Esmaül Hüsna

Esmaların Sırasının Sırrı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Esmaların Sırasının Sırrı
hello4me 02:58 27.08.17
esmaların sırasndaki hikmet;
Esmâü’l-Hüsnâ ile ilgili tüm bilgiler vahiy kaynaklıdır. Cenâb-ı ALLAH Kendi zatına mahsus güzel isimlerinden dilediklerini Kur’ân ile ve Peygamberinin (asm) diliyle haber vermiştir. Sayısı bini bulur. ALLAH’ın bildirmediği isimleri de vardır şüphesiz. Nitekim ALLAH Resûlü (asm) bir niyazında şöyle buyurmuştur: “ALLAH’ım! Sana Zat-ı Bârî’ni isimlendirdiğin Kitabında inzâl buyurduğun Peygamberine tâlim buyurduğun ve ezelî ilm-i gaybında Kendin için tahsis ettiğin Esma-i şerîfenin hepsiyle niyaz ederim.”1

Hazret-i Âişe validemiz (ra); “ALLAH’ım! Esma-i Hüsna’ndan bizim bildiğimiz bilmediğimiz bütün isimlerinle Sana münâcât ederim. Büyüklerin büyüğü olan ısminle Sana niyaz ederim. Kim ki Sana bu isimlerinle duâ ederse cevap verirsin Rabb’im!” diye niyazda bulunmuştu. Bunu işiten ALLAH Resûlü (asm) “ısabet ettin! ısabet ettin” buyurdu.2

Cenâb-ı Hak (cc) bizim bilmemizi irade buyurduğu Esmâ-i Hüsnâ’sından bir kısmını sırf vahiy olan Kur’ân-ı Kerim’inde zikretmiş bir kısmını ise Resûl’üne (asm) yine vahiyle bildirmiştir. Resûlullah Efendimiz (asm) Esmâ-i Hüsnâ’dan hiç olmazsa doksan dokuzunun ihsân edilmesini yani bilinmesini kavranmasını ve gerekleriyle amel edilmesini tavsiye buyurmuş doksan dokuz ismi kavrayanı Cennet’le müjdelemiştir.3

Esmâü’l-Hüsna’dan doksan dokuzunu “ALLAH Rahman Rahîm.” diye bilinen sırası ile Peygamber Efendimiz (asm) bildirmiştir. Ayrıca ilk on dört isim sırasıyla Haşir Sûresinin 22-24 âyetlerinde geçmektedir.

Dipnotlar:
1- Ahmed b. Hanbel Müsned I/391; Tecrit Terc. 8/192.
2- Tecrit Terc. 8/192.
3- Buhârî 8/1165; Tirmizî Daavât 86.
alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
freyja 16:59 27.08.17
Allah bu sırlara vakıf etsin..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eysan 11:15 30.08.17
Hilar 12:12 05.09.17
Havasokulu 09:09 31.10.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi