çift” numaralı sure vardır. Bu doğal bir sonuçtur, arka arkaya olan tüm sayılarda bu özellik gözükür. Fakat ilginç olan şudur ki Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “heterojen”, 28 tane “homojen” sure varken, ikinci yarısında 28 tane “heterojen”, 29 tane “homojen” sure vardır. Bu matematiğin gerektirdiği bir sonuç değildir. Bu Kuran’ın hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir (Daha önce homojenlik ve heterojenlik açısından incelediğimiz tabloyu hatırlayın).

114 Sure
Kuran’ın ilk yarısı: 57 Sure
Kuran’ın ikinci yarısı: 57 Sure

29 tane "Tek"
numaralı sure
28 tane "Çift"
numaralı sure
29 tane "Çift"
numaralı sure
28 tane "Tek"
numaralı sure

29 tane "Homojen" numaralı sure
28 tane "Heterojen" numaralı sure
29 tane "Heterojen" numaralı sure
28 tane "Homojen" numaralı sure


Sırf Kuran’daki sure numaralarını ve ayet sayılarını “Tek” ve “Çift” açısından incelememiz bile Kuran’daki surelerin sırasının da, ayetlerin numaralarının da ilahi düzenleme ile düzenlendiğini ve bu düzenin matematiksel sistem ile korunduğunu ispata yeterlidir. Elimizde matematiksel mucize açısından test ettiğimiz tek bir tane Kitap vardır. Fakat bu tek Kitap hiç tükenmeyen mucizeler vermektedir. Çünkü bu Kitap insan gücünün çok ötesindedir ve her şeyin Yaratıcısı tarafından indirilmiştir.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Afatsum 19:35 12.02.21
Aeastroom 06:18 16.02.21
Allah razı olsun hocam bilgi için teşekkürler. Gerçekten her bakımdan sırlar mucizeler barındıran bir kitap

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
timbor 12:22 16.02.21