Esmaül Hüsna

Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları
asterix 20:04 06.03.19
Allah'ın 99 İsmi Arapçası ve Türkçe Anlamları
Esmaül Hüsna Arapça ve Türkçe Anlamları
El -Esmaül Hüsna-Allah'ın İsimleri1

الله جَلَّ جَـلآلهُ

Allah

Allah (Celle Celâlühü)

2

اَلرَّحْمَنُ

Er-Rahmanü

Esirgeyen

3

اَلرَّحِيـمُ

Er-Rahîmü

Bağışlayan

4

اَلـْـمَلِـكُ

El-Melikü

Buyrukları Tutulan

5

اَلـْـقـُدُّوسُ

El-Kuddûsü

Noksanlıklardan Arınmış

6

اَلسَّــلاَمُ

Es-Selâmü

Yarattıklarını Selamette Kılan

7

اَلــْمُؤْمِنُ

El-Mü’minü

İnananları Güvenlikte Kılan

8

اَلـْمُهَيْمِنُ

El-Müheyminü

Hükmü Altına Alan

9

اَلـْعَـزِيـزُ

El-Azîzü

Ulu, Galip

10

اَلــْجــَبَّارُ

El-Cebbâru

Dilediğini Zorla Yaptırma Gücüne Sahip Olan

11

اَلـْمُتَكـَبِّر

El-Mütekebbirü

Yegâne, Büyük

12

اَلـْخَــالِقُ

El-Hâliku

Yaratıcı

13

اَلـْـبَارِئُ

El-Bâriü

Eksiksiz Yaratan

14

اَلـْمُصَوِّرُ

El-Müsavviru

Her Şeye Şekil Veren

15

اَلــْغَـــفَّارُ

El-Ğaffaru

Günahları Örtücü, Mağfireti Bol Olan

16

اَلـْـقَــهّـارُ

El-Kahharu

İsyankârları Kahreden

17

اَلـْـوَهَّابُ

El-Vehhâbü

Karşılıksız Veren

18

اَلـرَّزَّا قُ

Er-Rezzâku

Rızıklandıran

19

اَلـْـفـَتَّاحُ

El-Fettâhu

Hayır Kapılarını Açan

20

اَلـْـعَـلِيمُ

El-Alîmü

Her Şeyi Bilen

21

اَلـْـقََابضُ

El-Kabidu

Ruhları Kabzeden

22

اَلـْــبَاسِطُ

El-Bâsitu

Rızkı Genişleten, Ömürleri Uzatan

23

اَلـْخَافِضُ

El-Hâfidu

Kafirleri Alçaltan

24

اَلرَّافِـــعُ

Er-Râfi’u

Müminleri Yükselten

25

الـْـمُعِــزُّ

El-Mu’izzü

Yücelten

26

الـْـمُذ ِلُّ

El-Müzillü

Değersiz Kılan

27

اَلسَّمـِيعُ

Es-Semî’ü

İşiten

28

اَلـْـبَصِيرُ

El-Basîru

Gören

29

اَلـْحَكـَمُ

El-Hakemü

Hükmedici, İyiyi Kötüden Ayırteden

30

اَلـْعـَدْ لُ

El-Adlü

Adaletli

31

اللـطِيفُ

El-Latîfü

Kullarına Lütfeden

32

اَلـْخَـبـِيرُ

El-Habîru

Her Şeyden Haberdar

33

اَلـْحَلــِيمُ

El-Halîmü

Yumuşaklık Sahibi

34

اَلـْعَظـِيمُُ

El-Azîmü

Zat ve Sıfatlarında Azâmetli Olan

35

اَلـْغــَفُورُ

El-Ğafûru

Bağışlayıcı Olan

36

اَلشَّــكُورُ

Eş-Şekûrü

Az Amelle Bile Çok Sevap Veren

37

اَلـْــعَلِيُّ

El-Aliyyü

Yüce, Yüceltici

38

اَلـْـكَبـِيرُ

El-Kebîru

Zatı ve Sıfatlarında Büyük

39

اَلـْـحَفِيظُ

El-Hafîzu

Koruyucu

40

اَلـْـمُقِيتُ

El-Mukîtü

Rızıkları Yaratıcı

41

اَلـْحَسِيبُ

El-Hasîbü

Hesaba Çeken

42

اَلـْجَلِيــلُ

El-Celîlü

Yücelik Sıfatları Bulunan

43

اَلـْــكَرِيـمُ

El-Kerîmü

Çok Cömert

44

اَلرّقِيبُ

Er-Rakîbü

Gözeten

45

اَلـْمُجِيبُ

El-Mücîbü

Duaları Kabul Eden

46

اَلـْواسـعُ

El-Vâsi’ü

İlmi ve Rahmeti Geniş

47

اَلـْحَـكِيمُ

El-Hakîmü

Hikmet Sahibi

48

اَلـْوَدُودُ

El-Vedûdü

Müminleri Seven

49

اَلـْمَجِيدُ

El-Mecîdü

Şerefi Yüksek

50

اَلـْبَاعِثُ

El-Bâ’isü

Öldürten, Sonra Dirilten ve Peygamberler Gönderen

51

اَلشَّهِيد

Eş-Şehîdü

Her Şeye Şahit Olan

52

اَلـْحَـقُّ

El-Hakku

Hakkın Kendisi

53

اَلـْوَكِيلُ

El-Vekîlü

Kulların İşlerini Yerine Getiren

54

اَلـْقَوِيُّ

El-Kaviyyü

Güçlü, Kuvvetli

55

اَلـْمَتِِينُ

El-Metînü

Güçlü, Kudretli

56

اَلـْـوَلِيُّّ

El-Veliyyü

Müminlere Dost ve Yardımcı

57

اَلـْحَمِيدُ

El-Hamîdü

Övgüye Lâyık

58

الـْمُحْصِي

El-Muhsî

Her Şeyi Sayan

59

اَلـْمُبْدِئُ

El-Mübdiü

Her Şeyi Yokluktan Çıkaran

60

اَلـْمُعـِيِدُ

El-Mü’îdü

Öldürüp Yeniden Dirilten

61

اَلـْمُحْيِ

El-Muhyî

Hayat Veren, Dirilten

62

اَلـْمُمِيتُ

El-Mümîtü

Öldüren

63

اَلـْحَــيُّ

El-Hayyü

Diri

64

اَلـْقَـيُّومُ

El-Kayyûmü

Her Şeyi Ayakta Tutucu

65

اَلـْوَاجِدُ

El-Vâcidü

İstediğini İstediği Anda Bulan

66

اَلـْمَاجِدُ

El-Mâcidü

Şanı Yüce ve Keremi Çok

67

اَلـْواحِدُ الأحَدِ

El-Vahid-ül Ehed

Bir

68

اَلصَّـمَدُ

Es-Samedü

Muhtaç Olmayan

69

اَلـْــقَادِرُ

El-Kadiru

Kudret Sahibi

70

اَلـْمُقتَدِرُ

El-Muktediru

Her Şeye Gücü Yeten

71

اَلـْمُقَدِّمُ

El-Mukaddimü

İstediğini Öne Alan

72

اَلـْمُؤَخِّرُ

El-Müehhiru

Geri Bırakan

73

الأوَّلُ

El-Evvelü

Başlangıcı Olmayan

74

الآخِرُ

El-Âhiru

Sonu Olmayan

75

الظَّاهِرُ

Ez-Zâhiru

Varlığı Açık olan

76

الـْبَاَطِنُ

El-Batinü

Zat ve Mahiyeti Gizli Olan

77

اَلـْوَالِي

El-Vâlî

Sahip

78

اَلـْمُتَعَالِي

El-Müte’âli

Noksanlıklardan Yüce

79

اَلـْبـَـــرُّ

El-Berru

İyiliği Çok

80

اَلتَّوَّابُ

Et-Tevvâbü

Tövbeleri Kabul Edici

81

اَلـْمُنـْتَقِمُ

El-Müntekımü

Asilerden İntikam Alan

82

اَلـْعــَفـُوُّ

El-Afüvvü

Affedici

83

الـرَّؤفُ

Er-Raûfü

Şefkati Çok

84

مَالِكُ الـْمُلـكِ

Mâlik-ül Mülki

Mülkün Gerçek Sahibi

85

ذ ُوالـْجَلالِ وَالإكـْرَامِ

Zülcelâli Vel İkram

Ululuk ve İkram Sahibi

86

اَلـْمُقْسِط ُ

El-Muksitü

Adaletli

87

اَلـْجَـامِعُ

El-Câmi’u

Birbirine Zıt Şeyleri Bir Araya Getirebilen

88

اَلـْغــَنِيُّ

El-Ğaniyyü

Zengin, Kimseye Muhtaç Olmayan

89

اَلـْمُغـْنِي

El-Muğnî

Dilediğini Muhtaç Olmaktan Kurtaran

90

اَلـْمــَانِعُ

El-Mani'ü

İstediği Şeylere Engel Olan

91

اَلضَّــارُّ

Ed-Darru

Dilediğini Zarara Sokan

92

اَلنَّــافـِعُ

En-Nafi'ü

Dilediğine Fayda Veren

93

اَلنُّــــورُ

En-Nûru

Aydınlatan

94

اَلـْـهَِادِي

El-Hâdî

Hidayete Erdiren

95

اَلـْبَــدِيعُ

El-Bedî'ü

Çok Güzel Yaratan

96

اَلـْـبَا قِي

El-Bâkî

Varlığı Sürekli Olan

97

اَلـْواَرِثُ

El-Vârisü

Mülkün Gerçek Sahibi

98

اَلرَّشــِيدُ

Er-Reşîdü

Yol Gösterici

99

اَلصـَّبُورُ

Es-Sabûru

Çok Sabırlı

HavasOkulu.Com

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ada 20:13 06.03.19
Aynı konular var aynı konuları açmayın lütfen. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up