Ebced & Cifir & Remil

Remil ilmi nedir (geniş bilgi) - Sayfa 9 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Birinci ... 5 6 7 8 9 10 
Ebced & Cifir & Remil>Remil ilmi nedir (geniş bilgi)
Belyâ 08:30 08.05.20
Sin Nickli Üyeden Alıntı:
REMİL İLMİ

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُِلله ِوَالصَّلَوةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi vessalatü ala nebiyyihi Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeınet tayyibinet tahirin.
(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.
Hamd Allah (Celle celalüh)a mahsus olup, nebisi olan Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve sellem) e, temiz ve tahir ashabının üzerinede selam olsun).

Remil’in başlangıcı ve esası şu şekildir ki, buna Ebur remil (Remil’in babası), sonu da şu; şekildir ki buna da Ümmül remil (Remil’in anası) denir.
Remil’in şekilleri noktalarla hatlardan meydana gelir. Esası yine noktadır ki, her iki nokta bir hat kabul edilir. Noktalara ferd (tek), hatlara da zevc (çift) denir. Remil’in şekilleri noktalardan terkib edilerek özetlenirse her iki nokta bir hat kabul edilir.
Örneğin şu: : : şeklin esası böyle iken özetten sonra
şu şekli almıştır.
REMİL İN ŞEKİLLERİ
Hazreti Danyal Aleyhisselam’ın sözüne göre Remil’in şekilleri 16 adet olup sırasıyla şöyledir;REMİL ŞEKİLLERİNİN HARFLERLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şekli yirmisekiz (28) harfe bağlıdır. Bu konuda yine Ebced harfleri esas tutulmuş olup, bu Remil şekillerine mensub olan harfler şunlardır:REMİL İN ANASIRI ERBAA İLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şeklinin Anasırı Erbaaya (dört unsur) bağlantısı da şöyledir;

ATEŞ ŞEKİLLERİTOPRAK ŞEKİLLERİHAVA ŞEKİLLERİSU ŞEKİLLERİ

GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır


REMİL İN SAİD VE NAHIS ŞEKİLLERİ
Bu onaltı (16) şekil said (iyi) ve nahıs (kötü) olarak ikiye ayrılır ki, said şekiller saadete, nasıh şekiller de kötülüğe delalet eder.
Said şekiller; Sa’di dahil, sa’di haric, sa’di sabit ve sa’di münkalib diye dört kısma ayrılır.
Nahıs şekiller; Nahsı dahil, nahsı haric, nahsı sabit ve nahsı münkalib diye dört kısma ayrılır.SAİD ŞEKİLLER

Sa’di dahil şekiller:
Sa’di haric şekiller:
Sa’di sabit şekiller:
Sa’di münkalib şekiller:

NAHIS ŞEKİLLER

Nahsı dahil şekiller:
Nahsı haric şekiller:
Nahsı sabit şekiller:
Nahsı münkalib şekiller:
Remil’in onaltı şeklinin sekizi erkek sekizi de dişidir.

ERKEK ŞEKİLLERİDİŞİ ŞEKİLLERİ

HASTALIK İÇİN
Hasta bir kimse için Remil atarsan, hasta olan organları anlaşılır. Bunun için altıncı haneye bakarsın.Hasta olan kimse için Remil atıp, birinci ve altıncı haneye bakıp, iki haneden bir şekil çıkarırsın. Çıkardığın bu şekil aşağıdakilerden hangisine uyarsa, hastalığın türü odur.
1- Eğer; bu şekil çıkarsa iyidir. Hasta olan kimsenin hastalığından kurtulacağına işarettir.
2- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın ağrısının artacağına ve sıkıntı çekeceğine işarettir.
3- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntı çekip daha sonra kurtulacağına işarettir.
4- Eğer; bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c.bilir.)
5- Eğer; bu şekil çıkarsa, bu kişi çok ağır hastadır. Allahü Alem. (Doğrusunu Allah C.C. bilir.)
6- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kimsenin öleceğine işarettir. Vallahü Alem.
7- Eğer; bu şekil çıkarsa, ölüm yol ve sıkıntıların olacağına işarettir.
8- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntısının olacağına, fakat yaşayacağına işarettir.
9- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastalık zor geçer, fakat hasta kişi yaşar.
10- Eğer; bu şekil çıkarsa, kötüdür. Bu şekil ölüme işarettir.
11- Eğer, bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Hasta olan kişinin öleceğine işarettir.
12- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığından kurtulacağına işarettir. Korkacak bir şey yoktur.
13- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı uzar. Hasta kadın ise kötüdür. Erkek ise kurtulur.
14- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı çok zor geçer.
15- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından kurtulur.
16- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından şifa bulur.
Eğer; altıncı hanede bu dahili şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı artar.
Eğer; altıncı hanede harici şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı azalır.
Eğer; altıncı hanede münkalib şekiller çıkarsa hasta olan kişinin hastalığı bazen artar, bazen de azalır.
Eğer; altıncı hanede bu sabit şekiller varsa, hastanın hastalığı uzar ve ölümüne işarettir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c. bilir.)

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Eğer; Hastanın bu hastalıktan kurtulup kurtulamaya cağını bilmek istersen; hanelere bakarak anlarsın. Altıncı hane hastalıktır. Sekizinci hane ise ölümdür. Bu iki hane said (iyi) ise iyi olur. Nahıs (kötü) ise ölümüne işarettir. Altıncı ve sekizinci haneyi çarp. Şayet; said dahil ise iyidir. Said hariç ise hastalıktan zor kurtulur. Eğer nahsı dahil ise hasta çok sıkıntı çeker. Nahsi haric ise ölüme işarettir.
Eğer altıncı ve 8. hanede bu
şekiller çıkarsa kefen, mezar ve topluluğa işarettir.
Eğer altıncı ve sekizinci hanede bu şekil çıkarsa hasta sıkıntı çekip sonra iyileşir. Ama bu hastayı okutmak lazımdır.
Eğer onuncu hanede bu şekillerden biri çıkarsa mezardır.
Eğer altıncı hanede bu ateş şekilleri çıkarsa, safra galebesi baş ve göz ağrısı vardır.
Eğer altıncı hanede bu toprak şekilleri çıkarsa iyi değildir. Fenalık ve zorluğa işarettir.
Eğer altıncı hanede bu hava şekilleri çıkarsa hasta hava değişimiyle şifa bulur.
Eğer altıncı hanede bu su şekilleri çıkarsa hasta olan kişi kendisini üşütmüş ve göğsünde balgam vardır.

ANASIRI ERBAANIN DİĞER ŞEKLİ
Anasırı Erbaanın diğer şekli şudur:
Ateş Şekilleri
Toprak Şekilleri
Hava Şekilleri
Su Şekilleri
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta bir ağrıya uğramıştır. Ama Allah c.c.ın izniyle kurtulur.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı safradandır. Ayrıca hastada sarılık veya gelincik gibi hastalıklar görülür.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa, hastanın hastalığı üzüntü ve kandandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta olan kişi insan şerrine uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı kara sevdadandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastaya çok kötü bir sihir yapılmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta kişi düşman nazarına uğramıştır.
Eğer altıncı haneden bu şekiller çıkarsa hasta yolda kötü bir haber duymuştur ve korkmuştur.
La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. dan başka kimse bilemez.)
Eğer bu şekil yine hangi haneden olursa ona göre hastaya durumu haber verirsin.
Birinci hanede çıkarsa, bilinmeyen bir yerde hasta hastalığa tutulmuştur.
İkinci hanede çıkarsa, hastanın yemiş olduğu bir yemek dokunmuştur.
Üçüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı safradandır.
Dördüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı mal için yüreğini oynatmıştır.
Beşinci hanede çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı evlat yüzündendir.
Altıncı hanede çıkarsa, kara sevdadandır.
Yedinci hanede çıkarsa, hırsız veya bir kadın sebebindendir.
Sekizinci hanede çıkarsa, hasta kötü bir iş işlemiştir. Hasta olan kişi çok tövbe etmelidir.
Dokuzuncu hanede çıkarsa safradandır.
Onuncu hanede çıkarsa, hasta olan kişi bir mevki sahibinden korkmuştur.
Onbirinci hanede çıkarsa, sevdadandır.
Onikinci hanede çıkarsa, düşman şerrine uğramıştır.
Onüçüncü hanede çıkarsa, hayvandan korkmuştur.
Ondördüncü hanede çıkarsa, hasta olan kişi yürek oynatmış ve çok hırslanmıştır.
Onbeşinci hanede çıkarsa, hasta sihirli olup bir sihir üzerinden atlamıştır.
Onaltıncı hanede çıkarsa hasta hastalığını atlatmıştır. La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. tan başka kimse bilemez.)
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı tamamen safradandır. Başında bir ağırlık vardır. Kabız olup insan nazarı değmiştir. Gözleri kararır ve dizlerinin dermanı kesilir. Zaman zaman nöbet gelir ve kalbi bazen şiddetli bir şekilde çarpıntı yapar. Bu hastanın yedi gün okunması lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın ateşi olup, başı boynu ve beli ağrır. Bazen dermanı kesilir, zaman zaman nöbeti gelir ve iştahı kesilir. Bu hasta dışarlıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın kalbi ağrır, ağzı kurur, dermanı kesilir ve vücudu titrer. Titremesi sanki dalak gibidir. Karanlıkta veya rüyasında korkmuş ve cinlerin esiri olmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın belinde ve vücudunda kulunç vardır. Her tarafı ağrır ama belli olmaz. Bir yerde uğramıştır. Fenalıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hasta önce su üzerinde yakalanmıştır. Kabız olmuş olup insan yüzünden üzüntü ile başı ve sırtı ağrır. Bu hastayı üç gün okumak lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın can evinde ve yüreğinde bir sıkıntı vardır. Cin alametine uğramış olup gözüne hayal görünür. Bir virane yerde uğramış ve korkmuştur. Yüreğinde şiş vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın karnındaki ağrı başına vurmuş olup ağzı kurur, gözleri kararır, yüreği daralır ve dizleri titrer. Bu hasta insan yüzünden bir zarara uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastada kan harareti gizli hastalık ve ateşler içinde arasıra nöbet gelir. Nazar ve ölü baskısı olmuştur. Bu hasta da gittikçe erir ve ölür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın yüreği çarpıntı yapar, öksürür, içi bulanır ve bazen iyi bazen de kötü olur. Bir tarafı mezarlık ve bir tarafı çeşme olan bir mahalde kötü bir yere basmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın çeşit çeşit ağrıları vardır. Başı ve kalbi ağrır. Ağrı sol tarafından girer ve sol tarafına ağrı verir. Hastanın kanı donar gözleri ağrır. Bu ağrıya bir türbe veya mezara yakın bir yerde uğramıştır. O yerde bir ateş cinnisi vardır. Kötü bir haber duymuştur. Gözüne gece hayal gibi gözükür. Bu hastanın gözlerinden yaş gelmiş ve büyük bir korku geçirmiştir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta düşman şerrine uğramış ve hastalığı daha önceden olmuş bir illettir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı ağrıdan ve kaba yeldendir. Bu hastalık hastanın safrasına dokunmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı safra galebesi olup, hasta bunu gelincik hastalığı gibi görür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta üzüntü ile kanı donmuş ve vücudunda yara vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı sihirdendir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı balgam ve yürek ağrısındandır. Eğer hasta, kadın ise kendisi adet zamanında üşütmüştür.

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Remil’in noktalarına ferd, hatlarına da zevc denir. Remil atıldıktan sonra bütün noktaları alınıp, üçer üçer çıkardıktan sonra, baki bir kalırsa ölümdür. Baki iki kalırsa hasta iyi olur. Bakide üç kalırsa hastanın hastalığı uzar ve çok çeker. La ya’lemü ğaybi illallah.
Eğer hastaya ilacın gerekip gerekmediğini anlamak istersen; birinci ve onbirinci haneden bir hane çıkar. O çıkan haneyi altıncı haneyle çarp. Her ne şekil çıkarsa o şekle bakarak bir hüküm verirsin.
Eğer şu: said şekillerden biri çıkarsa iyidir. Hasta olan kişiye ilaç ve okumakla şifa bulacağını söylersin.
Eğer şu: nahıs şekillerden birisi çıkarsa kötüdür. Bunun çaresi yoktur.
Birinci hane doktorluktur. Dördüncü hane ilaç tedavisidir. Altıncı hane ağrılara işarettir. Onuncu hane ise hastalıktır. Kurtulur veya kurtulmaz, ona göre terkib eder ve hastaya tedavi şeklini uygularsın.

BAŞKA USÜL İLE HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Hasta olan kişinin ve annesinin ismini, hasta olduğu günün ismini ve o günün ismini ebcedi sağır (küçük ebced) ile hesap edersin. Çıkan toplama yirmi(20) sayısını ilave edip, toplamdan otuz otuz (30) düşersin. Kalan baki rakama bakarsın. Aşağıdaki rakamlardan hangisine uyuyorsa ona göre teşhisini koyarsın.

CİN ŞEKLİ

2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 25 ve 26.

GİZLİ ŞEKLİ

14, 16, 20, 22 ve 27.

İNSAN ŞEKLİ

1, 3, 8,10, 13,15, 19, 23, 24, 27, 29 ve 30.
GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır:

HAYAT VE ÖLÜM LEVHASI
Hasta olan kişinin ismini annesinini ismi ile hesap et. Toplamdan beşer beşer çıkar. Eğer baki bir kalırsa hastaya ilaç lazımdır. Eğer iki kalırsa hastaya nazar değmiştir. Eğer üç kalırsa hastaya sihir yapılmıştır. Eğer dört kalırsa hastada cin belirtisi vardır. Eğer bakide beş kalırsa yel hastalığı vardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre hesaptan sonra otuz otuz çıkarıp baki kalana, hayat ve ölüm cetveline bakıp ona göre hastaya söylersin:
Ölüm ve hayat levhası budur:
İNSANIN ŞEKLİ
Bu bölüm insanın şekli hakkındadır.
1- Lahyan: Orta boylu, büyük göğüslü, yuvarlak yüzlü, büyük sakallı, sarışın, açık gözlü ve okumuş kişi.
2- Kabzı Dahil: Orta boylu, siyah sakallı, sık saçlı, yüzünde ve çenesinde bir nişanı olup şişman tabiatlı, tatlı dilli ve güler yüzlü kişi.
3- Kabzı Haric: Uzun boylu, kızıl yüzlü, mavi gözlü ve yüzünde bir beni vardır. Dişleri eksik, büyük başlı, kötü kişiler ile gezer ve aklı az kişi.
4- Cemaat: Orta boylu, güzel gözlü, güzel yüzlü, buğday tenli, dolgunca yuvarlak yüzlü, kumral sakallı gözünde bir işaret vardır. Şaşı bakışlı ve ağır tabiatlı kişi.
5- Ferah: Kızıl yüzlü, ince bacaklı, yuvarlak yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü, çok saçlı ve tatlı dilli olup, bir kadın ile beraber olan kişi.
6- Akle: Orta boylu, kara yağız, boynu kısa ve yüzünde bir işareti vardır. Eli ağır, burnu sivri, başı ve boynu Çakala benzer, tıknazca olup gözünde bir işareti olan kişi.
7- Enkis: Siyah gözlü, yuvarlak vücutlu, ağrır dişi ve gedik olan gözü de ağrır. Daima parmakları rahatsız olan ekşi yüzlü, fena suretli ve kalbi fesat kişi.
8- Hamre: Uzun boylu, kızıl yüzlü ve kedi gözlü olup yüzünde nişan vardır. Kan edici dişi noksan olup fitnekar bir kişidir.
9- Beyaz: Uzun boylu, güzel yüzlü, beyaz tenli, yassı alınlı, çatık kaşlı olup her haliyle iyi bir kişi.
10- Nusreti haric: Uzun boylu, sarışın, ince yüzlü ve büyük gözlü olup, yüzünde bir nişan vardır. İyi bir insana ve büyük devlet adamına benzer, bir kişidir.
11- Nusreti Dahil: Orta boylu, beyaz tenli, sivri burunlu, yuvarlak yüzlü, buğday tenli ve çabuk tabiatlı bir kişi.
12- Utebe-i Haric: Uzun boylu, uzun yüzlü, güçsüz, hızlı konuşan, sivri başlı, geveze, kendini öven, yalancı, esmer, ince belli ve kötü sözlü olup başında da sarı bir şeyi olan kişi.
13- Utebe-i Dahil: İri vücutlu, kızıl yüzlü, kumral renkli, büyük başlı olup, gösterişli bir şekilde eski lisan üzerine konuşur. Okumuş bir kişidir. Korku verici, tuzak kuran şer ehli bir kişidir.
14- Nakiyyül Hat: Yüzünde çiçek hastalığı izi bulunan çok kin güden, dişi az gedik, kedi gözlü, yüzünde nişanı olan, orta boylu ve kötü kişi.
15- İctima: Orta boylu, siyah gözlü esmer yüzlü, dili ile adam aldatan, çok kıvırcık saçlı olup, kendisi yazıcı veya ressam olan bir kişi.
16- Tarik: Uzun boylu, beyaz tenli, ince belli, çatık kaşlı ve siyah gözlü olup aceleci bir kişi.

SANATLARIN İZAHI
Bu bölüm sanatların izahı hakkındadır.
1- Hakim, imam, müezzin veya çanakçı olur.
2- Sarraf, kuyumcu veya altın işleyicisi olur.
3- Bıçakçı veya sıvacı olur.
4- Bakkal, ölçü ölçen veya terazi yapımcısı olur.
5- Hamamcı, fırıncı, demirci veya ateşçi olur.
6- Tüccar, çömlekçi veya terzi olur.
7- Mezarcı veya tuvalet temizleyici olur.
8- Kasap kebapçı veya ateş işlerini yapan olur.
9- Tüccar pamuk atıcısı veya pamuk satıcısı olur.
10- Devlet hizmetinde çalışan amir memur veya işçi olur.
11- Asker, gemici veya müezzin olur.
12- Esirci, yolcu veya postacı olur.
13- Tellal, çanakçı veya müezzin olur.
14- Mukallit, dalkavuk veya hokkabaz olur.
15- Kafesçi, kitapçı veya divit satıcısı olur.
16- Ayakkabıcı, tellal veya yolcu olur.

HANE KAPILARINI AÇMAK
Bu bölüm hane kapılarını açmak hakkındadır.
1- Bu ev yüksek bir yerde olup evin içinde dul bir kadın vardır. Bu kadın okumuş birisidir. Evin içerisi dergaha benzer evin kapısı doğuya açılır.
2- Bu evin içinde büyük bir adam oturur ve bu ev yüksek bir yerde olup, saray gibidir. Koyun ve hayvan vardır. Kapının yanında yıkıntılı bir duvar vardır. Evin kapısı batıya açılır.
3- Bu ev çukurda ve taşlık bir yerdedir. Evin içerisinde bir çok kadın vardır. Evin karşısında büyük bir kapı olup suya yakın kuru ve meyvesiz bir ağaç vardır. Büyük taştan seti vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
4- Bu ev uçurum bir yerde olup yanının bir tarafı taşlıktır. Evin içerisinde güzel konuşan bir kadın vardır. Çok hayvanları olup, evin kapısı güneye açılır.
5- Bu ev güzel bir ev olup yakınında bahçe ve çeşme vardır. Evin içinde tatlı dilli ve büyük parmaklı bir adam vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
6- Bu evin yanında bir adam olup bu adam toprak işleri ile uğraşır. Bir de yıkılmış bir duvarı vardır. Beri tarafında ise yıkılmış, çukura doğru çöplük ve tuvaleti olan bir ev vardır. Evin içinde şişman bir kadın vardır. Evin kapısı batıya açılır.
7- Bu ev güney tarafı yıkılmış yan tarafı eski ve koy kenarında virene bir yerdir. Ahır gibi görünümü olup, baş aşağı durur şekildedir. Kapısı kuzeye açılır.
8- Bu evin yanında ateş olup aşçıya ve kasaba benzer bir et kokusu vardır. İşleri ateş ile ilgilidir. Bu evin yanında içinde kuşlar bulunan yüksek ve büyük bir ev de vardır. Evin içinde kumral ve hastalıklı bir kadın vardır. Evin kapısı güneye açılır.
9- Bu evin önü düz olup yanında ağaç ve su yolu vardır. Evin içinde bir çok erkekle evlenmiş yuvarlak yüzlü bir kadın vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
10- Saraya benzeyen büyük bir evdir. İki tarafında kapı olup biri suya biri de karaya açılır. Evin içinde yanına kimsenin gidemediği büyük bir adam vardır. Ocakları çok olup çoğu zaman yüksek pencere önünde oturur. Kapısının biri batıya diğeri ise kuzeye açılır.
11- Bu ev bağ köşeğine benzeyen çok pencereli güzel yapılmış bahçe duvarı olan bir evdir. Bahçe duvarının üzerinde fesleğen ve çiçek saksısı vardır. Evin içerisinde ayıp nedir bilmez ve utanmaz bir kadın vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
12- Çömlekçi veya virane yeri gibi olup hayvan yerinde olan bu ev bir kaya üzerine yapılmıştır. Evin içerisinde ayağında kötü bir yara olan topal bir adam vardır. Bu adam yeşil boyalı ve dış tarafı yüksek bir yerden düşmüştür. Evin kapısı güneye açılır.
13- Kemerli ve çok güzel pencereleri olan bir evdir. Bu evin yakınında bir cami vardır. Bu evin sulu ve çok ağaçlı bir bahçesi vardır. Evin sahibi çok iyi bir insandır. Evin kapısı doğuya açılır.
14- Bu evin duvarı eğri eski ve bazı yerleri yıkılmış olup, evin yanında yağlı bir taş vardır. Evin içerisinde uzun boylu sarışın ve fahişe olan bir kadın vardır. Evin kapısı batıya bakar.
15- Bu ev büyük, güzel, boyalı ve kapısında kandil olan güzel bir konaktır. Evin içerisinde büyük bir adam vardır. Evin yeni kapısı olup kapının yanlarında fidanlar ve bir çok hayvanlar vardır. Pencelerinin önünde kuş vardır. Bu evin kapısı kuzeye açılır.
16- Bu ev uzun bir yol üzerinde, sokak içinde, önü açık ve basıktır. Evin yakınında ağaçlar olup duvarları alçaktır. Evin sahibi yolcuya veya hizmetkara benzer. Bu evin kapısı güneye açılır.

YÖNLERİ BULMAK
Bu bölüm remil atarak yönleri bulmak hakkındadır.
Remilde onuncu hane hangi dörtlüde tekrar olmuş ise izah edilen dört ve dördün katlarına bakılır.
Remilin 1-5-9 ve 13. şekilleri doğu tarafıdır.
Remilin 2-6-10 ve 14. şekilleri batı tarafıdır.
Remilin 3-7-11 ve 15 şekilleri kuzey tarafıdır.
Remilin 4-8-12 ve 16. şekilleri güney tarafıdır.
Birinci haneden çıkılıp şekillerin tekrar olduğu yerde aradığın yönü bulursun.
Doğu şekilleri;
Batı şekilleri;
Kuzey şekilleri;
Güney şekilleri;
Yön tayini için bu haritaye bakılır. Haritanın şekli budur;DEFİNENİN DERİNLİĞİNİ BİLMEK
Bu bölüm yer altında ne kadar define varsa derinliğini bilmek hakkındadır.
1- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki arşındır.
2- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
3- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dört arşındır.
4- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
5- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
6- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
7- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi kulaçtır
8- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki şere dir.
9- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
12- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
13- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dokuz arşındır.
14- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
15- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği beş arşındır.
16- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği on arşındır.
Arzda define rahim gibidir. Onikinci hane definenin yerinin tespitinin delili olup rahimden dışarı gelendir. Sekizinci hanenin mütevellidi (hasıl olan, çıkan) onikinci hanedir.
Bunun için: Bu yerde define var mı yok mu? Bilmek istersen sekizinci ve onikinci haneye bakarsın. Eğer aşağıdaki şekiller varsa orada define vardır. Eğer bu şekiller yoksa define yoktur.
İzah edilen şekiller budur:

Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define önceden varmış fakat ele geçmiştir.
Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define vardır.
Bu definenin üzerinde müvekkil olup olmadığını bilmek istersen; yedinci haneye bakarsın. Eğer şu şekiller; varsa müvekkil vardır.
Müvekkilin ne şekilde olduğunu bilmek istersen; Şu şekillerden anlarsın. Eğer bu şekiller varsa müvekkil yılan şeklindedir.
Eğer şu şekil varsa, müvekkil insan şeklindedir. Diğer şekiller varsa müvekkil yoktur.
Define için dört köşeli bir kağıdın her köşesine birer remil at ve bak. Sen! Anla...
Yukarıda gösterilen bu Cetveli Kebirden bir misal verelim ki, talib olanlara kolaylık olsun.
Örneğin: Yanına bir kişi geldi ve dediki,”Bana bir Remil at” O kişinin niyetine bu çıktı:Onbeşinci haneye kadar otuzaltı adet nokyayı Ferd bulduk. Birinci şeklin üstü zevc (Dişi) dir. Zevc cetveline bakarak altında oniki yi bulduk. Onikinci haneye baktık, bu şekli bulduk. Birinci hane ile onikinci haneyi çarptığımızda bu şekiller ortaya çıktı. Oda zevc olduğundan biz o gelen kişiye derizki; “Soranın sorusu devlet tarafından bir hizmet için sorulur” deriz. Hepsi buna benzetilerek bu minval üzere yapılır. Sen ! İyi Anla.
Şimdi gelelim büyük Cetvele ve adet vermenin usülü hakkındaki bilgiye; Remilin Ferd noktalarını alalım. Onaltıncı haneye kadar otuzsekiz adet oldu. Onaltı onaltı çıkardık, baki altı nokta kaldı. Altıncı haneye bakarak şu şekli bulduk. Soran kişiye: “Senin bu muradın yirmisekiz güne kadar olur “ diye söyleriz. Bu şekli üç hanede daha bulduk. Bazen onbir hane yolu olur. Örneğin: Hacet kapısı hangi hanede ise Cetvel üzerindeki şekli ilave edip çıkarırız.
Örneğin:İnsanı talip gösterelim.bu çıktı.Onaltı onaltı çıkardık. Baki onbeş kaldı. Onbeşinci (Mizan) haneye baktığımızda bu şekli gördük. Cetveli Kebirde (Büyük cetvel) adedi yüzon dokuz (119) dur. Diğer hanelere baktığımızda onikinci hanede sona ermiş adedi yüzondokuzdan (119) oniki çıkardık, yüzyedi kaldı. Soran kişiye: “Senin işin fenadır yüzyedi gün bu işi terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Örneğin: Diğer bir kişi için Remil attık.


bu çıktı. Otuzüç adet ferd bulduk. Onaltı onaltı çıkardık, baki bir kaldı. Birinci hanede bu şekli bulduk. Adedi Cetveli Kebirde Bir (1) dir. Bu soran kişiye; “Senin muradın bugün hasıl olur” deriz.
Örneğin: Ferd ve Zevc Cetvelinin usülünü gösterelim. Bir kişi geldi ve bu kişi için gizli bir Remil attık ;bu çıktı. Gizliyi çıkarmak için, onbeşinci haneye kadar Ferd noktalarını topladık. Toplam yirmiiki çıktı. Birinci haneye baktık, Ferd olduğu için, Ferd cetveline bakarak sekiz rakamını bulduk. Sekizinci haneye baktığımızda bu şekli bulduk. Zevc olduğu için, birinci hane ile sekizinci haneyi çarptık. Bu şekil çıktı. Biz o kişiye “Senin muradın kız veya sevgili ama terk etmen lazımdır” deriz. Çünkü delili şudurki; bu haneler hariçtir. Bu kızın kalbi başkasındadır. Hiçbir zaman o kişiyi sevmeyecektir. Soran kişi; “Kaç güne kadar terk etmem lazım” derse, Onaltıncı haneye varıncaya kadar yirmibeş adet Ferd buluruz. Onaltı adedi çıkarınca baki dokuz kalır. Dokuzuncu hanede bu şekli bulduk. Cetveli Kebirde bu şeklin karşılığı kırkaltı (46) dır. Biz soran kişiye; “Bu işi kırkaltı gün ertele veya terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Ferd ve Zevc Cetvelleride budur:

REMİLİN GEZEGENLERE BAĞLANTISI
Remil şekillerinin gezegenlere, günlere ve gecelere bağlantısı şu tertip üzerinedir:
1.Zühal Günü Cumartesi gecesi Çarşamba.
2.Müşteri Günü Perşembe gecesi Pazartesi.
3.Merih Günü Salı gecesi Cumartesi.
4.Şems Günü Pazar gecesi Perşembe.
5.Zühre Günü Cuma gecesi Salı .
6.Utarid Günü Çarşamba gecesi Pazar.
7.Kamer Günü Pazartesi gecesi Cuma.
8.Zenbi re’s

İkinci bölüm olan Remil ilmi Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır.


Anaasırı Erba'nın şekilleri bende gözükmüyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Belyâ 08:35 08.05.20
Sin Nickli Üyeden Alıntı:
REMİL İLMİ

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُِلله ِوَالصَّلَوةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi vessalatü ala nebiyyihi Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeınet tayyibinet tahirin.
(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.
Hamd Allah (Celle celalüh)a mahsus olup, nebisi olan Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve sellem) e, temiz ve tahir ashabının üzerinede selam olsun).

Remil’in başlangıcı ve esası şu şekildir ki, buna Ebur remil (Remil’in babası), sonu da şu; şekildir ki buna da Ümmül remil (Remil’in anası) denir.
Remil’in şekilleri noktalarla hatlardan meydana gelir. Esası yine noktadır ki, her iki nokta bir hat kabul edilir. Noktalara ferd (tek), hatlara da zevc (çift) denir. Remil’in şekilleri noktalardan terkib edilerek özetlenirse her iki nokta bir hat kabul edilir.
Örneğin şu: : : şeklin esası böyle iken özetten sonra
şu şekli almıştır.
REMİL İN ŞEKİLLERİ
Hazreti Danyal Aleyhisselam’ın sözüne göre Remil’in şekilleri 16 adet olup sırasıyla şöyledir;REMİL ŞEKİLLERİNİN HARFLERLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şekli yirmisekiz (28) harfe bağlıdır. Bu konuda yine Ebced harfleri esas tutulmuş olup, bu Remil şekillerine mensub olan harfler şunlardır:REMİL İN ANASIRI ERBAA İLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şeklinin Anasırı Erbaaya (dört unsur) bağlantısı da şöyledir;

ATEŞ ŞEKİLLERİTOPRAK ŞEKİLLERİHAVA ŞEKİLLERİSU ŞEKİLLERİ

GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır


REMİL İN SAİD VE NAHIS ŞEKİLLERİ
Bu onaltı (16) şekil said (iyi) ve nahıs (kötü) olarak ikiye ayrılır ki, said şekiller saadete, nasıh şekiller de kötülüğe delalet eder.
Said şekiller; Sa’di dahil, sa’di haric, sa’di sabit ve sa’di münkalib diye dört kısma ayrılır.
Nahıs şekiller; Nahsı dahil, nahsı haric, nahsı sabit ve nahsı münkalib diye dört kısma ayrılır.SAİD ŞEKİLLER

Sa’di dahil şekiller:
Sa’di haric şekiller:
Sa’di sabit şekiller:
Sa’di münkalib şekiller:

NAHIS ŞEKİLLER

Nahsı dahil şekiller:
Nahsı haric şekiller:
Nahsı sabit şekiller:
Nahsı münkalib şekiller:
Remil’in onaltı şeklinin sekizi erkek sekizi de dişidir.

ERKEK ŞEKİLLERİDİŞİ ŞEKİLLERİ

HASTALIK İÇİN
Hasta bir kimse için Remil atarsan, hasta olan organları anlaşılır. Bunun için altıncı haneye bakarsın.Hasta olan kimse için Remil atıp, birinci ve altıncı haneye bakıp, iki haneden bir şekil çıkarırsın. Çıkardığın bu şekil aşağıdakilerden hangisine uyarsa, hastalığın türü odur.
1- Eğer; bu şekil çıkarsa iyidir. Hasta olan kimsenin hastalığından kurtulacağına işarettir.
2- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın ağrısının artacağına ve sıkıntı çekeceğine işarettir.
3- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntı çekip daha sonra kurtulacağına işarettir.
4- Eğer; bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c.bilir.)
5- Eğer; bu şekil çıkarsa, bu kişi çok ağır hastadır. Allahü Alem. (Doğrusunu Allah C.C. bilir.)
6- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kimsenin öleceğine işarettir. Vallahü Alem.
7- Eğer; bu şekil çıkarsa, ölüm yol ve sıkıntıların olacağına işarettir.
8- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntısının olacağına, fakat yaşayacağına işarettir.
9- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastalık zor geçer, fakat hasta kişi yaşar.
10- Eğer; bu şekil çıkarsa, kötüdür. Bu şekil ölüme işarettir.
11- Eğer, bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Hasta olan kişinin öleceğine işarettir.
12- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığından kurtulacağına işarettir. Korkacak bir şey yoktur.
13- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı uzar. Hasta kadın ise kötüdür. Erkek ise kurtulur.
14- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı çok zor geçer.
15- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından kurtulur.
16- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından şifa bulur.
Eğer; altıncı hanede bu dahili şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı artar.
Eğer; altıncı hanede harici şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı azalır.
Eğer; altıncı hanede münkalib şekiller çıkarsa hasta olan kişinin hastalığı bazen artar, bazen de azalır.
Eğer; altıncı hanede bu sabit şekiller varsa, hastanın hastalığı uzar ve ölümüne işarettir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c. bilir.)

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Eğer; Hastanın bu hastalıktan kurtulup kurtulamaya cağını bilmek istersen; hanelere bakarak anlarsın. Altıncı hane hastalıktır. Sekizinci hane ise ölümdür. Bu iki hane said (iyi) ise iyi olur. Nahıs (kötü) ise ölümüne işarettir. Altıncı ve sekizinci haneyi çarp. Şayet; said dahil ise iyidir. Said hariç ise hastalıktan zor kurtulur. Eğer nahsı dahil ise hasta çok sıkıntı çeker. Nahsi haric ise ölüme işarettir.
Eğer altıncı ve 8. hanede bu
şekiller çıkarsa kefen, mezar ve topluluğa işarettir.
Eğer altıncı ve sekizinci hanede bu şekil çıkarsa hasta sıkıntı çekip sonra iyileşir. Ama bu hastayı okutmak lazımdır.
Eğer onuncu hanede bu şekillerden biri çıkarsa mezardır.
Eğer altıncı hanede bu ateş şekilleri çıkarsa, safra galebesi baş ve göz ağrısı vardır.
Eğer altıncı hanede bu toprak şekilleri çıkarsa iyi değildir. Fenalık ve zorluğa işarettir.
Eğer altıncı hanede bu hava şekilleri çıkarsa hasta hava değişimiyle şifa bulur.
Eğer altıncı hanede bu su şekilleri çıkarsa hasta olan kişi kendisini üşütmüş ve göğsünde balgam vardır.

ANASIRI ERBAANIN DİĞER ŞEKLİ
Anasırı Erbaanın diğer şekli şudur:
Ateş Şekilleri
Toprak Şekilleri
Hava Şekilleri
Su Şekilleri
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta bir ağrıya uğramıştır. Ama Allah c.c.ın izniyle kurtulur.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı safradandır. Ayrıca hastada sarılık veya gelincik gibi hastalıklar görülür.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa, hastanın hastalığı üzüntü ve kandandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta olan kişi insan şerrine uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı kara sevdadandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastaya çok kötü bir sihir yapılmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta kişi düşman nazarına uğramıştır.
Eğer altıncı haneden bu şekiller çıkarsa hasta yolda kötü bir haber duymuştur ve korkmuştur.
La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. dan başka kimse bilemez.)
Eğer bu şekil yine hangi haneden olursa ona göre hastaya durumu haber verirsin.
Birinci hanede çıkarsa, bilinmeyen bir yerde hasta hastalığa tutulmuştur.
İkinci hanede çıkarsa, hastanın yemiş olduğu bir yemek dokunmuştur.
Üçüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı safradandır.
Dördüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı mal için yüreğini oynatmıştır.
Beşinci hanede çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı evlat yüzündendir.
Altıncı hanede çıkarsa, kara sevdadandır.
Yedinci hanede çıkarsa, hırsız veya bir kadın sebebindendir.
Sekizinci hanede çıkarsa, hasta kötü bir iş işlemiştir. Hasta olan kişi çok tövbe etmelidir.
Dokuzuncu hanede çıkarsa safradandır.
Onuncu hanede çıkarsa, hasta olan kişi bir mevki sahibinden korkmuştur.
Onbirinci hanede çıkarsa, sevdadandır.
Onikinci hanede çıkarsa, düşman şerrine uğramıştır.
Onüçüncü hanede çıkarsa, hayvandan korkmuştur.
Ondördüncü hanede çıkarsa, hasta olan kişi yürek oynatmış ve çok hırslanmıştır.
Onbeşinci hanede çıkarsa, hasta sihirli olup bir sihir üzerinden atlamıştır.
Onaltıncı hanede çıkarsa hasta hastalığını atlatmıştır. La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. tan başka kimse bilemez.)
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı tamamen safradandır. Başında bir ağırlık vardır. Kabız olup insan nazarı değmiştir. Gözleri kararır ve dizlerinin dermanı kesilir. Zaman zaman nöbet gelir ve kalbi bazen şiddetli bir şekilde çarpıntı yapar. Bu hastanın yedi gün okunması lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın ateşi olup, başı boynu ve beli ağrır. Bazen dermanı kesilir, zaman zaman nöbeti gelir ve iştahı kesilir. Bu hasta dışarlıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın kalbi ağrır, ağzı kurur, dermanı kesilir ve vücudu titrer. Titremesi sanki dalak gibidir. Karanlıkta veya rüyasında korkmuş ve cinlerin esiri olmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın belinde ve vücudunda kulunç vardır. Her tarafı ağrır ama belli olmaz. Bir yerde uğramıştır. Fenalıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hasta önce su üzerinde yakalanmıştır. Kabız olmuş olup insan yüzünden üzüntü ile başı ve sırtı ağrır. Bu hastayı üç gün okumak lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın can evinde ve yüreğinde bir sıkıntı vardır. Cin alametine uğramış olup gözüne hayal görünür. Bir virane yerde uğramış ve korkmuştur. Yüreğinde şiş vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın karnındaki ağrı başına vurmuş olup ağzı kurur, gözleri kararır, yüreği daralır ve dizleri titrer. Bu hasta insan yüzünden bir zarara uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastada kan harareti gizli hastalık ve ateşler içinde arasıra nöbet gelir. Nazar ve ölü baskısı olmuştur. Bu hasta da gittikçe erir ve ölür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın yüreği çarpıntı yapar, öksürür, içi bulanır ve bazen iyi bazen de kötü olur. Bir tarafı mezarlık ve bir tarafı çeşme olan bir mahalde kötü bir yere basmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın çeşit çeşit ağrıları vardır. Başı ve kalbi ağrır. Ağrı sol tarafından girer ve sol tarafına ağrı verir. Hastanın kanı donar gözleri ağrır. Bu ağrıya bir türbe veya mezara yakın bir yerde uğramıştır. O yerde bir ateş cinnisi vardır. Kötü bir haber duymuştur. Gözüne gece hayal gibi gözükür. Bu hastanın gözlerinden yaş gelmiş ve büyük bir korku geçirmiştir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta düşman şerrine uğramış ve hastalığı daha önceden olmuş bir illettir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı ağrıdan ve kaba yeldendir. Bu hastalık hastanın safrasına dokunmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı safra galebesi olup, hasta bunu gelincik hastalığı gibi görür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta üzüntü ile kanı donmuş ve vücudunda yara vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı sihirdendir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı balgam ve yürek ağrısındandır. Eğer hasta, kadın ise kendisi adet zamanında üşütmüştür.

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Remil’in noktalarına ferd, hatlarına da zevc denir. Remil atıldıktan sonra bütün noktaları alınıp, üçer üçer çıkardıktan sonra, baki bir kalırsa ölümdür. Baki iki kalırsa hasta iyi olur. Bakide üç kalırsa hastanın hastalığı uzar ve çok çeker. La ya’lemü ğaybi illallah.
Eğer hastaya ilacın gerekip gerekmediğini anlamak istersen; birinci ve onbirinci haneden bir hane çıkar. O çıkan haneyi altıncı haneyle çarp. Her ne şekil çıkarsa o şekle bakarak bir hüküm verirsin.
Eğer şu: said şekillerden biri çıkarsa iyidir. Hasta olan kişiye ilaç ve okumakla şifa bulacağını söylersin.
Eğer şu: nahıs şekillerden birisi çıkarsa kötüdür. Bunun çaresi yoktur.
Birinci hane doktorluktur. Dördüncü hane ilaç tedavisidir. Altıncı hane ağrılara işarettir. Onuncu hane ise hastalıktır. Kurtulur veya kurtulmaz, ona göre terkib eder ve hastaya tedavi şeklini uygularsın.

BAŞKA USÜL İLE HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Hasta olan kişinin ve annesinin ismini, hasta olduğu günün ismini ve o günün ismini ebcedi sağır (küçük ebced) ile hesap edersin. Çıkan toplama yirmi(20) sayısını ilave edip, toplamdan otuz otuz (30) düşersin. Kalan baki rakama bakarsın. Aşağıdaki rakamlardan hangisine uyuyorsa ona göre teşhisini koyarsın.

CİN ŞEKLİ

2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 25 ve 26.

GİZLİ ŞEKLİ

14, 16, 20, 22 ve 27.

İNSAN ŞEKLİ

1, 3, 8,10, 13,15, 19, 23, 24, 27, 29 ve 30.
GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır:

HAYAT VE ÖLÜM LEVHASI
Hasta olan kişinin ismini annesinini ismi ile hesap et. Toplamdan beşer beşer çıkar. Eğer baki bir kalırsa hastaya ilaç lazımdır. Eğer iki kalırsa hastaya nazar değmiştir. Eğer üç kalırsa hastaya sihir yapılmıştır. Eğer dört kalırsa hastada cin belirtisi vardır. Eğer bakide beş kalırsa yel hastalığı vardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre hesaptan sonra otuz otuz çıkarıp baki kalana, hayat ve ölüm cetveline bakıp ona göre hastaya söylersin:
Ölüm ve hayat levhası budur:
İNSANIN ŞEKLİ
Bu bölüm insanın şekli hakkındadır.
1- Lahyan: Orta boylu, büyük göğüslü, yuvarlak yüzlü, büyük sakallı, sarışın, açık gözlü ve okumuş kişi.
2- Kabzı Dahil: Orta boylu, siyah sakallı, sık saçlı, yüzünde ve çenesinde bir nişanı olup şişman tabiatlı, tatlı dilli ve güler yüzlü kişi.
3- Kabzı Haric: Uzun boylu, kızıl yüzlü, mavi gözlü ve yüzünde bir beni vardır. Dişleri eksik, büyük başlı, kötü kişiler ile gezer ve aklı az kişi.
4- Cemaat: Orta boylu, güzel gözlü, güzel yüzlü, buğday tenli, dolgunca yuvarlak yüzlü, kumral sakallı gözünde bir işaret vardır. Şaşı bakışlı ve ağır tabiatlı kişi.
5- Ferah: Kızıl yüzlü, ince bacaklı, yuvarlak yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü, çok saçlı ve tatlı dilli olup, bir kadın ile beraber olan kişi.
6- Akle: Orta boylu, kara yağız, boynu kısa ve yüzünde bir işareti vardır. Eli ağır, burnu sivri, başı ve boynu Çakala benzer, tıknazca olup gözünde bir işareti olan kişi.
7- Enkis: Siyah gözlü, yuvarlak vücutlu, ağrır dişi ve gedik olan gözü de ağrır. Daima parmakları rahatsız olan ekşi yüzlü, fena suretli ve kalbi fesat kişi.
8- Hamre: Uzun boylu, kızıl yüzlü ve kedi gözlü olup yüzünde nişan vardır. Kan edici dişi noksan olup fitnekar bir kişidir.
9- Beyaz: Uzun boylu, güzel yüzlü, beyaz tenli, yassı alınlı, çatık kaşlı olup her haliyle iyi bir kişi.
10- Nusreti haric: Uzun boylu, sarışın, ince yüzlü ve büyük gözlü olup, yüzünde bir nişan vardır. İyi bir insana ve büyük devlet adamına benzer, bir kişidir.
11- Nusreti Dahil: Orta boylu, beyaz tenli, sivri burunlu, yuvarlak yüzlü, buğday tenli ve çabuk tabiatlı bir kişi.
12- Utebe-i Haric: Uzun boylu, uzun yüzlü, güçsüz, hızlı konuşan, sivri başlı, geveze, kendini öven, yalancı, esmer, ince belli ve kötü sözlü olup başında da sarı bir şeyi olan kişi.
13- Utebe-i Dahil: İri vücutlu, kızıl yüzlü, kumral renkli, büyük başlı olup, gösterişli bir şekilde eski lisan üzerine konuşur. Okumuş bir kişidir. Korku verici, tuzak kuran şer ehli bir kişidir.
14- Nakiyyül Hat: Yüzünde çiçek hastalığı izi bulunan çok kin güden, dişi az gedik, kedi gözlü, yüzünde nişanı olan, orta boylu ve kötü kişi.
15- İctima: Orta boylu, siyah gözlü esmer yüzlü, dili ile adam aldatan, çok kıvırcık saçlı olup, kendisi yazıcı veya ressam olan bir kişi.
16- Tarik: Uzun boylu, beyaz tenli, ince belli, çatık kaşlı ve siyah gözlü olup aceleci bir kişi.

SANATLARIN İZAHI
Bu bölüm sanatların izahı hakkındadır.
1- Hakim, imam, müezzin veya çanakçı olur.
2- Sarraf, kuyumcu veya altın işleyicisi olur.
3- Bıçakçı veya sıvacı olur.
4- Bakkal, ölçü ölçen veya terazi yapımcısı olur.
5- Hamamcı, fırıncı, demirci veya ateşçi olur.
6- Tüccar, çömlekçi veya terzi olur.
7- Mezarcı veya tuvalet temizleyici olur.
8- Kasap kebapçı veya ateş işlerini yapan olur.
9- Tüccar pamuk atıcısı veya pamuk satıcısı olur.
10- Devlet hizmetinde çalışan amir memur veya işçi olur.
11- Asker, gemici veya müezzin olur.
12- Esirci, yolcu veya postacı olur.
13- Tellal, çanakçı veya müezzin olur.
14- Mukallit, dalkavuk veya hokkabaz olur.
15- Kafesçi, kitapçı veya divit satıcısı olur.
16- Ayakkabıcı, tellal veya yolcu olur.

HANE KAPILARINI AÇMAK
Bu bölüm hane kapılarını açmak hakkındadır.
1- Bu ev yüksek bir yerde olup evin içinde dul bir kadın vardır. Bu kadın okumuş birisidir. Evin içerisi dergaha benzer evin kapısı doğuya açılır.
2- Bu evin içinde büyük bir adam oturur ve bu ev yüksek bir yerde olup, saray gibidir. Koyun ve hayvan vardır. Kapının yanında yıkıntılı bir duvar vardır. Evin kapısı batıya açılır.
3- Bu ev çukurda ve taşlık bir yerdedir. Evin içerisinde bir çok kadın vardır. Evin karşısında büyük bir kapı olup suya yakın kuru ve meyvesiz bir ağaç vardır. Büyük taştan seti vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
4- Bu ev uçurum bir yerde olup yanının bir tarafı taşlıktır. Evin içerisinde güzel konuşan bir kadın vardır. Çok hayvanları olup, evin kapısı güneye açılır.
5- Bu ev güzel bir ev olup yakınında bahçe ve çeşme vardır. Evin içinde tatlı dilli ve büyük parmaklı bir adam vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
6- Bu evin yanında bir adam olup bu adam toprak işleri ile uğraşır. Bir de yıkılmış bir duvarı vardır. Beri tarafında ise yıkılmış, çukura doğru çöplük ve tuvaleti olan bir ev vardır. Evin içinde şişman bir kadın vardır. Evin kapısı batıya açılır.
7- Bu ev güney tarafı yıkılmış yan tarafı eski ve koy kenarında virene bir yerdir. Ahır gibi görünümü olup, baş aşağı durur şekildedir. Kapısı kuzeye açılır.
8- Bu evin yanında ateş olup aşçıya ve kasaba benzer bir et kokusu vardır. İşleri ateş ile ilgilidir. Bu evin yanında içinde kuşlar bulunan yüksek ve büyük bir ev de vardır. Evin içinde kumral ve hastalıklı bir kadın vardır. Evin kapısı güneye açılır.
9- Bu evin önü düz olup yanında ağaç ve su yolu vardır. Evin içinde bir çok erkekle evlenmiş yuvarlak yüzlü bir kadın vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
10- Saraya benzeyen büyük bir evdir. İki tarafında kapı olup biri suya biri de karaya açılır. Evin içinde yanına kimsenin gidemediği büyük bir adam vardır. Ocakları çok olup çoğu zaman yüksek pencere önünde oturur. Kapısının biri batıya diğeri ise kuzeye açılır.
11- Bu ev bağ köşeğine benzeyen çok pencereli güzel yapılmış bahçe duvarı olan bir evdir. Bahçe duvarının üzerinde fesleğen ve çiçek saksısı vardır. Evin içerisinde ayıp nedir bilmez ve utanmaz bir kadın vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
12- Çömlekçi veya virane yeri gibi olup hayvan yerinde olan bu ev bir kaya üzerine yapılmıştır. Evin içerisinde ayağında kötü bir yara olan topal bir adam vardır. Bu adam yeşil boyalı ve dış tarafı yüksek bir yerden düşmüştür. Evin kapısı güneye açılır.
13- Kemerli ve çok güzel pencereleri olan bir evdir. Bu evin yakınında bir cami vardır. Bu evin sulu ve çok ağaçlı bir bahçesi vardır. Evin sahibi çok iyi bir insandır. Evin kapısı doğuya açılır.
14- Bu evin duvarı eğri eski ve bazı yerleri yıkılmış olup, evin yanında yağlı bir taş vardır. Evin içerisinde uzun boylu sarışın ve fahişe olan bir kadın vardır. Evin kapısı batıya bakar.
15- Bu ev büyük, güzel, boyalı ve kapısında kandil olan güzel bir konaktır. Evin içerisinde büyük bir adam vardır. Evin yeni kapısı olup kapının yanlarında fidanlar ve bir çok hayvanlar vardır. Pencelerinin önünde kuş vardır. Bu evin kapısı kuzeye açılır.
16- Bu ev uzun bir yol üzerinde, sokak içinde, önü açık ve basıktır. Evin yakınında ağaçlar olup duvarları alçaktır. Evin sahibi yolcuya veya hizmetkara benzer. Bu evin kapısı güneye açılır.

YÖNLERİ BULMAK
Bu bölüm remil atarak yönleri bulmak hakkındadır.
Remilde onuncu hane hangi dörtlüde tekrar olmuş ise izah edilen dört ve dördün katlarına bakılır.
Remilin 1-5-9 ve 13. şekilleri doğu tarafıdır.
Remilin 2-6-10 ve 14. şekilleri batı tarafıdır.
Remilin 3-7-11 ve 15 şekilleri kuzey tarafıdır.
Remilin 4-8-12 ve 16. şekilleri güney tarafıdır.
Birinci haneden çıkılıp şekillerin tekrar olduğu yerde aradığın yönü bulursun.
Doğu şekilleri;
Batı şekilleri;
Kuzey şekilleri;
Güney şekilleri;
Yön tayini için bu haritaye bakılır. Haritanın şekli budur;DEFİNENİN DERİNLİĞİNİ BİLMEK
Bu bölüm yer altında ne kadar define varsa derinliğini bilmek hakkındadır.
1- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki arşındır.
2- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
3- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dört arşındır.
4- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
5- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
6- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
7- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi kulaçtır
8- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki şere dir.
9- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
12- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
13- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dokuz arşındır.
14- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
15- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği beş arşındır.
16- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği on arşındır.
Arzda define rahim gibidir. Onikinci hane definenin yerinin tespitinin delili olup rahimden dışarı gelendir. Sekizinci hanenin mütevellidi (hasıl olan, çıkan) onikinci hanedir.
Bunun için: Bu yerde define var mı yok mu? Bilmek istersen sekizinci ve onikinci haneye bakarsın. Eğer aşağıdaki şekiller varsa orada define vardır. Eğer bu şekiller yoksa define yoktur.
İzah edilen şekiller budur:

Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define önceden varmış fakat ele geçmiştir.
Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define vardır.
Bu definenin üzerinde müvekkil olup olmadığını bilmek istersen; yedinci haneye bakarsın. Eğer şu şekiller; varsa müvekkil vardır.
Müvekkilin ne şekilde olduğunu bilmek istersen; Şu şekillerden anlarsın. Eğer bu şekiller varsa müvekkil yılan şeklindedir.
Eğer şu şekil varsa, müvekkil insan şeklindedir. Diğer şekiller varsa müvekkil yoktur.
Define için dört köşeli bir kağıdın her köşesine birer remil at ve bak. Sen! Anla...
Yukarıda gösterilen bu Cetveli Kebirden bir misal verelim ki, talib olanlara kolaylık olsun.
Örneğin: Yanına bir kişi geldi ve dediki,”Bana bir Remil at” O kişinin niyetine bu çıktı:Onbeşinci haneye kadar otuzaltı adet nokyayı Ferd bulduk. Birinci şeklin üstü zevc (Dişi) dir. Zevc cetveline bakarak altında oniki yi bulduk. Onikinci haneye baktık, bu şekli bulduk. Birinci hane ile onikinci haneyi çarptığımızda bu şekiller ortaya çıktı. Oda zevc olduğundan biz o gelen kişiye derizki; “Soranın sorusu devlet tarafından bir hizmet için sorulur” deriz. Hepsi buna benzetilerek bu minval üzere yapılır. Sen ! İyi Anla.
Şimdi gelelim büyük Cetvele ve adet vermenin usülü hakkındaki bilgiye; Remilin Ferd noktalarını alalım. Onaltıncı haneye kadar otuzsekiz adet oldu. Onaltı onaltı çıkardık, baki altı nokta kaldı. Altıncı haneye bakarak şu şekli bulduk. Soran kişiye: “Senin bu muradın yirmisekiz güne kadar olur “ diye söyleriz. Bu şekli üç hanede daha bulduk. Bazen onbir hane yolu olur. Örneğin: Hacet kapısı hangi hanede ise Cetvel üzerindeki şekli ilave edip çıkarırız.
Örneğin:İnsanı talip gösterelim.bu çıktı.Onaltı onaltı çıkardık. Baki onbeş kaldı. Onbeşinci (Mizan) haneye baktığımızda bu şekli gördük. Cetveli Kebirde (Büyük cetvel) adedi yüzon dokuz (119) dur. Diğer hanelere baktığımızda onikinci hanede sona ermiş adedi yüzondokuzdan (119) oniki çıkardık, yüzyedi kaldı. Soran kişiye: “Senin işin fenadır yüzyedi gün bu işi terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Örneğin: Diğer bir kişi için Remil attık.


bu çıktı. Otuzüç adet ferd bulduk. Onaltı onaltı çıkardık, baki bir kaldı. Birinci hanede bu şekli bulduk. Adedi Cetveli Kebirde Bir (1) dir. Bu soran kişiye; “Senin muradın bugün hasıl olur” deriz.
Örneğin: Ferd ve Zevc Cetvelinin usülünü gösterelim. Bir kişi geldi ve bu kişi için gizli bir Remil attık ;bu çıktı. Gizliyi çıkarmak için, onbeşinci haneye kadar Ferd noktalarını topladık. Toplam yirmiiki çıktı. Birinci haneye baktık, Ferd olduğu için, Ferd cetveline bakarak sekiz rakamını bulduk. Sekizinci haneye baktığımızda bu şekli bulduk. Zevc olduğu için, birinci hane ile sekizinci haneyi çarptık. Bu şekil çıktı. Biz o kişiye “Senin muradın kız veya sevgili ama terk etmen lazımdır” deriz. Çünkü delili şudurki; bu haneler hariçtir. Bu kızın kalbi başkasındadır. Hiçbir zaman o kişiyi sevmeyecektir. Soran kişi; “Kaç güne kadar terk etmem lazım” derse, Onaltıncı haneye varıncaya kadar yirmibeş adet Ferd buluruz. Onaltı adedi çıkarınca baki dokuz kalır. Dokuzuncu hanede bu şekli bulduk. Cetveli Kebirde bu şeklin karşılığı kırkaltı (46) dır. Biz soran kişiye; “Bu işi kırkaltı gün ertele veya terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Ferd ve Zevc Cetvelleride budur:

REMİLİN GEZEGENLERE BAĞLANTISI
Remil şekillerinin gezegenlere, günlere ve gecelere bağlantısı şu tertip üzerinedir:
1.Zühal Günü Cumartesi gecesi Çarşamba.
2.Müşteri Günü Perşembe gecesi Pazartesi.
3.Merih Günü Salı gecesi Cumartesi.
4.Şems Günü Pazar gecesi Perşembe.
5.Zühre Günü Cuma gecesi Salı .
6.Utarid Günü Çarşamba gecesi Pazar.
7.Kamer Günü Pazartesi gecesi Cuma.
8.Zenbi re’s

İkinci bölüm olan Remil ilmi Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır.


Bazı kısımlar bende gözükmüyor. Yardımcı olabilir misiniz?

---------- Post added 08.05.20 at 08:36 ----------

Sin Nickli Üyeden Alıntı:
REMİL İLMİ

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُِلله ِوَالصَّلَوةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi vessalatü ala nebiyyihi Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeınet tayyibinet tahirin.
(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.
Hamd Allah (Celle celalüh)a mahsus olup, nebisi olan Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve sellem) e, temiz ve tahir ashabının üzerinede selam olsun).

Remil’in başlangıcı ve esası şu şekildir ki, buna Ebur remil (Remil’in babası), sonu da şu; şekildir ki buna da Ümmül remil (Remil’in anası) denir.
Remil’in şekilleri noktalarla hatlardan meydana gelir. Esası yine noktadır ki, her iki nokta bir hat kabul edilir. Noktalara ferd (tek), hatlara da zevc (çift) denir. Remil’in şekilleri noktalardan terkib edilerek özetlenirse her iki nokta bir hat kabul edilir.
Örneğin şu: : : şeklin esası böyle iken özetten sonra
şu şekli almıştır.
REMİL İN ŞEKİLLERİ
Hazreti Danyal Aleyhisselam’ın sözüne göre Remil’in şekilleri 16 adet olup sırasıyla şöyledir;REMİL ŞEKİLLERİNİN HARFLERLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şekli yirmisekiz (28) harfe bağlıdır. Bu konuda yine Ebced harfleri esas tutulmuş olup, bu Remil şekillerine mensub olan harfler şunlardır:REMİL İN ANASIRI ERBAA İLE BAĞLANTISI
Remil’in onaltı (16) şeklinin Anasırı Erbaaya (dört unsur) bağlantısı da şöyledir;

ATEŞ ŞEKİLLERİTOPRAK ŞEKİLLERİHAVA ŞEKİLLERİSU ŞEKİLLERİ

GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır


REMİL İN SAİD VE NAHIS ŞEKİLLERİ
Bu onaltı (16) şekil said (iyi) ve nahıs (kötü) olarak ikiye ayrılır ki, said şekiller saadete, nasıh şekiller de kötülüğe delalet eder.
Said şekiller; Sa’di dahil, sa’di haric, sa’di sabit ve sa’di münkalib diye dört kısma ayrılır.
Nahıs şekiller; Nahsı dahil, nahsı haric, nahsı sabit ve nahsı münkalib diye dört kısma ayrılır.SAİD ŞEKİLLER

Sa’di dahil şekiller:
Sa’di haric şekiller:
Sa’di sabit şekiller:
Sa’di münkalib şekiller:

NAHIS ŞEKİLLER

Nahsı dahil şekiller:
Nahsı haric şekiller:
Nahsı sabit şekiller:
Nahsı münkalib şekiller:
Remil’in onaltı şeklinin sekizi erkek sekizi de dişidir.

ERKEK ŞEKİLLERİDİŞİ ŞEKİLLERİ

HASTALIK İÇİN
Hasta bir kimse için Remil atarsan, hasta olan organları anlaşılır. Bunun için altıncı haneye bakarsın.Hasta olan kimse için Remil atıp, birinci ve altıncı haneye bakıp, iki haneden bir şekil çıkarırsın. Çıkardığın bu şekil aşağıdakilerden hangisine uyarsa, hastalığın türü odur.
1- Eğer; bu şekil çıkarsa iyidir. Hasta olan kimsenin hastalığından kurtulacağına işarettir.
2- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın ağrısının artacağına ve sıkıntı çekeceğine işarettir.
3- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntı çekip daha sonra kurtulacağına işarettir.
4- Eğer; bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c.bilir.)
5- Eğer; bu şekil çıkarsa, bu kişi çok ağır hastadır. Allahü Alem. (Doğrusunu Allah C.C. bilir.)
6- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kimsenin öleceğine işarettir. Vallahü Alem.
7- Eğer; bu şekil çıkarsa, ölüm yol ve sıkıntıların olacağına işarettir.
8- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntısının olacağına, fakat yaşayacağına işarettir.
9- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastalık zor geçer, fakat hasta kişi yaşar.
10- Eğer; bu şekil çıkarsa, kötüdür. Bu şekil ölüme işarettir.
11- Eğer, bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Hasta olan kişinin öleceğine işarettir.
12- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığından kurtulacağına işarettir. Korkacak bir şey yoktur.
13- Eğer; bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı uzar. Hasta kadın ise kötüdür. Erkek ise kurtulur.
14- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı çok zor geçer.
15- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından kurtulur.
16- Eğer; bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından şifa bulur.
Eğer; altıncı hanede bu dahili şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı artar.
Eğer; altıncı hanede harici şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı azalır.
Eğer; altıncı hanede münkalib şekiller çıkarsa hasta olan kişinin hastalığı bazen artar, bazen de azalır.
Eğer; altıncı hanede bu sabit şekiller varsa, hastanın hastalığı uzar ve ölümüne işarettir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c. bilir.)

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Eğer; Hastanın bu hastalıktan kurtulup kurtulamaya cağını bilmek istersen; hanelere bakarak anlarsın. Altıncı hane hastalıktır. Sekizinci hane ise ölümdür. Bu iki hane said (iyi) ise iyi olur. Nahıs (kötü) ise ölümüne işarettir. Altıncı ve sekizinci haneyi çarp. Şayet; said dahil ise iyidir. Said hariç ise hastalıktan zor kurtulur. Eğer nahsı dahil ise hasta çok sıkıntı çeker. Nahsi haric ise ölüme işarettir.
Eğer altıncı ve 8. hanede bu
şekiller çıkarsa kefen, mezar ve topluluğa işarettir.
Eğer altıncı ve sekizinci hanede bu şekil çıkarsa hasta sıkıntı çekip sonra iyileşir. Ama bu hastayı okutmak lazımdır.
Eğer onuncu hanede bu şekillerden biri çıkarsa mezardır.
Eğer altıncı hanede bu ateş şekilleri çıkarsa, safra galebesi baş ve göz ağrısı vardır.
Eğer altıncı hanede bu toprak şekilleri çıkarsa iyi değildir. Fenalık ve zorluğa işarettir.
Eğer altıncı hanede bu hava şekilleri çıkarsa hasta hava değişimiyle şifa bulur.
Eğer altıncı hanede bu su şekilleri çıkarsa hasta olan kişi kendisini üşütmüş ve göğsünde balgam vardır.

ANASIRI ERBAANIN DİĞER ŞEKLİ
Anasırı Erbaanın diğer şekli şudur:
Ateş Şekilleri
Toprak Şekilleri
Hava Şekilleri
Su Şekilleri
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta bir ağrıya uğramıştır. Ama Allah c.c.ın izniyle kurtulur.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı safradandır. Ayrıca hastada sarılık veya gelincik gibi hastalıklar görülür.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa, hastanın hastalığı üzüntü ve kandandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta olan kişi insan şerrine uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastanın hastalığı kara sevdadandır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hastaya çok kötü bir sihir yapılmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekiller çıkarsa hasta kişi düşman nazarına uğramıştır.
Eğer altıncı haneden bu şekiller çıkarsa hasta yolda kötü bir haber duymuştur ve korkmuştur.
La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. dan başka kimse bilemez.)
Eğer bu şekil yine hangi haneden olursa ona göre hastaya durumu haber verirsin.
Birinci hanede çıkarsa, bilinmeyen bir yerde hasta hastalığa tutulmuştur.
İkinci hanede çıkarsa, hastanın yemiş olduğu bir yemek dokunmuştur.
Üçüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı safradandır.
Dördüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı mal için yüreğini oynatmıştır.
Beşinci hanede çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı evlat yüzündendir.
Altıncı hanede çıkarsa, kara sevdadandır.
Yedinci hanede çıkarsa, hırsız veya bir kadın sebebindendir.
Sekizinci hanede çıkarsa, hasta kötü bir iş işlemiştir. Hasta olan kişi çok tövbe etmelidir.
Dokuzuncu hanede çıkarsa safradandır.
Onuncu hanede çıkarsa, hasta olan kişi bir mevki sahibinden korkmuştur.
Onbirinci hanede çıkarsa, sevdadandır.
Onikinci hanede çıkarsa, düşman şerrine uğramıştır.
Onüçüncü hanede çıkarsa, hayvandan korkmuştur.
Ondördüncü hanede çıkarsa, hasta olan kişi yürek oynatmış ve çok hırslanmıştır.
Onbeşinci hanede çıkarsa, hasta sihirli olup bir sihir üzerinden atlamıştır.
Onaltıncı hanede çıkarsa hasta hastalığını atlatmıştır. La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. tan başka kimse bilemez.)
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı tamamen safradandır. Başında bir ağırlık vardır. Kabız olup insan nazarı değmiştir. Gözleri kararır ve dizlerinin dermanı kesilir. Zaman zaman nöbet gelir ve kalbi bazen şiddetli bir şekilde çarpıntı yapar. Bu hastanın yedi gün okunması lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın ateşi olup, başı boynu ve beli ağrır. Bazen dermanı kesilir, zaman zaman nöbeti gelir ve iştahı kesilir. Bu hasta dışarlıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın kalbi ağrır, ağzı kurur, dermanı kesilir ve vücudu titrer. Titremesi sanki dalak gibidir. Karanlıkta veya rüyasında korkmuş ve cinlerin esiri olmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın belinde ve vücudunda kulunç vardır. Her tarafı ağrır ama belli olmaz. Bir yerde uğramıştır. Fenalıktır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hasta önce su üzerinde yakalanmıştır. Kabız olmuş olup insan yüzünden üzüntü ile başı ve sırtı ağrır. Bu hastayı üç gün okumak lazımdır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın can evinde ve yüreğinde bir sıkıntı vardır. Cin alametine uğramış olup gözüne hayal görünür. Bir virane yerde uğramış ve korkmuştur. Yüreğinde şiş vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın karnındaki ağrı başına vurmuş olup ağzı kurur, gözleri kararır, yüreği daralır ve dizleri titrer. Bu hasta insan yüzünden bir zarara uğramıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastada kan harareti gizli hastalık ve ateşler içinde arasıra nöbet gelir. Nazar ve ölü baskısı olmuştur. Bu hasta da gittikçe erir ve ölür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın yüreği çarpıntı yapar, öksürür, içi bulanır ve bazen iyi bazen de kötü olur. Bir tarafı mezarlık ve bir tarafı çeşme olan bir mahalde kötü bir yere basmıştır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın çeşit çeşit ağrıları vardır. Başı ve kalbi ağrır. Ağrı sol tarafından girer ve sol tarafına ağrı verir. Hastanın kanı donar gözleri ağrır. Bu ağrıya bir türbe veya mezara yakın bir yerde uğramıştır. O yerde bir ateş cinnisi vardır. Kötü bir haber duymuştur. Gözüne gece hayal gibi gözükür. Bu hastanın gözlerinden yaş gelmiş ve büyük bir korku geçirmiştir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta düşman şerrine uğramış ve hastalığı daha önceden olmuş bir illettir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı ağrıdan ve kaba yeldendir. Bu hastalık hastanın safrasına dokunmuştur.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı safra galebesi olup, hasta bunu gelincik hastalığı gibi görür.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hasta üzüntü ile kanı donmuş ve vücudunda yara vardır.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı sihirdendir.
Eğer altıncı hanede bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı balgam ve yürek ağrısındandır. Eğer hasta, kadın ise kendisi adet zamanında üşütmüştür.

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Remil’in noktalarına ferd, hatlarına da zevc denir. Remil atıldıktan sonra bütün noktaları alınıp, üçer üçer çıkardıktan sonra, baki bir kalırsa ölümdür. Baki iki kalırsa hasta iyi olur. Bakide üç kalırsa hastanın hastalığı uzar ve çok çeker. La ya’lemü ğaybi illallah.
Eğer hastaya ilacın gerekip gerekmediğini anlamak istersen; birinci ve onbirinci haneden bir hane çıkar. O çıkan haneyi altıncı haneyle çarp. Her ne şekil çıkarsa o şekle bakarak bir hüküm verirsin.
Eğer şu: said şekillerden biri çıkarsa iyidir. Hasta olan kişiye ilaç ve okumakla şifa bulacağını söylersin.
Eğer şu: nahıs şekillerden birisi çıkarsa kötüdür. Bunun çaresi yoktur.
Birinci hane doktorluktur. Dördüncü hane ilaç tedavisidir. Altıncı hane ağrılara işarettir. Onuncu hane ise hastalıktır. Kurtulur veya kurtulmaz, ona göre terkib eder ve hastaya tedavi şeklini uygularsın.

BAŞKA USÜL İLE HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Hasta olan kişinin ve annesinin ismini, hasta olduğu günün ismini ve o günün ismini ebcedi sağır (küçük ebced) ile hesap edersin. Çıkan toplama yirmi(20) sayısını ilave edip, toplamdan otuz otuz (30) düşersin. Kalan baki rakama bakarsın. Aşağıdaki rakamlardan hangisine uyuyorsa ona göre teşhisini koyarsın.

CİN ŞEKLİ

2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 25 ve 26.

GİZLİ ŞEKLİ

14, 16, 20, 22 ve 27.

İNSAN ŞEKLİ

1, 3, 8,10, 13,15, 19, 23, 24, 27, 29 ve 30.
GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI
Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır:

HAYAT VE ÖLÜM LEVHASI
Hasta olan kişinin ismini annesinini ismi ile hesap et. Toplamdan beşer beşer çıkar. Eğer baki bir kalırsa hastaya ilaç lazımdır. Eğer iki kalırsa hastaya nazar değmiştir. Eğer üç kalırsa hastaya sihir yapılmıştır. Eğer dört kalırsa hastada cin belirtisi vardır. Eğer bakide beş kalırsa yel hastalığı vardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre hesaptan sonra otuz otuz çıkarıp baki kalana, hayat ve ölüm cetveline bakıp ona göre hastaya söylersin:
Ölüm ve hayat levhası budur:
İNSANIN ŞEKLİ
Bu bölüm insanın şekli hakkındadır.
1- Lahyan: Orta boylu, büyük göğüslü, yuvarlak yüzlü, büyük sakallı, sarışın, açık gözlü ve okumuş kişi.
2- Kabzı Dahil: Orta boylu, siyah sakallı, sık saçlı, yüzünde ve çenesinde bir nişanı olup şişman tabiatlı, tatlı dilli ve güler yüzlü kişi.
3- Kabzı Haric: Uzun boylu, kızıl yüzlü, mavi gözlü ve yüzünde bir beni vardır. Dişleri eksik, büyük başlı, kötü kişiler ile gezer ve aklı az kişi.
4- Cemaat: Orta boylu, güzel gözlü, güzel yüzlü, buğday tenli, dolgunca yuvarlak yüzlü, kumral sakallı gözünde bir işaret vardır. Şaşı bakışlı ve ağır tabiatlı kişi.
5- Ferah: Kızıl yüzlü, ince bacaklı, yuvarlak yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü, çok saçlı ve tatlı dilli olup, bir kadın ile beraber olan kişi.
6- Akle: Orta boylu, kara yağız, boynu kısa ve yüzünde bir işareti vardır. Eli ağır, burnu sivri, başı ve boynu Çakala benzer, tıknazca olup gözünde bir işareti olan kişi.
7- Enkis: Siyah gözlü, yuvarlak vücutlu, ağrır dişi ve gedik olan gözü de ağrır. Daima parmakları rahatsız olan ekşi yüzlü, fena suretli ve kalbi fesat kişi.
8- Hamre: Uzun boylu, kızıl yüzlü ve kedi gözlü olup yüzünde nişan vardır. Kan edici dişi noksan olup fitnekar bir kişidir.
9- Beyaz: Uzun boylu, güzel yüzlü, beyaz tenli, yassı alınlı, çatık kaşlı olup her haliyle iyi bir kişi.
10- Nusreti haric: Uzun boylu, sarışın, ince yüzlü ve büyük gözlü olup, yüzünde bir nişan vardır. İyi bir insana ve büyük devlet adamına benzer, bir kişidir.
11- Nusreti Dahil: Orta boylu, beyaz tenli, sivri burunlu, yuvarlak yüzlü, buğday tenli ve çabuk tabiatlı bir kişi.
12- Utebe-i Haric: Uzun boylu, uzun yüzlü, güçsüz, hızlı konuşan, sivri başlı, geveze, kendini öven, yalancı, esmer, ince belli ve kötü sözlü olup başında da sarı bir şeyi olan kişi.
13- Utebe-i Dahil: İri vücutlu, kızıl yüzlü, kumral renkli, büyük başlı olup, gösterişli bir şekilde eski lisan üzerine konuşur. Okumuş bir kişidir. Korku verici, tuzak kuran şer ehli bir kişidir.
14- Nakiyyül Hat: Yüzünde çiçek hastalığı izi bulunan çok kin güden, dişi az gedik, kedi gözlü, yüzünde nişanı olan, orta boylu ve kötü kişi.
15- İctima: Orta boylu, siyah gözlü esmer yüzlü, dili ile adam aldatan, çok kıvırcık saçlı olup, kendisi yazıcı veya ressam olan bir kişi.
16- Tarik: Uzun boylu, beyaz tenli, ince belli, çatık kaşlı ve siyah gözlü olup aceleci bir kişi.

SANATLARIN İZAHI
Bu bölüm sanatların izahı hakkındadır.
1- Hakim, imam, müezzin veya çanakçı olur.
2- Sarraf, kuyumcu veya altın işleyicisi olur.
3- Bıçakçı veya sıvacı olur.
4- Bakkal, ölçü ölçen veya terazi yapımcısı olur.
5- Hamamcı, fırıncı, demirci veya ateşçi olur.
6- Tüccar, çömlekçi veya terzi olur.
7- Mezarcı veya tuvalet temizleyici olur.
8- Kasap kebapçı veya ateş işlerini yapan olur.
9- Tüccar pamuk atıcısı veya pamuk satıcısı olur.
10- Devlet hizmetinde çalışan amir memur veya işçi olur.
11- Asker, gemici veya müezzin olur.
12- Esirci, yolcu veya postacı olur.
13- Tellal, çanakçı veya müezzin olur.
14- Mukallit, dalkavuk veya hokkabaz olur.
15- Kafesçi, kitapçı veya divit satıcısı olur.
16- Ayakkabıcı, tellal veya yolcu olur.

HANE KAPILARINI AÇMAK
Bu bölüm hane kapılarını açmak hakkındadır.
1- Bu ev yüksek bir yerde olup evin içinde dul bir kadın vardır. Bu kadın okumuş birisidir. Evin içerisi dergaha benzer evin kapısı doğuya açılır.
2- Bu evin içinde büyük bir adam oturur ve bu ev yüksek bir yerde olup, saray gibidir. Koyun ve hayvan vardır. Kapının yanında yıkıntılı bir duvar vardır. Evin kapısı batıya açılır.
3- Bu ev çukurda ve taşlık bir yerdedir. Evin içerisinde bir çok kadın vardır. Evin karşısında büyük bir kapı olup suya yakın kuru ve meyvesiz bir ağaç vardır. Büyük taştan seti vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
4- Bu ev uçurum bir yerde olup yanının bir tarafı taşlıktır. Evin içerisinde güzel konuşan bir kadın vardır. Çok hayvanları olup, evin kapısı güneye açılır.
5- Bu ev güzel bir ev olup yakınında bahçe ve çeşme vardır. Evin içinde tatlı dilli ve büyük parmaklı bir adam vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
6- Bu evin yanında bir adam olup bu adam toprak işleri ile uğraşır. Bir de yıkılmış bir duvarı vardır. Beri tarafında ise yıkılmış, çukura doğru çöplük ve tuvaleti olan bir ev vardır. Evin içinde şişman bir kadın vardır. Evin kapısı batıya açılır.
7- Bu ev güney tarafı yıkılmış yan tarafı eski ve koy kenarında virene bir yerdir. Ahır gibi görünümü olup, baş aşağı durur şekildedir. Kapısı kuzeye açılır.
8- Bu evin yanında ateş olup aşçıya ve kasaba benzer bir et kokusu vardır. İşleri ateş ile ilgilidir. Bu evin yanında içinde kuşlar bulunan yüksek ve büyük bir ev de vardır. Evin içinde kumral ve hastalıklı bir kadın vardır. Evin kapısı güneye açılır.
9- Bu evin önü düz olup yanında ağaç ve su yolu vardır. Evin içinde bir çok erkekle evlenmiş yuvarlak yüzlü bir kadın vardır. Evin kapısı doğuya açılır.
10- Saraya benzeyen büyük bir evdir. İki tarafında kapı olup biri suya biri de karaya açılır. Evin içinde yanına kimsenin gidemediği büyük bir adam vardır. Ocakları çok olup çoğu zaman yüksek pencere önünde oturur. Kapısının biri batıya diğeri ise kuzeye açılır.
11- Bu ev bağ köşeğine benzeyen çok pencereli güzel yapılmış bahçe duvarı olan bir evdir. Bahçe duvarının üzerinde fesleğen ve çiçek saksısı vardır. Evin içerisinde ayıp nedir bilmez ve utanmaz bir kadın vardır. Evin kapısı kuzeye açılır.
12- Çömlekçi veya virane yeri gibi olup hayvan yerinde olan bu ev bir kaya üzerine yapılmıştır. Evin içerisinde ayağında kötü bir yara olan topal bir adam vardır. Bu adam yeşil boyalı ve dış tarafı yüksek bir yerden düşmüştür. Evin kapısı güneye açılır.
13- Kemerli ve çok güzel pencereleri olan bir evdir. Bu evin yakınında bir cami vardır. Bu evin sulu ve çok ağaçlı bir bahçesi vardır. Evin sahibi çok iyi bir insandır. Evin kapısı doğuya açılır.
14- Bu evin duvarı eğri eski ve bazı yerleri yıkılmış olup, evin yanında yağlı bir taş vardır. Evin içerisinde uzun boylu sarışın ve fahişe olan bir kadın vardır. Evin kapısı batıya bakar.
15- Bu ev büyük, güzel, boyalı ve kapısında kandil olan güzel bir konaktır. Evin içerisinde büyük bir adam vardır. Evin yeni kapısı olup kapının yanlarında fidanlar ve bir çok hayvanlar vardır. Pencelerinin önünde kuş vardır. Bu evin kapısı kuzeye açılır.
16- Bu ev uzun bir yol üzerinde, sokak içinde, önü açık ve basıktır. Evin yakınında ağaçlar olup duvarları alçaktır. Evin sahibi yolcuya veya hizmetkara benzer. Bu evin kapısı güneye açılır.

YÖNLERİ BULMAK
Bu bölüm remil atarak yönleri bulmak hakkındadır.
Remilde onuncu hane hangi dörtlüde tekrar olmuş ise izah edilen dört ve dördün katlarına bakılır.
Remilin 1-5-9 ve 13. şekilleri doğu tarafıdır.
Remilin 2-6-10 ve 14. şekilleri batı tarafıdır.
Remilin 3-7-11 ve 15 şekilleri kuzey tarafıdır.
Remilin 4-8-12 ve 16. şekilleri güney tarafıdır.
Birinci haneden çıkılıp şekillerin tekrar olduğu yerde aradığın yönü bulursun.
Doğu şekilleri;
Batı şekilleri;
Kuzey şekilleri;
Güney şekilleri;
Yön tayini için bu haritaye bakılır. Haritanın şekli budur;DEFİNENİN DERİNLİĞİNİ BİLMEK
Bu bölüm yer altında ne kadar define varsa derinliğini bilmek hakkındadır.
1- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki arşındır.
2- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
3- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dört arşındır.
4- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
5- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
6- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
7- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi kulaçtır
8- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki şere dir.
9- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır.
12- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır.
13- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dokuz arşındır.
14- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır.
15- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği beş arşındır.
16- Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği on arşındır.
Arzda define rahim gibidir. Onikinci hane definenin yerinin tespitinin delili olup rahimden dışarı gelendir. Sekizinci hanenin mütevellidi (hasıl olan, çıkan) onikinci hanedir.
Bunun için: Bu yerde define var mı yok mu? Bilmek istersen sekizinci ve onikinci haneye bakarsın. Eğer aşağıdaki şekiller varsa orada define vardır. Eğer bu şekiller yoksa define yoktur.
İzah edilen şekiller budur:

Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define önceden varmış fakat ele geçmiştir.
Sekizinci ve Onikinci hanede bu şekiller varsa define vardır.
Bu definenin üzerinde müvekkil olup olmadığını bilmek istersen; yedinci haneye bakarsın. Eğer şu şekiller; varsa müvekkil vardır.
Müvekkilin ne şekilde olduğunu bilmek istersen; Şu şekillerden anlarsın. Eğer bu şekiller varsa müvekkil yılan şeklindedir.
Eğer şu şekil varsa, müvekkil insan şeklindedir. Diğer şekiller varsa müvekkil yoktur.
Define için dört köşeli bir kağıdın her köşesine birer remil at ve bak. Sen! Anla...
Yukarıda gösterilen bu Cetveli Kebirden bir misal verelim ki, talib olanlara kolaylık olsun.
Örneğin: Yanına bir kişi geldi ve dediki,”Bana bir Remil at” O kişinin niyetine bu çıktı:Onbeşinci haneye kadar otuzaltı adet nokyayı Ferd bulduk. Birinci şeklin üstü zevc (Dişi) dir. Zevc cetveline bakarak altında oniki yi bulduk. Onikinci haneye baktık, bu şekli bulduk. Birinci hane ile onikinci haneyi çarptığımızda bu şekiller ortaya çıktı. Oda zevc olduğundan biz o gelen kişiye derizki; “Soranın sorusu devlet tarafından bir hizmet için sorulur” deriz. Hepsi buna benzetilerek bu minval üzere yapılır. Sen ! İyi Anla.
Şimdi gelelim büyük Cetvele ve adet vermenin usülü hakkındaki bilgiye; Remilin Ferd noktalarını alalım. Onaltıncı haneye kadar otuzsekiz adet oldu. Onaltı onaltı çıkardık, baki altı nokta kaldı. Altıncı haneye bakarak şu şekli bulduk. Soran kişiye: “Senin bu muradın yirmisekiz güne kadar olur “ diye söyleriz. Bu şekli üç hanede daha bulduk. Bazen onbir hane yolu olur. Örneğin: Hacet kapısı hangi hanede ise Cetvel üzerindeki şekli ilave edip çıkarırız.
Örneğin:İnsanı talip gösterelim.bu çıktı.Onaltı onaltı çıkardık. Baki onbeş kaldı. Onbeşinci (Mizan) haneye baktığımızda bu şekli gördük. Cetveli Kebirde (Büyük cetvel) adedi yüzon dokuz (119) dur. Diğer hanelere baktığımızda onikinci hanede sona ermiş adedi yüzondokuzdan (119) oniki çıkardık, yüzyedi kaldı. Soran kişiye: “Senin işin fenadır yüzyedi gün bu işi terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Örneğin: Diğer bir kişi için Remil attık.


bu çıktı. Otuzüç adet ferd bulduk. Onaltı onaltı çıkardık, baki bir kaldı. Birinci hanede bu şekli bulduk. Adedi Cetveli Kebirde Bir (1) dir. Bu soran kişiye; “Senin muradın bugün hasıl olur” deriz.
Örneğin: Ferd ve Zevc Cetvelinin usülünü gösterelim. Bir kişi geldi ve bu kişi için gizli bir Remil attık ;bu çıktı. Gizliyi çıkarmak için, onbeşinci haneye kadar Ferd noktalarını topladık. Toplam yirmiiki çıktı. Birinci haneye baktık, Ferd olduğu için, Ferd cetveline bakarak sekiz rakamını bulduk. Sekizinci haneye baktığımızda bu şekli bulduk. Zevc olduğu için, birinci hane ile sekizinci haneyi çarptık. Bu şekil çıktı. Biz o kişiye “Senin muradın kız veya sevgili ama terk etmen lazımdır” deriz. Çünkü delili şudurki; bu haneler hariçtir. Bu kızın kalbi başkasındadır. Hiçbir zaman o kişiyi sevmeyecektir. Soran kişi; “Kaç güne kadar terk etmem lazım” derse, Onaltıncı haneye varıncaya kadar yirmibeş adet Ferd buluruz. Onaltı adedi çıkarınca baki dokuz kalır. Dokuzuncu hanede bu şekli bulduk. Cetveli Kebirde bu şeklin karşılığı kırkaltı (46) dır. Biz soran kişiye; “Bu işi kırkaltı gün ertele veya terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır.
Ferd ve Zevc Cetvelleride budur:

REMİLİN GEZEGENLERE BAĞLANTISI
Remil şekillerinin gezegenlere, günlere ve gecelere bağlantısı şu tertip üzerinedir:
1.Zühal Günü Cumartesi gecesi Çarşamba.
2.Müşteri Günü Perşembe gecesi Pazartesi.
3.Merih Günü Salı gecesi Cumartesi.
4.Şems Günü Pazar gecesi Perşembe.
5.Zühre Günü Cuma gecesi Salı .
6.Utarid Günü Çarşamba gecesi Pazar.
7.Kamer Günü Pazartesi gecesi Cuma.
8.Zenbi re’s

İkinci bölüm olan Remil ilmi Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır.


İlmi remil fal ise, Hazreti Danyâl Aleyhisselam'a verilmesi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
basarmakicindua 12:29 24.05.20
İlk kez duyuyorum. Allah razı olsun. Bir şey daha öğrenmiş oldum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
reis80 11:09 22.06.20
Sabır ile ögrenilir lakin ehli biri ince ayrıntısını kadar ders vermeli
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 02:24 18.07.20
reis80 Nickli Üyeden Alıntı:
Sabır ile ögrenilir lakin ehli biri ince ayrıntısını kadar ders vermeli
Matematiksel işlemlere dayandığı için çokca sabır gerekiyor haklısınız.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havashavas 11:22 18.07.20
Güzel ama direk kisifen ögrenmekte fayda var okuyarak ogrenılmez uygulamalı olan hıc bır sey okuyarak ogrenılmez sadece okumakla kalınır..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ASAN 22:55 23.10.20
merhaba arkadaşlar
yukarıdaki yazıyı defalarca okudum,gözümden kaçan bir şey mi var diye ama ben bu belirtilen işaretlerin hiçbirini göremedim,mantık kurmaya çalıştım bildiklerime göre ama
bir türlü kendi yerlerini bulmadı.
Açıklamaların yanında hangi haneler olduğu belirtilmemiş.
ilginiz için teşekkür ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yok61 18:38 25.10.20
Cümleten Selamun Aleykum , Remil ilmi ile tanışalı yaklaşık 10 yıl oluyor.

Bu güne kadar baktığım remil lerin hiçbirisi beni yanıltmadı ! bu fal değildir , Gaybdan Allahın izni ile izin isteyip bilgi almaktır , işine gelen inanır gelmeyen inanmaz yoluna devam eder . . .

Bu remil ilmini öğrenmek için 3 ay kafa patlattım ve bu güne kadar kimseye bu bilgileri aktarmadım. ( Almak isteyen olmalı herşeyden önce , bencilliğimle alakası yok )

bu ilmi öğrenmek isteyip takılanlar varsa buraya yazarsa elimden geldiğince yardımcı olacağım ( bilgim dahilinde )
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
EmirKafKef 16:49 26.10.20
yok61 Nickli Üyeden Alıntı:
Cümleten Selamun Aleykum , Remil ilmi ile tanışalı yaklaşık 10 yıl oluyor.

Bu güne kadar baktığım remil lerin hiçbirisi beni yanıltmadı ! bu fal değildir , Gaybdan Allahın izni ile izin isteyip bilgi almaktır , işine gelen inanır gelmeyen inanmaz yoluna devam eder . . .

Bu remil ilmini öğrenmek için 3 ay kafa patlattım ve bu güne kadar kimseye bu bilgileri aktarmadım. ( Almak isteyen olmalı herşeyden önce , bencilliğimle alakası yok )

bu ilmi öğrenmek isteyip takılanlar varsa buraya yazarsa elimden geldiğince yardımcı olacağım ( bilgim dahilinde )
Aleyküm selam. Benim sorum olacakti da; ben herhangi bir hocadan el almadım bunu öğrensem yine uygulayabilir miyim bir de tehlikeli bir işmidir beni aşan işlerle uğraşmak istemem şimdiden teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nursenbbt 17:44 17.02.21
Birinci ... 5 6 7 8 9 10