Esmai idrisiyye

Erba-ın-i İdrissiye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Esmai idrisiyye>Erba-ın-i İdrissiye
yigido3358 08:45 12.03.17
Alfabemizde olmayan ( ق ) harfini q olarak yazdım kayyum değil qayyum gibi Böyle okuduğumuzda hata yapmamış oluruz. Cübbeli hocanın kitabından Arapça karşılığını Türkçe düzenledim.


Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve raziqahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir rafiy’a celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh*

Ya hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve beqaih* Ya qayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih vela yeuduhu* Ya vahıdül baqı evvela külli şey’in ve ahıruh* Ya daimü fe la fenae ve la zevale li mülkihi ve beqaih* Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih*

Ya barru fe la şey’e küfvüu yüdanihi ve la imkane li vasfih* Ya kebiru entellezi la tehtedil uqulü li vasfi azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyyüt tahiru min külli afetin bi qudsih* Ya kafiyel müvessiu lima haleqa min ataya fadlih* Ya negıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh*
Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma*Ya mennanü zül ıhsani qad amme küllel halaiqı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yequmü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya haliqa men fis semavati vel erdı ve küllün ileyhi meadüh* Ya rahıme külli sarıhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle celalihi ve mülkihi ve ızzih*

Ya mübdial bedaiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halqıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halqıh*Ya müide ma efnahü iza berazel halaiqu li da’vetihi min mehafetih* Ya hamidül fe’ali zel menni ala cemi’ı halqıhi bi lutfıh*Ya azizül meni’ul ğalibu ala emrihi fe la şey’e yüadilüh*

Ya qahiru zel batşiş şedid entellezi la yütaqqun tiqamüh* Ya qaribul müteali fevqa külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi feleqaz zulümati bi nurih* Ya alişşamihu fevqa külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya quddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazilühu min cemi’ı halqıhi*

Ya mübdiel beraya ve muıydeha ba’de fenaiha bi qudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in fel adlü emruhu ves sıdqu va’düh* Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle senaihi ve mecdih* Ya kerimel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adlüh*

Ya azimü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya qaribül mücibül müdani dune külli şey’in qurbuh* Ya acibes sanayiı fe la tentıqul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ve ne'a meih*Ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hine tenqatıu hileti*

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 14:53 22.03.17
Teşekkürler. . .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
timur 13:58 05.04.17
Benazir25 23:13 22.04.17
Beyefendi 21:05 13.05.17
ibrahimbayrak13 21:46 13.05.17
erbaini idrisye pdf si varmı eliniz de acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tinda 18:53 11.07.17
Allah razi olsun hocam bunu ne icin okuyoruz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sibug 12:30 20.10.17
Güzel paylaşım.Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Rumeysa 16:40 29.10.17
Rumeysa 22:33 02.11.17
1 2 3