Engelliler Dünyası

Engelli raporu vermeye yetkili bazı sağlık kuruluşları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Engelliler Dünyası>Engelli raporu vermeye yetkili bazı sağlık kuruluşları
SiLence 15:07 10.02.17
1. şişli etfal hastanesi

2. i.ü. cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi

3. çapa tıp fakültesi hastanesi

4. hacettepe üni. tıp fakültesi hastanesi

5. dışkapı ssk hastanesi

6. haydarpaşa numune hastanesi

7. kartal devlet hastanesi

çalışan engelliler için kanuni haklar kanununa göre istihdam oranları

(50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri için)

özel sektör özürlü çalıştırma oranı : %3

kamu sektörü özürlü çalıştırma oranı : %4

sakatların çalıştırılabileceği işler nelerdir?

kanuna göre belirli bir mesleği olanların meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. belirli mesleği olmayanlar sakatlık durumuna uygun kadrolarda çalıştırılmalıdır. sakatlar sakatlıklarını artırıcı veya ek sakatlık getirici işlerde çalıştırılmamalıdır. sakat memur çalıştırmak zorunda olan kurumlar çalışma yerlerini sakatlara göre düzenlemek ve çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçler temin etmek zorundadırlar.

engellilerin iş yerlerindeki hakları nelerdir?

bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan sakat işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek almak zorundadır.

bir işyerinde çalışırken iş kazası nedeniyle sakatlananların öncelik hakkı vardır. işveren bu işçisini sakat kadrosunda öncelikle çalıştırmakla yükümlüdür. çalıştığı işyerinde sakatlananlar durumlarını tescil için iş ve işçi bulma kurumuna başvururlar.

sakatlık dereceleri % 40’ın üstündeyken işe girip de daha sonra durumlarında bir iyileşme görülerek sakatlık dereceleri %40’ın altına düşenler sakat kadrosunda çalışmaya devam ederler.

bu hükümlere aykırı hareket eden sakat çalıştırmayan işverene çalıştırmadığı her özürlüeski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.071.69 ytl idari para cezası uygulanır.(2005 yılı için geçerlidir.)

çalışma talebinde bulunan engelli nereye başvurabilir?

işverenler çalıştırmak zorunda olduğu sakat kimseleri iş ve işçi bulma kurumu aracılığı ile sağlar. bu nedenle iş talebinde bulunanlar buraya başvurmalıdır.

iş ve işçi bulma kurumuna nasıl başvurulur?

işe girmek isteyen kişi öncelikle bulunduğu yerdeki iş ve işçi bulma kurumuna şahsen başvurmak zorundadır. başvuru için gereken belgeler şunlardır:

1. dört adet vesikalık fotoğraf

2. nüfus cüzdanı

3. varsa diploma

4. varsa mesleki durumunu gösterir bir bonservis veya sertifika (örneğin;daktilo kursunun sertifikası) kuruma başvuran engelli burada bir form doldurur ve hastaneye sevk kağıdı alır.

kurum başvuru sahibini sakatlık durumunu belgeleyecek sağlık kurulu raporu alması için bulunduğu yerdeki en yakın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk eder.

bu raporun alınması için gereken muayeneler ücretsiz yapılır.

muayene sonuçları tekrar sağlık kurulu bürosuna getirilir. haftada iki gün toplanan sağlık kurulu bu sonuçları değerlendirerek bir rapor hazırlar. üç kopya olarak hazırlanan raporlar-dan biri hastanede kalır. bir diğeri rapor sahibi tarafından iş ve işçi bulma kurumuna getiri-lir. bir kopyada kendinde kalır. iş ve işçi bulma kurumu vasıfları uygun olanları işe yerleştirir.

şehirlerarası nakil yapılabilir mi?

iş ve işçi bulma kurumuna yapılan başvuruların şehirlerarası nakli mümkündür. bir şehir-den başka bir şehre taşınmak durumunda kalanların taşındıkları ildeki kurum şubesine ya da bürolarından birine başvurarak naklini istemesi gerekir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
RvP 22:26 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up