Esmalar

Esmalarin ebcedi ve saatleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Esmalar>Esmalarin ebcedi ve saatleri
imas 13:16 14.03.22
ل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا

“ De ki: «Allah diye dua edin, Rahman diye dua edin, hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler O'na mahsustur». Ve namazında sesini pek ziyade kaldırma ve onu büsbütün de kısma ve bunun arasında bir yol talep et.” (İsra suresi 110. Ayet)

Ya Allâh ( 66 ) يا اللّٰه
Kâinatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah’tır.
Şems saatinde daima meşgul olan ve terk etmeyen nuru ilahiye ye kavuşur.
Cuma günü 1.000 defa okuyan Evliyalar arasına yazılır.

Ya Rahmân ( 298 ) يا رحمن
Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlûkatı kapsayandır.
Şems saatinde meşgul olan cümle muradına kavuşur.

Ya Rahîm ( 258 ) يا رحيم
Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükâfatlandıracak olandır.
Şems saatinde meşgul olanın ahiret muradı hâsıl olur. Zalimin üzerine okunsa zulmü kalkar.

Ya Melik ( 90 ) ياملك
Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.
Şems saatinde meşgul olana Allah'u Teâlâ seferde ve ikamet halinde güvende olur. Padişahların
bile meşgul olacağı velayet ihsan eder.

Ya Guddûs ( 170 ) ياقدوس
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.
Şems saatinde meşgul olanın sırları ifşa olunmaz ve gittiği yerlerde meclislerde hayır bulur.

Ya Selâm ( 131 ) ياسلام
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.
Şems saatinde meşgul olan kimse her türlü felaketten, suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve her türlü kaza ve beladan emin olur.

Ya Mu'min ( 136 ) يامؤمن
Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı vaadinde sadık olandır.
Zühre saatinde meşgul olan kimsenin kalbi nur ile dolar, dünyevi ve uhrevi hacetleri hâsıl olur. Düşmanlarına galip gelir.

Ya Muheymin ( 145 ) يامهيمن
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden evrenin bütün işlerini düzenleyen her şeyi gözetip koruyan insanları kontrol edip gözetleyendir.
Müşteri saatinden meşgul olanın konuşması etkileyici ve galip olur. Muradı hâsıl olur.
Hazreti Yunus batın halde bu esma ile meşgul olmuştur.

Ya Azîz ( 94 ) ياعزيز
İzzet sahibi mağlup edilmesi imkânsız olan her şeye galip olandır.
Merih saatinde meşgul olan ulular katında izzet bulur. Düşmanlarına galip olur ve her yerde itibar bulur. Bu isim kahır, lütuf ve tesiri toplayan bir isimdir.

Ya Cebbar ( 206 ) ياجبار
Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan kırık kalpleri onaran dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir
Merih saatinde meşgul olan zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine galip olur.

Ya Mutekebbir ( 662 ) يامتكبر
Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.
Müşteri saatinde meşgul olan kimse üst makamlarda ve devlet reislerinin karşısında sözü tesirli olur.

Ya Hâlig ( 731 ) ياخالق
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.
Şems saatinde meşgul olan kimse Allah’u Teâlâ o kimseye ahirette saltanat verir.

Ya Bâriu ( 213 ) يابارئ
Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.
Şems saatinde meşgul olan kimseden gam ve keder kalkar.

Ya Musavvir ( 336 ) يامصور
Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.
Her kim bu esma ile kamer saatinde meşgul olsa Allah’u Teâlâ o kimseye çocuk nasip eder.

Ya Ğaffâr ( 1281 ) ياغفار
Kullarının günahını örten mağfireti bol günahları çokça bağışlayandır.
Zühre saatinde meşgul olsa büyüklerin ve zalimlerin hışmından emin olur.

Ya Gahhâr ( 306 ) ياقهار
Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hâkim olandır.
Merih saatinde meşgul olan mazlumlar, zalimlere galip gelir. Kahır için asla okunmamalıdır.

Ya Vehhâb ( 14 ) ياوهاب
Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayandır.
Her saatte meşgul olsa hatta 5 vakitte daima zikretmiş olsa dünya darlığı görmez.

Ya Rezzâg ( 308 ) يارزاق
Bütün mahlûkatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.
Zühre saatinde meşgul olan malını tahsil eder ve dünyalık kapısı açılır.

Ya Fettâh ( 489 ) يافتاح
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.
Utarit saatinde meşgul olsa her muradı hâsıl olur.

Ya Alîm ( 150 ) ياعليم
Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.
Müşteri saatinde meşgul olanın düşmanları pare pare olur. Ayrıca kalp tesiri içindir.

Ya Gâbız ( 903 ) ياقابض
Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.
Müşteri saatinde meşgul olan yarını bulur ve muradına erer. Büyük tesiri vardır. Bu isme devam edenin ahbabı çok olur. Terk edilse bir şey olmaz.

Ya Bâsıt ( 72 ) ياباسط
Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.
Zühre saatinde meşgul olan dünyanın esiri olmaktan vaz geçer.

Ya Hâfız ( 1481 ) ياخافض
Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan dereceleri düşürendir
Kahriye olan isimlerdendir. Zühre saatinde meşgul olsa düşmana galip gelir. Muradı hâsıl olur.

Ya Râfi'u ( 351 ) يارافع
Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten izzet ve şeref bahşedendir.
Şems saatinde meşgul olsa eşinin kalbini kendine çekmekte gayet kuvvetli bir isimdir.

Ya Mu'izz ( 117 ) يامعز
İzzet ve şeref veren aziz kılandır
Şems saatinde meşgul olan saadet bulur.

Ya Muzill ( 770 ) يامذل
Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.
Merih saatinde meşgul olan düşmanlarından kurtulur ve selamet bulur.

Ya Semî’ ( 180 ) ياسميع
İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten kullarının niyazını kabul edendir.
Müşteri saatinde meşgul olsa devlettir. Matlup ve matlubun muradı ve hayrı hâsıl olur.

Ya Basîr ( 302 ) يابصير
Her şeyi hakkıyla görendir.
Şems saatinde meşgul olsa büyük tesiri vardır. Hanımının kalbini kazanmaz için Kamer saatinde okunur.

Ya Hakem ( 68 ) ياحكم
Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.

Ya Adl ( 104 ) ياعدل
Son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.
Şems saatinde meşgul olsa talihi güzel ve açık olur.

Ya Latîf ( 129 ) يالطيف
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen lütuf ve ihsan sahibi olandır.
Zühre saatinde yapanın dileği kabul olur.

Ya Habîr ( 812 ) ياخبير
Her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.
Erkek ise Şems saatinde bayan ise Kamer saatinde meşgul olması lazım gelmektedir.

Ya Halîm ( 88 ) ياحليم
Yumuşak davranan Hilmi çok olan ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olan için imanlı ölmeye ve kabir azabından korunmaya vesile olur. Günün erken saatlerinde meşgul olunsa zalimlerin, fesatçıların ve yavuz düşmanların perişan olmasına sebeptir. Hazreti Musa (aleyhisselam) firavunun yanına vardığında bunu okumuştur.

Ya Azîm ( 1020 ) ياعظيم
Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır.
Utarit saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ o kimseyi korktuklarından emin, umduklarına nail eder.

Ya Gafûr ( 1286 ) ياغفور
Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa Hak Teâlâ’nın affına mazhar olunmaya sebeptir.

Ya Şekûr ( 526 ) ياشكور
Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren az iyiliğe çok mükâfat verendir.
Müşteri ve şems saatinde meşgul olan kişinin muradı hâsıl olur. Bu padişahlarında virdidir.
Bu ümmetin uluları da bu isim ile meşgul olmuşlardır. Zühre saatinde, bayanlar okur ayrıca zalimlerin şerrinden emin olmak için okunur.

Ya Aliyy ( 110 ) ياعلى
İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa ululardan olmaya sebeptir. Lakin hiç terk edilmemelidir.

Ya Kebîr ( 232 ) ياكبير
Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.
Müşteri saatinde meşgul olunur. Devlet adamlarının karşısında haceti kabul olur.

Ya Hafîz ( 998 ) ياحفيظ
Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.
Şems saatinde meşgul olunur. Hasta üzerine okunsa sıhhat bulur. Hasta kendisine de okuyabilir. Yaun gibi hastalıklara da iyidir.

Ya Mugît ( 550 ) يامقيت
Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların gıdasını veren her şeyi koruyan.
Şems saatinde meşgul olan kimsenin rızkı bollaşır ve Allah’u Teâlâ o kimseye ikramda bulunur.

Ya Hasîb ( 80 ) ياحسيب
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen. Mahlûkatına kâfi olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa tesir etmeye istidat kazanır.

Ya Celîl ( 73 ) ياجليل
Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa hevadan ve nefisten kesilir.

Ya Kerîm ( 270 ) ياكريم
Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip keremi bol ve sonsuz olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa gamları def olur, malı ziyade artar. Bayanlar için gayet kuvvetlidir. Erkek için müşteri saatinde meşgul olmak gereklidir. Zühre’de devam eden hakka karşı hatalardan arınır.

Ya Ragîb ( 312 ) يارقيب
Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.
Zühre saatinde meşgul olmak saadeti kazandırır. Muradının hâsıl olmasına vesile olur.

Ya Mucîb ( 55 ) يامجيب
Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.
Müşteri saatinde meşgul olunsa muradına kavuşur. Her gün devam etmek gerekmektedir.

Ya Vâsi' ( 137 ) ياواسع
Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.
Zuhal de meşgul olunsa isteği olur. Gam ve kederden kurtulur.

Ya Hakîm ( 78 ) ياحكيم
Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.
Şems saatinde meşgul olan cümle ulema makamına ulaşır. Bayanlara tesir için Zuhal ve kamer saatinde meşgul olunur. Erkeklere tesir için müşteri saatinde okunur. Hasta üzerine okunduğunda Allah’ın izniyle şifa bulur.

Ya Vedûd ( 20 ) ياودود
Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır.
Kamer saatinde bayanları tesir için okunur. Okunanın kalbi okuyanın sevgisiyle dolar.

Ya Mecîd ( 57 ) يامجيد
Şanı şerefi çok üstün olan lütuf ve keremi bol olandır.
Zühre saatine meşgul olanın Cenabı Haktan dünyalık ve ahretlik istekleri kabul olur.

Ya Bâ'is ( 573 ) ياباعث
Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran mahşerde toplayandır.
Şems saatinde meşgul olan Lütfu ilahiye ye mazhar olur ve her işte muvaffak olur.

Ya Şehîd ( 319 ) ياشهيد
Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan her şeyi gözetleyip bilendir.
Müşteri saatinde meşgul olmak en uygunudur. Düşman elinden emin olur.

Ya Hakk ( 108 ) ياحق
Vacibu’l vücut olan varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve ulûhiyeti gerçek olandır.
Zühre saatinde meşgul olan kimsenin eşiyle olan muhabbeti artar.

Ya Vekîl ( 66 ) ياوكيل
Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır.
Zühre saatinde bayan için meşgul olunur. Erkek için müşteri saatinde olunmak harareti arttırır. Gaflet olunmasın.

Ya Gavîyy ( 117 ) ياقوى
Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.
Merih saatinde meşgul olmak fethe sebeptir. Akşemsettin Hazretlerinin virdidir. İstanbul’ un fethinde bu isim ile meşgul olunmuştur. Ayrıca cennet mekân Fatih Sultan Mehmet’e de bu zikri öğretti. O’ da fethinde bu esma ile meşgul oldu.

Ya Metîn ( 500 ) يامتين
Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.
Zühre saatinde meşgul olan düşmanlarına galip gelir.

Ya Velî ( 46 ) ياولى
Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.
Merih saatinde okunsa eşi itaatkâr olur.

Ya Hamîd ( 68 ) ياحميد
Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.
Müşteri saatinde okunsa ahlakında ve fiillerinde övülmesine vesile olur.

Ya Muhsî ( 148 ) يامحصى
Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.
Şems saatinde okunsa hafızası ve zekâsı artar, unutkanlık kalkar.

Ya Mubdî ( 56 ) يامبدئ
Mahlûkatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.
Müşteri saatinde okunsa okuyanın istekleri rüyasında gösterilir.

Ya Mu'îd ( 124 ) يامعيد
Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölüleri diriltendir
Utarit saatinde meşgul olunsa kaybettiği şey mutlaka bir gün kendisine döner.

Ya Muhyî ( 68 ) يامحيى
İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.
Zühre saatinde meşgul olunsa haksız yere hapis ise hapisten kurtulur.

Ya Mumît ( 490 ) يامميت
Mahlûkatın ölümünü yaratan ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.
Merih saatinde meşgul olunsa kötü niyetli insanların şerrinden uzak olur.

Ya Hayy ( 18 ) ياحى
Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.
Şems saatinde meşgul olunsa hastanın üzerine okunsa hasta şifa bulur.

Ya Gayyûm ( 156 ) ياقيوم
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kâinatı yöneten en yüce varlık demektir
Müşteri saatinde meşgul olunsa dünyada ve dünyanın dışında olan bazı şeylerden haberdar edilir.

Ya Vâcid ( 14 ) ياواجد
İstediğini istediği vakit bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.
Zühre saatinde meşgul olunsa kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olur.

Ya Macid ( 48 ) ياماجد
Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.
Zühre saatinde meşgul olunsa ebedi mutluluğa erer.

Ya Vâhid ( 19) ياواحد
Tek zatında sıfatlarında isimlerinde ef’alinde ortağı ve benzeri olmayandır.
Merih saatinde meşgul olunsa sevdiğine kavuşur.

Ya Ehad ( 13 ) يا احد
Tek olan, kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan.
Merih saatinde meşgul olunsa nefsani arzularını bırakır ve Allah’u Teâl⠒ya kavuşur.

Ya Samed ( 134 ) ياصمد
Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Müşteri saatinde meşgul olunsa her türlü ihtiyacına cevap verilir.

Ya Gâdir ( 305 ) ياقادر
İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa her işinde başarıya ulaşır.

Ya Mugtedir ( 744 ) يامقتدر
Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.
Şems saatinde meşgul olunsa insanlar arasında saygınlık kazanır.

Ya Mugaddim ( 184 ) يامقدم
İstediğini öne alandır.
Zühal saatinde meşgul olunsa makam ve mevki sahibi olur.

Ya Mu'ahhir ( 846 ) يامؤخر
İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.
Zühal saatinde okunsa işlerinde başarılı olur.

Ya Evvel ( 37 ) يااول
Her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.
Şems saatinde meşgul olanın ihtiyaçları giderilir.

Ya Ahir ( 801 ) ياآخر
Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.
Merih saatinde meşgul olunsa zorba ve zalim ıslah olur.

Ya Zâhir ( 1106 ) ياظاهر
Varlığı sayısız delillerle açık olandır.
Zühal vaktinde meşgul olunsa öfkesi giderilir ve latif bir insan olur.

Ya Bâtın ( 62 ) ياباطن
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.
Ay saatinde okunsa gönül gözü açılır.

Ya Vâlî ( 47 ) ياوالى
Bu muazzam kâinatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.
Şems saatinde meşgul olunsa düşmanlarıyla dost olur.

Ya Müta'âlî ( 551 ) يامتعالى
Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Zühal saatinde meşgul olunsa kısa sürede yüksek makamlara ulaşır.

Ya Berru ( 202 ) يابر
Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa ihtiyaçlarını gidermek için düşmanı bile ayağına gelir.

Ya Tevvâb ( 409 ) ياتواب
Kullarını tövbeye teşvik edip tövbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.
Müşteri saatinde okunsa Allah’u Teâlâ mağfiret eder.

Ya Muntagim ( 630 ) يامنتقم
Günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.
Merih saatinde okunsa kimse o kişiye zarar veremez.

Ya Afuvvu ( 156 ) ياعفو
İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.
Şems saatinde okunsa vesveseden kurtulur.

Ya Ra'ûf ( 286 ) يارؤف
Merhamet edici pek şefkatlidir.
Utarit saatinde meşgul olan kimse latif ve yumuşak huylu olur.

Ya Maliku'l-Mülk ( 212 ) يامالك الملك
Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.
Utarit saatinde meşgul olunsa kaza, bela ve felaketlerden uzak olur.

Ya ZulCelâli vel İkram ( 1098 ) ياذالجلال والاكرام
Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lütuf sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa şan ve şöhret sahibi olur.

Ya Mugsıd ( 209 ) يامقسط
Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa borcundan kurtulur.

Ya Câmi' ( 114 ) ياجامع
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa isteklerine kavuşur.

Ya Ğaniyyu ( 1060 ) ياغنى
Hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa iki cihanda zengin olur.

Ya Muğnî ( 1100 ) يامغنى
Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa maddi sıkıntı çekmez.

Ya Mâni' ( 161 ) يامانع
Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.
Şems saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ’nın himayesine girer.

Ya Dârr ( 1001 ) ياضار
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.
Merih saatinde meşgul olunsa düşmanlarından emin olur.

Ya Nâfi' ( 201 ) يانافع
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.
Zühre saatinde okunsa kazancı bereketli olur.

Ya Nûr ( 256 ) يانور
Âlemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır.
Erkekler şems saatinde, hanımlar Zühre ve ay saatinde meşgul olsa üzüntü ve kuruntulardan kurtulur.

Ya Hâdî ( 20 ) ياهادى
Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır.
Şems saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ gizli ve açık lütuflar ikram eder.

Ya Bedî' ( 86 ) يابديع
Örneksiz misalsiz hayret verici âlemler yaratandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa zengin olur.

Ya Bâgî ( 113 ) ياباقى
Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa dilediğine kavuşur.

Ya Vâris ( 707 ) ياوارث
Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir.
Müşteri saatinde okunsa Allah’u Teala bol bol ihsanda bulunur.

Ya Raşîd ( 514 ) يارشيد
Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösterendir.
Şems saatinde meşgul olunur. Hazreti Süleyman’ın virtlerindendir ve Allah dostları da bu isme önem vermişlerdir.

Ya Sabûr ( 298 ) ياصبور
Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belirli bir müddet tehir eden.
Şems saatinde meşgul olunsa sabır anahtarı kendisine verilir.

Her ayın kendine has nasih günleri vardır. Bu günlerde çocuk doğsa ömrü az olur ve hayırsız olur. Ağaç dikilse kurur. Dilek dilense kabul olmaz. Her ne iş yapılırsa yapılsın hayırsız olur. Başarıya ulaşmaz. Hazreti Musa aleyhisselamdan rivayet olunmuştur.


؎ Muharrem ayını 3' ü ve 7' si

؎ Safer ayının 1' i ve 2' si

؎ Rabul Evvel ayının 2' si ve 5' i

؎ Rebul Ahir ayının 2' si ve 10' u

؎ Cemaziyel Evvel ayının 1' i ve 3' ü

؎ Cemaziyel Ahir ayının 1' i ve 5' i

؎ Recep ayının 1' i ve 5' i

؎ Şaban ayının 2' si ve 7' si

؎ Ramazan ayının 1' i ve 10' u

؎ Şevval ayının 6'sı ve 20'si

؎ Zilkade ayının 8' i ve 10' u

؎ Zilhicce ayının 11' i ve 19' u
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
beyazalim 14:18 14.03.22
Anlaşılır güzel bir yazı oldu hocam elinize sağlık Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Usmanaga 23:16 24.03.22
Bu paylaşıma denk geldiğim iyi oldu bir de kendi esmamı doğru hesaplayabileceğim site buldum mu tamamdır Emeğinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kgumus 11:05 12.04.22
Rabbim her nefes alıştı kelamını güzel nidalarını yüreğimize ruhumuza nakşetsin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kgumus 11:10 12.04.22
Hemen oğlumun doğduğu yılın gününe baktım. Aciz kulum işte. Rabbim eksiklerimi sen tamamla
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
baser34 04:28 30.05.22
imas Nickli Üyeden Alıntı:
ل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا

“ De ki: «Allah diye dua edin, Rahman diye dua edin, hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler O'na mahsustur». Ve namazında sesini pek ziyade kaldırma ve onu büsbütün de kısma ve bunun arasında bir yol talep et.” (İsra suresi 110. Ayet)

Ya Allâh ( 66 ) يا اللّٰه
Kâinatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah’tır.
Şems saatinde daima meşgul olan ve terk etmeyen nuru ilahiye ye kavuşur.
Cuma günü 1.000 defa okuyan Evliyalar arasına yazılır.

Ya Rahmân ( 298 ) يا رحمن
Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlûkatı kapsayandır.
Şems saatinde meşgul olan cümle muradına kavuşur.

Ya Rahîm ( 258 ) يا رحيم
Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükâfatlandıracak olandır.
Şems saatinde meşgul olanın ahiret muradı hâsıl olur. Zalimin üzerine okunsa zulmü kalkar.

Ya Melik ( 90 ) ياملك
Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.
Şems saatinde meşgul olana Allah'u Teâlâ seferde ve ikamet halinde güvende olur. Padişahların
bile meşgul olacağı velayet ihsan eder.

Ya Guddûs ( 170 ) ياقدوس
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.
Şems saatinde meşgul olanın sırları ifşa olunmaz ve gittiği yerlerde meclislerde hayır bulur.

Ya Selâm ( 131 ) ياسلام
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.
Şems saatinde meşgul olan kimse her türlü felaketten, suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve her türlü kaza ve beladan emin olur.

Ya Mu'min ( 136 ) يامؤمن
Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı vaadinde sadık olandır.
Zühre saatinde meşgul olan kimsenin kalbi nur ile dolar, dünyevi ve uhrevi hacetleri hâsıl olur. Düşmanlarına galip gelir.

Ya Muheymin ( 145 ) يامهيمن
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden evrenin bütün işlerini düzenleyen her şeyi gözetip koruyan insanları kontrol edip gözetleyendir.
Müşteri saatinden meşgul olanın konuşması etkileyici ve galip olur. Muradı hâsıl olur.
Hazreti Yunus batın halde bu esma ile meşgul olmuştur.

Ya Azîz ( 94 ) ياعزيز
İzzet sahibi mağlup edilmesi imkânsız olan her şeye galip olandır.
Merih saatinde meşgul olan ulular katında izzet bulur. Düşmanlarına galip olur ve her yerde itibar bulur. Bu isim kahır, lütuf ve tesiri toplayan bir isimdir.

Ya Cebbar ( 206 ) ياجبار
Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan kırık kalpleri onaran dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir
Merih saatinde meşgul olan zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine galip olur.

Ya Mutekebbir ( 662 ) يامتكبر
Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.
Müşteri saatinde meşgul olan kimse üst makamlarda ve devlet reislerinin karşısında sözü tesirli olur.

Ya Hâlig ( 731 ) ياخالق
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.
Şems saatinde meşgul olan kimse Allah’u Teâlâ o kimseye ahirette saltanat verir.

Ya Bâriu ( 213 ) يابارئ
Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.
Şems saatinde meşgul olan kimseden gam ve keder kalkar.

Ya Musavvir ( 336 ) يامصور
Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.
Her kim bu esma ile kamer saatinde meşgul olsa Allah’u Teâlâ o kimseye çocuk nasip eder.

Ya Ğaffâr ( 1281 ) ياغفار
Kullarının günahını örten mağfireti bol günahları çokça bağışlayandır.
Zühre saatinde meşgul olsa büyüklerin ve zalimlerin hışmından emin olur.

Ya Gahhâr ( 306 ) ياقهار
Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hâkim olandır.
Merih saatinde meşgul olan mazlumlar, zalimlere galip gelir. Kahır için asla okunmamalıdır.

Ya Vehhâb ( 14 ) ياوهاب
Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayandır.
Her saatte meşgul olsa hatta 5 vakitte daima zikretmiş olsa dünya darlığı görmez.

Ya Rezzâg ( 308 ) يارزاق
Bütün mahlûkatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.
Zühre saatinde meşgul olan malını tahsil eder ve dünyalık kapısı açılır.

Ya Fettâh ( 489 ) يافتاح
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.
Utarit saatinde meşgul olsa her muradı hâsıl olur.

Ya Alîm ( 150 ) ياعليم
Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.
Müşteri saatinde meşgul olanın düşmanları pare pare olur. Ayrıca kalp tesiri içindir.

Ya Gâbız ( 903 ) ياقابض
Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.
Müşteri saatinde meşgul olan yarını bulur ve muradına erer. Büyük tesiri vardır. Bu isme devam edenin ahbabı çok olur. Terk edilse bir şey olmaz.

Ya Bâsıt ( 72 ) ياباسط
Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.
Zühre saatinde meşgul olan dünyanın esiri olmaktan vaz geçer.

Ya Hâfız ( 1481 ) ياخافض
Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan dereceleri düşürendir
Kahriye olan isimlerdendir. Zühre saatinde meşgul olsa düşmana galip gelir. Muradı hâsıl olur.

Ya Râfi'u ( 351 ) يارافع
Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten izzet ve şeref bahşedendir.
Şems saatinde meşgul olsa eşinin kalbini kendine çekmekte gayet kuvvetli bir isimdir.

Ya Mu'izz ( 117 ) يامعز
İzzet ve şeref veren aziz kılandır
Şems saatinde meşgul olan saadet bulur.

Ya Muzill ( 770 ) يامذل
Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.
Merih saatinde meşgul olan düşmanlarından kurtulur ve selamet bulur.

Ya Semî’ ( 180 ) ياسميع
İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten kullarının niyazını kabul edendir.
Müşteri saatinde meşgul olsa devlettir. Matlup ve matlubun muradı ve hayrı hâsıl olur.

Ya Basîr ( 302 ) يابصير
Her şeyi hakkıyla görendir.
Şems saatinde meşgul olsa büyük tesiri vardır. Hanımının kalbini kazanmaz için Kamer saatinde okunur.

Ya Hakem ( 68 ) ياحكم
Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.

Ya Adl ( 104 ) ياعدل
Son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.
Şems saatinde meşgul olsa talihi güzel ve açık olur.

Ya Latîf ( 129 ) يالطيف
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen lütuf ve ihsan sahibi olandır.
Zühre saatinde yapanın dileği kabul olur.

Ya Habîr ( 812 ) ياخبير
Her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.
Erkek ise Şems saatinde bayan ise Kamer saatinde meşgul olması lazım gelmektedir.

Ya Halîm ( 88 ) ياحليم
Yumuşak davranan Hilmi çok olan ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olan için imanlı ölmeye ve kabir azabından korunmaya vesile olur. Günün erken saatlerinde meşgul olunsa zalimlerin, fesatçıların ve yavuz düşmanların perişan olmasına sebeptir. Hazreti Musa (aleyhisselam) firavunun yanına vardığında bunu okumuştur.

Ya Azîm ( 1020 ) ياعظيم
Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır.
Utarit saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ o kimseyi korktuklarından emin, umduklarına nail eder.

Ya Gafûr ( 1286 ) ياغفور
Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa Hak Teâlâ’nın affına mazhar olunmaya sebeptir.

Ya Şekûr ( 526 ) ياشكور
Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren az iyiliğe çok mükâfat verendir.
Müşteri ve şems saatinde meşgul olan kişinin muradı hâsıl olur. Bu padişahlarında virdidir.
Bu ümmetin uluları da bu isim ile meşgul olmuşlardır. Zühre saatinde, bayanlar okur ayrıca zalimlerin şerrinden emin olmak için okunur.

Ya Aliyy ( 110 ) ياعلى
İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa ululardan olmaya sebeptir. Lakin hiç terk edilmemelidir.

Ya Kebîr ( 232 ) ياكبير
Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.
Müşteri saatinde meşgul olunur. Devlet adamlarının karşısında haceti kabul olur.

Ya Hafîz ( 998 ) ياحفيظ
Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.
Şems saatinde meşgul olunur. Hasta üzerine okunsa sıhhat bulur. Hasta kendisine de okuyabilir. Yaun gibi hastalıklara da iyidir.

Ya Mugît ( 550 ) يامقيت
Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların gıdasını veren her şeyi koruyan.
Şems saatinde meşgul olan kimsenin rızkı bollaşır ve Allah’u Teâlâ o kimseye ikramda bulunur.

Ya Hasîb ( 80 ) ياحسيب
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen. Mahlûkatına kâfi olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa tesir etmeye istidat kazanır.

Ya Celîl ( 73 ) ياجليل
Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa hevadan ve nefisten kesilir.

Ya Kerîm ( 270 ) ياكريم
Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip keremi bol ve sonsuz olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa gamları def olur, malı ziyade artar. Bayanlar için gayet kuvvetlidir. Erkek için müşteri saatinde meşgul olmak gereklidir. Zühre’de devam eden hakka karşı hatalardan arınır.

Ya Ragîb ( 312 ) يارقيب
Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.
Zühre saatinde meşgul olmak saadeti kazandırır. Muradının hâsıl olmasına vesile olur.

Ya Mucîb ( 55 ) يامجيب
Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.
Müşteri saatinde meşgul olunsa muradına kavuşur. Her gün devam etmek gerekmektedir.

Ya Vâsi' ( 137 ) ياواسع
Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.
Zuhal de meşgul olunsa isteği olur. Gam ve kederden kurtulur.

Ya Hakîm ( 78 ) ياحكيم
Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.
Şems saatinde meşgul olan cümle ulema makamına ulaşır. Bayanlara tesir için Zuhal ve kamer saatinde meşgul olunur. Erkeklere tesir için müşteri saatinde okunur. Hasta üzerine okunduğunda Allah’ın izniyle şifa bulur.

Ya Vedûd ( 20 ) ياودود
Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır.
Kamer saatinde bayanları tesir için okunur. Okunanın kalbi okuyanın sevgisiyle dolar.

Ya Mecîd ( 57 ) يامجيد
Şanı şerefi çok üstün olan lütuf ve keremi bol olandır.
Zühre saatine meşgul olanın Cenabı Haktan dünyalık ve ahretlik istekleri kabul olur.

Ya Bâ'is ( 573 ) ياباعث
Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran mahşerde toplayandır.
Şems saatinde meşgul olan Lütfu ilahiye ye mazhar olur ve her işte muvaffak olur.

Ya Şehîd ( 319 ) ياشهيد
Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan her şeyi gözetleyip bilendir.
Müşteri saatinde meşgul olmak en uygunudur. Düşman elinden emin olur.

Ya Hakk ( 108 ) ياحق
Vacibu’l vücut olan varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve ulûhiyeti gerçek olandır.
Zühre saatinde meşgul olan kimsenin eşiyle olan muhabbeti artar.

Ya Vekîl ( 66 ) ياوكيل
Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır.
Zühre saatinde bayan için meşgul olunur. Erkek için müşteri saatinde olunmak harareti arttırır. Gaflet olunmasın.

Ya Gavîyy ( 117 ) ياقوى
Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.
Merih saatinde meşgul olmak fethe sebeptir. Akşemsettin Hazretlerinin virdidir. İstanbul’ un fethinde bu isim ile meşgul olunmuştur. Ayrıca cennet mekân Fatih Sultan Mehmet’e de bu zikri öğretti. O’ da fethinde bu esma ile meşgul oldu.

Ya Metîn ( 500 ) يامتين
Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.
Zühre saatinde meşgul olan düşmanlarına galip gelir.

Ya Velî ( 46 ) ياولى
Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.
Merih saatinde okunsa eşi itaatkâr olur.

Ya Hamîd ( 68 ) ياحميد
Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.
Müşteri saatinde okunsa ahlakında ve fiillerinde övülmesine vesile olur.

Ya Muhsî ( 148 ) يامحصى
Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.
Şems saatinde okunsa hafızası ve zekâsı artar, unutkanlık kalkar.

Ya Mubdî ( 56 ) يامبدئ
Mahlûkatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.
Müşteri saatinde okunsa okuyanın istekleri rüyasında gösterilir.

Ya Mu'îd ( 124 ) يامعيد
Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölüleri diriltendir
Utarit saatinde meşgul olunsa kaybettiği şey mutlaka bir gün kendisine döner.

Ya Muhyî ( 68 ) يامحيى
İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.
Zühre saatinde meşgul olunsa haksız yere hapis ise hapisten kurtulur.

Ya Mumît ( 490 ) يامميت
Mahlûkatın ölümünü yaratan ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.
Merih saatinde meşgul olunsa kötü niyetli insanların şerrinden uzak olur.

Ya Hayy ( 18 ) ياحى
Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.
Şems saatinde meşgul olunsa hastanın üzerine okunsa hasta şifa bulur.

Ya Gayyûm ( 156 ) ياقيوم
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kâinatı yöneten en yüce varlık demektir
Müşteri saatinde meşgul olunsa dünyada ve dünyanın dışında olan bazı şeylerden haberdar edilir.

Ya Vâcid ( 14 ) ياواجد
İstediğini istediği vakit bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.
Zühre saatinde meşgul olunsa kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olur.

Ya Macid ( 48 ) ياماجد
Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.
Zühre saatinde meşgul olunsa ebedi mutluluğa erer.

Ya Vâhid ( 19) ياواحد
Tek zatında sıfatlarında isimlerinde ef’alinde ortağı ve benzeri olmayandır.
Merih saatinde meşgul olunsa sevdiğine kavuşur.

Ya Ehad ( 13 ) يا احد
Tek olan, kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan.
Merih saatinde meşgul olunsa nefsani arzularını bırakır ve Allah’u Teâl⠒ya kavuşur.

Ya Samed ( 134 ) ياصمد
Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Müşteri saatinde meşgul olunsa her türlü ihtiyacına cevap verilir.

Ya Gâdir ( 305 ) ياقادر
İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa her işinde başarıya ulaşır.

Ya Mugtedir ( 744 ) يامقتدر
Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.
Şems saatinde meşgul olunsa insanlar arasında saygınlık kazanır.

Ya Mugaddim ( 184 ) يامقدم
İstediğini öne alandır.
Zühal saatinde meşgul olunsa makam ve mevki sahibi olur.

Ya Mu'ahhir ( 846 ) يامؤخر
İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.
Zühal saatinde okunsa işlerinde başarılı olur.

Ya Evvel ( 37 ) يااول
Her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.
Şems saatinde meşgul olanın ihtiyaçları giderilir.

Ya Ahir ( 801 ) ياآخر
Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.
Merih saatinde meşgul olunsa zorba ve zalim ıslah olur.

Ya Zâhir ( 1106 ) ياظاهر
Varlığı sayısız delillerle açık olandır.
Zühal vaktinde meşgul olunsa öfkesi giderilir ve latif bir insan olur.

Ya Bâtın ( 62 ) ياباطن
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.
Ay saatinde okunsa gönül gözü açılır.

Ya Vâlî ( 47 ) ياوالى
Bu muazzam kâinatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.
Şems saatinde meşgul olunsa düşmanlarıyla dost olur.

Ya Müta'âlî ( 551 ) يامتعالى
Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Zühal saatinde meşgul olunsa kısa sürede yüksek makamlara ulaşır.

Ya Berru ( 202 ) يابر
Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa ihtiyaçlarını gidermek için düşmanı bile ayağına gelir.

Ya Tevvâb ( 409 ) ياتواب
Kullarını tövbeye teşvik edip tövbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.
Müşteri saatinde okunsa Allah’u Teâlâ mağfiret eder.

Ya Muntagim ( 630 ) يامنتقم
Günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.
Merih saatinde okunsa kimse o kişiye zarar veremez.

Ya Afuvvu ( 156 ) ياعفو
İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.
Şems saatinde okunsa vesveseden kurtulur.

Ya Ra'ûf ( 286 ) يارؤف
Merhamet edici pek şefkatlidir.
Utarit saatinde meşgul olan kimse latif ve yumuşak huylu olur.

Ya Maliku'l-Mülk ( 212 ) يامالك الملك
Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.
Utarit saatinde meşgul olunsa kaza, bela ve felaketlerden uzak olur.

Ya ZulCelâli vel İkram ( 1098 ) ياذالجلال والاكرام
Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lütuf sahibi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa şan ve şöhret sahibi olur.

Ya Mugsıd ( 209 ) يامقسط
Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa borcundan kurtulur.

Ya Câmi' ( 114 ) ياجامع
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa isteklerine kavuşur.

Ya Ğaniyyu ( 1060 ) ياغنى
Hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa iki cihanda zengin olur.

Ya Muğnî ( 1100 ) يامغنى
Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.
Zühre saatinde meşgul olunsa maddi sıkıntı çekmez.

Ya Mâni' ( 161 ) يامانع
Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.
Şems saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ’nın himayesine girer.

Ya Dârr ( 1001 ) ياضار
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.
Merih saatinde meşgul olunsa düşmanlarından emin olur.

Ya Nâfi' ( 201 ) يانافع
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.
Zühre saatinde okunsa kazancı bereketli olur.

Ya Nûr ( 256 ) يانور
Âlemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır.
Erkekler şems saatinde, hanımlar Zühre ve ay saatinde meşgul olsa üzüntü ve kuruntulardan kurtulur.

Ya Hâdî ( 20 ) ياهادى
Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır.
Şems saatinde meşgul olunsa Allah’u Teâlâ gizli ve açık lütuflar ikram eder.

Ya Bedî' ( 86 ) يابديع
Örneksiz misalsiz hayret verici âlemler yaratandır.
Müşteri saatinde meşgul olunsa zengin olur.

Ya Bâgî ( 113 ) ياباقى
Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır.
Şems saatinde meşgul olunsa dilediğine kavuşur.

Ya Vâris ( 707 ) ياوارث
Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir.
Müşteri saatinde okunsa Allah’u Teala bol bol ihsanda bulunur.

Ya Raşîd ( 514 ) يارشيد
Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösterendir.
Şems saatinde meşgul olunur. Hazreti Süleyman’ın virtlerindendir ve Allah dostları da bu isme önem vermişlerdir.

Ya Sabûr ( 298 ) ياصبور
Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belirli bir müddet tehir eden.
Şems saatinde meşgul olunsa sabır anahtarı kendisine verilir.

Her ayın kendine has nasih günleri vardır. Bu günlerde çocuk doğsa ömrü az olur ve hayırsız olur. Ağaç dikilse kurur. Dilek dilense kabul olmaz. Her ne iş yapılırsa yapılsın hayırsız olur. Başarıya ulaşmaz. Hazreti Musa aleyhisselamdan rivayet olunmuştur.


؎ Muharrem ayını 3' ü ve 7' si

؎ Safer ayının 1' i ve 2' si

؎ Rabul Evvel ayının 2' si ve 5' i

؎ Rebul Ahir ayının 2' si ve 10' u

؎ Cemaziyel Evvel ayının 1' i ve 3' ü

؎ Cemaziyel Ahir ayının 1' i ve 5' i

؎ Recep ayının 1' i ve 5' i

؎ Şaban ayının 2' si ve 7' si

؎ Ramazan ayının 1' i ve 10' u

؎ Şevval ayının 6'sı ve 20'si

؎ Zilkade ayının 8' i ve 10' u

؎ Zilhicce ayının 11' i ve 19' u
Hocam okunuş , işlem saatlerini güzelce anlatmışsınız . Merak ettiğim şems saati gibi saatler vermişsiniz .. Bu saatler bize göre hangi saatler oluyor ?

Birde Bazı zikirlerin ve okumaların yine ay gibi diğer gezegenler ile bağlantıları olduğu söyleniyor , bu bağlantı o gezegenlerde yaşayan varlıklarla mı alakalı ?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 10:48 30.05.22
baser34 Nickli Üyeden Alıntı:
Hocam okunuş , işlem saatlerini güzelce anlatmışsınız . Merak ettiğim şems saati gibi saatler vermişsiniz .. Bu saatler bize göre hangi saatler oluyor ?

Birde Bazı zikirlerin ve okumaların yine ay gibi diğer gezegenler ile bağlantıları olduğu söyleniyor , bu bağlantı o gezegenlerde yaşayan varlıklarla mı alakalı ?
bize gore olan saatlerin cizelgesi var onu burafan benim yazmam zor,internetten bulabilirsin....baska gezegende yasayan varliklardan kastin nedir?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
111333elmeddin 22:59 06.06.22
Yaşamınızda sevgi ve muhabbet azsa, aşk istiyorsanız, Ya Vedud ismiyle 40 gün çalışın
Sürekli darlık ve sıkıntı çekiyorsanız Ya Mugni, En Nafi
İçiniz sıkılıyor ve göğsünüz daralıyorsa El Basit
Bir türlü olayların içinden çıkamıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız El Vekil
Sürekli başınıza felaketler geliyorsa El Mani, Es Selam
Bilginizi arttırmak için gerekli beyin devrelerinin açılmasına yardım için El Alim
Kendinizi biraz katı ve merhametsiz hissediyorsanız Er Rahim, Er Rahman
Sürekli halsizseniz ve enerjiniz düşükse El Hayyum
Çok pasif ve korkaksanız El Kahhar
Bir olayı yaptıktan sonra pişman olup o olayla ilgili hafıza kayıtlarının silinmesini istiyorsanız El Afüv
Kötü bir yöneticiyseniz veya olayları yönetemiyorsanız El Vali
Bir türlü organize olamıyorsanız El Kayyum
Yaşamda elinizden tutacak kimse yoksa El Veli
Bir iş kurarken El Hakim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mehmett ali 21:25 20.07.22
Sonunda kendi ismimin ehceb değerini buldum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
La Tahzen12 22:04 20.07.22
Cok guzel bi paylasim olmus fakat şems saati gunun hangi vakiti ve saati oluyor ki
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2