Esmai idrisiyye

Erba-ın-i İdrissiye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Esmai idrisiyye>Erba-ın-i İdrissiye
yigido3358 08:45 12.03.17
Alfabemizde olmayan ( ق ) harfini q olarak yazdım kayyum değil qayyum gibi Böyle okuduğumuzda hata yapmamış oluruz. Cübbeli hocanın kitabından Arapça karşılığını Türkçe düzenledim.


Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve raziqahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir rafiy’a celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh*

Ya hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve beqaih* Ya qayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih vela yeuduhu* Ya vahıdül baqı evvela külli şey’in ve ahıruh* Ya daimü fe la fenae ve la zevale li mülkihi ve beqaih* Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih*

Ya barru fe la şey’e küfvüu yüdanihi ve la imkane li vasfih* Ya kebiru entellezi la tehtedil uqulü li vasfi azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyyüt tahiru min külli afetin bi qudsih* Ya kafiyel müvessiu lima haleqa min ataya fadlih* Ya negıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh*
Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma*Ya mennanü zül ıhsani qad amme küllel halaiqı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yequmü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya haliqa men fis semavati vel erdı ve küllün ileyhi meadüh* Ya rahıme külli sarıhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle celalihi ve mülkihi ve ızzih*

Ya mübdial bedaiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halqıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halqıh*Ya müide ma efnahü iza berazel halaiqu li da’vetihi min mehafetih* Ya hamidül fe’ali zel menni ala cemi’ı halqıhi bi lutfıh*Ya azizül meni’ul ğalibu ala emrihi fe la şey’e yüadilüh*

Ya qahiru zel batşiş şedid entellezi la yütaqqun tiqamüh* Ya qaribul müteali fevqa külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi feleqaz zulümati bi nurih* Ya alişşamihu fevqa külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya quddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazilühu min cemi’ı halqıhi*

Ya mübdiel beraya ve muıydeha ba’de fenaiha bi qudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in fel adlü emruhu ves sıdqu va’düh* Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle senaihi ve mecdih* Ya kerimel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adlüh*

Ya azimü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya qaribül mücibül müdani dune külli şey’in qurbuh* Ya acibes sanayiı fe la tentıqul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ve ne'a meih*Ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hine tenqatıu hileti*
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
SiLence 14:53 22.03.17
Teşekkürler. . .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
timur 13:58 05.04.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Benazir25 23:13 22.04.17
Güzel paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Beyefendi 21:05 13.05.17
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
ibrahimbayrak13 21:46 13.05.17
erbaini idrisye pdf si varmı eliniz de acaba
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Tinda 18:53 11.07.17
Allah razi olsun hocam bunu ne icin okuyoruz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
sibug 12:30 20.10.17
Güzel paylaşım.Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Rumeysa 16:40 29.10.17
Teşekkürler paylaşım için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Rumeysa 22:33 02.11.17
Bunun arabası varmı?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:erbaini, İdrissiye
1 2 3 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146