Engelliler Dünyası

Engelli - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Engelliler Dünyası>Engelli
SiLence 15:49 10.02.17
Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar sakatlıklar (vücudun görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan engellerle karşılaşan kişi.Kavram Karmaşası (Sakat-Özürlü-Engelli)Her biri farklı anlam ifade etse de toplumun geneli tarafından aynı anlamdaynış gibi kullanılmaktadırlar. Oysa 'sakat' kelimesi vücudunda hasta veya eksik bir uzuv/organ olma halini (yani fizyoanatomik bir durumu)ve vücudun organını kaybetmesi durumunu ifade ederken 'engelli' kavramı günlük yaşama dair temel (eğitim ulaşım erişim vb) planlamalar yapılırken (herkesin göz önüne alınmaması sonucu) sakatların mağdur duruma düşürülmesini ifade eder. Bir başka ifadeyle herkesin kolayca yararlandığı( olumsuz) haklardan (toplu ulaşım eğitim kamu binalarından/hizmetlerinden vb.) yararlanamama durumunda sakatlığın değil engellenmişliğin/engelleyenin sorunsallaştırılması için 'engelli' kavramı yaratılmıştır.

Günümüz sosyal bilimlerinde konuyla ilgili iki ana bakış açısı vardır. Bunlardan biri Medikal Model diğeri ise Sosyal Model'dir. Medikal Model özürü olan bireye ya da sakat kişinin yaşantısına değil 'sakatlığa' odaklanır. Yani sakatlığı daha en baştan sorun olarak ele alır ve sakatlığı düzeltmeye çalışır. Sosyal Model'de ise sakatlık hali ikinci plana itilerek 'çevresel fiziksel mekansal koşullar toplumsal tutumlarla birlikte bireyi engelli kılmaktadır' denir. Yani Sosyal Model sakatlığı değil engellenme halini sorunsallaştırır ve o hali düzeltmeye uğraşır. Bir anlamıyla Sosyal Model Medikal Model'in antiaaai gibidir. Özürlülerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 10-16 Mayıs da Türkiye Sakatlar Haftası olarak belirlenmiştir.Engelli Hakları HareketiEngelli hakları kavramı engelli kişilerin yaşam seviyesini artırmayı amaçlar. Amerika'da 1970'lerde ortaya çıkıp başka ülkelere yayılan Bağımsız Yaşam (Independent Living) hareketi engelli kişilerin kendileri hakkındaki imajlarını örgütlenmelerini ve ülkelerinin toplumsal politikalarını etkilemiştir. Bu yönde mücadele veren bazı kişiler sağlıklı pek çok kişinin de hayatlarının bir noktasında kaza hastalık veya geç gelişen kalıtsal bir durumdan dolayı engelli duruma düşebileceğini hatırlatmak için "geçici olarak gücü kuvveti yerinde" (İngilizce temporarily able-bodied ) terimini kullanırlar.

Kalkınmış ülkelerde engellilikle ilgili gündemde artık engellilerin bakımının mali boyutu değil onların toplum hayatının her boyutuna katılıp katkıda bulunabilmesine olanak sağlama konusu vardır.

Şöyle de söylenebilir aslında: Dil yaşayan bir şeydir ya... Eskiden sakatlığın kendisi sorunken daha doğrusu toplumsal algı sakatlığı sorun olarak görüp onu düzeltmeye çalışırken şimdi sakatlığı olan kişilere bakış değişti. Bir anlamda sakatlar duruma el koyup “bizim sorunumuz sakat olmamız değil ayrımcılığa uğrayıp engellenmemiz” demeye başladı. Böyle olunca dil de ‘sakat’lıktan çıkıp engelli kılınma/olma halini sorun yapmak için ‘engelli’ diye dönüşmeye başladı. Yani evet biz sakatız ama sakatlığımızın "bir önemi yok" ve sakatlığımızın öne çıkarılmasını istemiyoruz. Çünkü bizim sorunumuz ellerimizin-ayaklarımızın-gözlerimizin olup olmaması değil bu farklılığı bahane eden toplumun bize karşı (bilerek ya da bilmeyerek) ayrımcı/ötekileştirici/dışlayıcı/engelleyici tutum takınmalarıdır. Bir anlamıyla 'engelli' demek topluma dönüp: “birileri rahat değil!” demek. Hatta toplumu harekete geçirmek... İşte çağdaş Engelli Hareketi bu bakışla ortaya çıkmış ve mücadelesini sürdürmeye de devam etmektedir..Engel GruplarıEngelliliğin çeşitli şekilleri olabilir. Bunlar şu şekilde kategorize edilebilir:

Fiziksel

Mobilite bozuklukları

Solunum bozuklukları

Duyusal

Görme bozuklukları

İşitme bozuklukları

Zihinsel

Duygusal bozukluklar

Sosyal bozukluklar

Kavramaya/Algıya ait

Öğrenme Bozuklukları

Dikkat yetersizlikleri/eksiklikleri

Dünya Sağlık Örgütü hastalık ve sakatlığın sonuçlarını sınıflandırmak için 2001 yılında İşlevsellik Sakatlık ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning Disability and Health) ile bu konuda standart bir dil oluşturup sağlık sorunlarını hem bireysel hem toplumsal düzeyde sınıflandırmaya başlamıştır.M.E.B. ve Özel Eğitim KurumlarıMilli Eğitim Bakanlığı (tüm öğrencilerin birarada olduğu Karma Eğitim veren okulların yanı sıra) aşağıda temel başlıkları sıralanan kurumlarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir.

Bu kurumlarla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz

- Görme Engelliler Okulları

- İşitme Engelliler İlköğretim Okulları

- İşitme Engelliler Meslek Liseleri

- Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları

- Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri

- Eğitilebilir Zihin Engelliler Okulları

- Öğretilebilir Zihin Engelliler Okulları

- Yetişkin Zihin Engelliler İş Eğitim Merkezleri

- Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri

- Kaynaştırmalı eğitim Okulları

- Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

- Hastane İlköğretim Okulları

- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)

- İlk öğretim okullarında özel sınıflar

Türkiye'de EngellilerEngellilerin engelsiz yaşama taleplerinin artması ve toplumun giderek bilinçlenmesine paralel olarak toplum hayatına katılmalarını kolaylaştıracak kanun yönetmelik ve kurumlar çoğalıp gelişmektedir. Türkiye Sakatlar Derneği toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek üzere çalışan başlıca kuruluştur sakat haklarına yönelik kanunların yürürlüğe girmesinde önemli rolü olmuştur. Bu kanunlardan bazıları şunlardır:

İş Kanunu orta boy işletmelere engelli işçilere uygun iş verme zorunluluğu getirir;

İl Özel İdaresi Kanunu özürlülerin oy kullanmasına yönelik kolaylıkları düzenler;

25369 sayılı yönetmelik işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerini belirtir.

İstanbul'da Bakırköy ve Kadıköy yerel yönetimleri engellilere yönelik hizmetler sunmaktadır.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu engellilerin spor faaliyetlerine katılmalarına önayak olan kuruluşlardır. Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Sağırlar Spor Kulübü Derneği de engellilerin spor faaliyetlerine olanak sağlayan kurumlar arasındadır.

Türkiye'de engellilere yardım amacıyla kurulmuş pek çok vakıf mevcuttur (Vakıf listesi).TıpTıpta fizik tedavi (fizyoterapi rehabilitasyon) sakatlıkların fiziksel yolla ortopedi de cerrahi yolla tedavisiyle ilgilenir. Biyomedikal mühendisliğin ilgi alanlarından biri sakatlar için proaaa tasarımıdır. Engelli kişilerin yapamadıkları işleri yapmalarına olanak sağlayan cihazlar Destek teknolojisinin konusudur. Faaliyet terapisi (occupational therapy ) engelli kişilere gündelik hayatlarını bağımsız bir şekilde yaşamaları için yetenekler kazandırır.Ünlü engellilerEngelli pek çok kişi gerekli desteğin sağlanması sayesinde topluma değerli katkılarda bulunmuştur. ABD başkanı Franklin D. Roosevelt fizikçi Stephen Hawking müzisyen Stevie Wonder yazar ve siyasi eylemci Hellen Keller örnek verilebilir. şarkıcı [(Metin Şentürk)] müzisyen [(Bethowen)]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Tuana 16:32 20.03.17
Emeğine saglıkkk
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 22:15 20.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up