Esmaül Hüsna

Esma-ül Hüsna Şerhi ve Esma-ül Hüsna Havvası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu
Esmaül Hüsna>Esma-ül Hüsna Şerhi ve Esma-ül Hüsna Havvası
HavasHoca 23:57 26.05.16
Esma-ül Hüsna Şerhi ve Esma-ül Hüsna Havvası

Silsile-i sadatımız (yani altun silsile tabir edilen nakşi silsilesinden) Hace Muhammed şah bahaüddin-i nakşibendi hazretlerinin talebesi ve halifesi Mevlana Yakup çerhi hazretleri şerhi esma-ül hüsna kitabında buyurdu ki:

Bil ki Ey derviş Esma-i ilahilerin türlü türlü davet şekli vardır. Birine küçük davet birine de büyük davet derler, birine vasit (orta) birine daveti ekber derler, birine dahi daveti uzma (en büyük davet) derler. Bunların hepsindede riyazetli oruç tutmak şarttır. Halvete girmek şarttır. Buhur yakmak şarttır. (günlere ait olan buhurlar yakılır, kitabımızın yasini şerif vefki ile ilgili bölümünde günlerin buhurlarını yazdık) Davet yapmak için izin şarttır. (kitabımızın başında izin ile alakalı mevzuyu açıkladık) Riyazetin en azı 1 haftadır, vasit (ortanca) riyazet 40 gündür, En büyük riyazet ise tam 1 yıldır. Hepsinde de ayrı ayrı havvaslar zuhur eder.
Riyazete ve halvete nasıl ibtida edileceğini esma-i idrisiye bölümünde anlattık.

Eğer halvette riyazet çekip esma-i ilahileri okumak murat edersen halvete girip oturduktan sonra 1 fatiha 3 ihlası şerif okuyup peygamber efendimizin ve bütün peygamberlerin ve bütün evliya-ullahın ruhlarına hediye et.

Sonra ameline bunu okuyarak başla:


بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا وباهلل والحمد هلل اللهم صل على محمد وال محمد وصل على جميع االنبياء والمرسلين هو هللا الذى ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا
عما يشركون هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو العزيز
الحكيم اللهم افتح علي ابواب الدخول فى شواكل االسماء بهياكل الدعاء مقرونا بضمائر االيماء متوجها بشعائر السماء بحق ذاتك وصفاتك يا قدوس يا قدوس يا كافى المتوكلين ارفع الحجاب من عينى واوصلنى الى الروحانيين وسخرهم لى بقدرتك يا اقدر القادرين انك على كل شيئ قدير وباالجابة
جدير

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim bismillah vebillah velhamdülillah allahümme salli ala muhammedin ve ali muhammedin ve salli ala cemi-il enbiya-i vel murseliyn hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahim hüvallahüllezi la ilahe illa hü el melikül kuddüsüsselamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikün hüvallahül halikul bari-ül musavviru lehül esma-ül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel ard vehüvel azizül hakim.

Allahümmeftah aleyye ebvabedduhuli fi şevakilil esma-i biheyakiliddua-i makrunen bizama-iril iyma-i müteveccihen bi-şa-airissema-i bihakki zatike ve sıfatike ya kuddüs ya kuddüs ya kafiyel mütevekkiliyn irfa-il hicabe min ayni ve üvassilni ilerruhaniyyine ve sahhirhüm li bi kudretike ya akderül kadiriyn inneke ala külli şey-in kadir ve bil icabeti cedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
HavasHoca 23:58 26.05.16
الرافع Errafi-u ismi şerifi

Bir kimse bu ismi şerifi her gün tek celsede hiç konuşmadan adedi mücmeli kadar yani 351 defa okumaya devam etse azim menfaatler zuhur eder, fakir ise zengin olur, zelil ise izzet bulur, hakir ise halk gözünde ali derecelere kavuşur.


العزيز El Aziz ismi şerifi

Bir kimse 40 gün boyunca her namaz ardından hiç konuşmadan bu ismi şerifi 41 defa okusa 41 gün sonra dünyada ve ahirette aziz ve mükerrem olur, Allahü Teâlâ’dan başkasına muhtaç olmaz.


العلي El Aliyyü ismi şerifi

Bir kimse bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede hiç konuşmadan 110 defa okumaya devam etse eğer fakir ise zengin olur, eğer zengin ise malında ziyade bereket hâsıl olur, hasta ise şifa bulur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:59 26.05.16
الشهید Eş Şehid ismi şerifi

Herkim bu ismi şerifi haramlardan ve mekruhlardan kaçarak her gün sabah namazından sonra 1 defa Ya Şehid dese Fermanı ilahi ile bütün mahlûkat kendisine musahhar olur.

Eğer bu ismi şerifi şu şekil üzere pazar günü güneş doğarken bir beyaz kâğıda misk ve zağferanla د ى ه ش yazıp sonra üzerine 319 defa diye okusa ve her gün her sabah namazından sonra 319 defa okumaya devam etse çok azim menfaatler hâsıl olur, ezcümle halk içinde aziz ve mükerrem olur, fakirlikten ve zilletten emin olur, halk içinde sözü geçkin olur.

Her türlü hacet için her gün sabah namazından sonra 412 defa okunsa kısa zamanda haceti reva olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:59 26.05.16
الحسیب El Hasib ismi şerifi

Bir kimsenin bir müşkili olsa pazar günü başlayıp bir hafta boyunca sabah ve akşam namazlarından sonra bu ismi şerifi 7 defa eğer çok mühim bir iş ise 80 defa eğer çok zor durumda ise 143 defa bu şekil üzere ' هللا حسبي الحسيب Hasbiyallahül hasib ' okusa müşkili hallolur.

الحكیم El Hakim ismi şerifi

Bir kimsenin C.hakk tan bir haceti olsa bu ismi şerifi her gün 78 defa okusa eğer mühim bir haceti var ise 211 defa okusa hacetleri reva olur.

الوكیل El Vekil ismi şerifi

Musibetlerden emin olmak için, korkulardan emin olmak için, mühim işlerin hallolması için, her gün 76 defa veya 196 defa okumaya devam etseler maksat hâsıl olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:00 27.05.16
الوهاب El Vehhab ismi şerifi

Her türlü hacet için dünyada ve ahirette sıkıntı yüzü görmemek için bu ismi şerifi her gün 100 defa mühim işlerin hallolması için 133 defa okunur.


المهیمن El Müheymin ismi şerifi

Düşman şerrinden her türlü cin insan ve şeytan şerrinden emin olmak için hakkında kötü konuşanların dillerini bağlamak için bir yüzüğe kamerin şerefli bir vaktinde 5 tane ه (he) harfi yazıp hemen yüzüğe müheymin ismi şerifini 171 defa okusalar Hakk Teâlâ o kulunu bütün şerlerden muhafaza eder.


القهار El Kahhar ismi şerifi

Bir kimse düşman şerrinden emin olmak istese bu ismi şerifi her gün her namaz ardından 306 defa okumalıdır, eğer kuvvetli düşmanından öç almak istese her gün her namaz ardından 499 defa okumalıdır, eğer bu ismi şerifi ya kahhar diye evveline ya getirerek okusalar düşmanlar dost olur, eğer el kahhar diye okusalar düşmanlar kahru perişan olur.

المذل El Müzillü ismi şerifi

Bir kimse düşman şerrine maruz kalsa bu ismi şerifi halvet bir yerde 75 defa okuyup sonra secdeye varıp 3 defa bu duayı ' فالن بن فالن من نجنى اللهم Allahümme neccini min fülan bin fülan, okusa düşmanından kurtulur, yine düşman şerrinden kurtulmak için 770 defa okunur, en tesirli okuma adedi ise 792 dir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:01 27.05.16
المهلك El Mühlikü ismi şerifi
Düşmanı helak edip evini başına yıkmak için her gün her namaz ardından bu ismi şerifi 268 defa okuyup başını secdeye koyup bunu 3 defa oku ' اللهم فالن بن فالن اهلك Allahümme ehlik fülan bin fülan, çok geçmeden o zalim kişinin evi başına yıkılır helak olur, amma hak etmeyene yapsalar o zaman yapan kişinin ailesi perişan olur.


الرقیب Er Rakib ismi şerifi

Evinden çıkarken 7 defa okusalar o gün o ev ve ev halkı her türlü şerlerden belalardan emin olur.


الكريم El Kerim ismi şerifi

Her gün yatmadan evvel 270 defa okusalar insanlar katında aziz ve mükerrem olurlar, sözü geçkin ve saygın bir kimse olurlar.


الرحیم Er Rahim ismi şerifi

Her gün 100 defa okumaya devam etseler herkim görse saygı ve saygı duyar, insanlar arasında sevilen sözü geçen bir kimse olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:01 27.05.16
السالم Es Selam ismi şerifi

Herkim bu ismi şerifi her gün 162 defa okumaya devam etse bütün afetlerden belalardan emin olur, eğer her gün 574 defa okusalar herkim görse muhabbet eder ülfet hâsıl olur, halk arasında saygın ve sevilen bir kimse olur, belalardan kazalardan emin olurlar, hasta ise şifa bulur, değilse hastalıklardan emin olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:02 27.05.16
اللطیف El Latif ismi şerifi

Bu ismi şerifi her gün 173 defa okumaya devam etseler her türlü hastalığa şifadır, eğer yeni bir çini tabağa veya cam tabağa misk zağferan ve kilap ile (evvela bunları birbirine katıp üzerine 173 defa ellatif okumak lazımdır) 173 defa yazıp gül suyu ile bozup hastalıklı olan yere sürseler şifa bulur veya zemzem suyu ile bozup hastaya içirseler iç hastalıklarına ve birçok hastalığa şifa olur.

الودود El Vedüd ismi şerifi

Birbirlerine helal olan iki kimse arasında (dini nikâhla karı koca olan kimseler için) azim muhabbet ve ülfet hâsıl olması için bu ismi şerifi tatlı bir şey üzerine 1000 defa okusalar her 100 de 1 defa yenilecek olan nesneye nefes etseler sonra matluba yedirseler maksat hâsıl olur.


الباسط El Basıt ismi şerifi

Bir kimse pazar günü iptida edip 4 gün boyunca riyazetli oruç tutarak bu ismi şerifi 4 gün boyunca her gün adet gözetmeksizin 4 saat boyunca bu ismi şerifi okusa ve 4 saat boyunca devamlı buhur yaksa çok acayipler zuhur eder, rızkı bereketli ve bol olur, hasta ise şifa bulur, zelil ise aziz olur, fakir ise zengin olur.

Eğer bu ismi şerifi 72 gün boyunca her gün 72 defa okusalar nefsi kendisine itaat eder, ibadet ve taatlerinde gevşek olmaz halisane olur, vehimlerden vesveselerden emin olur kurtulur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:03 27.05.16
الرزاق Er Razzak ismi şerifi

Herkim sabah namazını kılıp evinin 4 köşesine her köşesine gidip kıbleye dönerek 10 defa Ya razzak okusa o evde bereket hâsıl olur, o ev halkının rızkı artar.


الغني El Ganiyyü ismi şerifi

Herkim mescide girip hiç konuşmadan tek celsede bu ismi şerifi 1071 defa okusa sonra namazını kılıp evine dönse elbette ve elbette rızkı bereketli ve bol olur, günbegün rızkı artar.المغنى El Mugni ismi şerifi

Herkim bu ismi şerifi her gün 1100 defa okumaya devam etse veya 1267 defa okumaya devam etse elbette ve elbette C.hakk o kulunun bütün işlerine kâfi gelir, rızkı bol ve bereketli olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:03 27.05.16
المجید El Mecid ismi şerifi

Hasta olan kişi bu ismi şerifi her namaz ardından 99 defa okumaya devam etse biiznillah şifa bulur.


الحلیم El Halim ismi şerifi

Herkim bu ismi şerifi her gün 170 defa okumaya devam etse kötü huylardan kurtulup hayırlı huylara erişir, ahlakı güzel olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu