Esmaül Hüsna

Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları
asterix 20:04 06.03.19
Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları
Esmaül Hüsna Arapça ve Türkçe Anlamları
El -Esmaül Hüsna-Allah'ın İsimleri1

الله جَلَّ جَـلآلهُ

Allah

Allah (Celle Celâlühü)

2

اَلرَّحْمَنُ

Er-Rahmanü

Esirgeyen

3

اَلرَّحِيـمُ

Er-Rahîmü

Bağışlayan

4

اَلـْـمَلِـكُ

El-Melikü

Buyrukları Tutulan

5

اَلـْـقـُدُّوسُ

El-Kuddûsü

Noksanlıklardan Arınmış

6

اَلسَّــلاَمُ

Es-Selâmü

Yarattıklarını Selamette Kılan

7

اَلــْمُؤْمِنُ

El-Mü’minü

İnananları Güvenlikte Kılan

8

اَلـْمُهَيْمِنُ

El-Müheyminü

Hükmü Altına Alan

9

اَلـْعَـزِيـزُ

El-Azîzü

Ulu, Galip

10

اَلــْجــَبَّارُ

El-Cebbâru

Dilediğini Zorla Yaptırma Gücüne Sahip Olan

11

اَلـْمُتَكـَبِّر

El-Mütekebbirü

Yegâne, Büyük

12

اَلـْخَــالِقُ

El-Hâliku

Yaratıcı

13

اَلـْـبَارِئُ

El-Bâriü

Eksiksiz Yaratan

14

اَلـْمُصَوِّرُ

El-Müsavviru

Her Şeye Şekil Veren

15

اَلــْغَـــفَّارُ

El-Ğaffaru

Günahları Örtücü, Mağfireti Bol Olan

16

اَلـْـقَــهّـارُ

El-Kahharu

İsyankârları Kahreden

17

اَلـْـوَهَّابُ

El-Vehhâbü

Karşılıksız Veren

18

اَلـرَّزَّا قُ

Er-Rezzâku

Rızıklandıran

19

اَلـْـفـَتَّاحُ

El-Fettâhu

Hayır Kapılarını Açan

20

اَلـْـعَـلِيمُ

El-Alîmü

Her Şeyi Bilen

21

اَلـْـقََابضُ

El-Kabidu

Ruhları Kabzeden

22

اَلـْــبَاسِطُ

El-Bâsitu

Rızkı Genişleten, Ömürleri Uzatan

23

اَلـْخَافِضُ

El-Hâfidu

Kafirleri Alçaltan

24

اَلرَّافِـــعُ

Er-Râfi’u

Müminleri Yükselten

25

الـْـمُعِــزُّ

El-Mu’izzü

Yücelten

26

الـْـمُذ ِلُّ

El-Müzillü

Değersiz Kılan

27

اَلسَّمـِيعُ

Es-Semî’ü

İşiten

28

اَلـْـبَصِيرُ

El-Basîru

Gören

29

اَلـْحَكـَمُ

El-Hakemü

Hükmedici, İyiyi Kötüden Ayırteden

30

اَلـْعـَدْ لُ

El-Adlü

Adaletli

31

اللـطِيفُ

El-Latîfü

Kullarına Lütfeden

32

اَلـْخَـبـِيرُ

El-Habîru

Her Şeyden Haberdar

33

اَلـْحَلــِيمُ

El-Halîmü

Yumuşaklık Sahibi

34

اَلـْعَظـِيمُُ

El-Azîmü

Zat ve Sıfatlarında Azâmetli Olan

35

اَلـْغــَفُورُ

El-Ğafûru

Bağışlayıcı Olan

36

اَلشَّــكُورُ

Eş-Şekûrü

Az Amelle Bile Çok Sevap Veren

37

اَلـْــعَلِيُّ

El-Aliyyü

Yüce, Yüceltici

38

اَلـْـكَبـِيرُ

El-Kebîru

Zatı ve Sıfatlarında Büyük

39

اَلـْـحَفِيظُ

El-Hafîzu

Koruyucu

40

اَلـْـمُقِيتُ

El-Mukîtü

Rızıkları Yaratıcı

41

اَلـْحَسِيبُ

El-Hasîbü

Hesaba Çeken

42

اَلـْجَلِيــلُ

El-Celîlü

Yücelik Sıfatları Bulunan

43

اَلـْــكَرِيـمُ

El-Kerîmü

Çok Cömert

44

اَلرّقِيبُ

Er-Rakîbü

Gözeten

45

اَلـْمُجِيبُ

El-Mücîbü

Duaları Kabul Eden

46

اَلـْواسـعُ

El-Vâsi’ü

İlmi ve Rahmeti Geniş

47

اَلـْحَـكِيمُ

El-Hakîmü

Hikmet Sahibi

48

اَلـْوَدُودُ

El-Vedûdü

Müminleri Seven

49

اَلـْمَجِيدُ

El-Mecîdü

Şerefi Yüksek

50

اَلـْبَاعِثُ

El-Bâ’isü

Öldürten, Sonra Dirilten ve Peygamberler Gönderen

51

اَلشَّهِيد

Eş-Şehîdü

Her Şeye Şahit Olan

52

اَلـْحَـقُّ

El-Hakku

Hakkın Kendisi

53

اَلـْوَكِيلُ

El-Vekîlü

Kulların İşlerini Yerine Getiren

54

اَلـْقَوِيُّ

El-Kaviyyü

Güçlü, Kuvvetli

55

اَلـْمَتِِينُ

El-Metînü

Güçlü, Kudretli

56

اَلـْـوَلِيُّّ

El-Veliyyü

Müminlere Dost ve Yardımcı

57

اَلـْحَمِيدُ

El-Hamîdü

Övgüye Lâyık

58

الـْمُحْصِي

El-Muhsî

Her Şeyi Sayan

59

اَلـْمُبْدِئُ

El-Mübdiü

Her Şeyi Yokluktan Çıkaran

60

اَلـْمُعـِيِدُ

El-Mü’îdü

Öldürüp Yeniden Dirilten

61

اَلـْمُحْيِ

El-Muhyî

Hayat Veren, Dirilten

62

اَلـْمُمِيتُ

El-Mümîtü

Öldüren

63

اَلـْحَــيُّ

El-Hayyü

Diri

64

اَلـْقَـيُّومُ

El-Kayyûmü

Her Şeyi Ayakta Tutucu

65

اَلـْوَاجِدُ

El-Vâcidü

İstediğini İstediği Anda Bulan

66

اَلـْمَاجِدُ

El-Mâcidü

Şanı Yüce ve Keremi Çok

67

اَلـْواحِدُ الأحَدِ

El-Vahid-ül Ehed

Bir

68

اَلصَّـمَدُ

Es-Samedü

Muhtaç Olmayan

69

اَلـْــقَادِرُ

El-Kadiru

Kudret Sahibi

70

اَلـْمُقتَدِرُ

El-Muktediru

Her Şeye Gücü Yeten

71

اَلـْمُقَدِّمُ

El-Mukaddimü

İstediğini Öne Alan

72

اَلـْمُؤَخِّرُ

El-Müehhiru

Geri Bırakan

73

الأوَّلُ

El-Evvelü

Başlangıcı Olmayan

74

الآخِرُ

El-Âhiru

Sonu Olmayan

75

الظَّاهِرُ

Ez-Zâhiru

Varlığı Açık olan

76

الـْبَاَطِنُ

El-Batinü

Zat ve Mahiyeti Gizli Olan

77

اَلـْوَالِي

El-Vâlî

Sahip

78

اَلـْمُتَعَالِي

El-Müte’âli

Noksanlıklardan Yüce

79

اَلـْبـَـــرُّ

El-Berru

İyiliği Çok

80

اَلتَّوَّابُ

Et-Tevvâbü

Tövbeleri Kabul Edici

81

اَلـْمُنـْتَقِمُ

El-Müntekımü

Asilerden İntikam Alan

82

اَلـْعــَفـُوُّ

El-Afüvvü

Affedici

83

الـرَّؤفُ

Er-Raûfü

Şefkati Çok

84

مَالِكُ الـْمُلـكِ

Mâlik-ül Mülki

Mülkün Gerçek Sahibi

85

ذ ُوالـْجَلالِ وَالإكـْرَامِ

Zülcelâli Vel İkram

Ululuk ve İkram Sahibi

86

اَلـْمُقْسِط ُ

El-Muksitü

Adaletli

87

اَلـْجَـامِعُ

El-Câmi’u

Birbirine Zıt Şeyleri Bir Araya Getirebilen

88

اَلـْغــَنِيُّ

El-Ğaniyyü

Zengin, Kimseye Muhtaç Olmayan

89

اَلـْمُغـْنِي

El-Muğnî

Dilediğini Muhtaç Olmaktan Kurtaran

90

اَلـْمــَانِعُ

El-Mani'ü

İstediği Şeylere Engel Olan

91

اَلضَّــارُّ

Ed-Darru

Dilediğini Zarara Sokan

92

اَلنَّــافـِعُ

En-Nafi'ü

Dilediğine Fayda Veren

93

اَلنُّــــورُ

En-Nûru

Aydınlatan

94

اَلـْـهَِادِي

El-Hâdî

Hidayete Erdiren

95

اَلـْبَــدِيعُ

El-Bedî'ü

Çok Güzel Yaratan

96

اَلـْـبَا قِي

El-Bâkî

Varlığı Sürekli Olan

97

اَلـْواَرِثُ

El-Vârisü

Mülkün Gerçek Sahibi

98

اَلرَّشــِيدُ

Er-Reşîdü

Yol Gösterici

99

اَلصـَّبُورُ

Es-Sabûru

Çok Sabırlı

HavasOkulu.Com
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Ada 20:13 06.03.19
Aynı konular var aynı konuları açmayın lütfen. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146