Esmalar

Etvâr-ı Seb'a Dâireleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Etvâr-ı Seb'a Dâireleri
H3roglif 09:11 19.01.20
Birinci Dâire : Nefs-i Emmâre

Âyetle delîli : "ve mâ überriu nefsî inne'n-nefse le emmâretün bi's-sûi"
Zikri : Lâilâheillallah
Rütbesi : Efrâd
Makâmı : Îmân
Nûru : Mâvi
Müekkeli olan meleğin ismi : Hüsâmeddîn
Seyri : İlallâhi teâlâ
Âlemi : Âlem-i mülk
Mahâlli : Sadr
Vâridâtı : Şer'îat
Hâli : Meyl
Askerleri : Buhl, garaz, cehl, kibir, gadab, hased

İkinci Dâire : Nefs-i Levvâme

Âyetle Delîli : "velâ uksimu bi'n-nefsi'l-levvâme"
Zikri : Allah
Rütbesi : Nukebâ
Makâmı : İslâm
Nûru : Kırmızı
Müekkeli olan meleğin ismi : Necmeddîn
Seyri : Lillâhi teâlâ
Âlemi : Âlem-i melekût
Mahâlli : Kalb
Vâridâtı : Tarîkat
Hâli : Muhabbet
Askerleri : Heves, mekr, 'ucb, işret

Üçüncü Dâire : Nefs-i Mülhime

Âyetle Delîli : "fe elhemehâ fücûrehâ ve takvâhâ"
Zikri : Hû
Rütbesi : Nücebâ
Makâmı : Evliyâ
Nûru : Yeşil
Müekkeli olan meleğin ismi : Bedreddîn
Seyri : Ma'allâhi teâlâ
Âlemi : Âlem-i ceberût
Mahâlli : Sırr
Vâridâtı : Hakîkat
Hâli : Aşk
Askerleri : Sehâvet, kanâat, teslîm, tövbe, tevâzu

Dördüncü Dâire : Nefs-i Mutmainne

Âyetle Delîli : "yâ eyyetühe'n-nefsü'l-mutmainne"
Zikri : Hakk
Rütbesi : Nüdebâ
Makâmı : Şühedâ
Nûru : Beyaz
Müekkeli olan meleğin ismi : Şemseddîn
Seyri : Fillâhi teâlâ
Âlemi : Âlem-i lâhût
Mahâlli : Rûh
Vâridâtı : Ma'rifet
Hâli : Vuslat
Askerleri : Tevekkül, amel, telezzüz, ibâdet, şükür, rızâ

Ehlullaha göre bu dördüncü derece Hallâc-ı Mansûr'un derecesidir ki bu menzile eren dervîş için, Allâh yoluna cân ve baş vermek hiç gibidir...

Beşinci Dâire : Nefs-i Râdiyye

Âyetle Delîli : "irci'î ilâ rabbiki râdiyyeten..."
Zikri : Hayy
Rütbesi : Budelâ
Makâmı : Sıddîk
Nûru : Sarı
Müekkeli olan meleğin ismi : Nûreddîn
Seyri : 'Anillâhi teâlâ
Mahâlli : Sırru's-sırr
Vâridâtı : Kutbiyyet
Hâli : Fenâ
Askerleri : İhlâs, riyâzât, zikrullah, kerâmet

Altıncı Dâire : Nefs-i Merdiyye

Âyetle Delîli : "irci'î ilâ rabbiki râdiyyeten merdiyye"
Zikri : Kayyûm
Rütbesi : Evtâd
Makâmı : Ulu'l-azm enbiyâ
Nûru : Mor
Müekkeli olan meleğin ismi : Cemâleddin
Seyri : Billâhi teâlâ
Mahâlli : Hafî
Vâridâtı : Kurbiyyet
Hâli : Bekâ
Askerleri : Terk-i mâsivâ, marifetullah, tefekkür

Yedinci Dâire : Nefs-i Sâfiyye

Âyetle Delîli : "Ve's-sâffati saffâ"
Zikri : Kahhâr
Rütbesi : Gavs
Makâmı : Fahr-i Âlem Muhammed Mustafâ
Nûru : Siyah
Müekkeli olan meleğin ismi : Kemâleddin
Seyri : 'Alallâhi teâlâ
Mahâlli : Ahfâ
Vâridâtı : Ubudiyyet
Hâli : Fi'l-bekâ
Askerleri : Tevhîd, istiğrak, vecd


Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki :
Allah ile kul arasında yetmiş bin perde vardır...Bu perdeleri yırtmanın çâresi Cenâb-ı Hakk'ı şu yedi ismi ile zikretmekdir :
Lâilâheillallah
Allah

Hakk
Hayy
Kayyûm
Kahhâr
Her bir isim on bin kere tekrâr edilirse yetmiş bin yapar ve böylece yetmiş bin perde yırtılır...Bir seferde olmazsa bir daha bir daha tekrar edersin...Tıpkı birisinin içeride olduğunu bildiğimiz bir evin kapısını sürekli çalmak gibi...Birinci çalışımızda açılmazsa ikincide, ikincide açılmazsa üçüncüde veya daha sonraki çalışlarda açılacakdır...

Efendi Hazretlerinin zikir husûsunda kulağa küpe yapılacak tavsiyesi şudur :
Elin işinde olsun ama Hakk'ın ismi dilinde, muhabbeti gönlünde, cemâli gözünde olsun...
Efendi Hazretleri bazen de aynı hakîkati daha da özlü olarak "Dervîşin eli kârda, gönlü yârda olmalı" diyerek beyân buyururlardı...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
ruzgarulesma 00:47 16.02.20
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ys46 15:09 13.10.21
Paylaşımınız için teşekkür ederim bu esmaları hicazet almadanda çekebilirmiyiz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ys46 19:40 13.10.21
Bende bu zikre devam edeceğim inşaallah teşekkür ederim paylaşımınız için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi