Esmaül Hüsna

Esmaül hüsna arapça türkçe - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Esmaül hüsna arapça türkçe
asterix 20:09 06.03.19
ESMAÜL HÜSNA ARAPÇA TÜRKÇE

TESBİH ADETİ

ESMAUL HÜSNA ARAPÇASI ESMAÜL HÜSNA ANLAMI TESBİH ADETİ TESBİH NİYET
El- AHİR الآخر SON,Varlığının sonu olmayan. 801 Ömür uzunluğu için
El- EVVEL الأوّل İLK 37 Her hayır işinde birinci olmak için
El- BÂRİ’ البارئ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur
El- BÂSIT الباسط Açan, Genişleten 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi
El- BÂTIN الباطن Herşeyden gizli 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
El-BÂİS الباعث Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
El- BÂKÎ الباقي Varlığının sonu olmayan 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
El- BEDİ’ البديع Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan 86 Allah’ın yardımına nail olmak için
El- BASİR البصير Her şeyi iyi gören 112 Acziyetin kalkması için
El- BERR البَرّ Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok 202 Herhalde iyilik bulmak için
Et- TEVVÂB التوّاب Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan 409 Tövbelerin kabulu için
El- CÂMİ’ الجامع İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan 114 Küsleri barıştırmak için
El- CEBBÂR الجبّار Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan 206 istek ve Arzuların olması için
El- CELÎL الجليل Celalet ve Ululuk sahibi 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
El- HASİB الحسيب Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen 80 Herkese karşı alnı açık olmak
El- HAFIZ الحفيظ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan 998 Nefsinin ve malının korunması için
El- HAK الحقّ Varlığı hiç değişmeden duran 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek
El- HAKEM الحكم Hükmeden, hakkı yerine getiren 68 Haklı davasını kazanması için
El- HAKÎM الحكيم Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için
El- HALÎM الحليم Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren 88 Ahlak ve hilim güzelliği için
El- HAMİD الحميد Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen 3844 Kazancın genişlemesi
El- HAY الحيّ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
El- HÂFID الخافض Yukardan aşağıya indiren alçaltan 1481 Kötüden ve belalardan korunmak
El- HALÎK الخالق Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak
El- HABÎR الخبير Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Er- RAÛF الرؤوف Çok lütüfkar Çok esirgeyen 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez
Er- RÂFİ الرافع Yukarı kaldıran, yükselten 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için
Er- RAHMÂN الرحمن Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak
Er- RAHÎM الرحيم Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. 258 Maddi ve Manevi Rızıklar
Er- REZZÂK الرزّاق Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden 308 Bol rızıklı ömür için
Er- REŞÎD الرشيد Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Er-RAKÎB الرقيب Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için
Es- SELÂM السلام Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren 131 Korkulan herşeyden korunmak
Es- SEMİ’ السميع Herşeyi iyi işiten 180 Duaların kabulu için
Eş- ŞEKÛR الشكور Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren 526 Talihin açıklığı, bol rızık
Eş- ŞEHÎD الشهيد Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır 319 Şehid olmak, heybetli olmak için
Es- SÂBÛR الصبور Çok sabırlı 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
Es- SAMED الصمد İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
Ed- DÂRR الضار Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan 1001 Zararlı kişinin kahrı için
Ez- ZÂHİR الظاهر Herşeyde görünen aşikar 1106 Her meselenin zuhuru için
El- ADL العدل Çok Adaletli 104 Adaletli olmak için
El- AZÎZ العزيز Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip 94 Düşmanlara galip gelmek
El- AZİM العظيم Çok Azametli 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
El- AFÜV العفو Çok affeden 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru
El- ALİY العلي Pek yüce, Pek yüksek 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için
El- ALÎM العليم Her şeyi çok iyi bilen 150 ilim zenginliği için
El- ĞAFÛR الغفور Affı ve mağfireti pek çok 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak
El- ĞAFFÂR الغفّار Mağfireti pek çok 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma
El- GANİY الغني Çok zengin ve herşeyden müstağni 1060 Büyük servet ve geniş rızık
El- FETTÂH الفتّاح Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran 489 Maddi manevi hayırlar için
El- KÂBID القابض Sıkan, Daraltan 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için
El- KÂDİR القادر İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek
El- KUDDÛS القدّوس Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği
El- KAHHÂR القهّار Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan 306 Zalimleri kahretmek için
El- KAVİY القويّ Pek Güçlü 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
El- KAYYÛM القيّوم Gökleri ve yeri, herşeyi tutan 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur
El- KEBİR الكبير En büyük, pek büyük 232 Hürmet görmek için
El- KERÎM الكريم Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak
El- LÂTÎF اللطيف En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için
Allah الله Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i A’zam 66 Her türlü istek, tüm duaların kabulü
El- MUAHHİR المؤخّر İstediğini geri koyan, arkaya bırakan 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için
El- MÜ’MİN المؤمن Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan 137 Kötü hastalıklara düşmemek
El- MÂCÎD الماجد Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok 48 Kazancın bolluğu için
El- MÂNİ’ المانع Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen 161 Kaza beladan uzak olmak için
El- MÛBDÎ المبدىء Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan 57 Her işte muvaffak olmak için
El- MÜTEÂLÎ المتعالِ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce 551 Devletten istediğini elde etmek için
El- MÜTEKEBBİR المتكبّر Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren 662 İzzete ve refaha nail olmak
El- METÎN المتين Çok Sağlam 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için
El- MUCİB المجيب Kendisine dua edenlerin isteklerini veren 3025 Duaların kabul olunması için
El- MECÎD المجيد Şanı büyük ve yüksek 3249 İzzet ve şerefin artması için
El- MUHSÎ المحسي Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen 148 Zekanın kuvvetli olması
El- MUHYÎ المحيي Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren 68 İşlerin başarılı olması için
El- MÜZİL المذل Zillete düşüren, hor ve hakir eden 770 Düşmanları zelil etmek için
El- MUSAVVİR المصور Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren 336 Maksat ve merama ulaşmak için
El- MUİZ المعز İzzet veren, ağırlayan 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak
El- MUÎD المعيد Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için
El- MUĞNİ المغني İstediğini zengin eden 1100 Geçim genişliği bol rızık
El- MUKTEDİR المقتدر Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan 744 Her işte başarılı olmak
El- MUKADDİM المقدّم İstediğini ileri geçiren, öne alan 184 Daima yükselmek için
El- MUKSIT المقسط Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan 209 Eşler arasını düzeltmek için
El- MUKÎT المقيت Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
El- MELİK الملك Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak
El- MÜMÎT المميت Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
El- MÜNTEKIM المنتقم Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak
El- MÜHEYMİN المهيْمن Gözeten ve Koruyan 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur
En- NÂFİ’ النافع Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur
En- NÛR النور Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için
El- HÂDÎ الهادي Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren 400 çocukların itaatkar olması için
El- VÂCİD الواجد İstediğini istediği anda bulan 196 Kaybedilen şeyi bulmak
El- VAHİD الواحد Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
El- VÂRİS الوارث Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref
El- VASİ’ الواسع İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için
El- VÂLİ الوالي Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için
El- VEDÛD الودود Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan 400 Herkesin sevgisini kazanmak
El- VEKÎL الوكيل Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için
El- VELİY الولي Sevdiği kullarının dostu 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için
El- VEHHÂB الوهّاب Her türlü nimeti devamlı bağışlayan 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için
Zül Celâl-i Ve’l İkrâm ذو الجلال والإكرام Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi 1100 işlerin kolaylığı için
MALİKÜ-L MÜLK مالك الملك Mülkün ebedi sahibi 212 mal ve kazanca zarar gelmezAlıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 14:48 13.05.20
Daha düzgün yazabilirdin. Emek vermişsin yine de sagol

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up