Ebced & Cifir & Remil

Ebced ve Kuran-ı Kerim'den Bazı Sırlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Ebced & Cifir & Remil>Ebced ve Kuran-ı Kerim'den Bazı Sırlar
Torlak 16:34 14.08.20
Futuhatı mekkiyede ebced ve k.kerimden bazı sırlar

29 sure hurufu mukattaa ile başlar.

29! suretin kemale erişmiş halidir.

(Aya menziller taktir ettik). Ayın 29 menzili.

29, feleğin varlığının dayandığı kutuptur ki! Kutup onun varlık sebebidir.

Kutup âli imran suresidir.

Surelerin başında geçen hurufu mukattanın toplamı harflerin tekrarlanmasıyla 78 dir.

Burada 8 küsurun hakikatıdır.

H.z. peygamber şöyle buyurmuştur iman 70 küsür şubedir.

Bu harflerde 78 harftir. Şu halde bir kul bu harflerin surelerindeki hakikatleri öğrenmedikçe imanın sırlarını kemale erdiremez.

Rum suresinde geçen kusürat 8 dir. Elif lam mim harflerini küçük hüküm ile hesapladığında bu durumda değerleri 8 olur.

Sonra bunu kusürun karşılığı olan 8 e ekle 16 olur.

Sonra elif in rakamsal değeri olan 1 i silersin 15 olur.

Yukardaki işlemi büyük hüküm ile tekrar yap,

Bunu yaparken kusürun karşılığı olan 8 i 71 ile çarparsın 568 olur. Yukardaki çıkan 15 sayısınıda buna eklersin 583 olur. Bu tarih kudüs ün fetih tarihidir.

(Bu hesap rumlar maglup oldu ) şeklinde değilde (rumlar galip geldi) yani ayeti kerimeyi fetha ile ve ayeti kerimenin sonunu (seyuglebûn) olarak okuyan kişinin yorumuna göredir. Hicri 583 müslümanların kafirlerin hac yerini kudüsü fethettiği tarihtir.

Bir kul bu harflerin hakikatlerini surelerdeki tekrarı ile ve surelerde bulunuşlarına göre bilmedikçe imanın şubelerinin içermiş olduğu sırları tamamlayamaz.

Nitekim bir kimse bu harfleri tekrarsız öğrendiğinde Allahü tealanın bu harflerde yaratmanın hakikatına dikkat çekişinide öğrenir.

Kadim olan c.hakk! Ezeli nitelikleri ile birdir.

Allah bilinmeyen harfleri kuranda 14 belirsiz ve tekil harf olarak göndermiştir.

Bunlardan 8 ini zatın ve bizden 7 sıfatın bilinmesine ayırmıştır.

4 tanesini ise bileşik doğalar için yaratmıştır. Bunlar kan, kara safra, sarı safra ve balgamdır.

Böylelikle 12 mevcut meydana gelmiştir. İşte bu bu felekten olan insandır.

Başka bir felekten ise insan 11 den, başka birisinden 10 dan, başka birisinden 9 dan oluşur. Bu şekilde 2 ye varıncaya kadar gider. Ancak insan 1 e nufuz edemez. Çünkü 1 lik teklik yalnız C.hakka mahsustur.

Allah k.kerimde bilinmeyen harflerin ilkini elif (hemze) son harfini ise nun yaptı.

Elif yüce zat'ın yetkin varlığının simgesidir. Çünkü o (elif) herhangi bir harekeye veya noktaya muhtaç değildir.

Nun alemin bir yarısının simgesidir.

Bu alem bileşik alemdir.

Ve bu alem bizim için felekten ortaya çıkan dairenin yarısıdır.

Diğer yarısı ise akledilir nun dur. Bu yarıya da nun daki nokta ile işaret edilir.

Eğer akledilir nun görünseydi ve ruh aleminden bu aleme intikal etseydi kuşatıcı bir daire olurdu.

Fakat varlığın yetkinliğinin bağlı olduğu bu ruhani nun gizlenmiş fakat görünen noktasına ona delil yapılmıştır.

Elif bütün yönlerinden yetkin, nun eksik olduğu gibi, güneş yetkin, ay eksiktir.

Ay'ın ışığı ödünçtür ve o yüklendiği bir emanettir. Sönük ve gizli olduğu ölçüde ortaya çıkar ve var olur.

3 şeye karşılık 3 şey: 3 ilahi kalp mertebesinin mutlak birlik mertebesinde batmasıdır.

Diğer 3 ise: 3 ilahi kalbin rabbani mertebede doğmasıdır.

Surelerin başındaki bu harfleri Allahü teala mertebe mertebe yapmıştır. Bazısısı bitişen bazısı bitişmeyen bazısı tek bazısı bileşik. Her bitişmede bir kesiklik olduğuna dikkat çekmiştir. Fakat her kesiklikte bir bitişme yoktur. Her bitişme bir ayrıma delalet ettiği halde her ayrım bitişmeyi göstermez. Bitişme ve ayrım çoğulda ve çoğul olmayanda bulunurken tek başına ayrım farkta bulunur.

C.hakkın bu bilinmeyen harflerden tekil yaptıkları kulun kalıntısının ezeli olarak silindiğine ve yok olduğuna işaret eder.

Çift yaptığı, kulun hal olarak kulluk kalıntısının varlığına işaret eder.

Çoğul yaptığı, sonsuz olan bilgilerle ebede işaret eder.

Başka bir ifade ile teklik ezeli deryaya, çoğul ebedi deryaya,çift ise Muhammedi berzaha aittir.

İki deniz bir birine karışmış ama aralarında bir engel var birleşmezler, artık rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız. (Acaba kendisine ulaştırıp gözlerden uzaklaştırdığı deryayımı? Yoksa kendisinden ayırıp oluşanlar diye isimlendirdiği deryayımı? Yada üzerinde rahmanın istiva etmiş olduğu berzah deryasınımı yalanlarsınız?

Ezel deryasından inci, ebed deryasından mercan çıkar artık rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız.

Zatî ve en mukaddes deryada isimlerin hakikatlerinden dağlar gibi dolaşan ruhani gemiler onundur, artık rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız.

Yüce alem yüceliğine ve mukaddesliğine süfli alem süfliliğine ve düşüklüğüne rağmen her an ondan ister, artık rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız.

Onun üzerinde olan herşey fanidir. Hakikatler yok olmasada yeryüzündeki herşey yakından daha yakına yolculuk içindedir artık rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız.

Alem sizin bakışınızdan ve sizin tedbirinizden kurtulursa size amade olur. Zaten alem bunun için yaratılmıştır.

Ayeti kerime: Allah göklerde ve yerde olan herşeyi size amade kılmıştır.

Gemileri suda yüzdüren uçakları havada uçaran balığı suda yaşatıp yüzdüren kuşları havada uçuran Allahtır.

İbnül arabi h.z.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145