Esmaül Hüsna

Esmaül hüsna arapça türkçe - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Esmaül hüsna arapça türkçe
asterix 20:09 06.03.19
ESMAÜL HÜSNA ARAPÇA TÜRKÇE

TESBİH ADETİ

ESMAUL HÜSNA ARAPÇASI ESMAÜL HÜSNA ANLAMI TESBİH ADETİ TESBİH NİYET
El- AHİR الآخر SON,Varlığının sonu olmayan. 801 Ömür uzunluğu için
El- EVVEL الأوّل İLK 37 Her hayır işinde birinci olmak için
El- BÂRİ’ البارئ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur
El- BÂSIT الباسط Açan, Genişleten 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi
El- BÂTIN الباطن Herşeyden gizli 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
El-BÂİS الباعث Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
El- BÂKÎ الباقي Varlığının sonu olmayan 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
El- BEDİ’ البديع Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan 86 Allah’ın yardımına nail olmak için
El- BASİR البصير Her şeyi iyi gören 112 Acziyetin kalkması için
El- BERR البَرّ Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok 202 Herhalde iyilik bulmak için
Et- TEVVÂB التوّاب Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan 409 Tövbelerin kabulu için
El- CÂMİ’ الجامع İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan 114 Küsleri barıştırmak için
El- CEBBÂR الجبّار Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan 206 istek ve Arzuların olması için
El- CELÎL الجليل Celalet ve Ululuk sahibi 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
El- HASİB الحسيب Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen 80 Herkese karşı alnı açık olmak
El- HAFIZ الحفيظ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan 998 Nefsinin ve malının korunması için
El- HAK الحقّ Varlığı hiç değişmeden duran 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek
El- HAKEM الحكم Hükmeden, hakkı yerine getiren 68 Haklı davasını kazanması için
El- HAKÎM الحكيم Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için
El- HALÎM الحليم Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren 88 Ahlak ve hilim güzelliği için
El- HAMİD الحميد Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen 3844 Kazancın genişlemesi
El- HAY الحيّ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
El- HÂFID الخافض Yukardan aşağıya indiren alçaltan 1481 Kötüden ve belalardan korunmak
El- HALÎK الخالق Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak
El- HABÎR الخبير Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Er- RAÛF الرؤوف Çok lütüfkar Çok esirgeyen 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez
Er- RÂFİ الرافع Yukarı kaldıran, yükselten 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için
Er- RAHMÂN الرحمن Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak
Er- RAHÎM الرحيم Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. 258 Maddi ve Manevi Rızıklar
Er- REZZÂK الرزّاق Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden 308 Bol rızıklı ömür için
Er- REŞÎD الرشيد Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Er-RAKÎB الرقيب Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için
Es- SELÂM السلام Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren 131 Korkulan herşeyden korunmak
Es- SEMİ’ السميع Herşeyi iyi işiten 180 Duaların kabulu için
Eş- ŞEKÛR الشكور Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren 526 Talihin açıklığı, bol rızık
Eş- ŞEHÎD الشهيد Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır 319 Şehid olmak, heybetli olmak için
Es- SÂBÛR الصبور Çok sabırlı 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
Es- SAMED الصمد İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
Ed- DÂRR الضار Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan 1001 Zararlı kişinin kahrı için
Ez- ZÂHİR الظاهر Herşeyde görünen aşikar 1106 Her meselenin zuhuru için
El- ADL العدل Çok Adaletli 104 Adaletli olmak için
El- AZÎZ العزيز Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip 94 Düşmanlara galip gelmek
El- AZİM العظيم Çok Azametli 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
El- AFÜV العفو Çok affeden 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru
El- ALİY العلي Pek yüce, Pek yüksek 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için
El- ALÎM العليم Her şeyi çok iyi bilen 150 ilim zenginliği için
El- ĞAFÛR الغفور Affı ve mağfireti pek çok 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak
El- ĞAFFÂR الغفّار Mağfireti pek çok 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma
El- GANİY الغني Çok zengin ve herşeyden müstağni 1060 Büyük servet ve geniş rızık
El- FETTÂH الفتّاح Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran 489 Maddi manevi hayırlar için
El- KÂBID القابض Sıkan, Daraltan 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için
El- KÂDİR القادر İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek
El- KUDDÛS القدّوس Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği
El- KAHHÂR القهّار Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan 306 Zalimleri kahretmek için
El- KAVİY القويّ Pek Güçlü 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
El- KAYYÛM القيّوم Gökleri ve yeri, herşeyi tutan 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur
El- KEBİR الكبير En büyük, pek büyük 232 Hürmet görmek için
El- KERÎM الكريم Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak
El- LÂTÎF اللطيف En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için
Allah الله Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i A’zam 66 Her türlü istek, tüm duaların kabulü
El- MUAHHİR المؤخّر İstediğini geri koyan, arkaya bırakan 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için
El- MÜ’MİN المؤمن Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan 137 Kötü hastalıklara düşmemek
El- MÂCÎD الماجد Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok 48 Kazancın bolluğu için
El- MÂNİ’ المانع Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen 161 Kaza beladan uzak olmak için
El- MÛBDÎ المبدىء Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan 57 Her işte muvaffak olmak için
El- MÜTEÂLÎ المتعالِ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce 551 Devletten istediğini elde etmek için
El- MÜTEKEBBİR المتكبّر Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren 662 İzzete ve refaha nail olmak
El- METÎN المتين Çok Sağlam 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için
El- MUCİB المجيب Kendisine dua edenlerin isteklerini veren 3025 Duaların kabul olunması için
El- MECÎD المجيد Şanı büyük ve yüksek 3249 İzzet ve şerefin artması için
El- MUHSÎ المحسي Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen 148 Zekanın kuvvetli olması
El- MUHYÎ المحيي Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren 68 İşlerin başarılı olması için
El- MÜZİL المذل Zillete düşüren, hor ve hakir eden 770 Düşmanları zelil etmek için
El- MUSAVVİR المصور Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren 336 Maksat ve merama ulaşmak için
El- MUİZ المعز İzzet veren, ağırlayan 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak
El- MUÎD المعيد Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için
El- MUĞNİ المغني İstediğini zengin eden 1100 Geçim genişliği bol rızık
El- MUKTEDİR المقتدر Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan 744 Her işte başarılı olmak
El- MUKADDİM المقدّم İstediğini ileri geçiren, öne alan 184 Daima yükselmek için
El- MUKSIT المقسط Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan 209 Eşler arasını düzeltmek için
El- MUKÎT المقيت Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
El- MELİK الملك Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak
El- MÜMÎT المميت Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
El- MÜNTEKIM المنتقم Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak
El- MÜHEYMİN المهيْمن Gözeten ve Koruyan 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur
En- NÂFİ’ النافع Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur
En- NÛR النور Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için
El- HÂDÎ الهادي Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren 400 çocukların itaatkar olması için
El- VÂCİD الواجد İstediğini istediği anda bulan 196 Kaybedilen şeyi bulmak
El- VAHİD الواحد Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
El- VÂRİS الوارث Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref
El- VASİ’ الواسع İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için
El- VÂLİ الوالي Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için
El- VEDÛD الودود Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan 400 Herkesin sevgisini kazanmak
El- VEKÎL الوكيل Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için
El- VELİY الولي Sevdiği kullarının dostu 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için
El- VEHHÂB الوهّاب Her türlü nimeti devamlı bağışlayan 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için
Zül Celâl-i Ve’l İkrâm ذو الجلال والإكرام Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi 1100 işlerin kolaylığı için
MALİKÜ-L MÜLK مالك الملك Mülkün ebedi sahibi 212 mal ve kazanca zarar gelmezAlıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147