Esmaül Hüsna

El-melik esması'nın sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>El-melik esması'nın sırları
El Kindi 15:37 06.03.19
EL-MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı. Sözlükte, sahip olmak, istila etmek, kuvvetli olmak, yoğurmak, hükmetmek, kontrol etmek, irade gibi anlamla gelir. “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine) insanların ilâhına sığınırım!”(Nas, 114:1 -6) Allah’ın “Melik” ismi de diğer isimleri gibi aynı zamanda bir sıfattır. Bu sıfat O’nun, varlıklar âleminin tek sahibi olduğunu gösterir. Çünkü var olan her şeyi Allah yaratmıştır, o var etmiştir. El-Melik, sahip, kral, padişah, hükümdar gibi anlamlara da gelir. Bizim gördüğümüz veya göremediğimiz her âlemin ve içinde yaşayan varlıkların her birinin tek yaratıcısı ve tek sahibi Allah’tır. Yaşadığımız evrenin ezelî ve ebedî hükümdarı, Kralı, Padişah-ı Zü’l-Celâli de O’dur. İçindeki bütün yıldızlar, galaksiler, nebülözler, dev cüceler, ak cüceler, kara deliklerle birlikte uzay ve kâinat, insanlar, hayvanlar ve bitkiler, paralel evrenler ve göremediğimiz âlemlerde yaşayan bütün ruhaniler; melekler, cinler, şeytanlar ve diğer ruhaniler ve daha bilemediğimiz pek çok varlık Allah’ın hükümranlığında ve emri altındadır. Sayısız âlemlerin mülkünü ve idaresini elinde bulunduran ve buralarda hüküm süren olağanüstü düzenin hayat bulmasını sağlayan yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Bütün bunları bilip durmakta olan insanın; gücü, kuvveti, kudreti ve saltanatı sonsuz olan Yüce Allah’a ve yegâne yaratıcımıza tabi olmaktan çekinmesi, ona asi olması ve kendini başıboş zannetmesi mümkün değildir. O zannetse de iş öyle olmayacak, insan başıboş bırakılmayacaktır: “İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor?”(Kıyamet, 75:36) Eğer başıboş bırakılıverseydik halimiz nice olurdu? Bu dünyada ahlak ve maneviyatın ne önemi kalırdı. Mazlumlar ve masumların iniltileri ne olacaktı. Sorumluluk olmasa ve neticesinde bir sevap veya günah, sahibinin olduğunu bilmeleri, onları sorumluluk sahibi yapmıştır ve yaptıkları her işte, her şeye ve herkese hakim olan, her dilediğini yerine getiren Allah’a yöneltmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Kuran’da haber verilen ayetlerden birkaç tanesi şöyledir: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.” (Haşir, 59:23) “Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı teşbih eder.” (Cum’a, 62:1-4
(El-Melik) adı, devlet büyüklerine, milletleri idare edenlere yarayan bir addır.
El-Melik isminin zikri (90) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır. Utarit saati Çarşamba günü, sabah güneş doğarken, ikindi namazından sonra ve gece yarısıdır ki, bu saatlerde okunabilir.
1. Devlet başkanlarının ve diğer idarecilerin gönlünü kazanmak, güç ve iktidar sahibi olmak ve onların yanında kabul görmek, sözü dinlenir olmak isteyen kimseler, bu ismin zikrine devam etmelidir.
2. EL-MELİK isminin zikrine devam eden ve virt edinip sürekli hale getirenler, her türlü idareci ve yetkililerin yanında sayılan, sevilen ve yokluğunda aranan, sözü sohbeti dinlenen kişi haline gelirler.
3. Zeval vaktinde yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığı anda 100 zikrine devam eden kimse, dünyevi üzüntülerden, gam ve kederden kurtulur.
4. Fecirden yani sabah namazından biraz önce 120 kere okuyarak zikrine devam eden kimseler, fakirlik çekmeyeceği gibi, maddi manevi zenginliklere ulaşır.
Malik-i hakiki olan Allah’ın bu ismi, her şeyi kendisinden istemek için büyük bir fırsattır. İnsanlara el açıp yalvaranlar, onlardan istedikleri şeylere karşılık, şereflerinden, izzet ve onurlarından kaybetmekten ve aşağılayıcı bakışlar altında ezilmekten ve yüzsuyu dökmekten başka bir şey elde edemezler. Ancak Allah’a yapılan dualar ve niyazlarla ondan istenen şeyler insana, hem şeref ve izzet kazandırır hem de istediklerini elde ettirir. Çünkü neticede sana ulaşacak olan şey, bir insanın eliyle olsa bile veren ve karşıdakinin kalbini yumuşatıp sana karşı yönlendirip verdiren yine Allah’tır. Bu nedenle direkt olarak Allah’tan istemek, daha kısa ve zahmetsiz, minnetsiz yolu tercih etmek demektir.
ALINTI...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bwheel11 16:39 06.03.19
Paylasim icin tesekkurler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavikelebek 17:19 06.03.19
Seyami 17:42 06.03.19