Esmaül Hüsna

esma ül hüsna nın hizmet melekleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>esma ül hüsna nın hizmet melekleri
manyetik 05:34 04.12.18
Kıymetli kardeşlerim esmaların kıymetli ve degerli hizmet melekleri vardır onlarla dost ve kardeş olabilmek için uzun ve sürekli oruç ve riyazat ve halvet bir yerde bulunman devamlı güzel tütsü etmen lazımdır gusülsüz ve abdest siz bulunmamalıdır işte esmalar ve hizmet meleklerinin isimleri
ya ALLAH CC(Kihal) bu melek ruhani meleklerin efendisidir
ya RAHMAN(Zeryal)rahmete vekalet eder
ya RAHİM(Azmiyail)Mikail aleyhishisselamın emrindedir
el MELİK(Fasil)rahmet meleklerinin enbüyügüdür
el KKUDDÜS(Enyail)
es SELAM(Deriyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el MÜMİN(Hakyail)
el MÜHEYMİN(Katyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el AZİZ(Menciyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
elCABBARÜL MÜTEKEBBİR(Sıdıkyail)İstafil alehisselamın emrindedir
el MÜTEKEBBİR(Hatyail)
el HALİK(Hakyail)Mikail aleyhisselamın emrindedir
el BARİU(Selsail)Azrail aleyhisselamın emrindedir kahır melegidir
el MÜSAVVİR(Hekyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir bu melegin görevi yaratılan alemlere bilgi indirmek yaratılacakların şekil ve redim lerini hazırlamaktır
el GAFFAR(Ceriyail)
el KAHHAR(Vahyail)
el VEHHAB(Hital)Mikail aleyhisselamın emrindedir Hital meleginin emrinde 4 kumandan melek bunların her birinin 45 melek sırasını kumanda etmekte ve her sırada 45000 melek emre hazır beklemektedir SÜLEYMAN nebiyi mülk sabiyapan bu esmadır
el RAZZAK(Yehvail)bu melek nekadar canlı varsa tümünün rızıklarını taşımaktadır emrinde4 kumandan bulunur her biri 308 sıra her sırada 308000 melek bulunmaktadır
el FETTAH(Lehyail)
el ALİM(Lütfiyail)
el KABİD(Serhil)Azrail aleyhisselamın emrindedirSerhil meleginin emrinde 4 kumandan bulunur her kumandanın 903 sıra her sırada 903 ruh alıcı melek bulunmaktadır ruhları teslim almaktan başka işleri yoktur
el BASIT(Batyail)
el HAFİD(Akyail)
el RAFİ(Merkıyail)emrinde 4 kumandan herbiri351sıra her sırada 351000 melek bulunmaktadır bu melekler kullara musallat olan musibet ve illetleri def etme işyle ugraşırlar
el MUİZ(Mutyail)
el MÜZİL(Ehcafil)İsrafil aleyhisselamın emrindedir
el SEMİ(Katyail)
el BASİR(Hartyail)
el HAKEM(Hatyail)
el ADİL(Hamyail)
el LATİF(Atıfyail)
el HABİR(Asiyail)
el HALİM(Cehtiyail)
el AZİM(Harftıyail)
el GAFUR(Henyail)
el ŞEKÜR(Atıfyail)
el ALİY(Atyail)
el KEBİR(Efyail)
el HAFİZ(Heryail)
el MUKİT(Kutyail)
el HASİB(Mıtyail)
el CELİL(Cehtıyail)
el KERİM(Merkıyail)
el RAKİB(Samsımail)
el MUCİB(Hetyail)
el VASİ(Talhıyail)
el HAKİM(Derdyail)
el VEDÜD(Hiyhal)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el MECİD(Retyail)
el BAİS(Yahtıyail)
el ŞEHİD(Nuryail)emri altında4kumandan her birinin 219 sıra her sırada 219000 melekbulunur görevleri yaratılan kulların yaptıklarına yaşantılarındaki amellerine tanık olarak şahadette bulunmaktır
el HAKK(Sarfyail)
el VEKİL(Kehyal)
el KAVİ(Mutyail)
el METİN(Kısıryail)
el VELİY(Kiryail)
el HAMİD(Bıtyail)
el MUHSİ(Kahıtyail)
el MÜBDİU(Kehyail)
el MUİD(Hasyail)
el MUHYİ(Keryail)
el MÜMİT(Feratyail)
el HAYY(Hahtıyail)
el KAYYUM(Cehtıyail)
el VACİDU(Hatyail)
el MACİD(Rukyail)
el AHAD(Hinyail)
el FERD(Cehtıyail)
el SAMED(Nuryail)
el KADİR(Hehtıyail)
el MÜAHHAR(Cebracil)
el EVVEL(Derdyail)
el MUKTEDİR(Hacfiyail)
el MUKADDEM(Ka yail)
el AHİRU(Dehyail)
el ZAHİRU(Ahyail)
el BATIN(Bıtyail)
el VELİ(Ehyail)
el MÜTEAL(Miyail)
el BİRRÜ(Fetyail)
el TEVVAB(Mihail)
el MÜNTEKİM(Anyail)
el AFÜV(Hadyail)
el RAUF(Cehyail)
MALİKÜL MÜLKÜ ZÜLCELALİ VEL İKRAM(Rumyail)
el MUKSIT(Velhiyail)
el CAMİU(Rükyail)
el GAMİY(Remyail)
el MUGNİ(Hehyail)
el MANİU(Remyail)
el DAR(Hemastail)
el NAFİU(Tahtıyail)
el NUR(Hehtıyail)
el BAKİ(Tugyail)
el VARİS(Hezyail)
el SABUR(Hehyail)
unutmayınki orucu riyazatı zahiri ve batıni temizlik halvet buhuru vede duası duası olmadan olmaz azami itina ile devam etmek lazımdır faydalı olması ümidi ile
kaynak Şemsül Maarif

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
scalp 23:18 13.12.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 00:31 14.12.18
Hadimulkutup 01:46 14.12.18
Dire Vengeful 12:52 07.06.20
El-Kahhar İsminin Hadimi Mekseyail diye biliyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Coliseum 15:16 07.06.20
Dire Vengeful Nickli Üyeden Alıntı:
El-Kahhar İsminin Hadimi Mekseyail diye biliyorum
o Ruhanisidir Bu Meleği Mekseyail Hadimidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi