Esmalar

Er-Rahman İsm-i Celilesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Er-Rahman İsm-i Celilesi
ugi 09:04 03.07.19
KENZÜL HAVAS
51.
ER-RAHMAN İSM-i CELÎLESİ
1-Ya rahmân ism-i şerîfinin kırâet ve zikrine muvâza-
bat eden (devamlı bu ism-i şerîfi okuyan) her kim olursa olsun dünyada ve âhirette Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücûd Hazretlerinin lûtf u keremine mazhar olur.
2-Errahmân ism-i celili bir eşref ayda bir kap içerisine yazılıp yağnmur suyu ile bozularak kalbinde şekaveti olan
(sakîlik, haydutluk olan) kimseye içirilirse biiznillâhi teâlâ o kimsenin kalbinden şekavet zâil olur.
3-Rahmân isminin şu vefkını muvafık bir saatte yazıp üzerinde taşıyanı, her kim görürse kalbi ona meyleder, vefki taşıyan kimseye ardı arkası kesilmeyen ni'metler gelir.
Vefk-i şerîf budur:

4-Bu vefk-i şerîf temiz bir kâğıt üzerine yazılıp ve bir
suyun içine konularak o sudan ateşli hummaya müptelâ olmuş kimseye içirilirse biiznillâhi teâlâ o hastalıktan kurtulur.Attached: 20190703_090305.jpg (88.7 KB (Kilobyte)) 

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
ugi 09:13 03.07.19
HAVASUL KUR'AN
52.
5-Cuma günü ikindi namazından sonra kibleye karşı
oturup günes batıncaya kadar "Ya Allah, Ya Rahmân'" zik-
riyle meşgul olan ve güneşin batmasını müteâkip (günes battıktan sonra) Cenâb-ıAllah'tan hâcetini dileyen kimsenin murâdı ne ise Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücud Hazretleri o kimseye ihsân buyurur.
6- Bir kimsenin kalbini celb ve muhabbetini cezb et-
mek arzu edersen (kalbini kendine çekmek, sevgi ve muhabbetini kazanmak istersen) o şahsın ismini hurûf-u mukattaa ile (onun isminin harflerini tek tek olarak) bir kağıt yaz.Sonra"er-Rahmân" ism-i şerîfinin harfleri ile onu karıştır ve üzerine 774 defa ya Rahmân" oku, Cenâb-ı Allah'ın izni keremiyle matlûbun hâsıl olur.
7- Bu ism-i şerîfin hâdimi tarkıyaildir. "er-Rahmân"
ism-i celilini hâdiminin ismiyle beraber bir altın veya gümüş üzerine yazıp üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra 209 defa "ya Rahmân" ism-i şerîfini okumayı âdet edinen kimse Cenab-ı Allah'dan her ne murad ederse, her ne isterse Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücûd Hazretleri, o kimsenin muradını hâsıl eder.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 14:55 03.07.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

vefkin kodlaması yanlış büyük ihtimal genelde de yanlış veya eksik verirler.bilginize.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ugi 20:18 03.07.19
Bunu nasıl anladınız yanlışlık varsa düzeltiniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Bozkurt01 14:24 15.07.19
Doğrusunu bilen varsa paylaşırsa güzel olur
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 02:34 29.07.19
safranlamı yazılacak allahrazıolsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 05:31 29.07.19
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Okuyun faydası olur
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 22:39 28.08.19
Boa 01:19 25.10.19
Bu vefki ben yazıp geçen yıl boynumda taşımaya başladım. Gördüğüm kabuslar dan kurtuldum öncelikle. İşlerime de bereket geldi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi