Esmaül Hüsna

El-kudddüs esması ve sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>El-kudddüs esması ve sırları
El Kindi 17:31 08.03.19
EL-KUDDÜS: Hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh olan demektir. El-Kuddûs, ayrıca, bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden, ayıplardan ve günahlardan temizleyip arındıran anlamına da gelmektedir. Bu anlam Kuddüs isminin bize bakan yönüdür de diyebiliriz. Yüce Allah, Kuddüs isminin bir gereği olarak, yerlerin ve göklerin kirlerini ve pisliklerini yağmurlar, karlar ve dolularla temizler. Soğukla, sıcakla dezenfekte eder ve mikroplardan arındırır; yeryüzünü insanlar için hazırlar, sağlam, sağlıklı ve güvenli bir karargah haline getirir. Bunu bazen insanların eliyle, bazen hayvanlarla bazen de toprakla, suyla yapar. Dağları yağmurlarla temizlediği gibi, kurumuş otları ve yaprakları toprağa gübre yaparak, odunları zamanla petrol veya kömür yaparak dönüştürüp temizler. Denizleri dalgalarla temizlediği gibi, karaları rüzgârlarla temizler. Bazen ölmüş hayvanları bir başka hayvan grubuna yem ederek temizler, bazen de yem olanlarla temizler. Leşleri bazı hayvanlar için bir ziyafet yaptığı gibi… Onların kalıntılarını da bakterilerle küçülterek yok eder. Kısacası evrende bu ismin tecellisi çoktur ve çok değişik şekillerde karşımıza çıkar. Bazen insanların gönüllerindeki küfür kirini iman ve tevbe ile temizler, şirkten tevhide ulaştırır; bazen günahlarımızı zikir ve teşbihle temizler, rahatlatır. Bazen bunalmış ruhlara ferahlık vererek ağırlıklarını alır, huzura kavuşturur. Kul, Rabbini akla gelebilecek bütün noksanlıktan, kusurdan, hatadan tenzih ve takdis etmelidir. Allah’ın kendisini tarif ettiği şekliyle tanıyıp bilmeli ve inanmalıdır. Her çeşit eksiklikten, zafiyetten ve kusurdan uzak olduğunu bilip iman ve idrak etmeli; bu iman ve idrak etme halini de hayatında uygulayıp izan (anlayış, inanış) haline getirmelidir. Nitekim az önce okuduğumuz ayette yüce Allah kendisini böyle anlatıyordu. Biz onu ancak kendi anlattığı şekilde bilip inanmakla mükellefiz ve ona bu şekilde inanmalıyız. Takdis ve mukaddes kavramları da yine “Kuddûs” fiilinden gelmektedir. Temizlenmiş, takdis edilmiş, kutsanmış gibi anlamları vardır.
“Kuddûs”, Kur’an-ı Kerimde, değişik anlamlarda ve birçok yerde geçmektedir. Bunlardan birkaç tanesine göz atalım… ‘Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen temiz vadi Tuva’dasın.(Taha. 20:12} ‘Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz “(Maide 5:21) Allah {c.c), hiçbir eksiklik, hiçbir hata ve kusur izafe edilemez “ O şeklen nasıl bir şeydir?” diye hayal de edilemez. Çünkü İnsan görüp bildiklerine göre hayal kurar. Allah ise yaratılmamıştır ve Onu hiçbir göz görmemiştir. 0 görülüp bilinen ve yaratılanların, yaratılmışların hiçbirine benzemez. Yüce Allah, kullarının kurabileceği her türlü hayalin ötesindedir: “O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı, yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler o’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.”(Haşir; 59:22-24)
Aynı zamanda Cebrail (a.s) için de”Ruhu’l-Kudüs:Temiz ruh, mukaddes ruh*olarak kullanılmaktadır ki, bu konudaki ayet şöyledir: “Celâlim hakkı için Musa’ya o kitabı verdik, arkasından birtakım peygamberler de gönderdik, hele Meryem oğlu İsa’ya apaçık mucizeler verdik, onu Rûhu’l-Kudüs ile de destekledik…”(Bakara, 2:87) “De ki: Onu, Mukaddes Rûh, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi”(Nahl, 16:102)
Allah’ın bu şerefli ve azametli adını çokça anan kimseler kötü istek ve şehvet arzularından arınmış olurlar.
Ebced değeri (170);Zikir saati Müşteridir.(Perşembe ). Perşembe günü müşteri saati sabah doğarken ve ikindi sonrasıdır. Bir de tam gece yarısı. Bu saatlerde okunursa daha etkili olacağı söylenmiştir.
1. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar, güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.
2. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.
3. Özellikle Cuma geceleri okunması pek çok faydalar getirir. Mesela, korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.
4. Cuma gecesi VEFKİ yapılır ve üzerine (170) kere (YA KUDDÜS) okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde (170) kere suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur, korku ve evhamdan kurtulur.
5. Havas ilmiyle uğraşanlar, “içki, kumar ve zina gibi kötü huylara müptela olmuş bir kimse, VEFKİNİ yaptırıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya (170) kere bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse, kısa zamanda bu huylarından kurtulur” demektedirler.
6. Ruhani varlıklarla bağlantı kurmak için, devamlı olarak bu ismin zikredilmesi ve her üç, beş veya yedide bir; “Sübbûhun, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Ruh” denilmesi gerekir. Böyle yapıldığı takdirde, kısa bir zaman sonra, zikri çeken kimseye olağanüstü haller belirir; ışıklar ve nurlar görmeye başlar. Önce sadık rüyalar, sonra da açıkça ruhanileri görür. Altıncı hissi açılıp etkinleşir, dışa karşı etkisi artar. Bilhassa ruhsal hastalıklara ve saraya müptela olmuş kimselerin tedavisinde etkili olur. “EL-KUDDÜS” ismi şerifi ile ayrıca; vesveseye, melankoliye, hayalet görmeye, uykuda veya uyanıkken korkup ya, cinlerin baskılarına karşı 170 kere okunarak Allah’a Sığınılırsa etkili olur ve bu tür rahatsızlıkları uzaklaştırır.
7. Bir anlamı da temizleme, takdis etme olan “El Kuddûs” isminin zikrine devam eden kimse, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurdan temizlenir, nuranilik kazanır.
8. Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle müşerref olunur.
9. Cenab-ı Hak, bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Evrende eko sistem halinde olan temizlikler yağmur, rüzgar, toprağa dönüşme ve benzeri hep Kuddüs adının tecellisiyle olur
Alıntı...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 17:56 08.03.19
ALLAH bütün noksanlıktan uzaktır .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tomris katun 20:27 08.03.19
Elinizde kaynak varsa diğer esmalarida yazın harika olur 🌷

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 22:46 08.03.19
Tomris katun Nickli Üyeden Alıntı:
Elinizde kaynak varsa diğer esmalarida yazın harika olur 🌷
Sırası ile paylaşacağım Biiznillah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FakirFakir 08:15 29.03.19
8.Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle müşerref olunur.

Kardeşim, 19 ت harfini yazdıktan sonra bu kağıt ile ne yapmalıyız ? Yastık altına mı, cebimizemi, muskayamı konuluyor ? Allahım cümlemizi Habibinden dünya ahiret ayırmasın. Amin. Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FakirFakir 14:45 11.04.19
8.Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle müşerref olunur.

Kardeşim, 19 ط harfini yazdıktan sonra bu kağıt ile ne yapmalıyız ? Yastık altına mı, cebimizemi, muskayamı konuluyor ? Allahım cümlemizi Habibinden dünya ahiret ayırmasın. Amin. Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 16:52 11.04.19
FakirFakir Nickli Üyeden Alıntı:
8.Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle müşerref olunur.

Kardeşim, 19 ط harfini yazdıktan sonra bu kağıt ile ne yapmalıyız ? Yastık altına mı, cebimizemi, muskayamı konuluyor ? Allahım cümlemizi Habibinden dünya ahiret ayırmasın. Amin. Allah razı olsun.
Güneşsiz bir ortamda,korunma yaparak ve salavat okuyarak üzerine yazabilirsin.Yazdıktan sonra sarıp yastığının altına da koyabilirsin,üzerinde de taşıyablilirsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FakirFakir 10:29 13.04.19
Atlas 12:21 13.04.19
suffe 13:19 15.04.19
1 2